Arhitectura Peisagistica

Curs
8/10 (10 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 60 în total
Mărime: 16.14MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

ARHITECTURĂ

TIPURILE DE SPAŢII VERZI

Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente stradale de arbori, plantaţii în jurul unordotări publice, plantaţiile din ansamblurile de locuinţe, amenajările peisa­gistice din incintele instituţiilor, întreprinderilor, unităţilor social-cultu-rale, expoziţiilor, grădinilor zoologice, plantaţiile aferente cimitirelor, ba­zele de producţie floricolă şi arboricolă şi alte plantaţii.

Spaţiile verzi din exteriorul localităţilor cuprind: zone de agrement (păduri-parc, păduri de agrement, ştranduri ş.a.), plantaţii de-a lungul căilor de transport rutier şi feroviar, plantaţii de protecţie (a apelor, solului, loca­lităţilor, staţiunilor balneo-climaterice etc.) şi unele spaţii verzi, menţionate în categoria anterioară, dacă sunt situate în afara localităţilor

ÎN RAPORT CU ACCESIBILITATEA POPULAŢIEI

publice (de folosinţă generală, cu acces nelimitat) - de exemplu, par­ curile, grădinile şi scuarurile publice, spaţiile verzi stradale etc;

cu acces limitat - de exemplu, parcurile şi bazele sportive, amenajă­ rile peisagistice din incintele instituţiilor, întreprinderilor, hotelurilor şi res­ taurantelor, grădinile botanice şi zoologice, spaţiile verzi de pe lângă com­ plexele de locuit, grădinile locuinţelor individuale ş.a. Unele dintre aces­ tea au caracter privat.

DUPĂ FUNCŢII

amenajări peisagistice recreative: scuaruri, grădini şi parcuri publice, păduri-parc, păduri de agrement, spaţiile verzi pentru copii şi tineret etc;

spaţii verzi cu profil specializat: grădini botanice, grădini şi parcuri dendrologice, rozarii, parcuri expoziţionale, parcuri şi grădini zoologice, amenajările din cimitire şi de pe lângă crematoriile umane;

spaţii verzi de înfrumuseţare: pe lângă instituţii administrative, cul­ turale, de învăţământ, de cercetare ş.a., pe lângă întreprinderi, locuinţe, unele spaţii verzi stradale etc;

spaţii verzi de protecţie şi utilitare: plantaţiile căilor de comunicaţie, plantaţii de protecţie aferente cursurilor şi acumulărilor deschise de apă, plantaţii de consolidare a unor terenuri, perdele de protecţie, pepiniere, ba­zele de producţie floricolă pentru plantele de exterior, gazoniere.

DIMENSIONAREA SPAŢIILOR VERZI

Normele de spaţii verzi pe categorii de mărime a localităţilor

Norme orientative pentru unele spaţii verzi publice din interiorul oraşelor

Norme orientative pentru spaţiile verzi din exteriorul oraşelor

SCUARUL

Sunt grădini cu suprafaţă restrânsă, de până la 3 ha, foarte frecvent întâlnite în cuprinsul oraşelor.

Ele pot fi situate între străzi, în cartierele de locuinţe, în pieţele publice ale oraşului, în vecinătatea unor aşezăminte culturale (teatre, cinematografe, case de cultură), a unor instituţii administrative cu caracter public, în preajma gărilor, autogărilor, staţiilor de metrou.

Are funcţia de a asigura odihna de scurtă durată a vizitatorilor, de a facilita circulaţia pietonilor de la o stradă la alta printr-un cadru plan­tat şi uneori de a oferi copiilor de vârstă mică un loc de joacă.

- În imagine Scuar în Timişoara, strada Remus

Conținut arhivă zip

  • Arhitectura Peisagistica
    • apa2.ppt
    • Gradinile.ppt
    • Gradinile_AM.ppt
    • SP_verzi.ppt

Alții au mai descărcat și

Influența Lucrărilor Solului Asupra Producției de Porumb

I. INFLUENŢA LUCRĂRILOR SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE PORUMB 1.1. Importanţa culturii porumbului Porumbul este una din principalele cereale ale...

Gazonul - Știință și Artă

ISTORIC. IMPORTANTA. ROL Unul din principalele ecosisteme ale lumii îl reprezinta pajistea. Frumusetea acesteia si posibilitatea unei perspective...

Evolutia Cresterii Porcilor la Ingrasat

INTRODUCERE Integrarea în Uniunea Europeană a impus adaptarea producţiei cărnii de porc la cerinţele pieţii comunitare care solicită o calitate...

Proiectarea Unui Adapost cu o Capacitate de 25 Vaci de Lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Sisteme de Agricultura - Agricultura Durabila

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Animalele de Macelarie si Tehnologia Aprecierii Lor si Animale destinate Productiei de Carne

Dintre alimentele de origine animala, carnea ocupa locul principal. Acest fapt se datoreste valorii nutritive foarte ridicate, gustului si...

Proiect de Execuție a Lucrărilor de Împădurire

Tema proiectului Să se întocmească proiectul de execuţie a lucrărilor de împădurire-reîmpădurire a unor suprafeţe din cuprinsul U.P. IV Horezu,...

Conceptul de Edible Landscaping

Edible landscaping ar putea fi tradus ca “ peisaj comestibil” sau “ amenajari peisagistice cu plante comestibile Edible landscaping, oferă o...

Ai nevoie de altceva?