Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze

Curs
7.5/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 59029
Mărime: 282.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Dona
Departamentul de Învatamânt la Distanta

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 4

SPATIUL RURAL – ORIENTARI METODOLOGICE 4

1.1 Conceptul de spatiu rural 4

1.2. Caracteristicile socio-economice ale spatiului rural românesc 5

1.3. Structura spatiului rural 9

1.4. Functiile spatiului rural 12

1.5. Agricultura si spatiul rural 14

1.6. Industrializarea mediului rural 15

1.7. Satul – componenta principala a spatiului rural 16

CAPITOLUL II 19

MODELUL VEST-EUROPEAN DE DEZVOLTARE RURALA 19

2.1. Mediul rural si lumea capitalista europeana 19

2.1.1. Evolutii si tendinte în demografia Uniunii Europene 19

2.1.2. Caracteristicile sistemului agroalimentar în tarile Uniunii Europene 23

2.2. Politicile complexe de dezvoltare rurala 28

2.2.1. Principiile politicilor de dezvoltare rurala 28

2.2.2 Masurile de dezvoltare rurala 29

2.3. Dezvoltare rurala si obiectivele generale ale Uniunii Europene 32

2.3.1. PAC si dezvoltarea rurala 32

2.3.2. Catre o Agricultura Durabila: Reformele PAC 2003 si 2004 33

2.3.3. A raspunde provocarilor 33

2.4. Viitorul Politicii de dezvoltare Rurala. Propuneri pentru perioada 2007-2913 35

2.4.1. Ameliorarea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sustinerea restructurarii, inovarii si dezvoltarii: Axa 1 39

2.4.2. Managementul terenurilor: Axa 2 43

2.4.3. Diversificarea economiei rurale si calitatea vietii în zonele rurale: Axa 3 45

2.4.4. Abordarea LEADER: Axa 4 47

CAPITOLUL III 49

POLITICILE AGRICOLE SI DE DEZVOLTARE RURALA ALE ROMÂNIEI 49

3.1. Politica agricola nationala a României 49

3.1.1. Sprijinul intern 49

3.1.2. Alte politici cu impact asupra sectorului agricol 49

3.1.3. Bugetul de stat pentru agricultura si silvicultura 50

3.2 Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurala 50

3.2.1 Contextul dezvoltarii rurale în România 50

3.2.2 Potentialul sectorului agroalimentar 53

3.2.3. Tendintele sectorului agroalimentar 82

3.3. Strategia si prioritatile pentru agricultura si dezvoltare rurala în România 89

3.3.1. Strategia cadru 89

3.3.2. Obiectivele Planului 90

3.3.3. Strategii si prioritati pentru Asistenta SAPARD 92

3.3.4. Descrierea si efectele altor masuri 100

3.3.5. Graficul masurilor si demararea lor 102

3.3.6. Strategia de dezvoltare durabila a României „Orizont 2025” 105

BIBLIOGRAFIE 109

ANEXA NR. 1 111

CHARTA EUROPEANA A SPATIULUI RURAL 111

Extras din document

INTRODUCERE

Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, în agricultura si dezvoltarea rurala a României, multiple probleme de ordin economic si social. De aceea, este normal ca preocuparile privind identificarea unor solutii si metode de rezolvare a acestora sa mobilizeze din ce în ce mai multi specialisti în domeniu. În acest context, nu se putea sa nu se faca apel si la experienta altor tari, printre care un loc aparte îl ocupa tarile membre ale Uniunii Europene.

În prezent, agricultura si dezvoltarea rurala din România continua sa fie într-o situatie de criza, iar economia este departe de a fi stabila pentru a putea sa o sustina. Dimpotriva, scaderea raportului dintre indicii de crestere a preturilor produselor agricole si cei ai produselor industriale cumparate de agricultori, adânceste foarfecele preturilor, lucru care ne conduce la concluzia ca agricultura înregistreaza o productivitate scazuta, fata de alte tari, mai ales fata de cele din U.E., care reprezinta modelul si tinta spre care se tinde.

