Creșterea Suinelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 43910
Mărime: 4.74MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: STAN TRAIAN
UNIVERSITATEA DE STIINÞE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ ION IONESCU DE LA BRAD IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

PROTECtIA SI IGIENA MUNCII ÎN SECTORUL DE CRESTERE

A SUINELOR 3

Legislatia normelor de igienã Si protectia muncii în tara noastrã 3

Mãsuri de protectia muncii în sectorul de creStere a suinelor 4

ABORDAREA SI CONTENtIA SUINELOR 5

1. Abordarea suinelor 5

2. Contentia suinelor 6

STUDIUL EXTERIORULUI LA SUINE 11

METODE DE APRECIERE A EXTERIORULUI LA SUINE 22

1. Metode somatoscopice 22

1.1. Metoda liberã de apreciere 22

1.2. Metoda punctelor 22

2. Metode somatografice 23

2.1. Metoda dreptunghiului 23

2.2. Metoda fotografierii 24

2.3. Metoda filmãrii 25

3. Metode somatometrice 25

3.1. Determinarea dimensiunilor corporale 25

3.1.1. Dimensiunile de lungime 25

3.1.2. Dimensiunile de înãltime 25

3.1.3. Dimensiunile de lãrgime 26

3.1.4. Perimetre 26

3.2. Indicii corporali 26

3.3. Cântãrirea suinelor 27

ELEMENTELE CARE CARACTERIZEAZÃ PROCESUL

DE CRESTERE 30

CONSTITUtIA SUINELOR 34

TEMPERAMENTUL SUINELOR 37

PRECOCITATEA SUINELOR 38

TIPURILE MORFOPRODUCTIVE LA SUINE 39

CRITERIILE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU

RECUNOASTEREA PRINCIPALELOR RASE DE SUINE

DIN tARA NOASTRÃ 41

CARACTERELE MORFOLOGICE UTILIZATE PENTRU

RECUNOASTEREA UNOR METISI LA SUINE 53

TEHNICA INDIVIDUALIZÃRII SUINELOR 56

MÃSURI TEHNICE, CRITERII SI INSTRUCtIUNI

PENTRU PURCEII SUGARI 62

ALIMENTAtIA SUINELOR 66

APRECIEREA CALITÃtII CÃRNII LA SUINE 76

1. Aprecierea calitãtii cãrnii direct pe carcasã 76

1.1. Determinãri dimensionale pe carcasã 76

1.2. Determinãrile planimetrice pe carcasã 79

1.3. Determinãrile gravimetrice pe carcasã 82

2. Aprecierea calitãtii carcasei pe animalul viu 85

2.1. Metode subiective 85

2.2. Metode obiective 87

2.2.1. Aprecierea grosimii stratului de slãninã dorsalã

cu ajutorul ultrasunetelor 87

2.2.2. Tehnica de lucru cu aparatul Renco LEAN-MEATER 89

2.2.3. Determinarea grosimii stratului de slãninã dorsalã

cu penetrometrul 90

2.2.4. Metoda clasicã directã

(cu ajutorul aparatului LEAN-MEATER electric) 90

2.2.5. Metoda F.O.M. 91

2.2.6. Metoda injectãrii cu antipirinã 92

2.3. Metode perfectionate de determinare a calitãtii carcasei

pe animalul viu 93

2.3.1. Utilizarea 40K în prognoza proportiei de carne 93

2.3.2. Metoda tomografiei computerizate 93

Extras din document

PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

ÎN

SECTORUL DE CRESTERE A SUINELOR

ProtecTia muncii, ca parte integrantã a procesului de muncã, constituie o

problemã de stat.

Prin protecTia muncii se urmãreSte atât evitarea accidentelor Si

îmbolnãvirilor profesionale, cât Si uSurarea eforturilor fizice ale studenTilor,

personalului didactic, ajutãtor Si personalului muncitor.

Datoritã creSterii animalelor în complexe de tip industrial, în care

mecanizarea Si automatizarea proceselor de muncã deTin un rol important, în afarã

de îngrijirea propriu-zisã a animalelor, personalului muncitor îi revine Si sarcina

de a exploata Si întreTine utilajele din dotare. Aceste aspecte implicã ridicarea

gradului de calificare a muncitorilor, instruirea acestora la angajare Si la anumite

perioade de timp, care dacã nu sunt efectuate corect duc la creSterea riscului

accidentelor de muncã, mai ales când sunt ignorate regulile de protecTia muncii

specifice fiecãrui loc de muncã.

LegislaTia normelor de igienã Si protecTia muncii

în Tara noastrã

LegislaTia muncii în vigoarea cuprinde totalitatea actelor normative,

compuse din legi, decrete, HCM-uri, elaborate cu privire la muncã, care se

bazeazã pe respectarea principiilor fundamentale înscrise în ConstituTia României.

