Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Biochimie

  Heteroproteidele sunt cea mai complexă clasă de protide care se mai numesc şi proteine conjugate deoarece au în structura lor pe lângă componenta de natură prioteică (formată numai din aminoacizi) şi o componentă de natură neproteică – componenta prostetică. După natura acestei componente neproteice, heteroproteinele sunt clasificate în 6 clase: 1.Metalproteide: componenta neproteică este un ion metalic: Fe2+, Fe3+, Cu2+, Co2+, Mg2+ , Zn2+ Aceşti ioni se leagă de componenta proteică prin...

 • Inginerie Genetica Vegetala

  1 Structura moleculară a acidului dezoxirobonucleic (ADN) 1 1 Structura primară a ADN-ului şi semnificaţia ei genetică Structura primară a ADN-ului este monocatenară, macromoleculară Macromolecula de ADN este de fapt, un heteropolimer alcătuit din mai multe subunităţi elementare numite nucleotide Un nucleotid este alcătuit dintr-un radical fosforic (P), dezoxiriboză (dR) şi o bază azotată (N), formula generală a unui nucleotid putând fi reprezentată astfel: P-dR-N Dezoxiriboza este o...

 • Agrochimie

  Curs 1+2 CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR ŞI FERTILIZANŢILOR 1.1. GENERALITĂŢI Lumea contemporană se confruntă cu numeroase contradicţii politice, economice şi sociale, dar este animată permanent şi de ideea de progres în scopul asigurării unei vieţi normale membrilor societăţii. Tendinţa de progres se manifestă în toate planurile activităţii umane, inclusiv în cel al ştiinţelor şi practicii agronomice. Agricultura are o contribuţie majoră în dezvoltarea...

 • Tehnologia Vinului

  Denumirea de OENOLOGIE îşi are originea în cuvintele greceşti ”oenos-vin”  şi ”logos-vorbire”, în sens mai larg ”ştiinţa vinificaţiei”. De fapt prin Oenologie (în scriere fonetică enologie) se înţelege ştiinţa care se ocupă cu studiul şi procedeele de obţinere, îngrijire şi păstrare a vinurilor şi a altor produse derivate din struguri must sau vin. Un strugure este compus din două părţi principale: ciorchinele şi boabele. La rândul lor, boabele sunt alcătuite din pieliţă, pulpă şi seminţe....

 • Tehnologia Maltului si a Berii

  MATERII PRIME FOLOSITE LA FABRICAREA BERII 1. Orzul Orzul este materia primă tradiţională pentru fabricarea berii, fiind puţin pretenţios din punct de vedere al solului şi climei. Folosirea orzului ca materie primă pentru fabricarea berii este cunoscută încă de acum 6000 de ani, de la popoarele antice, odată cu arta fabricării berii. Iniţial orzul se folosea ca atare, nemalţificat, la obţinerea berii. Malţificarea orzului a fost introdusă de abia în secolul al VIII-IX-lea e.n. De atunci...

 • Activitatea de Consultanta si Extensie Agricola

  Definirea activitatii de consultanta Cei mai multi dintre cei care întâlnesc termenul de consultanta considera ca îi patrund si stapânesc întelesul. Aceasta realitate este însa valabila pentru cei care au reusit sa se familiarizeze cu instrumentarul specific de lucru, sau cei care prin natura activitati lor sunt implicati direct sau indirect în activitati de consultanta sau educatie pentru consultanta. Aceasta lucrare încearca sa aduca lamuririle necesare atât pentru un cititor...

 • Managementul Riscului de Mediu

  Procesul managementului riscului de mediu necesitã o analizã atentã a facilitãtilor si operatiilor în scopul gãsirii unor cãi de îmbunãtãtire semnificativã a întelegerii acestuia. Aplicarea managementului riscului de mediu trebuie sa conducã la îmbunãtãtirea performantelor de mediu si sã optimizeze utilizarea resurselor în operatiile miniere având ca efect protejarea mediului înconjurãtor. Managementul riscului de mediu cuprinde: - aplicarea sistematicã a politicilor, procedurilor si...

