Cursurile din domeniul Agronomie - pagina 10 din 13

Agrotehnică

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de dirijare a acestora în vederea obţinerii unor producţii mari şi de calitate superioară sau ştiinţa despre sistemul sol-plantă. Pornind de la faptul că Agrotehnica... citește mai departe

143 pagini Gratis Cuprins Extras

Politici Agricole Comunitare

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i , de politica antieconomică şi mai ales antiţărănească a fostului regim totalitar. Această politică s-a concretizat în volumul redus al investiţiilor, în practicarea unor preţuri derizorii la achiziţiile... citește mai departe

138 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Fitopatologie generală

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. Obiectul şi legăturile fitopatologiei cu alte ştiinţe Patologia vegetală sau Fitopatologia (phyton = plantă; pathos = boală; logos = ştiinţă, discurs, vorbire) este ştiinţa care se ocupă cu studiul bolilor plantelor, al agenţilor care le produc şi cu elaborarea metodelor de... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras

Cursul de Prelegeri la Disciplina de Specialitate Agrotehnică

Tema: Agricultura – ramură a Economiei Naţionale a R. Moldova Subiectele: 1. Obiectivele de bază a agriculturii R. Moldova ca ramură a Economiei Naţionale. 2. Particularităţile de bază ale agriculturii 3. Fondul Funciar al R. Moldova. Categoriile de folosinţă. Căile orientate la folosirea raţională a Fondului... citește mai departe

82 pagini Gratis Extras Preview

Buruienile

Subiectele: 1. Buruienile. Noţiuni de tip, grad de îmburuienare, cartarea buruienilor. Pagubele cauzate d buruieni. 2. Particularităţile biologice ale buruienilor 3. Pragurile de daună a buruienilor, evaluarea lor agronomică 4. Principiile de clasificare şi clasificarea buruienilor 1. Buruienile. Noţiuni de... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea Resurselor Naturale din Moldova

l Introducere Protecţia mediului presupune un ansamblu de reglementări, acţiuni şi mijloace care au drept scop menţinerea şi protejarea factorilor de m^diu împotriva degradării prin diferite forme în urma activităţii antropogene. Acest ansamblu de acţiuni constituie o prioritate naţională, ce vizează condiţiile de... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Aspectele genetico-moleculare ale Inbridingului și Heterozisului la Porumb

1.1 Importanţa. Suprafaţa de circa 140 milioane hectare pe care porumbul se cultivă pe glob şi utilizările sale multiple în hrana oamenilor, alimentaţia animalelor şi industrie, fac din această plantă una din principalele culturi ale lumii. După productivitatea culturii porumbul ocupă primul loc din culturile... citește mai departe

40 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cusuri TPH

TEHNOLOGIA DE PĂSTRARE VALORIFICARE A NUCILOR Tehnologia de păstrare şi valorificare a nucilor în coajă Nucile (Juglans regia L.), prezintă importanţă deosebită din punct de vedere alimentar, având şi o valoare energetică foarte ridicată. Nucile, faţă de celelalte specii pomicole se pot păstra de la o recoltă la... citește mai departe

232 pagini Gratis Extras

Curs matematică

Elemente de matematică liniară 1.1 Matrice şi determinanţi 1.2 Ecuaţii liniare 1.3 Sisteme de ecuaţii liniare 1.4 Inegalităţi liniare şi sisteme de inegalităţi liniare Obiectivele capitolului - Definirea noţiunilor de matematică liniară care vor sta la baza dezvoltărilor din capitolele 2 şi 3 - Discutarea... citește mai departe

102 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economia Serviciilor Turistice

Factoring Preluarea pe bază de contract de către societatea prestatoare (denumită FACTOR) a unei părţi din funcţiunile financiar-contabile ale unor întreprinderi. Societatea de factoring: cumpără toate drepturile referitore la încasarea contravalorii mărfurilor livrate de societatea cu care încheie contract,... citește mai departe

106 pagini Gratis Extras

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Cap. 1.1 MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca obiect crearea şi descoperirea nevoilor consumatorilor şi satisfacerea acestor nevoi cu produse şi servicii care prin caracteristicile, preţurile şi disponibilitatea lor... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Ameliorative ale Potrivirii Perechilor la Animalele Domestice

10.1. Consideraţii generale Potrivirea perechilor, reprezintă operaţiunea de împerechere într-un anumit fel a cuplurilor, pentru a obţine la produşi baza ereditară dorită. Potrivirea perechilor şi selecţia sunt verigi ale aceluiaşi proces (ameliorare) şi urmăresc acelaşi scop (perfecţionarea continuă a bazei... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Principiile Alimentației Normate