Dintre legile adoptate în Tara noastrã referitoare la igiena Si protecTia

muncii enumerãm:

- Legea nr. 5/1965, referitoare la regulile generale de protecTia muncii;

- Legea nr. 1/1970, referitoare la organizarea Si disciplina muncii în

unitãTile socialiste de stat;

- Legea nr. 2/1972, privind perfecTionarea pregãtirii profesionale a

lucrãtorilor din unitãTile socialiste.

Dintre ordinile Si decretele încã în vigoare, se vor prelucra unele articole

din Decretul Consiliului de Stat, nr. 400/1981 Si din Ordinul MAIA, nr. 100/1980,

precum Si din alte acte normative apãrute Si aprobate recent.

ObligaTia Si rãspunderea pentru realizarea în timp util a mãsurilor de

protecTia muncii au, potrivit atribuTiilor ce le revin, cei ce organizeazã,

controleazã Si conduc procesul de muncã Si activitatea didacticã.

Mãsuri de protecTia muncii

în sectorul de creStere a suinelor

Pe baza legilor enumerate mai sus, pentru agriculturã, au fost formulate Si

aprobate prin Ordinul nr. 91/1981 Si "Normele de protecTia muncii în sectorul

creSterii animalelor" prezentate în Extrasul 9.

Avându-se în vedere activitatea studenTilor la lucrãrile practice, în timpul

practicii Si a vizitelor cu caracter didactic în sectorul de creStere a suinelor sau în

alte unitãTi de profil, se impune instruirea acestora cu normele de protecTia muncii

specifice.

Considerãm necesarã instruirea studenTilor cu o serie de articole prezentate

în Extrasul 9, prin aducerea la cunoStinTã, instruirea practicã Si consemnarea în

procese-verbale, toate legate de activitatea ce se desfãSoarã în unitãTile de creStere

a suinelor: art. 1-3; 6-2; 24-49; 87-115; 122-131; 175-195; 275-332;Ordinul

100/1980 MAIA; Decretul Consiliului de Stat nr. 400/1981.

De asemenea, considerãm necesar a fi cunoscutã foarte bine abordarea Si

contenTia suinelor, atât ca mãsurã de prevenire a accidentelor, dar Si ca mãsurã

tehnicã indispensabilã desfãSurãrii activitãTii de producTie în sectorul porcin.

Cu acest prilej se completeazã Si se semneazã "FISA COLECTIVÃ DE

INSTRUCTAJ" din care rezultã efectuarea instructajului, valabilitatea lui Si

obligativitatea respectãrii normelor prelucrate.

