Cresterea Animalelor

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Cresterea Animalelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc, ppt de 90 de pagini (in total).

Profesor: Dinca Ioana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

TEHNOLOGIA DE ÎNGRĂŞARE A BOVINELOR

1. Principii generale

Activitatea de îngrăşare a tineretului bovin destinat producerii cărnii şi a bovinelor adulte reformate se realizează în ferme şi complexe specializate, precum şi în fermele de vaci, în construcţii în sistem gospodăresc modernizate, tabere de vară şi în cooperare cu gospodăriile populaţiei.

Activitatea de producţie şi economică a acestora se desfăşoară pe baza programelor de producţie, a programelor lunare, a prevederilor tehnologice şi a legislaţiei în vigoare.

Procesul de producţie are în vedere următoarele:

-preluarea ritmică a viţeilor pentru îngrăşare se face la vârste cât mai mici, de preferinţă sugari, pentru evitarea târârii acestora la furnizor şi disponibilizarea laptelui pentru livrare;

-creşterea şi îngrijirea individuală a viţeilor timp de 40 - 45 zile în adăposturi de faza I;

-creşterea şi îngrijirea viţeilor timp de 80 - 90 zile în boxe colective în adăposturi de faza a II-a;

-creşterea şi îngrijirea viţeilor până la greutatea de 360 - 380 kg în boxe colective în adăposturi de faza a III - a în perioada 16.X - 30 IV şi pe păşune în perioada l.V - 15.X;

-îngrăşarea şi finisarea timp de 90 zile în adăposturi de faza a IV -a şi livrarea la greutatea minimă de peste 400 kg/cap şi la calitatea I şi a II - a;

- îngrăşarea vacilor reformate în adăposturi în perioada l.XI - 30. IV şi pe păşune, în tabere, în perioada 1. V - 15. X şi livrarea acestora la calitatea I şi a 11-a;

-asigurarea necesarului de furaje din producţie proprie realizată pe suprafeţele de teren atribuite şi prin preluări de la furnizori;

-organizarea programului de furajare diferenţiat pe faze ale procesului tehnologic de îngrăşare şi sezon, urmărindu - se asigurarea nevoilor zilnice de principii nutritivi. Raţiile se întocmesc pe baza normelor de furajare prevăzute, în funcţie de sortimentul şi stocul de furaje şi conţinutul acestora în principii nutritivi;

- organizarea muncii pentru realizarea activităţilor zilnice de producţie, se face pe echipe şi formaţii complexe de lucrători, retribuţia acestora făcându - se în funcţie de realizarea producţiei şi a sarcinilor zilnice prevăzute.

2. Etapele procesului de îngrăşare şi necesarul de furaje

Popularea spaţiilor de îngrăşare

Se realizează respectând principiul - totul plin, totul gol -, atât pentru viţei sugari, cât şi pentru alte categorii de tineret bovin şi adulti.

După fiecare serie, spaţiul de cazare se curăţă şi se dezinfectează, respectând fazele prevăzute în normele de dezinfecţie.

Loturile, odată formate, rămân aceleaşi, până la terminarea ciclului de îngrăşare. Recepţia efectivelor se face în ferma furnizoare de către personalul autorizat de conducerea îngrăşătoriei. Recepţia calitativă se face prin apreciere, potrivit condiţiilor menţionate în caietul de sarcini anexat la contractul de livrare. Recepţia cantitativă se face prin cântărire individuală. Datele recepţiei cantitative şi calitative se înscriu în documentele legale de transport şi livrare.

În primele 2 ore de la sosire viţeilor li se asigură condiţii de odihnă fără furajare şi adăpat. Concomitent cu primele alăptări viţeilor li se administrează soluţie glucozată în două tainuri la interval de 12 ore. Soluţia se prepară cu dozele de mai sus Ia o temperatură de 38°C, la administrare.

După 3-4 ore de la sosire, se asigură adăparea normală.

La preluarea viţeilor, în timpul transportului şi după sosirea în îngrăşătorie, se execută acţiunile sanitare veterinare prevăzute la „Măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor şi tratamente".

Faza de alăptare - înţărcare

În cazul preluării pentru îngrăşare a viţeilor sugari:

- sporul mediu de creştere în greutate: 520 - 550 g/zi;

- durata perioadei de alăptare - înţărcare: 40 - 45 zile.

În această fază se urmăreşte în principal obişnuirea treptată a viţelului cu furaje de volum (fân, concentrate), înlocuirea laptelui şi stimularea dezvoltării anatomice şi funcţionale a aparatului digestiv de tip rumegător.

Laptele (înlocuitor de lapte sau lapte regenerat) se administrează conform schemelor de alăptare specifice tipului de înlocuitor.

Un litru de înlocuitor de lapte lichid rezultă din 100 g inlavit dizolvat în 0,9 1 apă.

Prepararea inlavitului. Întreaga cantitate de inlavit, necesară pentru un tain, se dizolvă în 1/4 din cantitatea de apă la temperatura de 45° C obţinându - se astfel amestecul I. Apoi se adaugă restul de apă până la diluţia de 1 la 9 şi se omogenizează în continuare.

Temperatura apei de diluţie nu trebuie să depăşească 50° C, întrucât la temperaturi mai mari se produc modificări fizico - chimice în compoziţia înlocuitorului. Este indicat să se utilizeze ceaiul de fân poliflor la prepararea inlavitului pentru îmbunătăţirea conţinutului nutritiv al acestuia.

Inlavitul sau alţi înlocuitori de lapte se administrează fiecărui viţel , la temperatura de 38 - 40° C, la găleată.

După golirea completă a dizolvantului de lapte, după folosire, se procedează la curăţirea instalaţiei de preparat, transport şi distribuit, inclusiv găleţile pentru alăptare, astfel:

- se clăteşte întreaga instalaţie cu apă rece;

- se spală cu o soluţie de detergent (1% detergent), caldă la 60° C;

- se clăteşte apoi cu apă caldă la 60° C , timp de 5 minute întreaga instalaţie, iar după aceea se continuă clătirea cu apă rece.

Fisiere in arhiva (5):

 • Cresterea Animalelor
  • Cresterea Animalelor.doc
  • CURS -TEHNOLOGIA DE CRESTERE A SUINELOR.doc
  • Presentation RASE OVINE 2003.ppt
  • Presentation RASE TAURINE.ppt
  • RASE DE SUINE DIN ROMANIA.ppt