Agroturism - 2

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 83 în total
Mărime: 320.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. V. Ciurea

Extras din curs

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA TURISMUL RURAL

Protecţia turiştilor

Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent economic, cât şi direct, prin relaţia turist-prestator de servicii agroturistice. În toate situaţiile, serviciile trebuie să se realizeze în deplină siguranţă (protecţia fizică şi igienico-sanitară, rezolvarea neconcordanţei între serviciile oferite şi calitatea lor cu serviciile şi tarifele pachetului de servicii vândut de firmă, riscul financiar etc.), ceea ce se stipulează în actele normative privind contractarea şi derularea serviciilor turistice. De aceea, în scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism, autorizaţi de Ministerul a Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz (OUG 58/1999, cap. IV, art. 28). Protecţia turiştilor se regăseşte şi în alte acte normative ale Guvernului României, precum: OUG 107/1999 şi HG 237/2001.

- LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Dată fiind natura sa şi formele concrete de exprimare, pe plan internaţional s-a acceptat, la început în mod convenţional, apoi definitiv, ca turismul să fie inclus în conceptul de comerţ invizibil. Potrivit teoriei economice generale, comerţul invizibil grupează toate tranzacţiile economice care nu au ca obiect schimbul de mărfuri corporale şi transferul de capitaluri.

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Prin asimilare cu exportul şi importul de mărfuri, comerţul invizibil se referă la acele prestări de servicii care, în relaţia dintre rezidenţi, dau naştere la intrări şi ieşiri de valută. În practica internaţională, acestor operaţiuni li se atribuie denumirea de comerţ cu servicii non-factor, ele ne-reprezentand factori ai producţiei de mărfuri

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

De altfel, în literatura de specialitate sunt precizate criteriile care pot fi luate în considerare atunci când considerăm turismul ca ramură distinctă a economiei naţionale, încadrată, cum se ştie, în sectorul terţiar. Dintre acestea menţionăm câteva:

- ponderea populaţiei ocupată în unităţile şi instituţiile cu profil turistic în totalul populaţiei active a unei ţări;

- contribuţia turismului la crearea produsului intern brut;

- încasările obţinute din turismul internaţional în totalul exportului de mărfuri şi servicii;

- valoarea capitalului fix (actualizată) încorporată în baza tehnico-materială a turismului şi compararea ei cu cea existentă în întreaga economie naţională;

- specializarea forţei de muncă din această activitate specifică.

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Pentru a oferi doar un singur exemplu este suficient să arătăm că, în prezent, în statele membre ale Uniunii Europene aproape 20 milioane persoane sunt implicate direct sau indirect în activitatea turistică, ponderea acesteia în crearea produsului intern brut al acestor ţări fiind, în medie, de 4%.

Dubla manifestare, comercială şi turistică (export şi import), demonstrează şi un anumit nivel de specializare internaţională în turism, mai exact o anumită specializare în interiorul pieţei mondiale a turismului.

Conținut arhivă zip

  • Agroturism - 2.ppt

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind analiza resurselor și activității turistice din Bucovina

INTRODUCERE Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă a anului. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Culturi Energetice

Culturile energetice Culturile energetice sunt plante cultivate în scopul producerii de energie. Acestea include plante care sunt folosite pentru...

Management în Agroturism

INTRODUCERE Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul...

Management în Zootehnie

1. ELEMENTE FUNDAMENTALE 1.1. Notiunea de management - abordari conceptuale si pragmatice 1.2. Raportul dintre stiinta managementului si...

Ameliorarea Plantelor

1.1. AMELIORAREA GRÂULUI Grâul este un aliment de bază care este principala sursă de hrana pentru aproximativ 40% din populaţie. Datorită...

Agroturism

TURISM Originea termenului latină: turnare – a se întoarce turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă)...

Buruienile din Culturile Agricole

Definitie – buruienile sunt plante ierboase fara valoare, care cresc salbatic si viguros, acoperind solul si care stanjenesc cresterea plantelor...

Te-ar putea interesa și

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Analiză comparativă privind dezvoltarea agroturismului și ecoturismului - studiu de caz - crearea unor pachete de servicii eco-agroturistice specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Cercetări privind implementarea mărcii Q în pensiunile agroturistice din România - studiu de caz

INTRODUCERE Criza economică mondială va reduce drastic numărul de turişti care vor vizita România în acest an. Pentru banii turiştilor se va da o...

Cercetări privind dezvoltarea agroturismului pe Valea Teleajenului - studiu de caz

INTRODUCERE Ţara noastră dispune de un potenţial agroturistic remarcabil. Avem multe şi variate resurse naturale, dispunem în acelaşi timp de...

Dezvoltarea Agroturismului în Soveja - Vrancea

INTRODUCERE După decembrie 1989, turismul românesc a intrat într-o nouă etapă, şi anume aceea a reformei economice, a aşezării sale pe principiile...

Analiza zonei Bran Moeciu din perspectiva agroturismului

INTRODUCERE Tot mai mulţi sunt cei care după un an de muncă şi diverse griji doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai aproape de frumuseţile naturii,...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Agroturismul, forma de relansare a satului vâlcean

INTRODUCERE Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind de la aceste considerente, precum și de la faptul că...

Ai nevoie de altceva?