Toate cursurile

 • Tranzactii comerciale

  1 INTRODUCERE 1.1 DE CE UN CURS DE TRANZACŢII COMERCIALE? Trăim într-o economie de piaţă în care totul se vinde şi se cumpară. Viaţa socio-economică a evoluat enorm de la momentul depăşirii auto-producţiei şi al satisfacerii nevoilor individuale, la ziua de azi, a diviziunilor clare, a specializării şi pieţelor sofisticate. Generalizarea, diversitatea şi dinamica actelor comerciale în momentul de faţă au la bază două premize majore: - structura economiei naţionale şi internaţionale, -...

 • Baze de date Sinteza

  Conţinutul tematic al disciplinei Notiuni introductive în domeniul bazelor de date (entitate, relatie, atribut, limbaje pentru baze de date, componenete şi arhitectura unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD), evoluţia SGBD-urilor), Proiectarea bazelor de date simple, Proiectarea bazelor de date relaţionale (modelarea Entitate-Relaţie, diagrama E/R, modelul relational, regulile lui Codd, caracteristicile modelului relational, normalizare, forme normale, dependenţe funcţionale),...

 • Hidroidilitare

  CAP.1. scheme si sisteme de canalizare Canalizarile sunt complexe de lucrari prin care se colecteaza se transporta se evacueaza si se epureaza apele uzate si meteorice din centrele populate industriale sau agrozootehnice. Lucrările de canalizare cuprind: - reţeaua de canale, - lucrări de înmagazinare, - lucrări de pompare, - lucrări de epurare şi - guri de vărsare, Din punct de vedere functional reteaua exterioara de canalizare este alcatuita din: - Colectoare principale -...

 • Calitatea si managementul calitatii in organizatia bazata pe cunoastere

  1.1 Definirea şi evoluţia conceptului de calitate Calitate - „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele" - (Pentru a-i da o dimensiune universală, acceptată şi aplicată în toate ţările lumii, calitatea este definită astfel de Organizaţia Internaţională de Standardizare –ISO, prin standardul ISO 9000:2005, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular). Calitatea are un caracter dinamic, întrucât conţinutul ei evoluează în...

 • Noi tendinte, calitatea totala, IQM

  Factori determinanţi Prin mutatiile survenite in mediului economic, la nivelul sistemelor de productie, a structurilor organizationale se prefigureaza trasaturile unei organizatii noi, "diferite". Aceste mutatii sunt determinate de urmatoarele: - Factorii externi cu impact asupra organizatiei cunosc o dezvoltare din ce în ce mai rapida, dependenţele lor se accentuează tot mai mult. • Evoluţiile mediului economic: fenomenele de mondializare, liberalizare si fragmentare, cât si...

 • Exploatare fond piscicol

  PRODUCTIA MONDIALA DE PESTE Producţia mondială de peşte se caracterizează printr-o creştere continuă, atât ca urmare a sporirii populaţiei umane cât şi a ridicării nivelului de trai. După datele F.A.O., pentru asigurarea unei alimentaţii umane normale, trebuie să se ajungă la un consum anual mediu de cca. 16 kg de peşte pe locuitor. În multe ţări, carnea de peşte reprezintă peste 20% din consumul total de carne. Până în anul 1970, sporirea producţiei de peşte, mai ales oceanic, a...

 • Drept penal european

  Cooperarea judiciară internaționala in materie penala are ca fundament, o serie întreaga de forme in baza cărora se realizează si anume: 1. Extrădarea, 2. Mandatul european de arestare 3. Transferul de proceduri in materie penala 4. Recunoașterea si executarea hot judecătorești si am ordonanțelor penale si a actelor juridice in relația cu statele terțe 5. Transferul persoanelor condamnate 6. Asistenta judiciara in materie penala 7. Alte forme de cooperare judiciare internaționala in...

