Toate cursurile din domeniul Agronomie

 • Economia Agriculturii Mondiale

  Virgil Magiaru:’’ eco agrara face referire la economia in agric ca suport teoretic in politica agrara”. Victor Savescu: “ eco agrara este interdependenta, compexa a factorilor si relatilor de productie pe un teritoriu dat”. Totalitatea gospodariilor, exploatatilor si organizatilor publice si private aflate pe teritoriu unei eco organizate si care desfasoara o activit eco productive in legatura cu agricultura = economia agrara In concluzie eco agrara este o notiune organic. In present...

 • Repartitia Speciilor si Categoriilor de Pesti

  Aceste repartiţii sunt corelate cu existenţa anumitor parametri de ordin fizico-chimic sau a surselor de hrană (în straturile superficiale se regăseşte o cantitate mai mare de oxigen solvit datorită difuziei directe a aerului atmosferic ce este permanent în contact cu apa şi, de asemenea, o cantitate mai mare de fitoplancton; în straturile profunde se află numeroase organisme bentonice căutate de peştii cu acest profil al hrănirii). În ceea ce priveşte temperatura, de asemenea, straturile...

 • Politica Agricola Comuna

  Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică Europeană. Geneza ei a fost o reacţie la problemele alimentare care au urmat celui de-al doilea război mondial. Argumente care au stat la baza PAC: • Activitatea agricolă nu poate fi comparată cu alte activităţi economice. Producţia din acest domeniu provine din mai multe sectoare şi depinde de influenţe climatice şi cicluri biologice • Greutăţile întâmpinate în...

 • Tipuri de Inmultire

  Reproducerea poate fi realizata pe cale: - Vegetative - Asexuata - Sexuata Reproducerea vegetative - Procesul de regenerare, reintregire al plantei pornind de la fragmente ale corpului vegetative. - Forma de reproducere primitive care, pe cale naturala se poate realize prin: - diviziune directa a celulei – la organism unicelulare, procariote sau eucariote - fragmentarea talului – caracteristica plantelor pluricelulare dar care au corpul alcatuit din celule identice, fara a fi divizat...

 • Daunatorii Plantelor Agricole

  COROPIŞNIŢA - Gryllotalpa gryllotalpa Latr. (ORTHOPTERA, GRYLLOTALPIDAE) Este o specie polifagă cu largă răspândire în Europa, în nordul Africii, în Asia Centrală şi Orientală. În ţara noastră se întâlneşte frecvent în toate regiunile. Plante-gazdă şi aspectul dăunării. Specie polifagă. Adulţii şi larvele, săpând galerii superficiale în sol, retează rădăcinile plantelor pe care le întâlnesc în cale şi rod plantele sub nivelul coletului, distrug rădăcinile, tuberculii de cartof etc. În...

 • Piata Produselor de Alimentatie Publica si Agroturism

  1.1 Piaţa: caracteristici, structură, factori de influenţă Piaţa reprezintă un segment al pieţei globale, unde bunurile şi serviciile apar sub formă de ofertă de mărfuri, iar nevoile de consum sub forma cererii de mărfuri. Piaţa cuprinde totalitatea furnizorilor de bunuri şi servicii, pe de o parte, şi a clienţilor potenţiali, pe de altă parte, care se află în relaţii de vânzare - cumpărare. Dacă vom sintetiza definirea pieţei bunurilor şi serviciilor, vom putea accepta că ”piaţa...

 • Arborele - Element Definitoriu al Padurii

  1.Arborele element definitoriu al padurii.Este elem care face deosebirea intre ecosistemul forestier si celelalte ecosisteme.Este cel mai imp. elem. al ecos forsetier.Din ecos for poate lipsi orice elem cu exceptia arborelui. El reprez 80% din totalul componentelor padurii. Este cel mai present atat in partea supraterana a ecosis prin tulpini si coronae cat si in partea subterana a ecos prin radacini Prin functiile pe care le are in ecosis forest arboreal reprez elem de stabilitate al...

