Agentii economici

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Agentii economici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații.

Activitatea economică este rezultatul participării simultane a milioane de indivizi ce realizează milioane de acțiuni, de acte economice.

Activitățile economice care au loc în cadrul economiei naționale a unei țări necesită prezența subiecților vieții economice, a acelor care desfășoară efectiv aceste acte economice și care sunt cunoscuți sub denumirea de agenți economici sau de operatori economici.

Definirea conceptului de agenți economici

Agenții economici sunt persoane sau grupe organizate de persoane , care participă la viață economică a societății, îndeplinind anumite roluri și având comportamente economice similiare.Ei pot fi persoane fizice sau juridice care posedă , într-un fel sau altul factori de producție pe care îi utilizează și/sau dispun și consumă bunuri produse în societate.

În cadrul fiecărei țări există un număr însemnat de agenți economici care se diferențiază între ei în funcție de:

-formă de proprietate

-sferă su domeniile de activitate în care se acționează

- formele de organizare a activității lor

Tipuri de operațiuni economice realizate de agenții economici:

a). Operațiuni asupra bunurilor/serviciilor :

- Producerea de bunuri /servicii

- Consumuri intermediare și finale

- Formarea brută a capitalului fix

- Impozituri.

b).Operațiuni de repartiție:

- Plata salariilor , impozitelor , taxelor

- Transferuri de capital

- Asigurari de bunuri.

c).Operațiuni financiare :

- Obținerea de credite

- Cumpărarea de acțiuni, obligațiuni

- Efectuarea plătii

Multitudinea și marea diversitate a agențiilor economici a impus folosirea unor criterii de grupare și caracterizarea lor.

Pe plan mondial , cea mai mare utilizare cunoaște tipologia ce stă la bază sistemului de evidența statistica a conturilor naționale, unde se disting:

1). Agenți economici producătorii de bunuri și servicii

2). Agenți economici consumatori

3). Agenți economici financiari - reprezentanții de institui financiare și de credit

4). Administrațiile

5). Străinătatea-agenți aparțin altor economii naționale .

Un alt criteriu reprezentativ este cel instituțional, care permite o calsificare logică și clară a agențiilor economici și , în același timp , permite evidențierea fluxurilor real și monetare care caracterizează circuitul de ansamblu al activității economice.

Gruparea agenților economici pe sectoare instituționale se realizează pe bază funcției lor principale în economie.Din alt punct de vedere intalim următoarele categorii de agenții economici:

Întreprinderile au caracteristici comune:

- Reprezentate de unitățile economice care produce bunuri și servicii mărfare de natură nefinanciara;

- Funcția lor principală este de a produce bunuri și servici;

- Scopul activității desfășurate este maximizarea profitului;

- Finalitatea activității economice o constituie satisfacerea nevoilor populației;

- Prin cumpărară de factori de producție și transformarea lor în bunuri de consum creează valoarea adugata plus valoarea creață în cadrul întreprinderii;

- Au o dimesiune socială : fiecare din ele , totodată un grup de oameni;

- Sunt în interacțiune permanență cu alte întreprinderi și centru de decizie din sistemul economiei și sociale în care există.

Fisiere in arhiva (1):

  • Agentii economici.docx