Agroturism - 2

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 83 în total
Mărime: 320.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. V. Ciurea

Extras din document

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA TURISMUL RURAL

Protecţia turiştilor

Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent economic, cât şi direct, prin relaţia turist-prestator de servicii agroturistice. În toate situaţiile, serviciile trebuie să se realizeze în deplină siguranţă (protecţia fizică şi igienico-sanitară, rezolvarea neconcordanţei între serviciile oferite şi calitatea lor cu serviciile şi tarifele pachetului de servicii vândut de firmă, riscul financiar etc.), ceea ce se stipulează în actele normative privind contractarea şi derularea serviciilor turistice. De aceea, în scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism, autorizaţi de Ministerul a Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz (OUG 58/1999, cap. IV, art. 28). Protecţia turiştilor se regăseşte şi în alte acte normative ale Guvernului României, precum: OUG 107/1999 şi HG 237/2001.

- LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Dată fiind natura sa şi formele concrete de exprimare, pe plan internaţional s-a acceptat, la început în mod convenţional, apoi definitiv, ca turismul să fie inclus în conceptul de comerţ invizibil. Potrivit teoriei economice generale, comerţul invizibil grupează toate tranzacţiile economice care nu au ca obiect schimbul de mărfuri corporale şi transferul de capitaluri.

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Prin asimilare cu exportul şi importul de mărfuri, comerţul invizibil se referă la acele prestări de servicii care, în relaţia dintre rezidenţi, dau naştere la intrări şi ieşiri de valută. În practica internaţională, acestor operaţiuni li se atribuie denumirea de comerţ cu servicii non-factor, ele ne-reprezentand factori ai producţiei de mărfuri

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

De altfel, în literatura de specialitate sunt precizate criteriile care pot fi luate în considerare atunci când considerăm turismul ca ramură distinctă a economiei naţionale, încadrată, cum se ştie, în sectorul terţiar. Dintre acestea menţionăm câteva:

- ponderea populaţiei ocupată în unităţile şi instituţiile cu profil turistic în totalul populaţiei active a unei ţări;

- contribuţia turismului la crearea produsului intern brut;

- încasările obţinute din turismul internaţional în totalul exportului de mărfuri şi servicii;

- valoarea capitalului fix (actualizată) încorporată în baza tehnico-materială a turismului şi compararea ei cu cea existentă în întreaga economie naţională;

- specializarea forţei de muncă din această activitate specifică.

LOCUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE

Pentru a oferi doar un singur exemplu este suficient să arătăm că, în prezent, în statele membre ale Uniunii Europene aproape 20 milioane persoane sunt implicate direct sau indirect în activitatea turistică, ponderea acesteia în crearea produsului intern brut al acestor ţări fiind, în medie, de 4%.

Dubla manifestare, comercială şi turistică (export şi import), demonstrează şi un anumit nivel de specializare internaţională în turism, mai exact o anumită specializare în interiorul pieţei mondiale a turismului.

Conținut arhivă zip

  • Agroturism - 2.ppt

Alții au mai descărcat și

Cercetari privind Cultura Cartofului in Zonele Colinar - Montane

CERCETĂRI PRIVIND CULTURA CARTOFULUI ÎN ZONELE COLINAR- MONTANE MOTTO: Deviza celor ce muncesc şi trăiesc în comuna Cisnădioara, este o...

Surse de Finantare a Investitiilor Agricole

INTRODUCERE După anul 1989, ţara noastră s-a aflat într-o perioadă de tranziţie, prin trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă....

Studiu de Caz privind Analiza Resurselor si Activitatii Turistice din Bucovina

INTRODUCERE Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă a anului. Pădurile adînci şi apele cristaline sub cerul de...

Avantaje si Dezavantaje ale Tehnologiilor Neconventionale Comparate cu Tehnologia Clasica de Prelucrare a Solului

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Ca urmare a extinderii proceselor degradării solului datorită agriculturii convenţionale şi a greşelilor tehnologice,...

Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Cultura Cartofului

CARTOFUL FAMILIA: Solanaceae GENUL : Solanum SPECIA: Solanum Tuberosum Origine şi răspândire - originar din America de Sud (regiunile înalte...

Agricultura Ecologica

Agricultura ecologică este un procedeu “modern” de a cultiva plante, de a creste animale si de a produce alimente, care se deosebeste fundamental...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativa privind Dezvoltarea Agroturismului si Ecoturismului - Studiu de Caz - Crearea unor Pachete de Servicii Eco-Agroturistice Specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Cercetări Privind Valorificarea Durabilă a Resurselor Turistice și Agroturistice din Județul Bacău

CAP.: 1. GENERALITĂŢI ŞI CONCEPTE PRIVIND TURISMUL RURAL, AGROTURISMUL SI ECOTURISMUL 1.1 Turismul rural: Teritoriul Romaniei prezinta: o mare...

Cercetari Privind Implementarea Marcii Q in Pensiunile Agroturistice din Romania - Studiu de Caz

INTRODUCERE Criza economică mondială va reduce drastic numărul de turişti care vor vizita România în acest an. Pentru banii turiştilor se va da o...

Cercetari privind Dezvoltarea Agroturismului pe Valea Teleajenului - Studiu de Caz

INTRODUCERE Ţara noastră dispune de un potenţial agroturistic remarcabil. Avem multe şi variate resurse naturale, dispunem în acelaşi timp de...

Analiza Zonei Bran Moeciu din Perspectiva Agroturismului

INTRODUCERE Tot mai mulţi sunt cei care după un an de muncă şi diverse griji doresc să-şi petreacă vacanţa cât mai aproape de frumuseţile naturii,...

Perspectivele Dezvoltarii Agroturismului Montan in Zona Monana Semenic

INTRODUCERE Turismul în mediul rural oferă posibilitatea ca oamenii să se apropie, să cunoască condiţiile vieţii materiale şi spirituale a...

Agroturismul

INTRODUCERE Şansa României de a deveni partener activ al Uniunii Europene se regăseşte printre altele şi în potenţialul material şi uman al...

Agroturism în Munții Maramureșului

CAPITOLUL 1 ZONA AGROTURISTICĂ MARAMUREŞ Provincie aparent „închisă în sine” prin coordonatele sale geografice, depozitară a unei civilizaţii...

Ai nevoie de altceva?