Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor: Tindeche Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

CAPITOLUL I.

ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA

1.1.Concept privind analiza economica

Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice.

Analiza economică reprezintă o activitate indispensabilă desfăşurării managementului la nivelul unei unităţi agroturistice.

Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină.

Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect.

Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea structurii fenomenelor, a relaţiilor de cauzalitate, a factorilor care le generează, a legilor formării şi desfăşurării lor, ceea ce presupune suportul elaborării deciziilor privind activitatea în viitor.

Analiza economică răspunde unor necesităţi practice, fiind ancorată în realităţile întreprinderii. Pe baza informaţiei existente, cercetează rezultatele obţinute, factorii care le-au determinat şi concordanţa acestora cu criteriile de eficienţă, evidenţiind posibilităţile de sporire a performanţelor întreprinderii.

Prin analiza economică se stabilesc punctele tari şi slabe din activitatea unei firme dar şi măsurile ce urmează a se aplica pe termen scurt şi lung pentru atingerea anumitor obiective propuse.

Punctele forte de la nivelul unei unităţi sunt reprezentate de:

-o bună structură internă –compartimente, departamente, sectoare;

-existenţa unor tehnologii moderne de lucru;

-personal cu un înalt grad de calificare şi experienţă;

-promovarea unui management competent;

Punctele slabe existente la nivelul unei unităţi pot fi reprezentate prin:

-dotare tehnico-materială necorespunzătoare;

-existenţa unui personal necalificat;

-existenţa unui management defectuos;

-o poziţionare greşită faţă de piaţă, a unităţii, etc.

În concluzie analiza economică are un rol fundamental în evaluarea, reglarea şi ameliorarea performanţelor economico-financiare ale unităţii. De aceea, aceasta constituie baza studiilor de fezabilitate şi a celor de evaluare economică a întreprinderilor.

Analiza economică ca activitate practică are un caracter permanent, indiferent dacă se realizează de către un compartiment din cadrul firmei sau de către societăţi specializate de consultanţă, audit, etc. şi de fapt nu constituie un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unui obiectiv; deci ea trebuie să ofere soluţii pentru fundamentarea corespunzătoare a deciziilor.

1.2.Tipologia analizei

Analiza economică poate fi clasificată în mai multe tipuri în funcţie de diferite criterii, astfel:

1.din punct de vedere al etapei în care se desfăşoară fenomenele economico-financiare cercetate, se disting trei tipuri de analiză economică:

- analiza retrospectivă sau post-factum care se realizează la sfârşitul unei perioade de timp-zi, lună, an, proces de producţie;

- analiza curentă;

- analiza previzională sau prospectivă.

Analiza retrospectivă vizează activitatea din trecut, adică presupune cercetarea unei activităţi economice care s-a desfăşurat într-o perioadă de timp anterioară, având drept scop analiza gradului şi a modului în care au fost respectate o serie de cerinţe şi exigenţe ale etapei respective.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica a Unitatilor de Alimentatie Publica si Agroturism.doc