Cursuri Dezvoltare Rurala si Regionala

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Cursuri Dezvoltare Rurala si Regionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere ppt de 120 de pagini (in total).

Profesor: Nicolae Istudor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Agronomie, Ecologie, Economie

Extras din document

Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului, determinate de o serie de factori obiective şi subiectivi care determină dezvoltarea inegală a zonelor economice. Inegalităţile dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor unei ţări apar datorită, în principal, acţiunii următorilor factori :

modificarea condiţiilor economice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei sau intrarea unora vechi în declin;

concentrarea creşterii economice în anumite regiuni;

existenţa unor regiuni slab populate sau cu producţie provenită, în mare parte, din sectoarele primare;

migraţia populaţiei către zonele dezvoltate.

Politica de dezvoltare regională îşi propune ameliorarea, pe termen lung, a condiţiilor economice regionale. Obiectivul principal al acestei politici îl reprezintă reducerea disparităţilor teritoriale şi realizarea unui echilibru relativ între nivelurile de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone sau asigurarea unei anumite echităţi interregionale.

Dezvoltarea regională reprezintă un proces complex de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor unei ţări sau a spaţiului european unic, capabil să asigure reducerea disparităţilor teritoriale şi să realizeze un echilibru relativ între nivelurile de dezvoltare economică şi socială a diferitelor zone, ţinând cont de gestionarea durabilă a resurselor naturale şi de protecţia mediului natural.

Obiectivele politicii de dezvoltare regională avute în vedere de statele membre ale UE şi fondurile structurale utilizate pentru atingerea acestora sunt grupate în următoarele categorii :

A) Pentru perioada 1994- 1999 au fost vizate următoarele obiective (şase) împreună cu fondurile necesare realizării acestora :

1. Promovarea ajustării structurale a dezvoltării regionale, finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) , Fondul Social European (FSE), Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă – orientare (FEOGA- orientare), Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP);

2. Transformarea regiunilor, a regiunilor de frontieră sau a unor părţi ale regiunilor (inclusiv a zonelor aglomerate cu forţă de muncă şi a comunităţilor urbane) grav afectate de declinul industriei , finanţate prin FEDR, FSE;

3. Combaterea şomajului pe termen lung şi facilitarea integrării în muncă a tinerilor şi a persoanelor expuse excluderii de pe piaţa forţei de muncă, finanţate prin FSE.

Fisiere in arhiva (5):

  • cap 4.ppt
  • cap.6.ppt
  • DRR_CAP 3.ppt
  • DRR_CAP1.ppt
  • PNDR.ppt

Alte informatii

Cursuri Dezvoltare Rurala si Regionala, anul 3, ASE, Facultatea De Economie Agroalimentara si a Mediului