Contencios administrativ

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6065
Mărime: 30.71KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Formele de activitate a administratiei publice.

Activitatea administratiei publice se concretizeaza in doua mari forme de activitate, respectiv in:

- acte juridice: manifestari de vointa, facute cu scopul de a aduce o anumita modificare in realitatea existenta prin nasterea, modificarea sau stingerea de drepturi si obligatii

- diferite fapte si operatiuni materiale cu caracter administrativ, productiv sau prestator de servicii publice.

Unele sunt guvernate de normele dreptului comun (contractele civile, actele juridice unilaterale emise in regim de drept comun), iar altele de norme de drept public, categorie caruia apartin actul administrativ si contractul administrativ

In perioada interbelica actele juridice ale puterii executive erau considerate a fi de doua categorii:

- acte administrative de autoritate, care includeau actele unilaterale ale puterii executive, supuse regimului de putere publica

- actele administrative de gestiune, actele puterii executive cu caracter bilateral sau multilateral, supuse normelor de drept comun

In perioada postbelica au fost utilizate doua concepte:

- act de drept administrativ, prin care se releva ramura de drept careia apartine aceasta categorie de acte juridice

- act administrativ, prin care se urmarea evidentierea categoriei de organe de la care emana aceste acte, respectiv organele administrative

Definitia si trasaturile actului administrativ.

Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de

o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a acesteia, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.

Legea asimileaza in mod expres actului administrativ si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect:

- punerea in valoare a bunurilor proprietate publica

- executarea lucrarilor publice sau de interes public

- prestarea serviciilor publice si achizitiile publice

Actul administrativ reprezinta forma juridica principala de activitate a administratiei publice, care consta intr-o manifestare de vointa cu caracter expres, unilateral, supusa regimului de putere publica, emanata de la un organ public sau de la o structura privata autorizata cu satisfacerea unei nevoi sociale de interes public, prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii sub controlul de legalitate al instantelor judecatoresti de contencios administrativ.

Ca regula, administratia nu emite sau adopta acte juridice ci desfasoara diferite activitati concrete, fapte si operatiuni prin care fie e pusa legea in executare, fie se presteaza diferite servicii prin intermediul carora se satisfac nevoi sociale de interes public.

Prezumtia de legalitate - presupunerea ca actul corespunde legii, pana cand se constata de catre un organ competent nelegalitate lui

Prezumtia de veridicitate - presupunerea ca actul corespunde adevarului

Prezumtia de autenticitate - presupunerea ca actul emana de la organul exprimat

Actul administrativ se supune principiului executarii din oficiu. In cazul in care nu este executat de bunavoie se poate ajunge la executarea silita direct in baza actului, fara a mai fi necesara parcurgerea vreunei hotarari de investire a lui cu forta executorie.

Caracterul expres evoca necesitatea ca din continutul actului si din forma care este redactat sa rezulte vointa neindoielnica a autorului sau, de a produce o modificare in realitatea juridica existenta.El nu poate sa imbrace forma unei opinii si nu poate fi exprimat intr-o forma care sa creeze dubii cu privire la efectele juridice pe care urmeaza sa le produca.

Caracterul unilateral al vointei juridice, evoca faptul ca indiferent cate subiecte de drept

ar fi implicate in adoptarea sau emiterea lui, nu se schimba caracterul unilateral al vointei

pe care actul urmeaza sa o contina si nu il transforma in act bi sau multilateral.

Actul administrativ este supus unui control de legalitate exercitat de instantele judecatoresti de contencios administrativ, garantat prin Constitutie.

Actul administrativ, ca orice act juridic da nastere, modifica sau stinge drepturi si

obligatii, generand noi raporturi juridice a caror particularitate, pe langa faptul ca sunt guvernate de un regim de putere publica, este ca se petrec in sfera administratiei publice si a dimensiunilor esentiale ale acesteia de punere a legii in executare si de prestare de servicii publice.

Actul administrativ emana ca regula de la autoritati administrative dar si de la alte

subiecte de drept, care sunt autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati cu caracter public, de

utilitate publica, sau sa presteze diferite servicii publice.

Preview document

Contencios administrativ - Pagina 1
Contencios administrativ - Pagina 2
Contencios administrativ - Pagina 3
Contencios administrativ - Pagina 4
Contencios administrativ - Pagina 5
Contencios administrativ - Pagina 6
Contencios administrativ - Pagina 7
Contencios administrativ - Pagina 8
Contencios administrativ - Pagina 9
Contencios administrativ - Pagina 10
Contencios administrativ - Pagina 11
Contencios administrativ - Pagina 12
Contencios administrativ - Pagina 13
Contencios administrativ - Pagina 14
Contencios administrativ - Pagina 15
Contencios administrativ - Pagina 16
Contencios administrativ - Pagina 17
Contencios administrativ - Pagina 18
Contencios administrativ - Pagina 19
Contencios administrativ - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Contencios administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul deciziilor Primăriei Iași asupra dezvoltării locale

1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de...

Satisfacția cu privire la cuantumul alocațiilor

INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă...

Evoluția presiunii fiscale în România și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I.CONCEPTUL DE PRESIUNE FISCALĂ Presiunea fiscală indică anumite limite în materie de suportabilitate din partea contribuabililor. Mai...

Administrația publică între social, politic, juridic, media și reformă

2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect...

Fonduri europene

Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între...

Economie regională - regiunea centru

Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale...

Măsuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudei

I. NOȚIUNI GENERALE Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne,...

Funcția de motivare în cadrul unității scoala gimnazială, Comuna Urecheni, Județul Neamț

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI ALE FUNȚIEI DE MOTIVARE 1.4. Definire și concept Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în...

Te-ar putea interesa și

Proces de judecată a litigiilor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV I.1 Noţiunea de contencios administrativ Intr-un stat intemeiat pe ordinea...

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în...

Instanță competentă să soluționeze litigiile de contencios administrativ - soluții pe care le poate pronunța

INTRODUCERE După cum este cunoscut, principiul separației puterilor în stat, potrivit căruia sunt organizate şi funcţionează cele trei puteri în...

Contenciosul Administrativ

INTRODUCERE Viaţa într-o societate democratică presupune, în primul rând, respectul reciproc al indivizilor care o alcătuiesc, care poate menţine...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Controlului administrativ

ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate...

Competența Instanțelor De Contencios Administrativ în Soluționarea Litigiilor între Funcționarul Public și Autoritatea Administrativă în Care își Desfășoară Activitatea

Capitolul I Noţiuni introductive Secţiunea 1 Administraţia Publică §1. Executivul 1. Puterea executivă. Această noţiune este foarte vagă având...

Ai nevoie de altceva?