Cresterea Cabalinelor

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Cresterea Cabalinelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 93 de pagini .

Profesor: DOLIŞ MARIUS

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

IMPORTANtA CRESTERII CABALINELOR 2
2. ÎNCADRAREA CABALINELOR ÎN SISTEMATICA
ZOOLOGICÃ
3. RASELE DE CABALINE 10
3.1. Rase de importantã mondialã 10
3.2. Rase pentru cãlãrie Si tractiune uSoarã 17
3.3. Rase pentru tractiune grea 25
3.4. Rase hipometrice Si de ponei 28
3.5. Rase în devenire Si tipuri de tranzitie 32
4. APRECIEREA VÂRSTEI LA CABALINE 34
5. CULORILE LA CABALINE 46
6. REPRODUCtIA CABALINELOR 49
7. ALIMENTAtIA CABALINELOR 54
7.1. Alimentatia iepelor de reproductie 60
7.2. Alimentatia armãsarilor de reproductie 63
7.3. Alimentatia cailor de muncã 65
8. TEHNICA CRESTERII TINERETULUI CABALIN 71
8.1. Tehnica creSterii mânjilor sugari 72
8.2. Tehnica creSterii mânjilor întãrcati 75
10. TEHNICA CRESTERII CABALINELORADULTE 79
11. PRODUCtIILE CABALINELOR 81
12. DIRECtIILE SI OBIECTIVELE AMELIORÃRII
CABALINELOR
12.1. Tehnica selectiei armãsarilor Si iepelor de reproductie 83
12.2. Sisteme (metode) de ameliorare folosite la cabaline 87
12.2.1. CreSterea în rasã curatã 87
12.2.2. CreSterea prin încruciSare 88
12.3. Organizarea ameliorãrii cabalinelor în România 89
BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

1. IMPORTANtA CRESTERII CABALINELOR

Hipologia (hipocultura sau hipotehnia) cuprinde totalitatea

cunoStintelor despre cal. În conceptia modernã, creSterea cabalinelor

reprezintã Stiinta, care are ca scop principal obtinerea, creSterea,

ameliorarea Si folosirea rationalã a calului pentru capacitatea sa

energeticã, pentru sport, tractiune, diferite munci în agriculturã, cãlãrie

etc., obtinându-se totodatã Si o serie de produse animaliere secundare

(carne, lapte, etc.) cu o valoare economicã ridicatã.

Este bine cunoscut rolul de importantã planetarã jucat de cal în

dezvoltarea omenirii , iar principalul factor în acest sens este folosirea

calului ca mijloc de transport, acest partener a scurtat distantele, a

realizat contacte Si schimburile comerciale Si spirituale între natiuni, a

participat la rãzboaiele dintre popoarele lumii, fiind cel mai supus Si

fidel prieten al omului

Studiul calului a fost, este Si va fi, o preocuparea permanentã a

omului pentru a descifra aparitia, evolutia, adaptabilitatea la mediu Si

componentele fizico-morfologice ale acestui partener Si prieten istoric

al omului. Cea mai veche lucrare cu caracter zootehnic a fost

referitoare la cal, gãsitã în aSezãrile populatiei hetite din Asia Micã.

Hetitii au trãit în prima jumãtate a celui de-al doilea mileniu î.e.n. Si ei

au fost primii care au folosit carele de luptã. De asemenea, date despre

cal se gãsesc în lucrãrile marilor învãtati din Grecia anticã cum ar fi

Herodot, Homer Si Xenofon. Lucrãri despre cal apar Si în evul mediu

„El-Nacerî” scrisã de Abu-Beckr-ibn-bedr, editatã dupã mai bine de

un secol la Paris (1852) sub denumirea de „Tratat de Hipiatrie”, care a

pus bazele Stiintei moderne.

În decursul evolutiei sale acest nobil Si frumos animal a fost pe

rând vânat Si sursã de hranã, apoi a fost un mijloc important de muncã,

, mijloc de luptã sau de apãrare, iar în vremurile moderne mijloc de

întreceri sportive Si izvor de sãnãtate prin turismul ecvestru sau

agrement în spatii Si destinatii din cele mai variate. De-a lungul

timpului s-au scris multe lucrãri despre cal, despre legãtura

indivizibilã a omului cu acesta, despre evolutia Si dezvoltarea

domeniilor de activitate în care amprenta lãsatã de cal este evidentã

Din studiile întreprinse de-a lungul a 15 ani, putem afirma cã, în

epoca modernã, plinã de contraste Si situatii imprevizibile, calul a

rãmas un element de lucru Si implicit de studiu în domeniul Stiintelor

zootehnice , fiind des folosit în sectoare economice specializate cum

sunt : - domeniul alimentatiei pentru carnea sa , în tãri cu gastronomie

specific cabalinã ( Italia Si Franta ) sau în productia de lapte în tãrile

asiatice ( Mongolia, Turkmenistan, Nepal, etc.), în industria

farmaceuticã , calul fiind mare donator de sânge necesar la obtinerea

produselor biologice Si a serului de uz sanitar Si veterinar, dar mai ales

în domeniul agricol la muncile din gospodãriile individuale, la

transportul furajelor Si a productiilor agricole, la transportul buStenilor

în pãdure sau transportul acestora cãtre fabricile de prelucrare, sau la

activitãti de prelucrarea terenului agricol în zonele colinare Si

premontane din România

Cu sigurantã domeniul sporturilor ecvestre Si a curselor hipice,

rãmâne motorul dezvoltãrii Si mentinerii la standarde planetare a

importantei folosirii calului în mileniul III. Prin acest segment de

activitãti rãspândite în toatã lumea , calul este perfectionat, calificat Si

clasificat dupã exigentele la cel mai ridicat nivel Stiintific,

reprezentând domeniul în care zilnic apar noutãti sau studii noi pentru

evolutia noului tip de cal, calul modern destinat sporturilor ecvestre Si

curselor hipice. În acest sens putem spune cã industria calului în lume

a luat amploare de neimaginat; fatã de perioada anilor '60 – '70, acum

foarte multe tãri ale lumii investesc în filiera calului, termen introdus

în legislatia europeanã de cãtre fracezi. Cuvântul cel mai des vehiculat

de specialiSti este – performanta cailor - , aspect ce trebuie regândit Si

în România de cãtre cei care se ocupã sau lucreazã în vastul domeniu

al filierei calulu , pornind de la crescãtorii de cai pânã la organizatorii

de competitii, de la medicii veterinari pânã la parlementari care trebuie

sã elaboreze legi destinate calului, aSa cum se prezintã în cele 17

directive ale U.E. care reglementeazã activitãtile din acest sector

economic - de la competitori pânã la spectatorii sau amatorii de

sporturi ecvestre Si întreceri hipice

Domeniile de interes în activitãtile

Fisiere in arhiva (1):

  • Cresterea Cabalinelor.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ ION IONESCU DE LA BRAD IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE