Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Calitatea. Notiuni Generale, Definitii

  Calitatea este cel mai controversat subiect în managementul anilor ’80, fiind caracterizat de tot atâtea interpretări câţi participanţi la dialog există. Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas”, derivat din „qualis” având semnificaţia de „atribut”,”caracteristica”, „proprietate”, „fel de a fi”. Deci acest termen defineşte modul de a fi (bun sau rău), de a se comporta. Se presupune că preocupările oamenilor de ştiinţa asupra calităţii au cunoscut cea mai...

 • Realizarea Desenului Cartografic

  1.1. Consideraţii generale 1.2. Principiile desenului cartografic 1.3. Norme generale pentru realizarea desenelor cartografice 1.4. Prelucrarea datelor cartografice 1.1. Consideraţii generale Desenul cartografic se referă la reprezentarea grafică plană după anumite norme şi reguli stabilite, a regiunilor geografice sau suprafeţelor de teren cu forme de relief, elemente fizice naturale, construcţii şi amenajări existente. Reprezentările în desenul cartografic se fac într-un limbaj tehnic...

 • Geologie

  Geologia ( geo-pământ; logos – vorbire) este ştiinţa care studiază învelişul de piatră al pământului, în special scoarţa solidă a acestuia. Obiectul de studiu îl reprezintă cunoaşterea structurii şi compoziţiei globului pământesc, precum şi modul de formare al mineralelor şi rocilor care îl alcătuiesc. Geologia oferă informaţii despre trecutul îndepărtat, în primele stadii de evoluţie ale Pământului şi încearcă să explice complexitatea transformărilor care au avut loc la suprafaţa sau în...

 • Marketing

  L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar 1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar 1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de...

 • Eficienta Investitiilor

  Conceptul de investiţii Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii. Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care...

 • Economie Agrara

  CURS 1 ECONOMIA AGROALIMENTARA OBIECTUL DE STUDIU Economia agroalimentara studiaza fenomene si mecanisme economice care se desfasoara in sistemul agroalimentar. Fenomenele economice sunt : -productia -consumul -schimbul . Mecanismele economice sunt : -legea cererii -legea ofertei -legea concurentei. Studiul fenomenelor si mecanismelor economice are loc la nivel de individ care poarta denumirea de microeconomie si la nivel de comunitate (sau ramura economica ) cand poarta...

 • Exploatarea Padurilor

  CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Rolul şi definirea exploatărilor forestiere Prin intervenţiile care se fac în arborete, în sensul atingerii obiectivelor propuse, începând cu stadiul de păriş rezultă masă lemnoasă care corespunde dimensional şi calitativ cerinţelor societăţii şi care se extrage din arborete printr-un ansamblu de activităţi tehnice ce definesc exploatările forestiere ca şi activitate productivă. Necesitatea extragerii masei lemnoase din pădure este impusă, pe de o...

 • Corespondenta Comerciala

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN CORESPONDENŢA DE AFACERI Este un lucru bine cunoscut că orice scrisoare echivalează cu o carte de vizită a celui ce o expediază. Acest fapt este de o deosebită importanţă în cazul corespondenţei de afaceri, unde mesajul scris poate fi considerat drept reprezentant ai societăţii / firmei care-l trimite, un mesager interesat în a crea climatul favorabil pentru buna desfăşurare a unei tranzacţii. Redactarea scrisorilor de afaceri constituie aşadar un element...

 • Estimatiuni Rurale

  Capitolul 1 – ESTIMATIUNI RURALE – obiect de studiu, importanţă 1.1 Obiect de studiu În termeni generali “estimaţiunile” se ocupă cu evaluarea bunurilor economice (a estima = a evalua). Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină suma de monedă ce poate fi atribuită unui bun oarecare – obiect de valoare, într-un anumit moment pe o anumită piaţă. Din punct de vedere al estimaţiunilor, valoarea reprezintă o calitate atribuită unui bun, funcţie de care el este dorit util, apreciat...

 • Tehnologia Culturilor Silvice

  FAMILIARIZAREA CU STATIUNEA DIDACTICO-EXPERIMENTALA A COLEGIULUI AGRICOL TAUL 1. Caracteristica generala a gospodariei (localitatea, distanta de la punctele de realizare a productiei, aprovizionarea cu combustibil, ingrasaminte etc). In partea de Nord a Republicii Moldova este amplasat Colegiul Agricol din Taul. Aceasta gospodarie are mult success pentru autodezvoltare datorita specialistilor care ii produc, terenurilor multproductive si centrului raional in vecinatate, care doar la o...

 • Fermentarea Aluatului

  Fermentarea este operaţia cuprinsă sfârşitul operaţiei de frământare şi operaţia de divizare, pe parcursul căreia în urma unor procese biochimice, microbiologice, coloidale şi fizice se obţine un aluat cu o serie de caracteristici: capacitate ridicată de reţinere a gazelor, capacitate mare de formare a gazelor, volum mare, extensibil şi rezistent. El incepe din momentul frământării şi continuă până în prima parte a coacerii. La sfârşitul fermentării, aluatul trebuie să aibă următoarele...

 • Economia Agriculturii Mondiale

  Virgil Magiaru:’’ eco agrara face referire la economia in agric ca suport teoretic in politica agrara”. Victor Savescu: “ eco agrara este interdependenta, compexa a factorilor si relatilor de productie pe un teritoriu dat”. Totalitatea gospodariilor, exploatatilor si organizatilor publice si private aflate pe teritoriu unei eco organizate si care desfasoara o activit eco productive in legatura cu agricultura = economia agrara In concluzie eco agrara este o notiune organic. In present...

 • Repartitia Speciilor si Categoriilor de Pesti

  Aceste repartiţii sunt corelate cu existenţa anumitor parametri de ordin fizico-chimic sau a surselor de hrană (în straturile superficiale se regăseşte o cantitate mai mare de oxigen solvit datorită difuziei directe a aerului atmosferic ce este permanent în contact cu apa şi, de asemenea, o cantitate mai mare de fitoplancton; în straturile profunde se află numeroase organisme bentonice căutate de peştii cu acest profil al hrănirii). În ceea ce priveşte temperatura, de asemenea, straturile...

 • Politica Agricola Comuna

  Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică Europeană. Geneza ei a fost o reacţie la problemele alimentare care au urmat celui de-al doilea război mondial. Argumente care au stat la baza PAC: • Activitatea agricolă nu poate fi comparată cu alte activităţi economice. Producţia din acest domeniu provine din mai multe sectoare şi depinde de influenţe climatice şi cicluri biologice • Greutăţile întâmpinate în...

 • Tipuri de Inmultire

  Reproducerea poate fi realizata pe cale: - Vegetative - Asexuata - Sexuata Reproducerea vegetative - Procesul de regenerare, reintregire al plantei pornind de la fragmente ale corpului vegetative. - Forma de reproducere primitive care, pe cale naturala se poate realize prin: - diviziune directa a celulei – la organism unicelulare, procariote sau eucariote - fragmentarea talului – caracteristica plantelor pluricelulare dar care au corpul alcatuit din celule identice, fara a fi divizat...

Pagina 7 din 23