Ecologie si Protectia Mediului

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Ecologie si Protectia Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 102 de pagini .

Profesor: Valerica Gilca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Cap.1. Definiţia şi obiectul de studiu al ecologiei 3
1.1. Evoluţia ecologiei ca ştiinţă 7
1.2. Subdiviziunile ecologiei 8
Cap.2. Organizarea sistemică a materiei vii 12
2.1. Clasificarea ecosistemelor 13
2.2. Caractere generale ale acosistemelor biologice şi ecologiei 14
2.3. Ierarhia sistemelor biologiei 17
Cap.3. Organismele şi modul de viaţă 19
3.1. Clasificarea factorilor de mediu 20
3.1.1. Factorii abiotici 21
3.1.2. Factorii biotici 24
3.1.3. Factorii periodici 25
Cap.4. Factorii ecologiei şi influenţa lor asupra organismelor
animale 27
4.1. Lumina 27
4.2. Temperatura 33
4.3. Apa 48
4.4. Vântul 55
4.5. Factorii chimici 59
4.6. Gazele atmosferice 61
4.7. Compoziţia ionică 66
Cap.5. Populaţie, organizare, structură, dinamică 69
5.1. Populaţia biologică 69
5.2. Efectivul populaţiei 71
5.3. Densitatea populaţiei 72
5.4. Natalitatea populaţiei 74
5.5. Mortalitatea populaţiei 74
5.6. Structura populaţiei 76
2
5.6.1. Structura de vârstă 76
5.6.2. Structura de sex 78
5.6.3. Dispersia populaţiei 78
5.6.4. Izolarea 81
5.6.5 Agregarea 84
5.6.6 Dinamica populaţiei 86
Cap.6. Echilibrul biologic şi protecţia mediului înconjurător 90
6.1. Noţiuni privind poluarea mediului ambiant 90
6.2. Protecţia echilibrului ecosistemelor 93
6.3. Protecţia mediului înconjurător în România 96
Bibliografie 99

Extras din document

CAPITOLUL 1

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DE STUDIU

AL ECOLOGIEI

Noţiunea de ecologie a fost introdusă în ştiinţă de marele biolog

german Ernst Haeckel, 1866. Opera sintetică a marelui biolog Charles

Darwin, “Originea speciilor”(1859) a avut un rol hotărâtor în

delimitarea ecologiei ca ştiinţă, deoarece s-a demonstrat convingător

importanţa conexiunilor în procesul evoluţiei.

După Haekel, ecologia este „ştiinţa care studiază relaţiile

complexe directe sau indirecte dintre organisme şi mediu”.

Obiectul de studiu al ecologiei îl formează relaţiile dintre organisme şi

mediu pe de o parte şi relaţiile între organisme pe de altă parte. De

exemplu, hrănirea este trăsătura universală a lumii vii : organismele îşi

iau hrana din mediu, deci organismele sunt în relaţie directă cu

mediu, prin hrănire.

În 1972, Krebs defineşte ecologia ca „studiul interacţiunilor ce

determină distribuţia şi abundenţa organismelor”. Ecologia se

preocupă de acţiunea legilor biologice şi fizice, precum şi reacţia

organismelor prin minunatele adaptări. De exemplu, în frigul polar,

vulpea polară nu tremură deloc, tocmai pentru faptul că prezintă

adaptări care îi permit supraveţuirea.

O definiţie mai sintetică a ecologiei este dată de academicianul

profesor N. Botnariuc, în viziunea căruia, ecologia este „ştiinţa care

studiază sistemele supraiindividuale de organizare a materiei vii

(populaţie, biocenoză, biosferă) integrate în mediul lor abiotic.”

Definiţia subliniază unitatea, integrarea sistemelor biologice cu mediu,

idee care particularizează principiul filozofic al unităţii şi interacţiunii

permanente şi universale a sistemelor şi proceselor. Datorită legii

generale a unităţii şi interacţiunii sistemelor, lumea vie nu poate să

4

existe decât în interacţiune concretizându-se manifestarea legii

biologice a unităţii şi interacţiunii organismelor cu mediul lor. În

ceea ce priveşte unitatea şi conexiunea organismelor cu mediul,

precum şi interacţiunile dintre acestea menţionăm două aspecte

esenţiale: în primul rând, lumea vie şi lumea nevie sunt formate din

aceleaşi elemente chimice; în al doilea rând, unitatea constă în

schimbul permanent de materie, energie şi informaţie între organisme

şi mediul lor, deoarece organismele sunt sisteme deschise şi pentru a

exista, ele trebuie să realizeze acest schimb, tradus prin nevoia de

respiraţie, hrănire etc.

Interacţiunea dintre organisme şi mediu care asigură perenitatea

înseamnă, pe de o parte, influenţa factorilor abiotici (lumină,

temperatură, precipitaţii, etc.) asupra organismelor (plante şi animale),

influenţe care se datoresc variaţiei acestor factori, iar pe de altă parte,

influenţa pe care organismele o exercită asupra locului de viaţă şi

asupra factorilor climatici. (fig.1).

Fisiere in arhiva (1):

  • Ecologie si Protectia Mediului.pdf

Alte informatii

USAMV Iasi