 • Cultura Ciupercilor

  INTRODUCERE Ciupercile comestibile au devenit un aliment deosebit de apreciat de majoritatea consumatorilor datorită calităţilor pe care acestea le au. La „Salonul ciupercilor” care a avut loc în anul 1975, la Muzeul de Istorie Naturală din Paris, au fost prezentate 500 de specii şi utilizările lor în alimentaţie precum şi proprietăţile farmaceutice. Din multitudinea de specii de ciuperci superioare, aproximativ 50 au calităţi gustative şi se utilizează în consum. Dintre acestea se cultivă...

 • Tipografie Horticola

  INTRODUCERE OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE Topografia este una din ramurile măsurătorilor terestre care se ocupă cu determinarea poziţiei în teren a detaliilor naturale şi artificiale de pe suprafaţa Pământului fără a ţine seama de curbura acestuia; iar cuvântul topografie este de origine greacă şi înseamnă în traducere exactă “scrierea locurilor” (topos = loc şi grafos = a scrie). Topografia generală are ca obiect întocmirea planurilor şi hărţilor topografice de bază cu...

 • Latura Juridica a Cadastrului

  Sistemul de publicitate imobiliarã din România 1.1 Definitie-Scop-Obiective-Scurt istoric Existentã în România prin formele cele mai folosite, respectiv "Cartea funciarã" si "Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni", publicitatea imobiliarã reprezintã un instrument de garantare si de apãrare a drepturilor asupra imobilelor prin înregistrarea lor în evidente puse la dispozitia tuturor. Publicitatea imobiliarã, în sensul general al notiunii, este un sistem de...

 • Produse Forestiere

  CURSUL NR 1 1ASPECTE GENERALE 1.1. Natura produselor nelemnoase şi definirea termenilor Produsele nelemnoase ale pădurii sunt resurse materiale de natură vegetală, lipsite total sau parţial de lemn, furnizate de arborii, arbuştii şi solul pădurilor, cât şi de terenurile afectate acestora, cunoscute în trecut şi sub alte numiri, ca: produse accesorii, produse secundare, produse auxiliare ale lemnului. La cel de al IV-lea Congres Forestier Mondial ţinut în anul 1954 la Dehra-India, s-a...

 • Vegetatia Erbacee Naturala pentru Peisajul Urban

  Vegetatia erbacee naturala pentru peisajul urban 1. Vegetaţia erbacee naturala diferă de vegetaţia erbacee convenţională în măsura în care imita forma spaţială şi structurală de vegetaţie semi-naturală. 2. Speciile individuale nu sunt, în general, plantate în grupuri clar definite, iar în cazul în care sunt agregate,rezultantele din aceeaşi specie, în general, vor avea loc în altă parte în plantare. 3. Vegetația erbacee naturala este un subiect nou, iar în termeni de cercetare...

 • Aditivi Alimentari

  COLORANŢII ŞI CLASIFICAREA LOR Coloranţii sunt combinaţii organice, naturale sau sintetice, ele însăşi colorate, dar care au şi proprietatea de a colora. Pentru ca o combinaţie chimică organică colorată să fie şi materie colorantă, ea trebuie să îndeplinească anumite condiţii de solubilitate, de stabilitate la lumină sau la alţi agenţi fizici, de aderenţă etc. O substanţă apare colorată datorită prezenţei în moleculă a unor grupe de atomi, numite cromofori, fiecărui cromofor...

 • Caracterele Morfologice ale Solurilor

  Orizontul de sol sau orizontul pedogenetic este un strat, aproximativ paralel cu suprafaţa solului (terenului), care are o serie de proprietăţi rezultate prin procesul de formare a solului, proprietăţi care diferă de cele ale stratelor supra sau subiacente. În mod obişnuit un orizont de sol este separat de cele adiacente prin caracteristici care pot fi observate şi eventual măsurate în teren, cum ar fi: culoarea, textura, structura, consistenţa, prezenţa sau absenţa carbonaţilor, a unor...

 • Tehnologia Cresterii Animalelor

  Materialul genetic avicol performant este asigurat in mare parte de companiile de ameliorare romanesti care detin in exploatare, pe principiul piramidei ameliorarii, ferme de linii pure, bunici si parinti care asigura hibrizii comerciali, rezultand cantitati suficiente de carne de gaina, curca, prepelita, bibilici, rate, gaste, etc. In anul 2002 s-a consumat o cantitate de peste 17 kg carne pasare/locuitor din zona urbana din care aproximativ 9,5 kg provenea din productia interna si cca. 7,5...

Pagina 5 din 22