Cursurile din domeniul Agronomie - pagina 9 din 13

Elaborare Plan de Afaceri Agroturism

Planul de afacere Nu exista o formula magica de elaborare Este cea mai importanta etapa din procesul de lansare a unei afaceri Necesita timp si un efort important, inclusiv personal adecvat Reprezinta o harta a viitoarei afaceri Ideea de afacere Necesitatea unui plan (stabilirea realista, incadrarea in timp,... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Importanța Ameliorării Plantelor

Ameliorarea plantelor - ad melior (limba latină) = la mai bine – reprezintă ştiinţa aplicativă care foloseşte legile geneticii, legile eredităţii în vederea obţinerii de material biologic nou, soiuri şi hibrizi precum şi pentru producerea de sămânţă şi material săditor pentru cultură. Crearea de soiuri şi hibrizi... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Ciprinicultură

Caracteristicile ecosistemului acvatic Ecosistemul reprezinta unitatea organizatorica alcatuita din biotop, biocenoza si capabil sa realizeze o productivitate biologica. Biotopul are ca elemente: - substratul (bentalul), - apa si suspensiile minerale. Substratul se caracterizeaza prin natura solului, originea... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras

Creșterea animalelor

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR 1. Principii generale Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor adulte reformate se realizează în ferme şi complexe specializate, precum şi în fermele de vaci, în construcţii în sistem gospodăresc modernizate, tabere de vară şi în... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Soiuri de păr

Păr Carpica Descriere Pomul: vigoare medie Fructul Forma: conică - piriformă Epiderma: galbenă, acoperită cu roşu pe 50% din suprafaţa fructului Calibru: 140 - 160 g Pulpa: albă; fondantă Gust: răcoritor; bun Aprecieri generale: soi autosteril; fructifică constant; Recoltarea → Epoca de maturare: 15-30 august... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Soiuri de măr

Ardelean Descriere Pomul: vigoare medie; coroana piramidal - globuloasă Fructul: Forma: sferică spre tronconică Epiderma: roşu - bordo intens pe aproape toată suprafaţa, cu puncte subcutanate alburii, cu pruină multă Calibru: 150-160 g Pulpa: albă - gălbuie; crocantă Gust: dulce - acrişor; aroma fină... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Viticultura

Viticultura Curs nr. 12 Cerinţe faţă de factorii de mediu Viţa de vie este sensibilă la emanaţii de praf, fum, pulberi nocive cu plumb, fluor, brom, oxizi de sulf, acid sulfuric etc. Lumina; Căldura; Apa; Solul. Lumina Viţa de vie preferă locuri însorite; pante cu orientare S şi SV. Căldura t°C med./an =... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Pomicultura

Plantele pomicole Culturi multianuale; Necesită investiţii mari pentru înfiinţare şi întreţinere; Tipuri de plantaţii: comerciale-industriale, familiale, în grădina familială, experimentale; Metode de cultură în funcţie de producţie, destinaţie şi suprafaţa cultivată: extensivă; intensivă; superintensivă.... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras

Torenți

INTRODUCEREA Şi ISTORIA INTRODUCERII TORENŢILOR ÎN ROMÂNIA Dintr-o suprafaţă totală de aproximativ 237 000 km2 aproximativ 55% din relieful României este un relief de tip accidentat cu o orografîe pronunţată care prezintă aspect de torenţialitaie ridicată. Stratul iitologic al acestui relief este alcătuit sau... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Silvicultură

NOŢIUNI GENERALE Termenul vine din latină de la silva=pădure şi de la cultura=cultură, ştiinţă rezultând astfel silvicultura=ştiinţa pădurii, la fel şi cuvântul pădure din palus-udish = tufăriş, mlaştină acoperită cu trestie, teren acoperit cu arbori. Pădurea reprezintă poate cel mai important ecosistem terestru... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Preview

Sinteza cursului T.A.C.

ramură de bază a economiei naţionale: - produse alimentare, - materii prime, - piaţă de desfacere, - sursă de export, - ramură antipoluantă, - factor social ( şomajul), - influenţează mersul istoric al omenirii (progres, civilizaţie); managementul ecosistemului. Sintetiza materiei organice prin procesul... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras

