Conditiile Generale si Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Conditiile Generale si Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Agronomie, Industria Alimentara

Extras din document

Condiţii generale

Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor central care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, care este reprezentat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

Autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană - serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor publice descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor centrale, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea naţională competentă, care sunt reprezentate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

Activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor - activităţile care se desfăşoară în unităţile care colectează, produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, comercializează sau valorifică produse şi subproduse de origine animală sau nonanimală, în unităţile de creştere, de producţie şi de reproducţie a animalelor, a albinelor şi a viermilor de mătase, în unităţile care produc, testează, depozitează, distribuie sau comercializează produse medicinale şi alte produse de uz veterinar, în unităţile care produc, testează, depozitează, distribuie şi comercializează furaje sau materii prime furajere, în unităţile care colectează, transportă, procesează sau depozitează şi gestionează deşeuri de origine animală, precum şi în unităţile care asigură asistenţă sanitară veterinară, în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

Activităţi supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor - activităţile care se desfăşoară în laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat, precum şi în laboratoarele private sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor, în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Autorizaţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - documentul emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de autorităţile competente judeţene prin care se autorizează efectuarea activităţilor specifice de laborator supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor;

Unitate - orice persoană juridică care desfăşoară activităţi prevăzute la lit. c);

Produs animalier - produsul care se obţine de la animale în viaţă;

Produs de origine animală - produsele şi subprodusele care se obţin de la animalele tăiate;

Domeniu de activitate - domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, domeniul siguranţei alimentelor şi domeniul produse medicinale veterinare şi alte produse de uz veterinar;

Domenii analitice - activităţile care se desfăşoară în laboratoare supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu un specific bine precizat;

Profil - tehnicile, metodele şi procedurile utilizate în domeniile analitice, specifice anumitor laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

Criterii de evaluare - criteriile generale şi specifice în baza cărora se realizează evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Clasificare şi competenţe

Funcţionarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor este condiţionată de autorizarea acestora de către autorităţile competente.

Categoriile de laboratoare supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, sunt:

- laboratoarele de referinţă: pentru siguranţa alimentelor, organizate în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară;

- alte laboratoare naţionale de referinţă desemnate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

- laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, organizate în cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

- laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor organizate în cadrul unităţilor de învăţământ medical veterinar superior de stat, desemnate de autoritatea competentă să efectueze anumite analize sau examene în cadrul controlului oficial;

- laboratoare organizate în cadrul institutelor de cercetare de stat în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

Fisiere in arhiva (1):

  • Conditiile Generale si Specifice pentru Autorizarea Laboratoarelor Supuse Controlului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor.doc