 • Industria hoteliera

  Curs 1 Elemente definitorii ale gestiunii hoteliere 1.1. Conceptul de întreprindere hotelieră Industria hotelieră este reprezentată de industria serviciilor primare de primire turistică ce furnizează turiştilor servicii de cazare şi alimentaţie – hotel, motel, pensiuni, hanuri, fiind excluse din aceasta structurile de primire care nu au spaţii de alimentaţie incluse în ele sau pe acelea care dau posibilitatea turiştilor de a-şi pregăti masa în incintă (industria serviciilor de primire...

 • Finante

  Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 1.3.1. Finanțele: știință și disciplină de studiu 1.3.2. Funcțiile și rolul finanțelor publice 1.4. Îndrumar pentru autoverificare 1.1. Introducere Disciplina Finanțe a fost înscrisă în planul de înățământ drept disciplină fundamentală, deducând de aici faptul că prin parcurgerea conținutului...

 • Ce este cultura organizationala

  Ce e cultura organizaţională? (1) Cultura unei organizaţii poate răspunde la întrebări precum: Cum ar trebui: organizată munca? exercitată autoritatea? recompensați oamenii? controlați oamenii? etc. (plan managerial-normativ) Contează cum se îmbracă oamenii? Contează punctualitatea? Se așteaptă inițiativă sau mai degrabă obediență? etc. (plan antropologic-normativ) Ce e cultura organizaţională? (2) Schein (2010) – “Definesc cultura ca un set de asumpţii/presupuneri date ale unui grup,...

 • Facilitatile programului de editare word

  Procesorul de texte WORD este un program foarte puternic pentru prelucrarea textelor, care face parte din pachetul Microsoft Office. • Crearea şi corectarea documentelor este scopul pe care și l-a propus acest program încă de a prima versiune a sa. A devenit cel mai important editor de texte datorită unei continue evoluții ale specificațiilor sale. • Lucratul în paralel este o caracteristică productivă și lejeră ce pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a opera în mai multe...

 • CDS

  Capitolul 1 2016-2017 Rezumat •Definirea modelului abstract al calculului concurent. Modelul intreteserii. •Corectitudine •Implementarea modelului in Promela/SPIN si Java 2016-2017 Calcul concurent •Calcul concurent = instrument de abstractizare pentru paralelismul potential. •Program secvential = program “clasic” in care instructiunile masina rezultate in urma compilarii sale sunt executate secvential de un procesor. •Program paralel = executiile proceselor componente se suprapun...

 • Cursuri AIBD

  1. Ce este Node? Node este o platformă foarte populară, relativ nouă (a debutat în 2009) pentru dezvoltarea aplicațiilor web. Este al doilea cel mai urmărit proiect pe GitHub (https://github.com/nodejs), are mulți urmăritori/followers pe grupul Google(https://groups.google.com/forum/#!forum/nodejs) și mai mult de 240.000 de module publicate de comunitate în NPM - managerul de pachete (https://www.npmjs.com/). Prima prezentare a lui Node de către creatorul Ryan Dahl la Berlin, în 2009...

 • Managementul productiei

  Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI 1.1. Sistemul managementului operaţional al producţiei O direcţie importantă de perfecţionare a managementului actual este intensificarea componentei operaţionale a muncii de previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control în cadrul unităţilor economice. În acest mod, se realizează reducerea ciclului de informare – decizie – acţiune - control şi evaluare complexă a rezultatelor de către liderii unităţilor...

 • Pediatrie curs 1

  ASPECTE ALE ONTOGENEZEI OMULUI Ontogeneza reprezintă dezvoltarea individului din momentul concepţiei până la moarte (DEX). Cuvântul “ontogeneză” provine de la cuvintele greceşti ontos = fiinţă şi genesis = dezvoltare. În ontogeneză individul se dezvoltă din punct de vedere biologic, psihic şi social. ”Dezvoltare” termen definit ca fiind un ansablu de transformări care afectează organismele vii sau instituțiile sociale, ceea ce implică noțiuni de evoluție, continuitate, finalitate.1 Etapele...

Pagina 1 din 1308