Cursuri Bovine 2

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Cursuri Bovine 2.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 46 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Tehnologia reproducerii taurinelor

Această tehnologie reprezintă ansamblul măsurilor cu caracter zootehnic şi managerial menit să ducă la obţinerea unui nr. maxim de produşi de la acelaşi animal.

Importanţa reproducţiei taurinelor

- influenţează ritmul de creştere al efectivului

- nivelul producţiei economice

- eficienţa economică a exploatării taurinelor

Creşterea efectivului

Însuşirile de reproducţie, precum natalitatea (N), fecunditatea (F), intervalul între 2 fătări (calvin interval CI), intervalul între fătare şi însămânţare (service period SP) influenţează direct ritmicitatea de creştere a efectivului. În aceste condiţii, o vârstă la prima fătare de 27 luni, cu un CI = 380 zile şi o N = 90% menţin o sporire a efectivului/fermă de 10-15% şi o vârstă medie a efectivului de vaci de 2,5 - 3,2 fătări.

Influenţa reproducţiei asupra producţiei taurinelor: Din acest punct de vedere evoluţia efectivului asigură o ritmicitate în producţia de viţei şi producţia de lapte (creşterea SP cu o lună, duce la o pierdere de 400-500 kg lapte/vacă). Din această cauză o reproducţie slabă cu un CI > 18 luni face exploatarea pentru lapte a taurinelor total nerentabilă, deoarece cheltuielile pe furaje şi întreţinere nu sunt acoperite.

Legătura între producţie şi eficienţa economică: Reproducţia e strâns legată de producţia de lapte astfel încât o reproducţie bună să asigure o cantitate ridicată de lapte/vacă şi pe fermă. Astfel, toţi specialiştii sunt de părere că pentru eficienţă economică trebuie să avem:

- CI de maxim 380 de zile

- N > 90%

- structura ginecologică optimă (ideal: 80% din vaci în lactaţie, 20% din vaci în repaus mamar) pe întreaga fermă (60% din vaci trebuie să fie diagnosticate gestante, 20% fătate recent, 20% însămânţate şi nediagnosticate).

Obiectivele reproducţiei taurinelor

Dacă în trecut baza se punea puternic pe sporirea efectivului de taurine în ţara noastră, odată cu aderarea la UE şi impunerea cotei de lapte, obiectivele s-au schimbat punându-se accent deosebit pe producţia de lapte/animal. {UE ne forţează să nu depăşim cotele de lapte}.

Pentru menţinerea competitivităţii exploatării taurinelor în ţara noastră e nevoie de următoarele:

1. vârsta la prima însămânţare să nu depăşească 18 luni

2. vărsta la prima fătare să nu depăşească 27 luni

3. N/fermă > 90%

4. mortalitatea (M) la tineretul taurin până la înţarcare < 2% (calculăm însă 5-7%)

5. SP < 90 de zile

6. CI < 380 de zile

7. diagnosticul de gestaţie e dorit a se face precoce, sub 60 de zile (prin dozarea progesteronului din sânge sau din lapte, cu un reactiv pentru culoare – bleu la prezenţa progesteronului)

Factori care determină sporirea efectivului de taurine

Aceştia sunt: fecunditatea, natalitatea, pierderile prin mortalităţi la viţei, reformele şi sacrificările de necesitate la vaci şi viţele.

F = nr. viţele gestante / nr. viţele însămânţate = 85% ideal

Fecunditatea e influenţată pe de o parte de factori influenţaţi de animal (starea de sănătate, anomalii), factori de mediu (intensitatea şi durata luminozităţii, alimentaţia, mişcarea) şi factori antropici (recunoaşterea căldurilor şi a vacilor gestante). Fecunditatea influenţează atât rata de sporire a efectivului, cât şi nivelul producţiei de lapte/lactaţie şi intensitatea selecţiei şi eficienţa economică a exploatării.

N – reprezintă nr. de produşi viabili obtinuţi de la 100 de vaci şi viţele într-un an

Din această cauză: o N > 90% asigură o reproducţie lărgită (mărire a efectivului);

o N < 75% nu poate asigura mărirea efectivului/fermă, cât şi reforma selectivă la nivel de fermă.

pierderea de viţei

E provocată de mortalităţi şi sacrificări de necesitate. În medie, pierderea de viţei până la vârsta adultă variază între 3 - 15% (accidente, etc). Există rase care sunt foarte sensibile la factorii de mediu (r. Roşia Dobrogeană, rasele roşii în general, Jersey, Hampshire) şi rase cu sensibilitate redusă (Sura de Stepă), rasele englezeşti de carne în sistem extensiv (Longhorn, Highlander). Alte cauze: alimentaţia, întreţinerea în condiţii neigienice şi chiar sexul (masculii sunt mai sensibili).

pierderile la viţele şi juninci

Dacă F şi N sunt bune, putem realiza o reformă selectivă de până la 15% la viţele şi juninci fără a scădea sau îmbătrâni efectivul din fermă (stereotipii: ticul de supt, loviri cu coarnele, pododermatite, infantilism genital - 1-2% freemartinism, nimfomanie).

reforme şi sacrificări de necesitate la vaci

În mod normal, ieşirile se datorează reformelor şi sacrificărilor de necesitate (bătrâneţe – nu mai prezintă călduri, uger relaşat ce depăşeşte jaretul, se ridică greu şi afecţiuni grave – mamite, pododermatite).

Fisiere in arhiva (12):

 • bovine II curs 1.doc
 • bovine II curs 11.doc
 • bovine II curs 2.doc
 • bovine II curs 3.doc
 • bovine II curs 4.doc
 • bovine II curs 5.doc
 • bovine II curs 6.doc
 • bovine II curs 7.doc
 • bovine II curs 8.doc
 • bovine II curs 9.doc
 • Curs 10 - 18.05.09.doc
 • Curs 12 - 01.06.09.doc