Eficiența Economică a Investițiilor

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17683
Mărime: 437.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DAN DONOSA
USAMV IASI pentru studeţii anului V – Inginerie economică în agricultură Învăţământ la Distanţă

Extras din document

1. Elemente teoretice privind investiţiile

1.1. Conceptul de investiţii

Noţiunea de investiţii, deşi se utilizează de multă vreme în literatura de

specialitate, nu are însă o definiţie clară şi omogenă. În limba română, termenul de

investiţii provine din limba franceză – investissement – care la rîndul lui a fost

preluat din limba latină. Dicţionarul de economie politică conferă noţiunii de

investiţii următoarea semnificaţie: ″ plasarea unor sume de bani în domeniul

economic, social-cultural, administrativ, militar, cu scopul de a sigura baza

tehnico-materială şi forţa de muncă necesare desfăşurării şi lărgirii acestora ″. P.

Masse, un autor consacrat în teoria investiţiilor şi capitalului, consideră că prin

investiţii se desemnează în acelaşi timp actul de transformare a mijloacelor

financiare în bunuri concrete şi rezultatul acestui act. H. Pemmons înţelege prin

investiţii într-un sens mai general achiziţia de bunuri concrete, plata unui cost

actual, în vederea realizării unor încasări viitoare; acest proces constituind o

schimbarea unei certitudini referitoare la renunţarea la satisfacţia imediată, în

favoarea unei unei serii de speranţe repartizate în timp. Actul de a investi cuprinde

deci:

- un subiect ( investitorul );

- un obiect;

- costul – privaţiunea la satisfacţia imediată,

- costul de oportunitate, precum şi valoarea unei speranţe, deci venitul

aşteptat din funcţionarea obiectivului în care s-a investit.

Keynes consideră că ″ investiţiile reprezintă adaosul curent la valoarea

echipamenteleor de producţie care a rezultat din activitatea de producţie a

perioadei respective ″. În această definiţie celebrul economist lega noţiunea de

investiţii de cea de economii. În limbaj practic de afaceri prin investiţii se înţelege

în general afectarea de mijloace financiare pentru modernizare şi expansiunea

echipamentelor existente. Deci sensul este acela de investiţie netă sau adaos de

capital fix. În accepţiunea curentă a investi înseamnă a cheltui bani,în general.

Aici noţiunea de investiţii reflectă aspectul financiar al problemei, sau mai bine

spus finanţarea unei întreprinderi ce include atît mijloace de finanţare pe termen

scurt, cît şi pe termen lung. Totuşi, limbajul curent nu se referă atît la

întreprinderea productivă, ci mai curînd asimiliează investiţia cu cheltuielile

pentru orice obiectiv. Este necesar să se fixeze cîteva repere şi ca atare putem

spune că investiţia poate fi definită:

a) în sens restrîns, drept cheltuirea de mijloace financiare în vederea

achiziţionării de bunuri concrete, durabile, sau de echipamente pe care

firma le va utiliza pe parcursul mai multor exerciţii financiare în

vederea realizării obiectivelor sale.

b) în sens larg, investiţia înseamnă nu doar cheltuieli pentru capitaluri

tehnice, ci şi cele efectuate pentru achiziţionarea de materii prime,

materiale, servicii de la terţi, serviciile personalului, în scopul

funcţionării obiectivului.

Mai precis investiţia reprezintă activitatea de creare a bunurilor de capital

( active fixe prin transformarea diferitelor categorii de resurse financiare,

indiferent că este vorba de înlocuiri, extinderi sau modernizări ) în echipamente,

utilaje.

