Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 6919
Mărime: 98.23KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tindeche Cristina

Extras din document

CAPITOLUL I.

ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA

1.1.Concept privind analiza economica

Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice.

Analiza economică reprezintă o activitate indispensabilă desfăşurării managementului la nivelul unei unităţi agroturistice.

Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.

Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect.

Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce presupune suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor.

Analiza economică răspunde unor necesităţi practice, fiind ancorată în realităţile întreprinderii. Pe baza informaţiei existente, cercetează rezultatele obţinute, factorii care le-au determinat şi concordanţa acestora cu criteriile de eficienţă, evidenţiind posibilităţile de sporire a performanţelor întreprinderii.

Prin analiza economică se stabilesc punctele tari şi slabe din activitatea unei firme dar şi măsurile ce urmează a se aplica pe termen scurt şi lung pentru atingerea anumitor obiective propuse.

Punctele forte de la nivelul unei unităţi sunt reprezentate de:

-o bună structură internă –compartimente, departamente, sectoare;

-existenţa unor tehnologii moderne de lucru;

-personal cu un înalt grad de calificare şi experienţă;

-promovarea unui management competent;

Punctele slabe existente la nivelul unei unităţi pot fi reprezentate prin:

-dotare tehnico-materială necorespunzătoare;

-existenţa unui personal necalificat;

-existenţa unui management defectuos;

-o poziţionare greşită faţă de piaţă, a unităţii, etc.

În concluzie analiza economică are un rol fundamental în evaluarea, reglarea şi ameliorarea performanţelor economico-financiare ale unităţii. De aceea, aceasta constituie baza studiilor de fezabilitate şi a celor de evaluare economică a întreprinderilor.

Analiza economică ca activitate practică are un caracter permanent, indiferent dacă se realizează de către un compartiment din cadrul firmei sau de către societăţi specializate de consultanţă, audit, etc. şi de fapt nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; deci ea trebuie să ofere soluţii pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

1.2.Tipologia analizei

Analiza economică poate fi clasificată în mai multe tipuri în funcţie de diferite criterii, astfel:

1.din punct de vedere al etapei în care se desfăşoară fenomenele economico-financiare cercetate, se disting trei tipuri de analiză economică:

- analiza retrospectivă sau post-factum care se realizează la sfârşitul unei perioade de timp-zi, lună, an, proces de producţie;

- analiza curentă;

- analiza previzională sau prospectivă.

Analiza retrospectivă vizează activitatea din trecut, adică presupune cercetarea unei activităţi economice care s-a desfăşurat într-o perioadă de timp anterioară, având drept scop analiza gradului şi a modului în care au fost respectate o serie de cerinţe şi exigenţe ale etapei respective.

Preview document

Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 1
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 2
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 3
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 4
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 5
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 6
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 7
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 8
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 9
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 10
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 11
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 12
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 13
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 14
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 15
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 16
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 17
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 18
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 19
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 20
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 21
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 22
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 23
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 24
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 25
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 26
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 27
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 28
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 29
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 30
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 31
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 32
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 33
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 34
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 35
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 36
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 37
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 38
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 39
Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Tehnico Economica Privind Activitatea Desfasurata de SC Lactag SA

Introducere Analiza economico-financiară joacă un rol important în evaluarea, reglarea și ameliorarea performanțelor economico-financiare a...

Grâu

UTILIZARILE GRÂULUI Grâul este cea mai importanta planta cultivata , cu mare pondere alimentara . Suprafete intinse pe care se seamana , precum...

Semanatul si Samanta la Grau

Samanta si semanatul la grau Graul este principala cereala pentru boabe, cultivata in tara noastra si de pe glob. Este cultura cu un potential...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

MODELAREA SI SIMULAREA ACTIVITATILOR INTR-O EXPLOATATIE AGRICOLA INTRODUCERE Suprafata de 100 de hectare va fi impartita egal intre cele 5...

Tehnologia Producerii și Aprecierea Calității Conservelor de Castraveți și Gogoșari în Oțet

Introducere Conservarea produselor alimentare constituie o verigă importantă în asigurarea calitătii acestora. Modalitătile prin care se...

Recunoașterea Grupurilor și Organizațiilor de Producători în Cadrul Sectorului de Legume Fructe

Recunoaşterea grupurilor şi organizaţiilor de producători în cadrul sectorului de legume fructe Organizaţia comună de piaţă reprezintă un ansamblu...

Calitatea Cariopselor de Grau, Reflectata prin Insusiri Fizice, Fiziologice si Biochimice

GRÂUL Importanta Grâul este cea mai importanta planta cultivata, cu mare pondere alimentara. Suprafetele întinse pe care este semanat, precum si...

Analiza Profitului în Întreprinderile Agricole

Profitul reprezintă obiectivul fundamental, care asigură bazele stabilităţii şi creşterii economice Prin constituire ca sursă financiară, acesta...

Ai nevoie de altceva?