Economie agrara - indicatori de analiza a utilizarii factorilor de productie in agricultura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Economie agrara - indicatori de analiza a utilizarii factorilor de productie in agricultura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Cuprins

Lucrarea nr. 1
Eficiența economică a utilizării fondului funciar
4
1.1. Indicatori ce cuantifică rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole
4
1.2.Indicatorii care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul exploatației agricole
5
Lucrarea nr. 2
Eficiența economică a utilizării capitalului în agricultură
9
2.1. Indicele de rentabilitate al capitalului propriu
9
2.2. Indicele de rentabilitate al capitalului investit
10
2.3. Indicele de rotație
10
2.4. Viteza de rotație
11
Lucrarea nr. 3
Eficiența economică a utilizării factorului de producție „munca“ în agricultură
12
3.1. Metoda unităților naturale
12
3.2. Metoda unităților convenționale
13
3.3. Metoda unităților valorice
Lucrarea nr. 4
Cheltuielile de producție, venitul total, profitul și rata profitului în agricultură
15
3.1. Cheltuieli de producție
15
3.2. Venitul total
18
3.3. Profitul
18
3.4. Rata profitului
19
Lucrarea nr. 5
Aportul factorilor tehnici la realizarea producției agricole
20
Lucrarea nr. 6
Eficiența economică a producției agricole
25
Lucrarea nr. 7
Eficiența economică a investițiilor în agricultură
28
7.1. Indicatorii eficienței economice a investițiilor
28
7.2. Eficiența economică a utilizării investițiilor în plantații pomi-viticole
31
Bibliografie

Extras din document

Lucrarea nr.1

EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII FONDULUI FUNCIAR

Grupa indicatorilor utilizați pentru cuantificarea rezultatelor economico-financiare ca expresie a efectelor economice obținute în urma utilizării fondului funciar se împarte în două subgrupe:

1. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole;

2. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul exploatației agricole (fermei).

1.1. Indicatori ce cuantifică rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole

1.1.1. Producția medie (qm) - exprimă randamentul obținut (kg, l, buc.) pe unitate de producție (ha, animal) și se calculează cu relația:

ScQtqm=1 sau EmQtqm=2

Tabelul 1.18

Calculul indicatorilor „producția medie“ și a „venitului total la hectar“ (date orientative)

Cultura

Suprafațacultivată

Produc

ha țiatotală

Produc

tone ția medie

kg/ha

Prețul de vânzare

RON /kg

Venitul total

RON

Grâu

25

111

Porumb

36

138

Cartofi

15

428

Floarea soarelui

11

31

Vița de vie

8

83

Măr

5

79

1.1.2. Venitul la ha sau pe animal (VT/ha, VT/cap.) - reflectă valoarea producției obținute pe hectar sau pe animal (tab. 1.18) și se calculează cu formula:

2

VT/ha= qm1 × Pv

sau

VT/cap. = qm2 × Pv, unde:

Pv - prețul de vânzare - RON/kg;

1.1.3. Marja brută este un indicator care reflectă competitivitatea relativă a diferitelor activități de producție, respectiv exprimă „profitabilitatea“ activităților de producție individuale (producția de grâu, producția de porumb, producția de lapte etc.).Marja brută (Mb) se calculează după următoarea relație:

Mb = VT - Cv, unde:

VT - producția finală sau veniturile totale calculate ca sumă între valoarea producției principale și a producției secundare - RON;

Cv - costuri variabile (includ valoarea mijloacelor de producție cumpărate sau produse în fermă care au fost consumate cu scopul de a obține producția. Ex.: sămânța, îngrășăminte, pesticide, carburanți și lubrifianți, plățile pentru utilaje închiriate, dobânzile la capitalul utilizat).

Indicatorul „marja brută“ este folosit pentru:

???? compararea performanței diferitelor activități de producție ;

???? analiza structurii de costuri;

???? calcularea profitului fermei.

Dacă cunoaștem care este marja brută pentru fiecare activitate de producție, profitul poate fi calculat ca diferență între marja brută și costurile fixe.

Pr = Mb - Cf, unde:

Pr - profitul fermierului - RON;

Cf - costurile fixe (munca familiei, energie, amortizarea fondurilor fixe, întreținerea fondurilor fixe, arenda, asigurările, impozite etc.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Economie agrara - indicatori de analiza a utilizarii factorilor de productie in agricultura.pdf

Bibliografie

1. Caia A., 1992, - Economie rurala, vol 1, uz intern. At. multiplicare, U.S.A.M. V. Iași
2. Caia A. si colab., 1998, - Economie agrara. Ed.’Ion Ionescu de la Brad’ Iași
3. Ciurea I.V., 1999, - Management in Agricultura. Ed. ‘Ion Ionescu de la Brad’ Iași
4. Gradinaru M., 1994, - Instrumente de analiza economico-financiara a intrepriderii agricole. Ed. ‘Al. I.Cuza’ Iași
5. Gradinaru M., 1994, - Estimațiuni industriale, rurale și civile. Ed. ‘Al. I.Cuza’ Iași
6. Hanly I. and Spash C.L., 1993, - Cost - benefit analysis and the environment. Edward Elgar, London
7. Haan H. and collab., 1997, - Sustainable rural development. Published by Ashgate, England
8. Hoff Karla and collab., 1993, - The economics of rural organization- theory, practice and policy. Oxford University Press
9. Lup A., Apetroaie Camelia, 1997 - Economia si gestiunea exploatatiei agricole. Ed. Europolis Constanța
10. Magazin P. si colab., 1993, - Studiu asupra raportului dintre preturile produselor agricole si industriale. Lcr. șt., seria Agronomie, vol. 36, U.S.A.M.V. Iași
11. Magazin P. si colab., 1998 - Economie agrară-lucrari practice.At. multiplicare, U.S.A.M.V. Iași
12. Otiman P.I., 1999 - Economie rurala. Ed. Agroprint Timișoara
13. Perman R. and collab., 1996, - Natural resource and enviromental economics. Longman, London
14. Ștefan G., 1997, - Considerations regarding the influence of tehnical - economic factors over the economic increase the vegetal production. lcr.st., vol. 40, seria Horticultura, U.S.A.M.V. Iași
36
15. Ștefan G., 1999 - Optimizarea structurii productiei agricole pe microzone in Colinele Tutovei din Podișul Bîrladului. Teza de doctorat, U.S.A.M.V. Iași
16. ***, Agricultural policy reform and the rural economy in O.E.C.D. countries. O.E.C.D. Published