 • Tehnica Culturilor Silvice

  CUPRINS: Seminte forestiere Pepiniere Impaduriri Cultura speciilor lemnoase forestiere Refacerea padurilor de productivitate redusa CONSIDERATII GENERALE 1.Definitii, scop si importanta disciplinei Regenerare – procesul de inlocuire a vechii generatii de arbori cu o noua generatie. - Regenerare naturala: noua generatie a padurii se obtine din samanta diseminata in urma aplicarii tratamentelor. - Regenerare artificiala: aducerea de catre om a materialului de reproducere si instalarea...

 • Cresterea si Exploatarea Crapului de Consum

  ALIMENTATIA CIPRINIDELOR Ciprinidele sunt in general specii de pesti omnivore, la care hrana este constituita atat din componente animale, cat si vegetale. Hrana naturala consumata de ciprinide se clasifica in patru categorii, dupa cum urmeaza: - hrana de baza (biomasa de fund); - hrana secundara (zooplanctonul); - hrana ocazionala sau accidentala; - hrana impusa (consumata atunci cand nu au alte posibilitati). Bazinele acvatice se pot diferentia prin doua niveluri distincte: -...

 • Subordinul Coccinea

  Introducere Reprezentanții din ordinul Homoptera coprinde circa 30 000 mii de specii, uneori combinate cu Hemiptera într-o singură unitate - Proboscidea (Rhynchota). Astfel în structura aparatului bucal cît și anatomia organelor interne au multe în comun. Dar în ciuda asemănărilor și rudeniilor, ambele grupuri de Proboscidea în evoluția sa au mers pe căi separate și au asumat corect unitățile lor separate. Toți reprezentanții din Homoptera sunt insecte ce se hrănesc cu suc din plantele...

 • Utilaje

  . Transportoare cu bandă Transportoarele cu bandă se utilizează la transportul continuu, în linie dreaptă, pe orizontală sau înclinat, pentru materiale granulare, pulverulente sau sarcini unitare. Transportoarele cu bandă se utilizează fie numai strict pentru îndeplinirea funcţiei de transport, sau ca şi părţi componente ale altor utilaje din industria alimentară (cuptoare, uscătoare, pasteurizatoare-sterilizatoare). În figura I.1 se prezintă trei exemple de transportoare cu bandă:...

 • Conceptul si Functiile Agromarketingului

  Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de satisfacere a ei au dat naştere unei activităţi speciale numite agromarketing sau marketing agroalimentar. Agromarketingul, ca specializare sau ramură a marketingului, trebuie văzut ca o componentă integrantă a agrobusinessului, incluzând toate activităţile care contribuie la coordonarea producţiei, distribuţiei şi promovării produselor agroalimentare...

 • Certificarea Sistemelor de Management al Calitatii

  CAPITOLUL I CERTIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR Până în '80 atestarea calităţii s-a realizat aproape exclusiv de producător prin documente ce cuprindeau valorile caracteristicilor (certificate de calitate, buletine de analiză, certificate de garanţie). Deoarece simpla afirmaţie a producătorului nu oferea garanţia necesară privind calitatea privind calitatea produselor, într-o serie de ţări s-a introdus sistemul "certificării calităţii" (de către organisme neutre)....

 • Macroeconomie

  LECTIA 1 CAPITOLUL 1 Introducere in studiul economiei Cuvinte cheie: economie, fenomene, procese, resurse, trebuinte, 1.1. Etapele formarii si dezvoltãrii stiintei economice Prin continutul si rolul sãu, economia - termen folosit sinonim cu cel de activitate economicã - constituie o laturã inseparabilã a actiunii sociale. Economia face parte din categoria stiintelor experimentale, deoarece ea studiazã faptele, fenomenele si procesele economice, precum si comportamentul agentilor...

 • Conservarea Biodiversitatii

  Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna si din flora salbatica intr-o stare favorabila. Habitate naturale: zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice si biotice, fie ele in intregime naturale sau semi-naturale; Tipuri de habitate naturale de interes comunitar: cele care sunt in pericol de disparitie in aria lor de raspandire naturala sau au...

Pagina 7 din 22