Arhitectura Peisagistica

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Arhitectura Peisagistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere ppt de 60 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

ARHITECTURĂ

TIPURILE DE SPAŢII VERZI

Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente stradale de arbori, plantaţii în jurul unordotări publice, plantaţiile din ansamblurile de locuinţe, amenajările peisa­gistice din incintele instituţiilor, întreprinderilor, unităţilor social-cultu-rale, expoziţiilor, grădinilor zoologice, plantaţiile aferente cimitirelor, ba­zele de producţie floricolă şi arboricolă şi alte plantaţii.

Spaţiile verzi din exteriorul localităţilor cuprind: zone de agrement (păduri-parc, păduri de agrement, ştranduri ş.a.), plantaţii de-a lungul căilor de transport rutier şi feroviar, plantaţii de protecţie (a apelor, solului, loca­lităţilor, staţiunilor balneo-climaterice etc.) şi unele spaţii verzi, menţionate în categoria anterioară, dacă sunt situate în afara localităţilor

ÎN RAPORT CU ACCESIBILITATEA POPULAŢIEI

publice (de folosinţă generală, cu acces nelimitat) - de exemplu, par­ curile, grădinile şi scuarurile publice, spaţiile verzi stradale etc;

cu acces limitat - de exemplu, parcurile şi bazele sportive, amenajă­ rile peisagistice din incintele instituţiilor, întreprinderilor, hotelurilor şi res­ taurantelor, grădinile botanice şi zoologice, spaţiile verzi de pe lângă com­ plexele de locuit, grădinile locuinţelor individuale ş.a. Unele dintre aces­ tea au caracter privat.

DUPĂ FUNCŢII

amenajări peisagistice recreative: scuaruri, grădini şi parcuri publice, păduri-parc, păduri de agrement, spaţiile verzi pentru copii şi tineret etc;

spaţii verzi cu profil specializat: grădini botanice, grădini şi parcuri dendrologice, rozarii, parcuri expoziţionale, parcuri şi grădini zoologice, amenajările din cimitire şi de pe lângă crematoriile umane;

spaţii verzi de înfrumuseţare: pe lângă instituţii administrative, cul­ turale, de învăţământ, de cercetare ş.a., pe lângă întreprinderi, locuinţe, unele spaţii verzi stradale etc;

spaţii verzi de protecţie şi utilitare: plantaţiile căilor de comunicaţie, plantaţii de protecţie aferente cursurilor şi acumulărilor deschise de apă, plantaţii de consolidare a unor terenuri, perdele de protecţie, pepiniere, ba­zele de producţie floricolă pentru plantele de exterior, gazoniere.

DIMENSIONAREA SPAŢIILOR VERZI

Normele de spaţii verzi pe categorii de mărime a localităţilor

Norme orientative pentru unele spaţii verzi publice din interiorul oraşelor

Norme orientative pentru spaţiile verzi din exteriorul oraşelor

SCUARUL

Sunt grădini cu suprafaţă restrânsă, de până la 3 ha, foarte frecvent întâlnite în cuprinsul oraşelor.

Ele pot fi situate între străzi, în cartierele de locuinţe, în pieţele publice ale oraşului, în vecinătatea unor aşezăminte culturale (teatre, cinematografe, case de cultură), a unor instituţii administrative cu caracter public, în preajma gărilor, autogărilor, staţiilor de metrou.

Are funcţia de a asigura odihna de scurtă durată a vizitatorilor, de a facilita circulaţia pietonilor de la o stradă la alta printr-un cadru plan­tat şi uneori de a oferi copiilor de vârstă mică un loc de joacă.

- În imagine Scuar în Timişoara, strada Remus

Fisiere in arhiva (4):

  • Arhitectura Peisagistica
    • apa2.ppt
    • Gradinile.ppt
    • Gradinile_AM.ppt
    • SP_verzi.ppt