Calitatea. Notiuni Generale, Definitii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 142 în total
Mărime: 64.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Agronomie din Craiova,sectia-controlul si expertiza produselor alimentare.

Extras din document

Calitatea este cel mai controversat subiect în managementul anilor ’80, fiind caracterizat de tot atâtea interpretări câţi participanţi la dialog există.

Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualitas”, derivat din „qualis” având semnificaţia de „atribut”,”caracteristica”, „proprietate”, „fel de a fi”.

Deci acest termen defineşte modul de a fi (bun sau rău), de a se comporta.

Se presupune că preocupările oamenilor de ştiinţa asupra calităţii au cunoscut cea mai importanta dezvoltare în secolul al XX lea, trecându-se de la controlul calităţii în anii 60, la asigurarea calităţii în anii 70.

În prezent calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, motiv pentru care, definirea ei din punct de vedere ştiinţific este foarte dificilă, astfel că, discipline ca filozofia, economia şi cele tehnice dau un sens diferit acestui termen.

Din punct de vedere filozofic calitatea este un produs al spiritului uman ce individualizează obiectele sau fenomenele după utilitatea lor, după măsură in care satisfac anumite exigente. Practic calitatea este o categorie ce exprima sinteza lucrurilor si însuşirilor esenţiale ale obiectelor, precum si ale proceselor.

Calitatea este un mod de a diferenţia obiectele şi fenomenele între ele, generând diversitatea lumii obiective.

Într-un sistem de relaţii, in virtutea calităţii, un obiect este ceea ce este si poate fi deosebit de alte obiecte, schimbarea ei însemnând transformarea radicala a obiectului.

Noţiunea de calitate este strâns legata de cea de cantitate, unitatea dialectica dintre ele fiind asigurata prin noţiunea de măsură care reprezintă limita cantitativa a unei însuşiri esenţiale pentru un obiect sau proces (fenomen). Acumulările cantitative caracteristice fiecărei însuşiri duc la modificarea comportamentala a obiectelor si fenomenelor deci la salturi calitative, după ce depăşesc măsură ce le caracterizează.

În logică prin calitate se înţelege un criteriu de ordin logic, după care judecăţile de predicţie se împart in afirmative si negative.

Judecăţile afirmative sunt celea care enunţa apartenenţa unei însuşiri la un obiect, in timp ce, cele negative arată lipsa acestora. Afirmaţia şi negaţia reprezintă mecanismul prin care se exprimă adevărul sau falsul.

Din punct de vedere economic putem spune ca in activitatea productiva sunt furnizate doua categorii de bunuri materiale şi anume :

cu valoare spirituală – produsele au un caracter subiectiv şi sunt direct legate de personalitatea artistică a producătorului;

cu valoare de întrebuinţare adică produsele guvernate de legile obiective ale concurentei ( cu solicitare mare, eficienţă economică mare).

Valoarea de întrebuinţare diferenţiază produsele între ele determinând stadiile de calitate (cu înglobarea unei valori mai mare sau mai mica, expresie a consumului de inteligenta, tehnologie, materii prime,etc.). Prin valoarea de întrebuinţare se răspunde exigentelor consumatorului.

În practica economică se dau înţelesuri diferite calităţii, ea fiind definită ca reprezentând: satisfacerea cerinţelor clientului, disponibilitatea produsului, un demers sistematic câtre excelente, conformitatea cu specificaţiile, corespunzător pentru utilizare, etc.

Conținut arhivă zip

  • Calitatea. Notiuni Generale, Definitii.ppt

Alții au mai descărcat și

Dăunătorii Plantelor Cultivate

ARGUMENT Importanţa cunoaşterii dăunătorilor plantelor de câmp o constituie apărarea sănătaţii plantelor împotriva acestora, în scopul combaterii...

Agrotehnica

INTRODUCERE Agrotehnica, după Gh. Ionescu Şişeşti, este ştiinţa factorilor de vegetaţie şi în primul rând a celor legaţi de sol, a modului de...

Nutritie Umana

INTRODUCERE ÎN NUTRIŢIE Organismele vii se află în strânsă dependenţă de arealul existenţial, caracterizat -largo sensu - prin ceea ce se...

Analiza Pragului de Rentabilitate

ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE Pragul de rentabilitate reprezintă o modalitate de evaluare a riscului în raport cu fluctuaţiile mediului...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

INTRODUCERE In acesta etapa a dezvoltarii umane revolutia tehnico-stiintifica ramane este cea care se impune in toate aspctele pozitive si...

Cresterea Animalelor

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR 1. Principii generale Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor...

Fitopatologie Generala

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. Obiectul şi legăturile fitopatologiei cu alte ştiinţe Patologia vegetală sau Fitopatologia (phyton = plantă; pathos...

Buruienile

Subiectele: 1. Buruienile. Noţiuni de tip, grad de îmburuienare, cartarea buruienilor. Pagubele cauzate d buruieni. 2. Particularităţile...

Te-ar putea interesa și

Implementarea Sistemului de Management al Calitati la Societatea Ulvas Sa

Calitatea a fost luata în considerare din cele mai vechi timpuri si a înregistrat un progres continuu, fiind o necesitate permanenta a omului....

Conceptul de Strategie Concurențială

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1.Definirea conceptului de concurenţă Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat,...

Structura, Nivelul si Dinamica Investitiilor in Resurse Umane in Romania

1. Resursele umane si managementul resurselor uman Diferitele ipostaze in care se afla individual de-a lungul vietii (salariat, contribuabil,...

Calitatea și securitatea pâinii

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE MARFURI 1.1. MARFURI: DEFINITIE SI SEMNIFICATIE Legislatia, precum si diferitele domenii teoretice si practice ale...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Economia Mediului

CAP 1.Noţiuni generale legate de calitatea mediului ambient 1.Definiţi mediul şi prezentaţi tipuri de mediu R: Mediul reprezintă ansamblul de...

Managementul serviciilor de asistență socială

1. Definirea notiunilor de servicii si prezentarea caracteristicilor generale ale serviciilor Un serviciu este o activitate a carei principal...

Administratorul în Societățile Comerciale

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SOCIETAŢILE COMERCIALE I. Noţiunea, Reglementarea şi Clasificarea Societăţilor Comerciale 1.1 Originile societăţii...

Ai nevoie de altceva?