Aparate de Masura si Control

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Aparate de Masura si Control.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Profesor: Andrei Muresan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1. OBIECTUL APARATELOR DE MÃSURÃ ŞI CONTROL ŞI SISTEMELOR DE MÃSURARE

1.1. Generalitãţi

Aparatele de mãsurã şi control şi sistemele de mãsurare (AMCSM) reprezintã o ramurã a tehnicii care care se ocupã cu totalitatea sistemelor tehnice care au capacitatea de a compara cu un anumit scop una sau mai multe mãrimi pentru verificarea acestora ĩn concordanţã cu obiectivul urmãrit (de control a unui proces, de urmãrire a evoluţiei unei mãrimi, de menţinere ĩntre anumite valori a unui efect etc.). Obiectul de activitate ĩl reprezintã mijloacele de mãsurare utilizate, modul de utilizare ale acestora, rezultatele mãsurãrilor efectuate şi exprimarea valorilor mãrimilor ĩn unitãţi de mãsurã ĩn scopul verificãrilor caracteristicilor fizice şi calitative ale produselor şi proceselor industriei alimentare.

Cuvântul aparat ĩşi are originile din latinul apparatus sau dupã unele surse dupã cuvântul francez appareil.

Ĩn mare parte aceste aparate se gãsesc pe fluxurile de producţie, ĩn laboratoarele de analize specifice fiecãrei unitãţi de producţie ĩn parte sau în laboratoarele mobile. Un organism tutelar se ocupã cu verificarea acestor aparate de mãsurã astfel ĩncât acestea sa nu fie folosite ĩn afara preciziei lor de lucru, fapt ce ar duce la rezultate eronate, cu consecinţe directe asupra calitãţii produselor obţinute.

Dezvoltarea tehnicii în special a electronicii şi automatizãrilor a condus la dezvoltarea maşinilor, a tehnologiilor de producţie, care la rândul lor au impus necesitatea urmãririi unor parametri, mãrimi sau caracteristici ce a avut ca efect dezvoltarea segmentului de aparate de mãsurã. Aceste aparate sunt dezvoltate pentru fiecare ramurã a tehnicii ĩn parte, existând parametri specifici domeniului tehnic sau de producţie analizat.

Odatã cu apariţia unitãţilor de mãsurã s-a reuşit clasificarea mãrimilor şi odatã cu standardizarea lor s-au putut generaliza mijloacele de mãsurare. Rezultatele mãsurãtorilor se aplicã activitãţilor desfãşurate ĩn scopuri economice, administrative, de sãnãtate a populaţiei precum şi de asigurare a securitãţii vieţii şi a protecţiei mediului ĩnconjurãtor.

Domeniul AMCSM se poate analiza din urmãtoarele puncte de vedere:

- alegerea şi utilizarea mijloacelor de mãsurare existente;

- proiectarea şi construcţia mijloacelor de mãsurare pentru domenii noi sau ĩn concordanţã cu evoluţia tehnicii ĩn scopul mãririi preciziei de mãsurare;

- stabilirea principiilor de mãsurare cu aparatele proiectate şi construite;

- alegerea modului de stocare şi interpretare a rezultatelor mãsuratorilor.

Organismul tutelar care se ocupã cu verificarea aparatelor se numeşte metrologie iar ĩn România este Institutul de Metrologie Legalã care are sucursale ĩn toate marile oraşe ale ţãrii.

Activitatea de metrologie este stipulatã ĩn prevederile art. 107 din Constituţia României iar ĩn art. 37 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 se reglementeazã activitatea de metrologie. Aceastã activitate este aprobatã şi modificatã prin legea nr. 11/1994 cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Astfel ĩn data de 01.X. 2001, ĩn Hotãrârea Guvernului României nr.854 sunt aprobate Instrucţiunile de metrologie legalã I.M.L. 9-01 cu privire la Unitãţile de mãsurã.

1.2. Unitãţi de mãsurã legale*

Sunt unitãţi de mãsurã legale unitãţile Sistemului Internaţional (S.I.), multiplii şi submultiplii zecimali ai unitãţilor S.I. şi unele unitãţi din afara S.I. care sunt admise a fi utilizate cu S.I.

Denumirea de unitãţi S.I. este datã de ansamblul de unitãţi fundamentale şi derivate ale Sistemului Internaţional de unitãţi (S.I.), sistem mondial de unitãţi, unic şi practic, formã modernã a sistemului metric, adoptat de cea de-a 11-a Conferinţã Generalã de Mãsuri şi Greutãţi (CGPM, 1960).

1.2.1. Unitãţi S.I., multiplii şi submultiplii lor

1.2.1.1.Unitãţi S.I. fundamentale

Fisiere in arhiva (1):

  • Aparate de Masura si Control.doc