Rolul serviciilor de informatii in politica internationala

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Rolul serviciilor de informatii in politica internationala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 16 pagini .

Profesor: Tatiana Busuncian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Serviciile speciale ca fenomen există de milenii, dar ca domeniu de cercetare de numai câteva decenii.

Evoluția și dezvoltarea societății umane, a noilor teorii științifice și a tehnologiei informației au dus la modificări importante, transformări controlate și adaptative asupra domeniului serviciilor speciale, mai ales asupra proceselor și sistemelor de informații.

Aceste evoluții au determinat și determină în continuare reașezări obligatorii în procesele de exploatare a informațiilor din surse deschise și închise, au stabilit centrele de cunoaștere statale ori corporatiste să întreprindă măsuri extinse și eficiente cu scopul reconceptualizării modului de abordare a activităților serviciilor speciale, prin prisma a noi modele sistemice. Căutările și eforturile cercetătorilor presupun, la momentul actual, o îmbinare a eforturilor de cunoaștere și exploatare a informațiilor prin proiectarea și administrarea unor capabilități compuse din rețele de cercetare și dezvoltare, educare și inovare, conectate prin cadre parteneriale la nivel național și global, pe spațiul informațional reprezentat de sursele deschise. Redefinirea domeniului informațiilor prin intermediul conceptului de servicii speciale sau Intelligence (termenul Intelligence utilizat din perspectiva ca organizație, este tradus din limba engleză și echivalat în prezentare cu servicii speciale) din perspectiva identificării unui model evolutiv, care să exprime o viziune dinamică și sistemică a acestuia.

În opinia cercetătorului P. Zeman:

Serviciile specale sunt organe speciale de stat, scopul, efortul și misiunea primară a cărora este de a proteja statul și societatea, asigurând la timp informația obiectivă și calitativă privind securitatea reprezentanților aleși ai statului sau organelor administrative ale statului.

Toate serviciile speciale au la dispoziția lor unități operaționale, tehnice, analitice și de suport ce folosesc instrumente de comunicare, supraveghere, control și documentare. Totuși, există o diferență majoră care trebuie subliniată: serviciile speciale de informații sunt "servicii secrete" doar pentru simplul fapt că principiul de bază al activității lor este de a păstra în secret sarcini concrete și numele persoanelor responsabile de acestea, precum și metodele și mecanismele utilizate în procesul de executare a acestor sarcini.

Dacă un guvern este interesat în colaborarea și cooperarea serviciilor speciale ale statului cu colegii din alte țări, este absolut necesar de a păstra în secret această conlucrare, inclusiv informația asigurată

O primă dificultate în încercarea de a înțelege rolul analizei de servicii speciale sau Intelligence derivă și din faptul că nu există o definiție general acceptată. Definirea termenului Intelligence din limba engleză poate avea mai multe semnificații, din care consemnăm următoarele: abilitatea de a gândi și învăța, informație și colectare de informații secrete, persoane care culeg informații secrete (agenți, colaboratori, spioni), spirit inteligent (în sensul entității capabile de gândire rațională). Preluarea acestui termen în limba română este argumentat de utilizarea unor termeni echivalenți pentru fiecare din semnificațiile termenului în limba română cum ar fi: informații prelucrate, serviciu special/agenție de informații, proces/procesarea informației, produs informativ care face referiri la domeniul extins și cuprinzător al activității de informații, necesitând precizări suplimentare. Conceptul intelligence este un concept complex și poate fi utilizat din cel puțin trei perspective: ca proces, ca organizație și ca produs. Conceptul servicii speciale nu este derivat numai din sensul asociat cuvântului englezesc Intelligence, aceeași semnificație este asociată și termenilor utilizați în limba rusă - razvedka, în limba germană - nachrichten sau în limba franceză - renseignement.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul serviciilor de informatii in politica internationala.ppt