Toate cursurile

 • Managementul carierei profesionale

  GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să ofere, în primul rând masteranzilor care se pregătesc să devină specialiști în domeniul economic și financiar, cunoștințele necesare pentru înțelegerea și familiarizarea cu reperele fundamentale ale resurselor umane, precum și cu cele mai uzuale atribuții ale specialiștilor în materie, de la asigurarea cu resurse umane a organizației până la...

 • Fiziopatologia inflamatiei

  ”Dacă vei înțelege inflamația, atunci vei câștiga foarte mult, deoarece inflamația este o etapă foarte importantă în producerea majorității bolilor”. - ”Evoluția majorității bolilor este influențată de inflamație”. Fiziopatologia inflamațieiFiziopatologia inflamației- - Noțiunea de inflamatieNoțiunea de inflamatie- - Etiologia inflamațieiEtiologia inflamației- - Patogenia inflamațieiPatogenia inflamației- - Consecințe pentru organismConsecințe pentru organism Noțiunea de...

 • Geografie si didactica predarii geografiei

  Introducere a) Competențe specifice acumulate Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire și deverse grupuri țintă - Identificarea și asimilarea conținuturilor specifice curriculumului disciplinei geografie și a proncipaleleor orientări metodologice specifice acestei discipline; - Identificarea și aplicarea principiilor și strategiilor didactice în proiectarea activităților instructiv-educative specifice nivelului de vârstă...

 • Tehnologia cultivarii afinelor de cultura

  Importanta Afinelor Afinele de cultura au aspect atractiv si calitati organoleptice deosebite, au efecte curative si terapeutice, fiind recomandate mai ales in cazul afectiunilor digestive, in cazul diabetului, retentiei pulmonare, disfunctiilor circulatorii, tulburarilor de vedere, artritelor. Totodata au un nivel al activitatii antioxidante mult superior altor fructe si legume si sunt cel mai putin perisabile fructe de arbusti. Astfel afinele se regasesc in compozitia mai multor produse...

 • Grile examen marketing international

  1. Care sunt dimensiunile de străine aferente : 2. Care este modul cel mai normal de ..R: export, licențe 3. În exportul indirect activității de marketing este practic nulă. - ADEVĂRAT 4. Care este cea mai obișnuită formă de marketing internațional? -Export direct 5. Care dintre următoarele sunt avantaje ale exportului direct? - control mai bun ale operațiunilor de export - contact direct cu piața 6. Când este indicat exportul indirect? - produsul necesită serviciu post-vânzări -...

 • Limba Romana

  - Genul epic- cuprinde operele in proza sau in versuri, in care autorul isi exprima viziunea despre lume in mod indirect. Caracteristici: -prezenta unui narator care povesteste sau reda intamplarile folosind persoana intai(naratiune subiectiva), sau persoana a treia(naratiune obiectiva). -intamplarile sunt prezentate gradat: expozitiunea(situatia initiala) apar repere spatio-temporale ale actiuni,introduce personajele principale ale operei ;intriga(factorulperturbator);desfasurarea...

 • Instalatii de automatizare

  Blocul de linie automat Blocul de linie automat (BLA) asigură controlul circulației trenurilor în linia curentă. Trenul, prin prezența sa în linie, sesizată de circuitele de cale, își realizează protecția, materializată în comanda automată a indicațiilor semnalelor luminoase. Circuitele de cale au rolul de a controla starea de liber sau ocupat cu material rulant a unei porțiuni de cale ferată. Ele trebuie să lucreze în trei regimuri de bază: normal, șuntat respectiv de avarie. Pe liniile...

 • Test grila

  1.Dimensiunile individuală, organizațională și socială reprezintă cele trei dimensiuni ale: a. informațiilor; b. sistemului informațional; c. cunoștințelor; d. datelor; e. sistemului informatic. 2. Prin “ansamblul activităților omogene și/sau complementare, desfășurate de personal cu o anumită specializare, folosind metode și tehnici specifice, cu scopul realizării obiectivelor derivate de gradul I” desemnăm următoarea componentă a organizării procesuale: a. funcțiune; b. activitate;...

 • Impactul mineritului asupra mediului si societatii

  1.Contextul, scop și domeniu Mineritul este o activitate a omenirii ce contribuie la progresul civilizației, la creșterea economică a unui stat. Totuși, mineritul are un impact semnificativ asupra apei, peisajului și mediului. Drenajul de mine acide are o influența importantă și negativă asupra apelor. Apa scursă din proiectele miniere, cum ar fi mine cu groapa deschisă, devine acida. Acidul sulfuric diluat, dizolvă metale grele toxice și nemetale afectând viața acvatică din aval și apele...

 • Probleme IP

  Aplicatia 1. Beta SA este o companie înființată în anul 2016. În acest an Beta a înregistrat o pierdere contabilă de 20.000 lei și o pierdere fiscală de 5.000 lei. În 2017, Beta SA a înregistrat următoarele venituri și cheltuieli Venituri, din care 2.624.980 - Venituri din dividende de la o companie română (1) 68.000 - Venituri din vânzări (2) 2.556.980 Cheltuieli 2,584,124 - Ch. cu materiile prime 2.300.000 - Cheltuieli salariale 120.000 - Cheltuieli cu contributii salariale...

 • Proiectarea demersului didactic

  Delimitări conceptuale În realizarea proiectării didactice la disciplinele economice atenția este focalizată pe curriculum, care descrie oferta educațională pentru un parcurs școlar determinat, prezentând o structură comună cu programele oricărei alte discipline din învățământul liceal. În aceste condiții, profesorul trebuie să aibă o imagine de ansamblu bine conturată asupra întregului curriculum alocat unui an de studiu, urmând să identifice acele teme majore prin intermediul cărora elevul...

 • Evolutia locurilor de munca

  “În perioada actuală, pentru reprezentanții salariaților/ sindicatelor este mai important să susțină activitățile de pregătire pentru găsirea unui loc e muncă, decât să mențină locurile de muncă într-o anumită firmă.” Așa cum spune și afirmația de mai sus, dar și daca ar fi să ne indreptăm atenția spre schimbările ce au loc în industrie se pare că trendul spre care ne îndreptăm în ultima perioadă stă sub semnul schimbării, a-l retehnologizării locurilor actuale de muncă. Este cunoscut faptul...

 • Drept international public

  DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - CURS 1 PARTICULARITĂȚILE DREPTULUI INTERNAȚIONAL PUBLIC 1. Ordinea juridica internațională 2. Trăsăturile dreptului internațional 3. Natura consensuală a dreptului internațional public 4. Raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional 1. Ordinea juridică internațională - Este constituită din ansamblul normelor juridice care guvernează funcționarea societății internaționale la un moment dat - Dreptul internațional public = totalitatea...

 • Dreptul muncii sinteza

  CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUȚIA DREPTULUI MUNCII CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC 1.Aspecte privind formarea și dezvoltarea dreptului muncii Munca reprezintă activitatea umană specifică, manuală și/sau intelectuală, prin care oamenii utilizează aptitudini personale în vederea satisfacerii necesităților vitale, sursă de existență, mijloc de realizare a marilor opere de artă, instrument de împlinire și afirmare a personalității umane.1 Etimologia termenului „...

 • Contabilitatea de gestiune - 2020

  1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei entități economice se sprijină pe existența unui sistem informațional economic, bine structurat care se alimentează cu informații din interiorul și exteriorul unității economice. Principala sursă sistemului informațional economic, dar și componentă a acestuia o reprezintă contabilitatea. În calitate de disciplină științifică, cu obiect și metodă...

Pagina 1 din 1367