Eficienta Investitiilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 66 în total
Mărime: 271.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Conceptul de investiţii

Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii.

Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care în sumă totală să fie superioare cheltuielilor iniţiale

În economia comunistă, investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural.

Trecerea la economia de piaţă a impus o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie, determinată de concurenţă, de circulaţia capitalului pe piaţă, de câştigul aşteptat.

În această situaţie investiţia este privită de la sursa de acoperire a cheltuielilor determinate de operaţiunea de investiţie. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca reprezentând acea parte de profit destinată formării capitalului.

Investiţiile comportă două etape distincte.

Prima etapă este aceea a procesului de investire, care constă în realizarea obiectivelor investiţionale pe baza unor resurse, etapă în care investiţiile nu produc, ele fiind însuşi rezultatul unui proces de producţie.

A doua etapă se caracterizează prin participarea investiţiilor, materializate la procesul de producţie

Investiţiile joacă un rol important în etapa actuală la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane şi anume la protecţia mediului înconjurător, la refacerea echilibrului ecologic, acolo unde uneori din ignoranţă acesta a fost rupt.

Investiţiile mai pot fi privite şi ca un liant între generaţii prin crearea de noi locuri de muncă pentru generaţia tânără dar şi prin moştenirea de capital fix pe care aceasta le primeşte de la generaţiile anterioare.

Sintetizând investiţiile trebuie să releve faptul că;

reprezintă o plasare de bani într-o acţiune, într-un proiect, operaţiune pentru a crea un spor de venit, atât la nivelul individului cât şi la nivelul agentului economic;

scopul urmărit nu este numai de a obţine o creştere a cantităţii de bunuri sau servicii ci şi a unui câştig (profit);

există un decalaj de timp între momentul investirii şi momentul obţinerii rezultatelor;

sunt o cheltuială certă, efectuată cu scopul obţinerii în viitor a unor rezultate adesea incerte din acest punct de vedere investiţiile comportă un anumit risc.

Clasificarea investiţiilor Investiţiile se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii

După destinaţia obiectivelor de investiţii avem: investiţii productive şi investiţii neproductive.

Investiţiile productive sunt cele care participă în mod nemijlocit la obţinerea producţiei (plantaţiile pomiviticole, adăposturile pentru creşterea animalelor, capacităţile de prelucrare a produselor de origine vegetală şi animală) tractoarele, maşinile agricole, instalaţii, utilaje, echipamente).

Investiţiile neproductive sunt cele care nu participă la obţinerea producţiei, dar ele contribuie la buna desfăşurare a procesului de producţie, cum ar fi: clădirile în care se găsesc birourile, cantina, garajele, spaţiile de depozitare a producţiei.

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Investitiilor
    • CAP I EF. INV..ppt
    • CAPITOLUL II EF. INV..ppt

Alții au mai descărcat și

Creșterea Prepelițelor pentru Ouă și Carne într-o Fermă Agroturistică

INTRODUCERE Creşterea prepeliţelor de fermă are ca scop principal asigurarea bunăstării fermierilor si a populaţiei, în general, prin obţinerea de...

Creșterea Ecologică a Prepelițelor

1. Introducere Ferma ecologică este privită ca un ecosistem, parte integrală a naturii, în plină armonie cu factorii biotici şi abiotici....

Proiectarea unei Ferme Avicole

Cap. I Prezentarea sectorului avicol. 1.1 Prezentarea sectorului industrial. Importanata economica a cresterii pasarilor consta in deosebi in...

Tehnologia Producerii de Samanta de Floarea-Soarelui, in Conditiile Anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pascani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Plan de Afaceri - Infiintarea unei Ferme Ecologice de Vipere

1. Motivaţie Am realizat acest concept pentru înfinţarea unei ferme de şerpi veninoşi în primul rând din motive financiare, această afacere la...

Salcia Energetica

CUVINTE CHEIE: energie, regenerabil , resurse, ecologic, cost mic. INTRODUCERE Una dintre cele mai actuale probleme ale erei noastre o reprezintă...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Ai nevoie de altceva?