Curs Matematica

Imagine preview
(7/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Curs Matematica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 102 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Agronomie, Matematica

Cuprins

1. ELEMENTE DE MATEMATICĂ LINIARĂ (PAG. 1-1)
1.1 Matrice şi determinanţi (pag. 1-2)
1.2 Ecuaţii liniare (pag. 1-7)
1.3 Sisteme de ecuaţii liniare (pag. 1-17)
1.4 Inegalităţi liniare şi sisteme de inegalităţi liniare (pag. 1-32)
2. INTRODUCERE ÎN PROGRAMAREA LINIARĂ (PAG. 2-1)
2.1 Structura unei probleme de programare liniară (pag. 2-2)
2.2 Rezolvarea grafică a problemelor de programare liniară în două variabile (pag. 2-5)
3. ALGORITMUL SIMPLEX (PAG . 3-1)
3.1 Cerinţele metodei simplex (pag. 3-2)
3.2 Introducere în metoda simplex (pag. 3-5)
3.3 Algoritmul simplex pentru o problemă de maximizare în formă canonică (pag. 3-8)
3.4 Algoritmul simplex pentru o problemă de maximizare cu restricţii de toate tipurile (pag.
3-12)
3.5 Algoritmul simplex pentru o problemă de minimizare (pag. 3-12)
3.6 Situaţii speciale (pag. 3-14)
4. ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR (PAG. 4-1)
4.1 Experimente aleatoare (pag. 4-2)
4.2 Evenimente (pag. 4-2)
4.3 Noţiunea de probabilitate (pag. 4-7)
4.4 Probabilităţi condiţionate. Evenimente independente (pag. 4-11)
4.5 Variabile aleatoare (pag. 4-13)
4.6 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (pag. 4-16)
5. LANŢURI MARKOV (PAG. 5-1)
5.1 Procese stochastice (5-2)
5.2 Proprietăţi de bază ale lanţurilor Markov (pag. 5-7)
5.3 Lanţuri Markov regulate (pag. 5-9)
Bibliografie

Extras din document

Elemente de

matematică liniară

1.1 Matrice şi determinanţi

1.2 Ecuaţii liniare

1.3 Sisteme de ecuaţii liniare

1.4 Inegalităţi liniare şi sisteme de inegalităţi liniare

Obiectivele capitolului

- Definirea noţiunilor de matematică liniară care vor sta la baza dezvoltărilor din capitolele 2 şi

3

- Discutarea interpretărilor geometrice care se pot face în legătură cu ecuaţiile şi inegalităţile

liniare în două variabile

- Introducerea metodei eliminării totale pentru rezolvarea unui sistem de ecuaţii liniare

- Introducerea noţiunilor legate de explicitarea sistemelor de ecuaţii liniare în raport cu un grup

dat de variabile.

- Aplicarea metodei eliminării totale la calcularea inversei unei matrice

Acest capitol este destinat introducerii unor noţiuni de bază din matematica liniară.

Matematica liniară este importantă din mai multe motive. Astfel, multe fenomene din lumea reală

care trebuie studiate matematic sunt liniare sau pot fi aproximate ca fiind liniare. Deci,

matematica liniară se aplică în multe domenii. ~n plus, analiza şi manipularea relaţiilor liniare

este mai uşoară decât a relaţiilor neliniare. Mai mult, unele dintre metodele utilizate în

matematica neliniară sunt similare cu cele din matematica liniară sau sunt extensii ale acestora.

1.1 Matrice şi determinanţi

În această secţiune vor fi punctate câteva definiţii şi proprietăţi elementare din algebra

matriceală. Ne vom limita doar la acele elemente care vor fi folosite în secţiunile şi capitolele

următoare.

Definiţia 1.1.1

Se numeşte matrice o mulţime de m⋅ n numere (reale sau complexe) aranjate într-un

tablou dreptunghiular având m linii şi n coloane.

Numerele aij, i=1,2 ..., m, j = 1,2, ... ,n se mai numesc elementele matricei A.

O matrice cu m linii şi n coloane se numeşte matrice de tipul (m, n) sau matrice de

ordinul m × n.

Notaţii: A = (aij ), A = aij , A = aij , i = 1,2,K,m j = 1,2,K,n

sau, pe scurt, Am,n.

Mulţimea matricelor de tipul (m, n) având toate elementele din mulţimea R a numerelor

reale se notează Mm,n(R). În acest curs vor fi folosite numai matrice care au ca elemente numere

reale.

Tipuri speciale de matrice

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Matematica.pdf