Toate cursurile

 • Teoria relatiilor internationale

  INTRODUCERE Modulul intitulat Teoria relațiilor internaționale se studiază în anul I, sem. II și vizează dobândirea de competențe în domeniul relațiilor internaționale. Competentele pe care le vei dobândi sunt următoarele: - definirea conceptelor, problematică, obiective și particularități metodologice; - explicarea principalelor concepte: „relații internaționale” „ teorii ale relațiilor internaționale” ; - identificarea sensurilor noțiunii de „relații internaționale” și ale celei de „teoria...

 • Program de amplificare a motivatiei prin gandire pozitiva

  Descrierea programului: Programul de față a fost creat în baza concepției psihologiei umaniste, dar complementar au fost adăugate și unele elemente din direcția behavioristă. Accentul major se pune pe conștientizarea potențialului propriu al individului, cât și adoptarea unor strategii de dezvoltare a acestuia Programul conține 6 ședințe a câte 1 - 1,5h. Fiecare ședință conține un șir de activități, exerciții care se desfășoară fie în grup, fie individual. Conținutul programul propune...

 • Fundamentele pedagogiei

  6 Resurse si mijloace de lucru Metodele indicate pentru parcurgerea cursului: - lectura; - reflecșia; - conversașia euristica; Structura cursului Cursul conșine urmatoarele unitași de învașare: 1. Sistemul stiinșelor educașiei 2. Educașia, obiect de studiu al stiinșelor educașiei. 3. Educabilitatea. Factorii fundamentali ai educabilitații 4. Formele educației ți funcțiile educației. Mediile educaționale ți impactul acestora asupra dezvoltarii ființei umane 5. Educația ți...

 • Medicina interna

  AFECTIUNILE APARATULUI DIGESTIV :definitie, etiologie, simptomatologie, investigatii,principii de tratament AFECTIUNILE ESOFAGIENE - ESOFAGITA CAUSTICA - ESOFAGITA DE REFLUX - HERNIA HIATALA AFECTIUNI ALE STOMACULUI,-GASTRITA ACUTA -GASTRITA CRONICA -ULCERUL GASTRO-DUODENAL ESOFAGITA CAUSTICA Definitie -esofagita caustica este provocata de ingerarea unor substante caustice -acide(acid clorhidric,sulfuric,azotic) sau - alcaline( soda caustica,potasa caustica,soda de rufe)....

 • Lucrari speciale de tografie miniera

  Introducere Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii miniere intr-un anumit perimetru, trebuie sa existe o stransa legatura intre lucrarile miniere subterane si obiectivele industriale si civile de la suprafata. Corelarea cu suprafata a formei si dimensiunile unui zacamant face posibila alegerea optima a metodei de deschidere a zacamantului, permite sistematizarea si amplasarea judicioasa a obiectivelor de la suprafata. De asemenea coreclarea continua a constructiilor subterane cu...

 • Eventualele boli parazitare, tratamente si recomandari la taurine

  Principalele perioade de tratament la taurine înspecial a rasei Aberdeen Angus Romania - se realizează primăvara, vara și toamna, moment în care medicii veterinari ai fermei au îndatorirea de a realiza un program de deparazitare și acțiuni imunoprofilactice. Este recomandată întocmirea unui program sanitar veterinar care să combată și să prevină diferiți agenți patogeni ce pun în pericol frecvent fermele de creștere a taurinelor. Programul este structurat pe categorii de tratamente care...

 • Tehnici de promovare in afaceri

  Mixul promoțional - Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tehnici de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu Tehnici Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu Relații publice Relații publice - - Obiectiv: Obiectiv: ▫ ▫obținereaobținereașișipăstrarea unor păstrarea unor relațiirelațiibune, bune, favorabile...

 • Masini electrice

  Transformatorul electric Construcție, principiu de funcționare TRAFO: definiție & clasificare Transformatorul electric este un echipament static, fără componente în mișcare, alcătuit în mod uzual din două circuite electrice, primar și secundar, cuplate magnetic, care are rolul de a modifica valorile parametrilor puterii electrice de curent alternativ din primar (de obicei, tensiunea și curentul), la alte valori în circuitul secundar, păstrând nemodificată frecvența. Există și tipuri...

 • Mecanica fluidelor vascoase

  Scurt istoric Saint-Venant Curgeri cu frecare Pionerii Saint-Venant, Navier și Stokes Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (23 august 1797- 6 ianuarie 1886) a fost un mecanician și matematician francez care a contribuit la analiza stării de tensiune in stucturi (metalice) și a dezvoltat teoria curgerii nestaționare cu suprafață liberă, în canale deschise. Ecuațiile curgerii (denumite și ecuațiile Saint-Venant) sunt un set de ecuații cu derivate parțiale de tip hiperbolic (sau...

 • Amplasarea constructiilor

  Înființarea unei exploatații agro-zootehnice, fie că este vorba de o fermă mare sau de una familială, se poate face doar prin respectarea unor reguli stricte în ceea ce privește locul amplasării, precum și condițiile de depozitare a deșeurilor. În ultimul timp, un deosebit accent se pune pe corelarea și coordonarea eforturilor de investiții și totodată pe prevederea unor capacități și mărimi de instalații, care să permită acoperirea volumelor de lucru, atât în condițiile actuale, cât și de...

 • Intrebari examen sisteme de comunicatii

  1.Structura, clasificarea și funcțiile sistemelor de comunicații. C1 Structura : - Echipamentul de emisie - Echipamentul de receptive - Canalul de comunicatie, respective mediul de transmisie a informatiei intre emitator si receptor Clasificare: - Dupa mediul de transmisie (canalul de transmisie) - Dupa tipul semnalului - Dupa tipul sistemului de comunicare - Dupa tipul informatiei transmise - Dupa arhitectura - Dupa apicatii Functii: - Modularea semnalelor - Multiplexarea in...

 • Economia mondiala 2020

  1. ECONOMIA NATIONALA- DEFINITIE, STRUCTURA DEFINITIE: EC.NATIONALA- ESTE O ENTITATE REZULTATA DIN DEZ-VOLTAREA SCHIMBULUI RECIPROC DE ACTIVITATI INTRE MEM-BRII UNEI COMUNITATI UMANE PE ANSAMBLUL TERITORIULUI UNUI STAT NATIONAL. - CUPRINDE: AGENTII EC. DIN TARA RESPECTIVA; - RAMURILE ECONOMICE; - INDUSTRIA,POPULATIA,INFRASTRUCTURA; - POPULATIA,TERITORIUL,PIATA NATIONALA. STRUCTURA: PE RAMURI SI SECTOARE. RAMURA- ANSAMBLUL DE ACTIVITATI ORGANIZATE INTR-UN MOD SPECIFIC SI DESFASURATE IN...

 • Economia mondiala - evolutie si particularitati sub aspectul unei perspective milenare

  1. Elemente fundamentale privind conturarea economiei mondiale și dezvoltarea economică mondială Pe parcursul ultimului mileniu, populația mondială a crescut de aproape 22 de ori, PIB per locuitor a sporit de cca. 13 ori, iar PIB-ul mondial total de aproximativ 300 de ori, potrivit statisticilor oficiale validate de organizațiile internaționale și de institutele naționale de statistică (Maddison, 2001, p. 17). Aceste aspecte contrastează puternic cu mileniul anterior, când, potrivit...

 • Contract de mandat

  Concept Mandatul, în accepțiunea NCC reprezintă un contract care se bucura de o viziune nouă, reglementat distinct de reprezentare. Din noua reglementare rezultă că mandatarul va îndeplini ca obiect principal al mandatului, acte juridice pe seama mandantului, astfel că efectuarea unor fapte materiale cum ar fi ridicarea unei diplome, ridicarea permisului de conducere, conducerea unui autovehicul, nu pot forma niciodată scopul și obiectul principal al mandatului. Obiectul mandatului...

 • Terminale intermodale

  1. Definiția și clasificarea terminalelor intermodale Terminalul intermodal (nodul de transport) este elementul sistemului unic de transport al unei țări care determină caracterul transporturilor în zonele învecinate ale rețelei și care conține complexul instalațiilor fixe (infrastructura), mijloacele de transport, instalațiile de încărcare/descărcare din punctele de joncțiune a mai multor moduri de transport, îndeplinind împreună operațiile de deservire a traficului de marfă și călători, de...

Pagina 1 din 1365