Politici publice 2019

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 13645
Mărime: 943.98KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată.

Dicționarul explicativ al limbii romane: administrația de stat: forma de activitate a statului pentru realizarea funcțiilor sale; totalitatea organelor de stat care realizează aceste activități.

Administrația publică: termen cu trimitere directa reprezentând o activitate si un sistem de autorități determinate de voința politică și realizate executive pentru organizarea si aplicarea concreta a legii.

Ca o concluzie:

Realizarea obiectivelor definite de puterea politica se face cu ajutorul administrației publice care in orice societate este un instrument al statului indispensabil in atingerea obiectivelor majore prin acțiunea puterii publice. Administrația publica reprezintă totalitatea organelor care stabilesc, conduc si executa treburile publice.

Noțiunea de administrație face trimitere la ideea de organizare ierarhica, în baza căreia organul care ordona sau organizează este superior organelor care execută; în acest context sistemul administrației publice este constituit sub forma unei structuri mixte, ierarhic funcționale, în baza a doua criterii: teritorial și funcțional.

- Criteriul teritorial presupune împărțirea autorității publice in autorități centrale și locale.

- Criteriul funcțional împarte autoritățile publice in autorități cu competenta generala si cu competenta de specialitate.

Autoritățile centrale sunt cele care acționează la nivel național respectiv:

- Guvernul României care potrivit Programului de guvernare aprobat de Parlament asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administrației publice.

Pentru realizarea Programului de Guvernare, Guvernul exercită următoarele funcții:

- Funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de Guvernare.

- Funcția de implementare prin care se urmărește punerea în aplicare a Programului de Guvernare.

- Funcția de reglementare prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice.

Practic Programul de guvernare reprezintă strategia prin care Guvernul consideră ca își poate duce la îndeplinire promisiunile electorale asumate in fata electoratului.

Guvernul are in subordine Ministerele, precum și o serie de organe de specialitate (autorități, agenții). Acestea acționează pe baza unei Hotărâri de Guvern care delimitează atribuțiile, urmărindu-se ca prin activitățile lor sa fie atinse obiectivele din programul de guvernare in domeniile respective.

- Astfel Guvernul validat de Parlamentul României în noiembrie 2019 are în componenta următoarele ministere:

1. Ministerul Finanțelor Publice

2. Ministerul Afacerilor Interne

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Justiției

5. Ministerul Apărării Naționale

6. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

7. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

9. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

10. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

11. Ministerul Fondurilor Europene

12. Ministerul Sănătății

13. Ministerul Educației și Cercetării

14. Ministerul Culturii

15. Ministerul Tineretului și Sportului

16. Ministerul Muncii și Protecției Sociale

- Conducerea Guvernului este asigurata de Primul Ministru care, de regula, este ajutat de vice-prim-ministru.

- Dintre organele centrale de specialitate exemplificam: Autoritatea națională pentru reglementare serviciilor publice, Autoritatea națională pentru reglementarea in domeniul energiei, Autoritatea națională pentru protecția mediului, Agenția națională pentru prestații sociale, etc.

Autoritățile locale - sunt consiliile județene, consiliile locale si primarii aleși in condițiile legii.

Administrația publică locală se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.

Legea 215/2001 modificata prin Legea 286/2006 stabilește o serie întreaga de atribuții pentru autoritățile locale care vizează:

- Organizarea si funcționarea aparatului de specialitate al primarului, președintelui Consiliului Județean, ale instituțiilor si serviciilor publice de interes local si ale societăților comerciale si regiilor autonome de interes local

- Dezvoltarea economico - sociala si de mediu a localității si județului

Dintre atribuțiile APL privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a localităților menționăm:

Preview document

Politici publice 2019 - Pagina 1
Politici publice 2019 - Pagina 2
Politici publice 2019 - Pagina 3
Politici publice 2019 - Pagina 4
Politici publice 2019 - Pagina 5
Politici publice 2019 - Pagina 6
Politici publice 2019 - Pagina 7
Politici publice 2019 - Pagina 8
Politici publice 2019 - Pagina 9
Politici publice 2019 - Pagina 10
Politici publice 2019 - Pagina 11
Politici publice 2019 - Pagina 12
Politici publice 2019 - Pagina 13
Politici publice 2019 - Pagina 14
Politici publice 2019 - Pagina 15
Politici publice 2019 - Pagina 16
Politici publice 2019 - Pagina 17
Politici publice 2019 - Pagina 18
Politici publice 2019 - Pagina 19
Politici publice 2019 - Pagina 20
Politici publice 2019 - Pagina 21
Politici publice 2019 - Pagina 22
Politici publice 2019 - Pagina 23
Politici publice 2019 - Pagina 24
Politici publice 2019 - Pagina 25
Politici publice 2019 - Pagina 26
Politici publice 2019 - Pagina 27
Politici publice 2019 - Pagina 28
Politici publice 2019 - Pagina 29
Politici publice 2019 - Pagina 30
Politici publice 2019 - Pagina 31
Politici publice 2019 - Pagina 32
Politici publice 2019 - Pagina 33
Politici publice 2019 - Pagina 34
Politici publice 2019 - Pagina 35
Politici publice 2019 - Pagina 36
Politici publice 2019 - Pagina 37
Politici publice 2019 - Pagina 38
Politici publice 2019 - Pagina 39
Politici publice 2019 - Pagina 40
Politici publice 2019 - Pagina 41
Politici publice 2019 - Pagina 42
Politici publice 2019 - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Politici publice 2019.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Managementul resurselor umane în administrația publică locală

Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Tehnici de documentare, redactare și comunicare

Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a...

Drept civil

1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul...

Managementul achizițiilor publice

ASPECTE INTRODUCTIVE Toate organizatiile au nevoie de intrari in procesul de productie a unor bunuri si servicii provenind de la furnizori sau...

Ai nevoie de altceva?