G. Depallens, un autor consacrat în teoria financiară a întreprinderii,

consideră că investiţiile cuprind nu doar imobilizările ( activele fixe tangibile sau

netangibile ), ci şi toate operaţiunile care constau în transformarea unei sume de

bani într-un element destinat a fi utilizat în permanenţă de către firmă în decursul

unei perioade mai mult sau mai puţin lungi. În acest sens, în categoria investiţiilor

se includ:

- imobilizările ( activele fixe );

- titlurile de participaţie;

- stocul indispensabil pentru a permite întreprinderii funcţionarea normală;

- volumul creditului comercial ( credite acordate clienţilor în mod

permanent şi stabil);

- investiţii intelectuale ( cheltuieli de organizare şi de perfecţionare a

personalului );

- investiţii în cheltuieli de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

- investiţii tehnice ( studii privind realizarea de noi produse, procedee de

producţie, achiziţia de brvete, licenţe );

- investiţii comerciale: dezvoltarea reţelei proprii de comercializare.

Noţiunea de investiţie a lui Depallens relevă analiza structurii financiare a

întreprinderii şi corespunde nevoii de capitaluri permanente ale acesteia care poate

fi acoperită prin resurse financiare pe termen lung şi mediu, proprii sau

împrumutate. Este accepţiunea investiţiei în sens larg incluzînd întregul

patrimoniu al întreprinderii care figurează în activul bilanţului, ceea ce

economiştii definesc drept capitalul investit. Conform uzanţelor planului de

conturi din România putem considera ca investiţii orice transformare de resurse

financiare în următoarele categorii de active:

- terenuri, clădiri, construcţii speciale, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru,

aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, mijloace de transport,

animale de muncă, plantaţii, unelte, inventar gospodăresc, şi alte mijloace

fixe.

- ( necorporale ) cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare – dezvoltare,

concesiunu, brevete şi alte drepturi şi valori similare, alte imobilizări

necorporale.

Preview document

Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 1
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 2
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 3
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 4
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 5
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 6
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 7
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 8
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 9
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 10
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 11
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 12
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 13
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 14
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 15
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 16
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 17
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 18
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 19
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 20
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 21
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 22
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 23
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 24
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 25
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 26
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 27
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 28
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 29
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 30
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 31
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 32
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 33
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 34
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 35
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 36
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 37
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 38
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 39
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 40
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 41
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 42
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 43
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 44
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 45
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 46
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 47
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 48
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 49
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 50
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 51
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 52
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 53
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 54
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 55
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 56
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 57
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 58
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 59
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 60
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 61
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 62
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 63
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 64
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Investitiilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera

Cap.1 Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei Importanţa creşterii bovinelor rezultă din ponderea pe care o au în...

Eficienta Investitiilor - SC Ban Agrotrans SRL

Capitolul: I DESCRIEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE 1.1 Prezentarea generala a firmei “SC BAN AGROTRANS SRL” Sediul firmei este in jud. Buzau ,comuna...

Elaborarea Proiectului Tehnologic pentru o Ferma de Productie de Ovine,Situata in Zona de Deal cu Capacitatea de 180 de Capete din Rasa Turcana,Varietatea Brumarie

1.MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1IMPORTANTA,OPORTUNITATEA SI EFICIENTA INVESTITIEI Importanta investitiei este motivata de faptul ca in aceasta regiune,...

Finantarea Investitiilor - Studiu de Caz Privind Fezabilitatea unei Investitii

1. PREZENTAREA INTREPRINDERII 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. IMAGRO S.R.L. Sediul social: Timisoara, Calea Aradului nr. 23...

Infiintare Ferma Agro-Zootehnica prin Achizitia de Vaci de Lapte si Dotarea cu Echipamente Specifice

1. Date generale Denumirea investiţiei Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cu echipamente specifice....

Infiintare Pepiniera

Referat Înfiintare pepiniera Tema referatului: Pentru satisfacerea nevoilor de puieti pe specii si sortimente in vederea executarii lucrarilor...

Organizarea Comuna de Piata pentru Cereale

CAPITOLUL 1 Prezentarea generala a OCP Integrarea economica, sociala si politica in cadrul Comunitatii Europene s-a bazat, de la semnarea...

Piața Serviciilor

1. Cererea de servicii se defineşte ca sumă a tuturor nevoilor cu caracter material ale populaţiei şi ale altor entităţi economice şi sociale: o...

Ai nevoie de altceva?