Toate cursurile

 • Electrodinamica

  Electrodinamica este acea parte a fizicii teoretice care dă o explicaţie unitară a fenomenelor electromagnetice. Studiul fenomenelor electromagnetice formează astăzi un ansamblu coerent, care are la bază teoria electromagnetică a lui Maxwell. Această teorie, numită şi electrodinamica maxwelliană sau electrodinamica fenomenologică, reprezintă o sinteză genială a faptelor experimentale acumulate. La baza acestei teorii stă conceptul de câmp electromagnetic şi de acţiune mijlocită....

 • Metoda diferentelor si elementelor finite

  Introducere De ce metode numerice de calcul? - Ecuaţiile diferenţiale cu derivate parţiale sunt neliniare sau nu pot fi liniarizate fără a se afecta soluţia; - Domeniul pe care se face calcul este complex; - Condiţiile pe frontieră sunt de tip mixt şi/sau dependente de timp; - Mediul este neomogen şi/sau anizotrop. Rezolvarea unei probleme cu ajutorul metodei diferenţelor finite implică trei etape: - Discretizarea - divizarea domeniului analizat într-o reţea de noduri în care se...

 • Baze de date

  Obiectivele unităţii de învăţare 1 - Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru a înţelege noţiunile fundamentale ale bazelor de date relaţionale; - Înţelegerea noţiunilor de model relational (cheie primară, cheie externă, restricţii de integritate, relaţii între tabele) şi normalizarea bazelor de date. 1.1. Baze de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date Domeniul bazelor de date reprezintă obiectul de studiu pentru un număr impresionant de lucrări de specialitate, iar încercarea de a...

 • Bazele dreptului constitutional - definitii, teorii, bazele statului si dreptului

  1. Noțiunea de drept constituțional ca ramură de drept În viziunea juriștilor romani, dreptul este arta binelui șia echității, adică numai ceea ce contribuie la făurirea și menținerea binelui, precum și la stabilirea echității sociale. Dreptul - ansamblul regurilor asigurate și garantate de către stat, care au ca scop organizarea și disciplinizarea comportamentului uman în principalele relații din societate, într-un climat specific manifestării coexistenței libertăților esențiale ale omului...

 • Plan de afaceri

  DESCRIEREA AFACERII INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AFACERE (Nume, tipul de organizare al afacerii, o scurtă istorie, data şl locul înregistrării sau afilierii, etc.)   De ce afacerea promite să fie una de succes?   Care sunt obiectivele şi scopurile afacerii? PRODUSUL Obiectiv: Identificarea avantajelor şi dezavantajelor produselor/ serviciilor oferite în comparaţie cu competiţia Descrierea produsului sau serviciului Nevoile satisfăcute de către produsul sau serviciul respectiv Nota:...

 • Stiinte politice

  1.1. FIRMA / INSTITUłIA SI ORGANIZAłIA. VIZIUNEA SISTEMICĂ 1.1.1. Firma / Instituția - pentru a putea înțelege de ce este necesar să se aplice metode si tehnici moderne de comunicare si interacțiune în cadrul organizațiilor, trebuie ca în primul rând să se definească cadrul de desfăsurare a activităților, cu distincția necesară între conceptele de firmă si organizație1, în viziune sistemică - firma reuneste aspectele economice si tehnice specifice unei afaceri, anvergura ofertei de...

 • FRA

  Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă faţă solicitărilor în exploatare. Lucrările respective, diferenţiate pe grade de complexitate, sunt numite intervenţii tehnice. - Intervenţia tehnică reprezintă orice lucrare sau...

 • SIDA

  Ce este HIV ? Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV – Human Immunodeficiency) - produce o infecţie cronică, cu durata de mai mulţi ani , ireversibilă, care determină distrugerea progresivă a sistemului imunitar , ceea ce duce în final la Instalarea sindromului de imunodeficienţă dobândită, respectiv SIDA. Acest virus a fost descoperit în luna mai, 1983 de către doctorul Luc Montagner de la Institutul Luis Paster. Ce este SIDA ? Sindrom de Imunodeficienţă Dobândită....