Preview document

Creșterea Suinelor - Pagina 1
Creșterea Suinelor - Pagina 2
Creșterea Suinelor - Pagina 3
Creșterea Suinelor - Pagina 4
Creșterea Suinelor - Pagina 5
Creșterea Suinelor - Pagina 6
Creșterea Suinelor - Pagina 7
Creșterea Suinelor - Pagina 8
Creșterea Suinelor - Pagina 9
Creșterea Suinelor - Pagina 10
Creșterea Suinelor - Pagina 11
Creșterea Suinelor - Pagina 12
Creșterea Suinelor - Pagina 13
Creșterea Suinelor - Pagina 14
Creșterea Suinelor - Pagina 15
Creșterea Suinelor - Pagina 16
Creșterea Suinelor - Pagina 17
Creșterea Suinelor - Pagina 18
Creșterea Suinelor - Pagina 19
Creșterea Suinelor - Pagina 20
Creșterea Suinelor - Pagina 21
Creșterea Suinelor - Pagina 22
Creșterea Suinelor - Pagina 23
Creșterea Suinelor - Pagina 24
Creșterea Suinelor - Pagina 25
Creșterea Suinelor - Pagina 26
Creșterea Suinelor - Pagina 27
Creșterea Suinelor - Pagina 28
Creșterea Suinelor - Pagina 29
Creșterea Suinelor - Pagina 30
Creșterea Suinelor - Pagina 31
Creșterea Suinelor - Pagina 32
Creșterea Suinelor - Pagina 33
Creșterea Suinelor - Pagina 34
Creșterea Suinelor - Pagina 35
Creșterea Suinelor - Pagina 36
Creșterea Suinelor - Pagina 37
Creșterea Suinelor - Pagina 38
Creșterea Suinelor - Pagina 39
Creșterea Suinelor - Pagina 40
Creșterea Suinelor - Pagina 41
Creșterea Suinelor - Pagina 42
Creșterea Suinelor - Pagina 43
Creșterea Suinelor - Pagina 44
Creșterea Suinelor - Pagina 45
Creșterea Suinelor - Pagina 46
Creșterea Suinelor - Pagina 47
Creșterea Suinelor - Pagina 48
Creșterea Suinelor - Pagina 49
Creșterea Suinelor - Pagina 50
Creșterea Suinelor - Pagina 51
Creșterea Suinelor - Pagina 52
Creșterea Suinelor - Pagina 53
Creșterea Suinelor - Pagina 54
Creșterea Suinelor - Pagina 55
Creșterea Suinelor - Pagina 56
Creșterea Suinelor - Pagina 57
Creșterea Suinelor - Pagina 58
Creșterea Suinelor - Pagina 59
Creșterea Suinelor - Pagina 60
Creșterea Suinelor - Pagina 61
Creșterea Suinelor - Pagina 62
Creșterea Suinelor - Pagina 63
Creșterea Suinelor - Pagina 64
Creșterea Suinelor - Pagina 65
Creșterea Suinelor - Pagina 66
Creșterea Suinelor - Pagina 67
Creșterea Suinelor - Pagina 68
Creșterea Suinelor - Pagina 69
Creșterea Suinelor - Pagina 70
Creșterea Suinelor - Pagina 71
Creșterea Suinelor - Pagina 72
Creșterea Suinelor - Pagina 73
Creșterea Suinelor - Pagina 74
Creșterea Suinelor - Pagina 75
Creșterea Suinelor - Pagina 76
Creșterea Suinelor - Pagina 77
Creșterea Suinelor - Pagina 78
Creșterea Suinelor - Pagina 79
Creșterea Suinelor - Pagina 80
Creșterea Suinelor - Pagina 81
Creșterea Suinelor - Pagina 82
Creșterea Suinelor - Pagina 83
Creșterea Suinelor - Pagina 84
Creșterea Suinelor - Pagina 85
Creșterea Suinelor - Pagina 86
Creșterea Suinelor - Pagina 87
Creșterea Suinelor - Pagina 88
Creșterea Suinelor - Pagina 89
Creșterea Suinelor - Pagina 90
Creșterea Suinelor - Pagina 91
Creșterea Suinelor - Pagina 92
Creșterea Suinelor - Pagina 93
Creșterea Suinelor - Pagina 94
Creșterea Suinelor - Pagina 95
Creșterea Suinelor - Pagina 96
Creșterea Suinelor - Pagina 97
Creșterea Suinelor - Pagina 98
Creșterea Suinelor - Pagina 99
Creșterea Suinelor - Pagina 100
Creșterea Suinelor - Pagina 101
Creșterea Suinelor - Pagina 102
Creșterea Suinelor - Pagina 103
Creșterea Suinelor - Pagina 104
Creșterea Suinelor - Pagina 105
Creșterea Suinelor - Pagina 106
Creșterea Suinelor - Pagina 107
Creșterea Suinelor - Pagina 108
Creșterea Suinelor - Pagina 109
Creșterea Suinelor - Pagina 110
Creșterea Suinelor - Pagina 111
Creșterea Suinelor - Pagina 112
Creșterea Suinelor - Pagina 113
Creșterea Suinelor - Pagina 114
Creșterea Suinelor - Pagina 115
Creșterea Suinelor - Pagina 116
Creșterea Suinelor - Pagina 117
Creșterea Suinelor - Pagina 118
Creșterea Suinelor - Pagina 119
Creșterea Suinelor - Pagina 120
Creșterea Suinelor - Pagina 121
Creșterea Suinelor - Pagina 122
Creșterea Suinelor - Pagina 123
Creșterea Suinelor - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Cresterea Suinelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Creșterea Prepelițelor pentru Ouă și Carne într-o Fermă Agroturistică

INTRODUCERE Creşterea prepeliţelor de fermă are ca scop principal asigurarea bunăstării fermierilor si a populaţiei, în general, prin obţinerea de...

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic...

Tehnologia Cresterii Animalelor

Importanta cresterii suinelor Omenirea parcurge o etapa deosebit de complexa caracterizata printr-o “explozie” demografica si prin ridicarea...

Îngrasaminte Organice Naturale

Îngrasaminte organice naturale Îngrasamintele organice naturale, numite uneori si îngrasaminte locale, se obţin din diferite produse naturale de...

Tehnologia de cultivare la grâul de toamnă

ROTAȚIA Grâul este pretenţios faţă de planta premergătoare deoarece trebuie semănat toamna, destul de devreme, astfel încât până la venirea...

Cultura Tomatelor

IMPORTANTA TOMATEI: Tomata este folosita in hrana oamenilor, cu precadere, se consuma proaspata sau conservata sub forma de conserve (bullion,...

Tehnologia de Cultură a Porumbului Boabe

Importanţă: Porumbul este una din cerealele cele mai importante pentru România. Acesta poate fi cultivat pe soluri diferite ca fertilitate ,...

Alimentatia Suinelor

Particularităţi Suinele sunt animale monogastrice, omnivore. Dacă furajele sun puţin mărunţite masticaţia este activă şi salivaţia abundentă,...

Ai nevoie de altceva?