Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Activitatea de Consultanta si Extensie Agricola

  Definirea activitatii de consultanta Cei mai multi dintre cei care întâlnesc termenul de consultanta considera ca îi patrund si stapânesc întelesul. Aceasta realitate este însa valabila pentru cei care au reusit sa se familiarizeze cu instrumentarul specific de lucru, sau cei care prin natura activitati lor sunt implicati direct sau indirect în activitati de consultanta sau educatie pentru consultanta. Aceasta lucrare încearca sa aduca lamuririle necesare atât pentru un cititor...

 • Managementul Riscului de Mediu

  Procesul managementului riscului de mediu necesitã o analizã atentã a facilitãtilor si operatiilor în scopul gãsirii unor cãi de îmbunãtãtire semnificativã a întelegerii acestuia. Aplicarea managementului riscului de mediu trebuie sa conducã la îmbunãtãtirea performantelor de mediu si sã optimizeze utilizarea resurselor în operatiile miniere având ca efect protejarea mediului înconjurãtor. Managementul riscului de mediu cuprinde: - aplicarea sistematicã a politicilor, procedurilor si...

 • Cultura Ciupercilor

  INTRODUCERE Ciupercile comestibile au devenit un aliment deosebit de apreciat de majoritatea consumatorilor datorită calităţilor pe care acestea le au. La „Salonul ciupercilor” care a avut loc în anul 1975, la Muzeul de Istorie Naturală din Paris, au fost prezentate 500 de specii şi utilizările lor în alimentaţie precum şi proprietăţile farmaceutice. Din multitudinea de specii de ciuperci superioare, aproximativ 50 au calităţi gustative şi se utilizează în consum. Dintre acestea se cultivă...

 • Tipografie Horticola

  INTRODUCERE OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE Topografia este una din ramurile măsurătorilor terestre care se ocupă cu determinarea poziţiei în teren a detaliilor naturale şi artificiale de pe suprafaţa Pământului fără a ţine seama de curbura acestuia; iar cuvântul topografie este de origine greacă şi înseamnă în traducere exactă “scrierea locurilor” (topos = loc şi grafos = a scrie). Topografia generală are ca obiect întocmirea planurilor şi hărţilor topografice de bază cu...

 • Latura Juridica a Cadastrului

  Sistemul de publicitate imobiliarã din România 1.1 Definitie-Scop-Obiective-Scurt istoric Existentã în România prin formele cele mai folosite, respectiv "Cartea funciarã" si "Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni", publicitatea imobiliarã reprezintã un instrument de garantare si de apãrare a drepturilor asupra imobilelor prin înregistrarea lor în evidente puse la dispozitia tuturor. Publicitatea imobiliarã, în sensul general al notiunii, este un sistem de...

 • Produse Forestiere

  CURSUL NR 1 1ASPECTE GENERALE 1.1. Natura produselor nelemnoase şi definirea termenilor Produsele nelemnoase ale pădurii sunt resurse materiale de natură vegetală, lipsite total sau parţial de lemn, furnizate de arborii, arbuştii şi solul pădurilor, cât şi de terenurile afectate acestora, cunoscute în trecut şi sub alte numiri, ca: produse accesorii, produse secundare, produse auxiliare ale lemnului. La cel de al IV-lea Congres Forestier Mondial ţinut în anul 1954 la Dehra-India, s-a...

 • Vegetatia Erbacee Naturala pentru Peisajul Urban

  Vegetatia erbacee naturala pentru peisajul urban 1. Vegetaţia erbacee naturala diferă de vegetaţia erbacee convenţională în măsura în care imita forma spaţială şi structurală de vegetaţie semi-naturală. 2. Speciile individuale nu sunt, în general, plantate în grupuri clar definite, iar în cazul în care sunt agregate,rezultantele din aceeaşi specie, în general, vor avea loc în altă parte în plantare. 3. Vegetația erbacee naturala este un subiect nou, iar în termeni de cercetare...

 • Aditivi Alimentari

  COLORANŢII ŞI CLASIFICAREA LOR Coloranţii sunt combinaţii organice, naturale sau sintetice, ele însăşi colorate, dar care au şi proprietatea de a colora. Pentru ca o combinaţie chimică organică colorată să fie şi materie colorantă, ea trebuie să îndeplinească anumite condiţii de solubilitate, de stabilitate la lumină sau la alţi agenţi fizici, de aderenţă etc. O substanţă apare colorată datorită prezenţei în moleculă a unor grupe de atomi, numite cromofori, fiecărui cromofor...