Lipsa unei viziuni realiste asupra viitorului satului românesc, asupra noilor ocupatii si calificari necesare în procesul de diversificare a activitatilor – care sa puna bazele unei dezvoltari rurale multifunctionale, precum si asupra celor mai eficiente cai de integrare în Uniunea Europeana, devine tot mai acuta. În acest sector s-a aplicat cea mai complexa „terapie de soc”, începând cu anul 1993, iar din 1997 agricultura este lasata în seama mecanismului pietei. Aproape toate masurile de politica agricola au conturat actuala stare de criza: liberalizarea preturilor produselor agricole, conditionata de limitarea acestora la produsele de baza în consumul populatiei; liberalizarea preturilor input-urilor agricole care, în conditiile monopolului statului în amontele agriculturii a condus la cresterea diferentelor de pret si la reducerea si instabilitatea veniturilor agricultorilor; eliminarea subventiilor la producatorii agricoli înainte de crearea institutiilor si a legislatiei de organizare si functionare a pietei agricole, ceea ce a determinat reducerea consumului de îngrasaminte chimice, a semintelor de calitate si restrângerea cererii de credite pentru investitii din cauza ratei înalte a dobânzilor; trecerea la sistemul de subventionare directa a tuturor producatorilor agricoli, mai corect spus a proprietarilor de terenuri, sistem care pulverizeaza resursele bugetare la milioane de posesori ai titlurilor de proprietate, cu efecte populiste de protectie sociala si nu cu scop economic etc.

Lucrarea de fata îsi propune realizarea unei analize a evolutiei spatiului rural românesc sub multiplele sale fatete, cu accent asupra conceptelor de dezvoltare rurala în conditii de durabilitate si multifunctionalitate. În acest context, mentionam ca România se afla în curs de implementare a modelului european de agricultura si dezvoltare rurala.

Având în vedere caracterul sau sintetic, lucrarea se adreseaza în exclusivitate studentilor Facultatii de Management, Inginerie Economica în Agricultura si Dezvoltare Rurala, Departamentul de Învatamânt la Distanta.

Problemele privind dezvoltarea rurala sunt prezentate pe parcursul a trei capitole, al caror scop principal este acela de a expune tipuri si modele de dezvoltare rurala, pornind de la filosofia, conceptele si fazele istorice proprii acestora, cu anumite viziuni asupra a ceea ce trebuie întreprins si în România, bazat pe experiente ale statelor din UE, spre care, de altfel, se tinde.

Pornind de la general (principii, mecanisme) si ajungând la particular (cazul tarilor din Uniunea Europeana si situatia din România), prin analiza spatiului rural, în lucrare se încearca formularea de solutii si propuneri în functie de conditiile concrete privind crearea unui mediu economic prielnic dezvoltarii, în sensul consolidarii unei dezvoltari durabile si multifunctionale a spatiului rural.

CAPITOLUL I

SPATIUL RURAL – ORIENTARI METODOLOGICE

1.1 Conceptul de spatiu rural

Desigur, se pot da multe definitii si se pot face multiple descrieri spatiului rural. Nu vom încerca sa extindem prea mult aceasta problema, dar, totusi, o anumita ordonare în terminologia si definirea spatiului se impune.

Prima si cea mai des întâlnita impreciziune terminologica se refera la "spatiu rural" si "spatiu agrar"; "activitate rurala" si "activitate agrara" sau mai simplu "rural - agrar". De la început este necesar de precizat ca cele doua notiuni, desi relativ apropriate, nu pot fi confundate sau considerate sinonime. Sfera notiunii de spatiu rural, activitate rurala, de rural în general, este mai larga, mai extinsa, cuprinzând în interiorul sau si notiunile de spatiu agrar sau activitate agrara sau, simplu, agrar.

Analizând în evolutie corelatia rural-agrar se constata o anumita mo¬dificare a acesteia. In societatile preponderent agricole, ponderea cea mai ridicata a activitatilor în spatiul rural o detin activitatile agrare. Cu timpul, spatiul rural s-a diversificat atât structural cât si functional, în sensul ca au aparut mai multe structuri si activitati neagrare. în prezent se vorbeste tot mai mult de neoruralism si de spatii si activitatii neorurale.

Spatiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat o mare diversitate de pareri privind definirea, sfera de cuprindere si componentele sale.

Pentru a întelege complexitatea acestui concept este necesara definirea, chiar si sumara a principalelor notiuni specifice si componentele sale, cum ar fi :

- Ruralul cuprinde toate activitatile care se desfasoara în afara urbanului si cuprinde trei componente esentiale: comunitatile administrative constituite din membrii relativ putin numerosi si care au relatii mutuale; dispensarea pronuntata a populatiei si a serviciilor colective; rolul economic deosebit al agriculturii si silviculturii.