Leguminoase Cultivate pentru Boabe

Una din particularităţile economice cele mai importante ale acestei grupe de plante o constituie conţinutul ridicat al boabelor în substanţe proteice, conferindu-le o valoare alimentară ridicată. În comparaţie cu seminţele de cereale, boabele de leguminoase conţin de două-patru ori mai multe substanţe proteice.... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras

Noțiuni de entomlogie

sunt viermi cu corp cilindric, filamentos, adesea subţiat la capete, uneori piriform sau sferic; cuticula prezintă false striuri inelare, superficiale; organele senzitive specifice sunt amfidele şi fasmidele – amfidele sunt două fosete chemoreceptoare situate în partea anterioară a corpului iar fasmidele sunt... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras

Nutriție umană

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se denumeşte cu un termen generic „mediul înconjurător". Intre organism şi mediu există un continuu schimb de materie, energie şi informaţie, schimb care se află la baza... citește mai departe

320 pagini Gratis Extras

Tehnologia de Cultivare a Lintei

INTRODUCERE Lintea face parte din ordinul Leguminosales. Importanţa ei constă în conţinutul ridicat de proteină al seminţelor (38 %) conferindu-le o valoare alimentară ridicată. Valoarea proteică ridicată a boabelor, este echivalentă uneori ca proteinele de origine animală. Proteina din boabele leguminoaselor... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Griul de toamnă în asolamentul Moldovei

INTRODUCERE Sigur, toate plantele pe care le cultivă omul sunt importante pentru existenţa lui. Dar nici una dintre ele nu dă un produs de valoarea bobului de grâu. Din acest mic grăunte se poate face pâine, hrana de bază а celei mai mari părţi ale populaţiei globului. Se face pâine şi din bobul de secară,... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Productivitatea florii-soarelui în funcție de unele elemente tehnologice

INTRODUCERE Floarea soarelui este una din cele mai importante plante oleaginoase cultivată în lume şi principala plantă oleaginoasă cultivată în R. Moldova. Uleiul de floarea-soarelui îi revine cca. 16 % din producţia mondială de uleiuri vegetale cu destinaţie alimentară. Fiind o cultură cu un spectru larg de... citește mai departe

55 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Condițiile Generale și Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor

Condiţii generale Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor central care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, a definirii... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Management Agrar

INTRODUCERE Includerea managementului în planul de pregătire a celor mai di¬verse profesii (economişti, ingineri, jurişti, psihologi, sociologi etc.) reprezintă o exteriorizare în planul necesităţii a descifrării, după o parti¬tură temeinic elaborată, a unei realităţi tot mai complexe, întâlnite în sfera... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Pragului de Rentabilitate

ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE Pragul de rentabilitate reprezintă o modalitate de evaluare a riscului în raport cu fluctuaţiile mediului ambiant. Pragul de rentabilitate, numit şi punct critic sau punct de echilibru, marchează acea dimensiune a producţiei la care costurile totale sunt egale cu încasările din... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltare Rurală

Odată cu momentul aderării României la Uniunea Europeană, dezvoltarea satului românesc va fi sprijinită de Comunitatea Europeană prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - un program de dezvoltare a spaţiului rural românesc: • se adresează... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Obiectivul și Rolul Agrotehnicii în Dezvoltarea Agriculturii

Cap. 1. Obiectul şi rolul agrotehnicii în dezvoltarea agriculturii 1.1. Obiectul şi obiectivele agrotehnicii Agrotehnica este ştiinţa agricolă care se ocupă cu studierea factorilor de vegetaţie, relaţiilor care există între aceştia şi plantele cultivate precum şi metodele de dirijare a acestora având ca obiectiv... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Silvicultura și Spațiul Rural

- evidenţierea importanţei pădurilor în spaţiul rural; - identificarea potenţialului forestier al României; - evidenţierea structurii de proprietate a fondului forestier din România; - aprecierea economică a fondului forestier printr-un sistem de indicatori; - identificarea şi explicarea funcţiilor pădurilor;... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Sterilizarea termică

Mediile de cultură conţin un număr mare de celule vegetative sau spori care trebuiesc eliminaţi pentru asigurarea unor condiţii optime de transformare a materiilor prime în produsul dorit. - Prezenţa contaminaţilor trebuie evitată din mai multe motive: - micşorează randamentul de transformare a materiei prime în... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras