Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Designul Ambalajelor

  Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o nouă cerinţă: dimensiunea estetică a ambalajelor. În tratarea estetică a ambalajului trebuie să se ţină seama de existenţa unui complex senzorial, care determină o manifestare de aprobare sau de respingere din partea simţului estetic al fiecărui individ, de efectul emoţional declanşat de actul de cumpărare şi de consum. Realizarea unui ambalaj...

 • Oenologie

  1. INTRODUCERE Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor şi procedeelor de producere, maturare, stabilizare şi îmbuteliere a vinurilor şi a celorlalte produse obţinute pe bază de struguri, must şi vin, în scopul realizării unor produse finite care să corespundă exigenţelor consumatorului. Denumirea de oenologie vin de la cuvintele greceşti oenos, care înseamnă vin şi logos, care înseamnă vorbire. În sens mai larg, oenologia poate fi considerată ştiinţa vinului. Datorită...

 • Viticultura

  CAPITOLUL. I. INTRODUCERE Termenul de Viticultură derivă din cuvintele latine „vitis“ (viţă de vie) şi „cultura“ (îngrijire, cultivare). Viticultura studiază însuşirile biologice, relaţiile viţei de vie cu factorii de mediu, tehnologiile de producere a materialului săditor, de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor viticole, care să permită obţinerea unor producţii optime, de calitate corespunzătoare, în condiţii de eficienţă economică. 1.1. IMPORTANŢA VITICULTURII - Valorifică...

 • Cursuri Bovine 2

  Tehnologia reproducerii taurinelor Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la obţinerea unui nr. maxim de produşi de la acelaşi animal. Importanţa reproducţiei taurinelor - influenţează ritmul de creştere al efectivului - nivelul producţiei economice - eficienţa economică a exploatării taurinelor Creşterea efectivului Însuşirile de reproducţie, precum natalitatea (N), fecunditatea (F), intervalul între 2 fătări (calvin...

 • Cursuri Bovine

  Prin exploatarea bovinelor se intelege anasamblul de masuri tehnico-organizatorice menite sa asigure manifestarea potentialului productiv al acestora (hranire, crestere, reproductie, ameliorare). Importanta socio-economica a exploatarii bovinelor Exploatarea bovinelor influenteaza direct nivelul de trai al populatiei prin furnizarea de produse animaliere de mare importanta pentru consumul populatiei. Datorita rolului social si a ponderii economice ridicate comparativ cu celelalte animale...

 • Cursuri Managementul Economic Agricol

  Caracterizare: exploatatiile agricole familiale s-au constituit potrivit legii 18/1991 Legea fondului funciar.Sunt preponderente d p d v numeric potrivit anuarului statistic al Romaniei 2008, in jur de 3,9 milioane expl familiale, =95% total exploatatii Romania. De asemenea, detin ponderi insemnate in ceea ce priveste supraf agricola detinuta in total suprafata agricola a tarii, in jur de 64%. De asemenea, detin o mare parte din alte resurse precum si un numar impresionant de produse de...

 • Managementul Intreprinderilor Agricole

  CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia şi definirea conceptului de management Managementul, sub aspectul elementelor sale de conţinut, a fost prezent în activitatea oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Managementul şi-a făcut simţită prezenţa odată cu debutul activităţii productive a omului, fără însă ca acesta să fie perceput ca atare. Orice activitate productivă sau de organizare a fost supusă legilor managementului. Practic managementul a fost prezent în întreaga...

 • Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila

  Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este subiectul a numeroase definiţii şi interpretări. Astfel în literatura de specialitate numeroşi specialişti în domeniu au definit noţiunea de spaţiu rural şi dezvoltare rurală sub diferite aspecte. Mulţi specialişti definesc spaţiul rural prin opoziţie cu spaţiul urban ca fiind „zona caracterizată printr-o populare şi densitate relativ slabă şi...

