Conservarea Biodiversitatii

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Conservarea Biodiversitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor: Eugen Manea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Definitii:

Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna si din flora salbatica intr-o stare favorabila.

Habitate naturale: zone terestre sau acvatice ce se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice si biotice, fie ele in intregime naturale sau semi-naturale;

Tipuri de habitate naturale de interes comunitar: cele care sunt in pericol de disparitie in aria lor de raspandire naturala sau au o arie de raspandire naturala redusa ca urmare a regresului lor, sau constituie exemple remarcabile pentru una sau mai multe din urmatoarele regiuni biogeografice: alpina, atlantica, continentala, macaronesiana si mediteraneana.

Tipuri de habitate naturale prioritare: tipurile de habitate naturale in pericol de disparitie si pentru a caror conservare Comunitatea are o responsabilitate particulara.

Stare de conservare a unui habitat natural: suma influentelor ce actioneaza asupra unui habitat natural si a speciilor tipice pe care le adaposteste, care pot afecta pe termen lung repartitia sa naturala, structura si functiile sale ca si supravietuirea pe termen lung a speciilor sale tipice.

"Starea de conservare" a unui habitat natural va fi considerata "favorabila" cand:

-aria sa de raspandire naturala ca si suprafetele pe care le acopera in cadrul acestei arii sunt stabilite sau in extindere

-exista structura si functiile specifice necesare pentru mentinerea pe termen lung si sunt susceptibile sa existe in viitorul previzibil

-starea de conservare a speciilor care ii sunt tipice este favorabila in sensul punctului 1).

Habitatul unei specii: mediul definit prin factori abiotici si biotici in care traieste o specie in oricare stadiu al ciclului sau biologic.

specii de interes comunitar: speciile care sunt:

-periclitate, exceptand cele ale caror areal natural este marginal in teritoriu si care nu sunt nici periclitate nici vulnerabile in regiunea vest-palearctica

-vulnerabile, adica a caror trecere in categoria speciilor periclitate este probabila intr-un viitor apropiat, in caz de persistenta a factorilor cauzali

-rare, adica a caror populatii sunt mici si care chiar daca in prezent nu sunt periclitate sau vulnerabile, risca sa devina. Aceste specii sunt localizate in arii geografice restranse sau sunt rar dispersate pe suprafete pe suprafete largi

-endemice si necesita o atentie particulara datorita naturii specifice a habitatului lor si/sau impactului potential a exploatarii lor asupra habitatului lor si/sau a impactului potential al exploatarii lor asupra starii lor de conservare.

Specii prioritare: sunt speciile vizate la punctul g) i) si pentru a caror conservare Comunitatea are o responsabilitate particulara.

Starea de conservare a unei specii: suma influentelor care, actionand asupra speciei, pot afecta pe termen lung distributia si abundenta populatiilor sale.

"Starea de conservare" va fi considerata "favorabila" cand:

-datele relative la dinamica populatiei speciei in cauza arata ca aceasta specie continua si este susceptibila sa continue, pe termen lung, sa fie o componenta viabila a habitatului sau natural

-aria de rapartitie naturala a speciei nu se reduce si nu risca sa se reduca intr-un viitor previzibil

-exista si probabil va exista un habitat destul de intins pentru ca populatiile sale sa se mentina pe termen lung.

Sitarie definita geografic a carei suprafata este clar delimitata.

Sit de importanta comunitara: sit care in regiunea sau regiunile biogeografice la care apartine, contribuie in mod semnificativ la mentinerea sau restabilirea unui tip de habitat natural sau a unei specii intr-o stare de conservare favorabila si poate, de asemenea, sa contribuie in mod semnificativ la mentinerea diversitatii biologice in regiunea sau regiunile respective.

Pentru speciile animale care ocupa teritorii vaste, siturile de importanta comunitara corespund locurilor din cadrul ariei de repartitie naturala a acestor specii, care prezinta elemente fizice si biologice esentiale pentru viata si reproducerea lor:

Zona speciala de conservare: sit de importanta comunitara desemnat de Statele Membre printr-un act legal, administrativ si/sau contractual in care sunt prevazute masurile de conservare necesare pentru mentinerea sau restabilirea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si/sau populatiilor speciilor pentru care situl este desemnat.

Mostra: orice animal sau planta, vie sau moarta, orice parte sau produs obtinut din acestea ca si orice alt bun, in cazul ca rezulta dintr-un document justificativ, de ambalare sau dintr-o marca ori eticheta sau din orice alta circumstanta ca este vorba de parti sau derivate de animale sau plante din aceste specii.

Diversitatea biologica inseamna variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, a ecosistemelor terestre, marine si a altor ecosisteme acvatice si a complexelor ecologice din care acestea fac parte. Aceasta include diversitatea in cadrul speciilor, dintre specii si a ecosistemelor.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau parti din ele, populatii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor avand folosinta sau valoare efectiva sau potentiala pentru umanitate.

Biotehnologie inseamna orice aplicatie tehnologica ce foloseste sisteme biologice, organisme vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse sau procese pentru utilizare specifica.

Tara de origine a resurselor genetice inseamna tara care poseda acele resurse genetice in conditii "in situ".

Ecosistem inseamna un complex dinamic de comunitati de plante, animale si microorganisme si mediul lor fara viata, care interactioneaza ca o unitate functionala.

Conservare "ex situ" inseamna conservarea componentelor diversitatii biologice in afara habitatelor lor naturale.

Material genetic inseamna orice material de origine vegetala, animala, microbiana sau altele care contine unitati functionale de ereditate.

Resurse genetice inseamna material genetic de valoare actuala sau potentiala.

Habitat inseamna locul sau tipul de loc unde exista in mod natural un organism sau o populatie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conservarea Biodiversitatii.doc