 • Anatomia corpului uman

  Principale parti componenete ale corpului uman Anatomia= stiinta care studiaza structura fiintelor (animale sau vegetale) si a raporturilor dintre diferite organisme constitutive Fiziologia se ocupa cu studiul functiilor diferitelor structuri anatomice (celule, tesuturi, organe, sisteme de organe etc ) si cu mecanismele de reglare a functiilor si de integrare a lor astfel incat organismul sa constituie un tot unitar in echilibru dinamic permanent cu mediul inconjurator. Organizarea...

 • Toaleta plagi, pansamente, bandaje

  Noţiuni generale PLĂGILE SAU RĂNILE = leziuni traumatice, caracterizate prin întreruperea continuităţii tegumentelor sau a mucoaselor (soluţie de continuitate); Leziunea pielii sau a mucoasei poate fi cu sau fără leziuni tisulare de profunzime. CONTUZIILE sunt traumatisme ce rezulta din actiunea unui agent vulnerant mecanic, care produce leziuni tisulare, pastrând însa integritatea tegumentelor. În fuctie de forta de actiune a agentului vulnerant, contuziile pot fi superficiale, profunde...

 • Cercetari de marketing

  Cap 1 1. Cum pot fi definite cercetarile de markeing? R: activitatea de proiectare culegere snsliza si raportare sistematica a datelor si informatiilor relevante pt o anumita situatie cu care se confrunta firma 2. Care sunt domeniile incluse in aria cercetarilor de marketing ? • Firma • Mediul extern al firmei • Interfata inteprinderii – mediul extern 3. Prin ce s- a caracterizat perioada 1910-1920 din pct. De vedere al cercetarilor de marketing? • Timpurie – se caracterizeaza...

 • Alternative educationale

  Cunoasterea si interpretarea principalelor curente pedagogice abordate sincronic si diacronic Cunoasterea analitica a ideilor pedagogice avansate de pedagogii prezentati Reliefarea notelor specifice ale doctrinelor pedagogice elaborate de catre autorii prezentanti Interpretarea corecta a conceptelor specifice Pedagogiei Analiza si interpretarea unor puncte de vedere problematice sau controversate Analiza comparativa a contributiilor pedagogilor prezentati la dezvoltarea sistemelor de...

 • Dezvoltare regionala

  Cap. 1: ABORDAREA ȘTIINȚIFICĂ A PROBLEMELOR REGIONALE caracteristicile analizei economice spațiale (2); spaţiul: un teritoriu pe care trăieşte o anumită comunitate umană, capabilă să exploateze şi să transforme bogăţiile naturale proporţional cu mărimea sa, prin îmbinarea principiului ecologic cu cel tehnologic; caracteristicile spațiului (3); spaţiul matematic: concept abstract, care permite reprezentarea relaţiilor existente între variabile independente, într-o anumită localizare...

 • Statistica sociala

  Parametri descriptivi Acest capitol este unul hotarâtor în ce priveste importanta sa în economia întelegerii statisticii descriptive, dar si în ce priveste manipularea formulelor matematice din statistica inferentiala. În cadrul parametrilor tendintei centrale sunt incluse acele procedee care ofera o valoare reprezentativa (centrala) pentru sirul de date masurat. Exista trei estimatori care pot fi utilizati în acest sens: media, mediana si modul. În cadrul parametrilor variantei sunt...

 • Sociologia educatiei, ramura a stiintei sociologice

  1. OBIECT DE STUDIU Sociologia educaţiei este o disciplină destul de nouă ce se prezintă ca un domeniu legitim de investigare ştiinţifică. Sociologul belgian Henri JANNE defineşte sociologia educaţiei drept ,,studiul instituţiilor şi al raporturilor sociale în relaţie cu educaţia". Alţi sociologi (R. Merton, S. Bloom şi N. Rogoff) afirmă că „sociologia educaţiei urmăreşte să determine natura mediului social şi psihologic constituit prin şcoală să măsoare influenţa pe care o exercită...

Pagina 1 din 1326