 • Utilizarea Instalatiilor de Muls in Fermele de Producere a Laptelui

  NECESITATE ŞI CERINŢE Una din cele mai importante activităţi din fermele de creştere a animalelor o constituie obţinerea laptelui. Evacuarea laptelui din ugerul animalului este efectul unui proces neurohormonal cuprinzând două etape distincte şi anume: • sinteza laptelui din uger; • secreţia propriu-zisă ca urmare a învingerii rezistenţei sfincterelor care permit extragerea laptelui din cisternele mameloanelor prin diferenţa de presiune din interiorul cavităţilor şi exterior. Se ştie...

 • Hibridarea Somatica

  Constă în fuzionarea (contopirea) a doi sau mai mulţi protoplaşti şi refacerea unei noi celule care conţine material genetic (nuclee, cromozomi, organite citoplasmatice) provenit din celule care aparţin aceleiaşi specii sau la specii diferite (fără a recurge la hibridarea sexuată). Cu alte cuvinte, hibridarea somatică prin fuziunea protoplaştilor este o metodă de obţinere a hibrizilor între plante aparţinând aceleiaşi specii sau unor specii diferite, imposibil de realizat prin metode...

 • Cultura de Protoplasti

  Din sistematica vegetală şi animală se cunoaşte faptul că speciile sunt delimitate prin bariere de incompatibilitate sexuală, ceea ce reduce posibilităţile de încrucişări interspecifice. Creşterea variabilităţii genetice, atât de necesară în lucrările de ameliorare şi selecţie, implică găsirea unor metode de rupere a barierelor de incompatibilitate care izolează speciile între ele. Aceasta a devenit realizabilă prin crearea de protoplaşti din celulele somatice izolate şi fuziunea lor, ca...

 • Producerea de Plante Libere de Viroze

  Speciile ornamentale care majoritatea se înmulţesc vegetativ sunt expuse contaminării cu virusuri care se transmit prin nematozi şi insecte. În acelaşi timp, virusurile sunt propagate prin toate procedeele de înmulţire vegetativă şi se pot acumula în cursul ciclurilor de înmulţire. Cormet (1987) a înregistrat 3 tipuri de virus la lalele, 4 la crizanteme, 2 la dalia, 6 la garoafe. Virozele produc mari daune la multe specii de plante cultivate (floricole, legumicole, pomicole) datorită...

 • Marketing in Agricultura

  1.1. Continutul si tipologia deciziilor de marketing Conducerea firmelor agricole este frecvent solicitata sa adopte decizii, urmarind o legatura cat mai perfecta intre activitatea firmei cu dinamica si cerintele pietei. Decizia, reprezinta cursul sau linia de actiune aleasa constient pentru realizarea unuia sau mai multor obiective dintr-un set de posibilitati. Dreptul de a decide este un atribut al conducerii firmei agricole, insa in cadrul conducerii de marketing, decizia are o...

 • Igienizarea si Controlul de Laborator al Starii de Igiena in Unitatile de Industrie Alimentara

  În cursul operaţiilor de prelucrare a alimentelor contactul produselor cu suprafeţele de lucru şi ustensilele constituie una din principalele surse de contaminare cu microorganisme, mai ales dacă nu se asigură igienizarea corectă şi la momentul oportun a acestora. 6.1.Mijloace de spălare şi dezinfecţie Operaţiile de igienizare sunt operaţii de curăţire şi dezinfecţie. Curăţirea urmăreşte îndepărtarea tuturor impurităţilor, depozitelor şi reziduurilor care aderă la suprafeţe şi se...

 • Consultanta Manageriala

  CAPITOLUL 1 CONCEPTUL, IMPORTANŢA ŞI ROLUL CONSULTANŢEI AGRICOLE 1.1. Conceptul de consultanţă 1.2. Conţinutul consultanţei agricole 1.3. Principiile consultanţei agricole 1.4. Funcţiile consultanţei agricole 1.1. CONCEPTUL DE CONSULTANŢĂ Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică românească, noţiunea de consultanţă, ca definiţie, nu s-a cristalizat într-un concept care să întrunească unanimitatea. Termenul provine din latinescul „consultare“, de la care a...

Pagina 10 din 21