Evaluarea performantelor resurselor umane

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Evaluarea performantelor resurselor umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Cuprins

1. Conceptul de evaluare a performanțelor și necesitatea evaluării
performanțelor
2. Modalități de evaluare a performanțelor
3. Cum se efectuează evaluarea performanțelor
4. Perspectiva evaluatului
5. Abordarea evaluatorului
6. Rezultatele evaluării
7. Utilitatea evaluării și feedback

Extras din document

Ce este și de ce este necesară evaluarea

performanțelor

- În conducerea unei organizații sau instituții, aprecierea obiectivă a

personalului influențează creșterea eficienței personalului, cât și adoptarea

celor mai bune decizii. Managementul resurselor umane este acea activitate

organizatională care permite folosirea cea mai eficientă a angajaților pentru

a atinge scopurile organizaționale și individuale.

- Printre activitățile din domeniul resurselor umane ca procese ce au o

importanță strategică se numără și evaluarea performanțelor profesionale

individuale, activitate ce trebuie desfasurată indiferent de mărimea

organizației.

Definirea conceptului de "evaluare a

performanțelor profesionale"

- Evaluarea performanțelor este activitatea de bază a managementului resurselor umane

desfașurată în vederea determinării gradului în care angajații unei organizații îndeplinesc

eficient sarcinile sau responsabilitățile ce le revin.

- Evaluarea formală și evaluarea informală a performanțelor profesionale individuale

Daca analizam modul în care evaluează organizațiile performanțele propriului personal putem

concluziona că nu există o procedură ideală, metodele și tehnicile folosite fiind expresia

acțiunii mai multor factori:

- istoria și cultura organizației,

- mărimea și domeniul ei de activitate,

- orientările strategice și metodele folosite pentru angajarea, salarizarea și promovarea

personalului.

Așadar practica managerială în domeniul resurselor umane a dovedit și dovedeste că

evaluarea performanțelor se realizează indiferent dacă exista sau nu un sistem sau un

program formal de evaluare. Astfel, în cadrul organizațiilor există, în general, două sisteme de

evaluare a performanțelor: sistemul formal și sistemul informal.

Evaluarea informală

- Managerii sau superiorii și-au observat și evaluat întotdeauna subordonații, având

numeroase ocazii de a-și forma unele impresii despre meritele acestora, mai ales ca una

dintre preocuparile de bază ale managerilor a fost și este legată de modul în care se

comportă si actionează angajații din subordine. Fiind influențate și de unele politici

specifice sau de unele procese interpersonale, evaluările informale, care se realizează ori de

câte ori este necesar, prin observații, conversații sau examinări cumulate în timp au fost și

continuă să fie, chiar dacă au o anumită doza de subiectivism, la fel de importante în

influențarea deciziilor de personal ca și evaluările întreprinse într-o manieră formală.

- Avantajul sistemului informal de evaluare a performanțelor constă în aceea că necesită un

timp mult mai redus pentru a fi proiectat și administrat, în comparație cu sistemul formal

de evaluare. Aceasta este cauza folosirii acestui tip de evaluare în situațiile în care timpul

este limitat sau în situațiile în care nu este posibilă întreruperea activitații angajatilor.

- Pentru a servi scopurilor organizaționale și pentru a fi în conformitate cu prevederile

legislației în domeniu, un sistem de evaluare a performanțelor trebuie să furnizeze date și

informații cât mai corecte și mai precise, iar acest lucru nu se poate realiza decât prin

intermediul evaluării formale. Astfel, cu toate că nu elimină total evaluarea informală,

marile organizații acordă o atenție deosebită evaluării formale.

- Avantajul acestui sistem, care presupune un contact oficial între manageri si subordonați,

este acela ca implică o evaluare continuă, regulată și sistematică a perfomanțelor și de

asemenea, este mai putin părtinitor sau subiectiv, mai usor de apărat în susținerea deciziilor

de personal și mai deschis controlului decât sistemul informal.

- În plus, evaluarea formală presupune existența unei metodologii oficiale, aplicată uniform,

precum și consemnarea în scris a observațiilor și impresiilor privind performanța angajaților,

acest fapt dând posibilitatea managerilor să compare evaluările de performanță ale

subordonaților lor cu cele ale altor superiori în scopul verificării consistenței acestora. Iar

dacă se are în vedere faptul că se realizează o pregătire atentă și o mediatizare a sistemului

de valori și a procedurilor de evaluare, în acelasi timp fiind specificate în avans sau

determinate în prealabil standardele și criteriile de evaluare folosite, reacțiile de adversitate

sau de contestare a rezultatelor pot fi prevenite, fiind diminuată în acelasi timp și tendința

de a da evaluării o anumită părtinire.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea performantelor resurselor umane.pdf