In vederea obţinerii unor indici productivi superiori la animale este necesar să se stabilească o concordanţă cât mai exactă între cerinţele animalelor în energie şi substanţe nutritive specifice, pe de o parte şi modul în care hrana administrată poate satisface aceste cerinţe, pe de altă parte. Cerinţele de energie... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Resursele Furajere

Legea pentru organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri precizează că “Sunt considerate nutreţuri… toate produsele de origine vegetală, animală, minerală şi de sinteză care, folosite în hrana animalelor, determină asigurarea funcţiilor vitale şi punerea în valoare a potenţialului... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Alimentația Animalelor Domestice

În practica creşterii animalelor este unanim recunoscut faptul că, dintre toţi factorii mediului extern, alimentaţia influenţează cel mai mult asupra organismului animal. În mod cu totul schematic, importanţa alimentaţiei în creşterea animalelor poate fi redată prin următoarele aspecte: - influenţează direct asupra... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Ecomarketing

1. Marketingul social opereaza cu urmatoarele concepte: a) consumatori (satisfacerea dorintelor), societate (bunastarea consumatorilor), firma (profituri) b) consumatori, firma, cresterea vânzarilor c) societate, piata, consumatori d) consumatori, societate, cresterea vânzarilor e) firma, societate, concurenta... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Agrotehnică

FACTORII DE VEGETATIE Viata plantelor este influentata de catre toti factorii mediului de viata-ecologici.Factorii ecologici influenteaza viata plantelor intr-o masura diferita.Sunt insa unii factori ai mediului inconjurator fata de care nu este posibila viata plantelor numiti factori de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Alimentație

Carnea constituie o sursă alimentară de bază în hrana omului. Prin compoziţia chimică echilibrată în trofine cu valoare biologică ridicată, proteine complete, grăsimi, substanţe minerale şi vitamine, digestibilitatea superioară şi calităţi dietetico-culinare apreciabile, carnea reprezintă un aliment indispensabil în... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Morbiditatea

INDICATORII DE MORBIDITATE Definiţie: totalitatea îmbolnăvirilor cunoscute la un moment dat , sau într-o anumită perioadă, în cadrul unei populaţii dintr-un teritoriu bine delimitat, fie că acestea au fost depistate în perioada respectivă, la data îmbolnăvirii sau ulterior (chiar şi la deces), sau depistarea a fost... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Probleme de aplicare a dozelor de îngrășământ

Stabilirea dozelor de ingrasaminte 1. Sa se calculeze continutul de N-substanta activa din uree(CH4ON2) si cantitatea de uree ce trebuie administrata pentru a realiza o doza de 120 kg/ha N-substanta activa. Rezolvare: Doza de Ns.a.=120 kg/ha Muree(CH4ON2) =? 1mol uree=12+4+16+28=60 g uree Stim ca : 60 g... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Legumicultură

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor. Etimologia provine de la două cuvinte din limba latină: - "legumer" care înseamnă vegetale cultivate pentru hrana omului; ¬"cultura" care se referă la priceperea de a lucra pământul... citește mai departe

164 pagini Gratis Extras Preview

Piața serviciilor

PIAŢA SERVICIILOR Conceptul şi caracteristicile pieţei serviciilor Piaţa reprezintă un sistem de relaţii vânzare – cumpărare de bunuri şi servicii între părţi contractante, care pe de o parte sunt unite prin legături de afaceri, iar pe de altă parte se află în raporturi de forţă. Piaţa serviciilor analizată ca... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Economia Serviciilor Turistice

Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a serviciilor Conceptul de serviciu. Definiţia noţiunii de serviciu este considerată o problemă de mare dificultate datorată următoarelor motive : relativa noutate a domeniului, atenţia redusă acordată domeniului de către teoria economică până nu de mult,... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Protecția Mediului în Agroecosistemele Pomicole

CAPITOLUL 1 CONCEPT, IMPORTANŢĂ ŞI STRATEGIE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI ÎN HORTICULTURĂ 1.1. Istoric, importanţă În prezent, protecţia mediului ambiant, conservarea ecosistemelor naturale, refacerea celor degradate, constituie probleme importante cu care se confruntă omenirea. Criza ecologică apărută este... citește mai departe

53 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metodologia PCM 2

2.1. ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI  Ce reprezinta factorii interesati (stakeholders)? Orice persoane, grupuri de persoane, institutii sau firme care pot avea o relatie cu proiectul/programul. De ce? Ei pot – direct sau indirect, pozitiv sau negativ – afecta sau pot fi afectati de proces si de produsele finale... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras