Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Clasificarea Solurilor

  Prima clasificare a solurilor Romaniei, facuta la inceputul secolului de Gh. Munteanu-Murgoci, era bazata pe principiile clasificarii genetice a scolii de pedologie rusesti, fondata de V. V. Dokuceaev.Solurile erau clasificate dupa caracteristicile profilului lor, considerate in starnsa dependenta cauzata cu factorii pedogenetici si cu procesele pedigenetice specifice. Sistemul roman de clasificare cuprinde urmatoarele unitati taxonomice dw sol: clasa,tipul si subtipul, precum si varietatea,...

 • Resurse Agroturistice

  IEZERU MOSTIŞTEA (Pescuit sportiv) (Călăraşi»Boşneagu) Lac natural. Liman fluviatil pe cursul inferior al râului Mostiştea cu suprafaţa de 18,6 km2 şi volumul de 16 mil m3 (rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Este folosit pentru piscicultură şi irigaţii. Ichtiofaună: crap, somn, caras, biban, plătică, lin, caracudă, etc. LACUL FRĂSINET (Călăraşi»Frăsinet) Lac antropic. Lac antropic creat pe cursul mijlociu al râului Mostiştea în arealul comunelor Frăsinet şi Valea...

 • Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

  Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale acesteia: – Noul document conştientizează necesitatea unei mai hotărâte implicari din partea statelor membre în procesul de promovare şi utilizare a SRE, stabilind in acest sens obiective mai ambiţioase decât cele ale Directive 1- 2001/77/EC; – Conform prevederlor acestei Directive, până în anul 2020, 20% din totalul consumului de energie trebuie...

 • Depozitare Fructe si Legume

  PREGATIREA SPATIILOR DE PASTRARE Acest ansamblu de lucrari, contribuie in mare masura la aplicarea in conditii corespunzatoare a intregului flux tehnologic al pastrarii care sa conduca in final la pierderi minime, repartizate pe o perioada cat mai lunga. Spatiile de pastrare nepregatite ingreuneaza pe de o parte depozitarea iar pe de alta parte sunt focare sigure de infectie pentru produsele care se pastreaza, chiar daca acestea sunt de cea mai buna calitate. In mod normal, pregatirea...

 • Analiza Serviciilor Agroturistice

  Dupa studierea acestui capitol, ar trebui sa puteti: ◦ Sa definiti serviciile si sa evidentiati principalele elemente care le deosebesc de produse ◦ Sa prezentati principalele categorii si criterii de clasificare ale serviciilor turistice ◦ Sa explicati caracteristicile serviciilor turistice implicatiile acestora asupra comertului “invizibil”. ◦ Sa descrieti principalele tipuri de servicii turistice }- Definire produs turistic vs. serviciu turistic }- Clasificare servicii turistice...

 • Agrotehnica - Ca Stiinta

  Tema 1: Agricultura – ramură a economiei naţionale. Agrotehnica – ca ştiinţă. 1.1 Obiectivele şi particularităţile agriculturii ca ramură a economiei naţionale. 1.2 Obiectivele şi particularităţile agrotehnicii ca ştiinţă. 1.3 Particularităţile fondului funciar al R. Moldova. 1.4 Noţiuni de biosferă, biocenoză, agrofitocenoză 1.1 Obiectivele şi particularităţile agriculturii ca ramură a economiei naţionale. Producerea agricolă este o producere specifică şi are unele deosebiri faţă de...

 • Principalele Soiuri de Portaltoi Folosite in Viticultura din R.S. Romania si Particularitatile lor de Cultura

  1. Portaltoii din specia Vitis Riparia Specia Vitis riparia, originară din zona temperată rece a SUA, are un areal geografic foarte întins. Creşte pe lunci, pe terenuri aluvionare, fertile cu conţinut redus de calcar activ, care reprezintă de fapt un mediu bun pentru filoxeră. Astfel, această specie a căpătat rezistenţa necesară faţă de atacul acestui dăunător. Vitis riparia, s-a utilizat la altoirea soiurilor europene, pentru prima dată în Franţa (1874), dovedind o bună prindere la...

 • Servicii Agroturistice

  Concepte privind turismul de afaceri Calatoria de afaceri poate fi considerata coloana vertebrala a industriei turistice deoarece aceasta constituie pentru o mare parte a oamenilor de afaceri, parte din activitatea profesionala curenta. Turismul de afaceri, conform definitiei date de Rob Davidson in 1994, include perosanele ce calatoresc in scopuri legate de munca lor (activitate lucrativa, fara a fi remunerate in locul de destinatie, aceasta facandu-se la locul de resedinta). Se poate...

 • Perceperea Calitatii Produselor Alimentare de Catre Consumatorii Europeni

  Consumatorii francezi sunt clasificaţi în patru grupe după atitudinea lor faţă de garanţiile de calitate ale produselor alimentare: o primă grupă (12% din consumatori) consideră că preţul este principalul reper al calităţii; a doua grupă (41% din consumatori) acordă cea mai mare importanţă aspectului exterior al produsului; a treia grupă (14% din consumatori) percepe nivelul calităţii produselor alimentare în funcţie de: etichete, AOC - produsele cu origine controlată, provenienţa...

 • Calitatea. Notiuni Generale, Definitii

  Calitatea este cel mai controversat subiect în managementul anilor ’80, fiind caracterizat de tot atâtea interpretări câţi participanţi la dialog există. Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas”, derivat din „qualis” având semnificaţia de „atribut”,”caracteristica”, „proprietate”, „fel de a fi”. Deci acest termen defineşte modul de a fi (bun sau rău), de a se comporta. Se presupune că preocupările oamenilor de ştiinţa asupra calităţii au cunoscut cea mai...

 • Realizarea Desenului Cartografic

  1.1. Consideraţii generale 1.2. Principiile desenului cartografic 1.3. Norme generale pentru realizarea desenelor cartografice 1.4. Prelucrarea datelor cartografice 1.1. Consideraţii generale Desenul cartografic se referă la reprezentarea grafică plană după anumite norme şi reguli stabilite, a regiunilor geografice sau suprafeţelor de teren cu forme de relief, elemente fizice naturale, construcţii şi amenajări existente. Reprezentările în desenul cartografic se fac într-un limbaj tehnic...

 • Geologie

  Geologia ( geo-pământ; logos – vorbire) este ştiinţa care studiază învelişul de piatră al pământului, în special scoarţa solidă a acestuia. Obiectul de studiu îl reprezintă cunoaşterea structurii şi compoziţiei globului pământesc, precum şi modul de formare al mineralelor şi rocilor care îl alcătuiesc. Geologia oferă informaţii despre trecutul îndepărtat, în primele stadii de evoluţie ale Pământului şi încearcă să explice complexitatea transformărilor care au avut loc la suprafaţa sau în...

 • Marketing

  L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar 1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar 1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de...

 • Eficienta Investitiilor

  Conceptul de investiţii Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii. Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care...

 • Economie Agrara

  CURS 1 ECONOMIA AGROALIMENTARA OBIECTUL DE STUDIU Economia agroalimentara studiaza fenomene si mecanisme economice care se desfasoara in sistemul agroalimentar. Fenomenele economice sunt : -productia -consumul -schimbul . Mecanismele economice sunt : -legea cererii -legea ofertei -legea concurentei. Studiul fenomenelor si mecanismelor economice are loc la nivel de individ care poarta denumirea de microeconomie si la nivel de comunitate (sau ramura economica ) cand poarta...

Pagina 6 din 22