Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 2 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Administratie Publica

Extras din document

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului FEDR nr. 1301/2013.

Astfel, la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU) având rolul de a sprijini autoritățile publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul dezvoltării urbane durabile.

Structurile de sprijinire a dezvoltării urbane se pot înființa prin reorganizarea birourilor coordonatorilor de pol care au funcționat în perioada de programare 2007-2013. ADR își vor stabili modalitatea de organizare și funcționare a SSDU.

Pentru perioada de programare 2014-2020 atribuțiile și responsabilitățile SSDU vor face obiectul Acordului-cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea Programului Operaţional Regional 2014–2020. Prin urmare, finanțarea SSDU va fi asigurată din Axa prioritară 12 Asistență Tehnică a POR 2014-2020.

Responsabilitățile SSDU, așa cum sunt menționate în Acordul-cadru de delegare, includ:

• Sprijinirea elaborării/actualizării/modificării documentelor programatice aferente implementării dezvoltării urbane durabile în perioada 2014-2020

a) Acordă sprijin asociațiilor de dezvoltare intercomunitară/municipiilor reședință de județ în elaborarea şi actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, precum și a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020.

b) Întocmește un raport de avizare (preverificare) a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi a Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020.

c) Sprijină asociațiile de dezvoltare intercomunitară/municipiile reședință de județ în elaborarea altor documente de planificare necesare pentru implementarea Documentului justificativ pentru finanțarea intervențiilor din FESI 2014-2020 (planuri de mobilitate urbană, planuri de acțiune pentru energie durabilă, etc).

• Sprijinirea Autorităților Urbane în îndeplinirea responsabilităţilor:

a) Sprijină procesul de creare, acreditare și funcționare al Autorităților Urbane, inclusiv implementarea recomandărilor anuale ale misiunilor de audit.

b) Asigură sprijin pentru elaborarea procedurilor interne de lucru ale Autorităților Urbane pentru funcția delegată de la nivelul AM POR.

c) Sprijină Autorităţile Urbane în procesul de implementare a acordurilor de delegare de atribuții încheiate între AM POR și Autoritățile Urbane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile.doc