 • Caracterele Morfologice ale Solurilor

  Orizontul de sol sau orizontul pedogenetic este un strat, aproximativ paralel cu suprafaţa solului (terenului), care are o serie de proprietăţi rezultate prin procesul de formare a solului, proprietăţi care diferă de cele ale stratelor supra sau subiacente. În mod obişnuit un orizont de sol este separat de cele adiacente prin caracteristici care pot fi observate şi eventual măsurate în teren, cum ar fi: culoarea, textura, structura, consistenţa, prezenţa sau absenţa carbonaţilor, a unor...

 • Tehnologia Cresterii Animalelor

  Materialul genetic avicol performant este asigurat in mare parte de companiile de ameliorare romanesti care detin in exploatare, pe principiul piramidei ameliorarii, ferme de linii pure, bunici si parinti care asigura hibrizii comerciali, rezultand cantitati suficiente de carne de gaina, curca, prepelita, bibilici, rate, gaste, etc. In anul 2002 s-a consumat o cantitate de peste 17 kg carne pasare/locuitor din zona urbana din care aproximativ 9,5 kg provenea din productia interna si cca. 7,5...

 • Clasificarea Solurilor

  Prima clasificare a solurilor Romaniei, facuta la inceputul secolului de Gh. Munteanu-Murgoci, era bazata pe principiile clasificarii genetice a scolii de pedologie rusesti, fondata de V. V. Dokuceaev.Solurile erau clasificate dupa caracteristicile profilului lor, considerate in starnsa dependenta cauzata cu factorii pedogenetici si cu procesele pedigenetice specifice. Sistemul roman de clasificare cuprinde urmatoarele unitati taxonomice dw sol: clasa,tipul si subtipul, precum si varietatea,...

 • Resurse Agroturistice

  IEZERU MOSTIŞTEA (Pescuit sportiv) (Călăraşi»Boşneagu) Lac natural. Liman fluviatil pe cursul inferior al râului Mostiştea cu suprafaţa de 18,6 km2 şi volumul de 16 mil m3 (rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Este folosit pentru piscicultură şi irigaţii. Ichtiofaună: crap, somn, caras, biban, plătică, lin, caracudă, etc. LACUL FRĂSINET (Călăraşi»Frăsinet) Lac antropic. Lac antropic creat pe cursul mijlociu al râului Mostiştea în arealul comunelor Frăsinet şi Valea...

 • Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

  Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale acesteia: – Noul document conştientizează necesitatea unei mai hotărâte implicari din partea statelor membre în procesul de promovare şi utilizare a SRE, stabilind in acest sens obiective mai ambiţioase decât cele ale Directive 1- 2001/77/EC; – Conform prevederlor acestei Directive, până în anul 2020, 20% din totalul consumului de energie trebuie...

 • Depozitare Fructe si Legume

  PREGATIREA SPATIILOR DE PASTRARE Acest ansamblu de lucrari, contribuie in mare masura la aplicarea in conditii corespunzatoare a intregului flux tehnologic al pastrarii care sa conduca in final la pierderi minime, repartizate pe o perioada cat mai lunga. Spatiile de pastrare nepregatite ingreuneaza pe de o parte depozitarea iar pe de alta parte sunt focare sigure de infectie pentru produsele care se pastreaza, chiar daca acestea sunt de cea mai buna calitate. In mod normal, pregatirea...

 • Analiza Serviciilor Agroturistice

  Dupa studierea acestui capitol, ar trebui sa puteti: ◦ Sa definiti serviciile si sa evidentiati principalele elemente care le deosebesc de produse ◦ Sa prezentati principalele categorii si criterii de clasificare ale serviciilor turistice ◦ Sa explicati caracteristicile serviciilor turistice implicatiile acestora asupra comertului “invizibil”. ◦ Sa descrieti principalele tipuri de servicii turistice }- Definire produs turistic vs. serviciu turistic }- Clasificare servicii turistice...

Pagina 5 din 22