Cu toate ca, din punct de vedere economic, agricultura si silvicultura detin un loc important, sensul cuvântului “rural” este mai larg decât al celui agricol sau silvic, aici fiind cuprinse si alte activitati cum sunt: industria specifica ruralului; artizanatul, serviciile productive privind productia agricola si neproductive care privesc populatia rurala.

- Spatiul rural este notiune care, prin complexitatea sa a generat numeroase pareri, care difera de la un autor la altul, dar în esenta se ajunge aproape la aceleasi concluzii.

Dupa anumite pareri, se considera ca “spatiul rural” poate fi definit în functie de notiunile care îl caracterizeaza, el cuprinzând tot ceea ce nu este urban. Aceasta definire generala creeaza, adesea, confuzii între notiunea de rural si notiunea de agricol, ceea ce nu corespunde realitatii.

Spatiul rural nu este un spatiu concret si eterogen. Eterogenitatea poate fi privita sub doua aspecte: primul se refera la teren – topografie, subsol, sol si microclimat; al doilea aspect se refera la demografie – densitate, polarizare de la mici asezaminte la mari aglomerari urbane.

O definire mai completa a spatiului rural apare prin luarea în considerare a urmatoarelor criterii de ordin: morfologic (numar de locuitori, densitate, tip de mediu), structural si functional (tip de activitati si de relatii).

Din aceasta definitie a spatiului rural sunt evidentiate cel putin urmatoarele elemente:

- spatiul rural se caracterizeaza printr-o slaba densitate a populatiei;

Preview document

Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 1
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 2
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 3
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 4
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 5
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 6
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 7
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 8
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 9
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 10
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 11
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 12
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 13
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 14
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 15
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 16
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 17
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 18
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 19
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 20
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 21
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 22
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 23
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 24
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 25
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 26
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 27
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 28
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 29
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 30
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 31
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 32
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 33
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 34
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 35
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 36
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 37
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 38
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 39
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 40
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 41
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 42
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 43
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 44
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 45
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 46
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 47
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 48
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 49
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 50
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 51
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 52
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 53
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 54
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 55
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 56
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 57
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 58
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 59
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 60
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 61
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 62
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 63
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 64
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 65
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 66
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 67
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 68
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 69
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 70
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 71
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 72
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 73
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 74
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 75
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 76
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 77
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 78
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 79
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 80
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 81
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 82
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 83
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 84
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 85
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 86
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 87
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 88
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 89
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 90
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 91
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 92
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 93
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 94
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 95
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 96
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 97
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 98
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 99
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 100
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 101
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 102
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 103
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 104
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 105
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 106
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 107
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 108
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 109
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 110
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 111
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 112
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 113
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 114
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 115
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 116
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 117
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 118
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 119
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 120
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 121
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 122
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 123
Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltare Rurala - Note de Curs, Sinteze.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comparativa privind Dezvoltarea Agroturismului si Ecoturismului - Studiu de Caz - Crearea unor Pachete de Servicii Eco-Agroturistice Specifice

Ecoturismul Ecoturismul este o formă de turism in care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Eficienta Economica a Culturii de Floarea Soarelui

IMPORTANTA ECONOMICA A CULTURII DE FLOAREA SOARELUI Apartine familiei Compositae, genul Helianthus si cuprinde numeroase specii dintre care doar...

Dezvoltarea Rurală în România

CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE IN ROMANIA Descrierea generala a spatiului rural Spatiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat...

Dezvoltarea Agroturismului in Zona Slanic Prahova

Capitolul I 1. AGROTURISM IN ROMANIA Turismul,constituie un factor determinant pentru progresul economic general, cu aport in cresterea...

Studiu Comparativ Romania-Belgia

CAPITOLUL I - Scurta prezentare Romania-Belgia România este un stat situat în centrul Europei . Se învecinează cu Ucraina şi Republica Moldova în...

Agroturism - Descrierea unei Pensiuni

Introducere Agroturismul în România înseamnă civilizaţia tradiţională cu obiceiuri cunoscute de generaţii întregi, cu sărbători strămoşeşti,...

Politica de Dezvoltare in Spania si Romania

În contextul reformei fundamentale a politicii agricole comune (PAC), care a început în 2003, politica de dezvoltare rurală a fost si ea revizuită....

Te-ar putea interesa și

Analiza-diagnostic social-economică a Localității Tîrnova în Vederea Includerii Acesteia în Circuitul Turistic Rural al Republicii Moldova

Introducere “Ruralul este mai mult decît o stare de spirit, el evoca o parte a spaţiului terestru unde predomina pădurile, cîmpurile, culturile,...

Ai nevoie de altceva?