Curs 1 Politici Agricole Comune

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Curs 1 Politici Agricole Comune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 10 pagini .

Profesor: Gabriel Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Procesul de integrare europeană

1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

Obiective:

Libera circulaţie a produselor şi accesul liber la sursele de producţie;

Supravegherea permanentă a pieţei prin instaurarea cotelor de producţie în scopul evitării eventualelor disfuncţionalităţi;

Respectarea regulilor de concurenţă şi ale transparenţei preţurilor;

Sprijinirea modernizării şi reconversiei sectoarelor în cauză.

2. Comunitatea Economică Europeană (CEE)

Obiectiv general:

Constituirea pieţei comune care se baza pe cele patru libertăţi de circulaţie:

a bunurilor

a persoanelor

a capitalului

a serviciilor

Prin aceste libertăţi se urmărea apropierea progresivă a politicilor economice ca suport al reducerii disparităţilor sectoriale.

Eliminarea între statele membre a taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la intrarea şi ieşirea mărfurilor, precum şi orice altă măsură cu efect echivalent.

Obiective speciale:

Promovarea unei dezvoltări armonioase, echilibrate stabile şi continue a activităţilor economice şi armonizarea legislaţiei naţionale;

Dezvoltarea unor relaţii strânse între statele membre prin eliminarea treptată a taxelor vamale, inclusiv a restricţiilor cantitative la importuri şi exporturi. Pentru statele terţe s-au practicat politici comune, tarife vamale şi alte instrumente de protecţie externă;

Aplicarea unei proceduri de coordonare ale politicilor economice ale statelor membre şi de evitare a dezechilibrelor balanţelor de plăţi;

Crearea Fondului Social European, în scopul ameliorării posibilităţilor de utilizare a forţei de muncă şi a ridicării nivelului de viaţă;

Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii, destinată să faciliteze expansiunea economică a Comunităţii;

Pentru realizarea obiectivelor (generale şi specifice) au fost promovate politici comune în următoarele domenii: industrie, transporturi, agricultură şi industrie alimentară, precum şi în domeniul concurenţei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs 1 Politici Agricole Comune.ppt

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI CATEDRA Economia şi Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare