Politici publice 2019

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Politici publice 2019.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 43 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată.

Dicționarul explicativ al limbii romane: administrația de stat: forma de activitate a statului pentru realizarea funcțiilor sale; totalitatea organelor de stat care realizează aceste activități.

Administrația publică: termen cu trimitere directa reprezentând o activitate si un sistem de autorități determinate de voința politică și realizate executive pentru organizarea si aplicarea concreta a legii.

Ca o concluzie:

Realizarea obiectivelor definite de puterea politica se face cu ajutorul administrației publice care in orice societate este un instrument al statului indispensabil in atingerea obiectivelor majore prin acțiunea puterii publice. Administrația publica reprezintă totalitatea organelor care stabilesc, conduc si executa treburile publice.

Noțiunea de administrație face trimitere la ideea de organizare ierarhica, în baza căreia organul care ordona sau organizează este superior organelor care execută; în acest context sistemul administrației publice este constituit sub forma unei structuri mixte, ierarhic funcționale, în baza a doua criterii: teritorial și funcțional.

- Criteriul teritorial presupune împărțirea autorității publice in autorități centrale și locale.

- Criteriul funcțional împarte autoritățile publice in autorități cu competenta generala si cu competenta de specialitate.

Autoritățile centrale sunt cele care acționează la nivel național respectiv:

- Guvernul României care potrivit Programului de guvernare aprobat de Parlament asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administrației publice.

Pentru realizarea Programului de Guvernare, Guvernul exercită următoarele funcții:

- Funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de Guvernare.

- Funcția de implementare prin care se urmărește punerea în aplicare a Programului de Guvernare.

- Funcția de reglementare prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice.

Practic Programul de guvernare reprezintă strategia prin care Guvernul consideră ca își poate duce la îndeplinire promisiunile electorale asumate in fata electoratului.

Guvernul are in subordine Ministerele, precum și o serie de organe de specialitate (autorități, agenții). Acestea acționează pe baza unei Hotărâri de Guvern care delimitează atribuțiile, urmărindu-se ca prin activitățile lor sa fie atinse obiectivele din programul de guvernare in domeniile respective.

- Astfel Guvernul validat de Parlamentul României în noiembrie 2019 are în componenta următoarele ministere:

1. Ministerul Finanțelor Publice

2. Ministerul Afacerilor Interne

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Justiției

5. Ministerul Apărării Naționale

6. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

7. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

9. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

10. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

11. Ministerul Fondurilor Europene

12. Ministerul Sănătății

13. Ministerul Educației și Cercetării

14. Ministerul Culturii

15. Ministerul Tineretului și Sportului

16. Ministerul Muncii și Protecției Sociale

- Conducerea Guvernului este asigurata de Primul Ministru care, de regula, este ajutat de vice-prim-ministru.

- Dintre organele centrale de specialitate exemplificam: Autoritatea națională pentru reglementare serviciilor publice, Autoritatea națională pentru reglementarea in domeniul energiei, Autoritatea națională pentru protecția mediului, Agenția națională pentru prestații sociale, etc.

Autoritățile locale - sunt consiliile județene, consiliile locale si primarii aleși in condițiile legii.

Administrația publică locală se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.

Legea 215/2001 modificata prin Legea 286/2006 stabilește o serie întreaga de atribuții pentru autoritățile locale care vizează:

- Organizarea si funcționarea aparatului de specialitate al primarului, președintelui Consiliului Județean, ale instituțiilor si serviciilor publice de interes local si ale societăților comerciale si regiilor autonome de interes local

- Dezvoltarea economico - sociala si de mediu a localității si județului

Dintre atribuțiile APL privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a localităților menționăm:

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici publice 2019.docx