Eficienta Investitiilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Eficienta Investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere ppt de 66 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Agronomie, Economie

Extras din document

Conceptul de investiţii

Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri sau servicii.

Prin investiţie se înţelege factorul economic concretizat în resurse materiale, financiare şi de forţă de muncă, în vederea înlocuirii mijloacelor de producţie uzate, perfecţionării mijloacelor de producţie deja existente sau creării unor noi mijloace de producţie, cu scopul obţinerii unor efecte economice eşalonate în timp şi care în sumă totală să fie superioare cheltuielilor iniţiale

În economia comunistă, investiţia reprezenta numai ceea ce se aloca pentru crearea şi dezvoltarea bazei materiale de producţie şi a celei pentru sectorul social-cultural.

Trecerea la economia de piaţă a impus o schimbare a opticii privind noţiunea de investiţie, determinată de concurenţă, de circulaţia capitalului pe piaţă, de câştigul aşteptat.

În această situaţie investiţia este privită de la sursa de acoperire a cheltuielilor determinate de operaţiunea de investiţie. Astfel, investiţiile sunt înţelese ca reprezentând acea parte de profit destinată formării capitalului.

Investiţiile comportă două etape distincte.

Prima etapă este aceea a procesului de investire, care constă în realizarea obiectivelor investiţionale pe baza unor resurse, etapă în care investiţiile nu produc, ele fiind însuşi rezultatul unui proces de producţie.

A doua etapă se caracterizează prin participarea investiţiilor, materializate la procesul de producţie

Investiţiile joacă un rol important în etapa actuală la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane şi anume la protecţia mediului înconjurător, la refacerea echilibrului ecologic, acolo unde uneori din ignoranţă acesta a fost rupt.

Investiţiile mai pot fi privite şi ca un liant între generaţii prin crearea de noi locuri de muncă pentru generaţia tânără dar şi prin moştenirea de capital fix pe care aceasta le primeşte de la generaţiile anterioare.

Sintetizând investiţiile trebuie să releve faptul că;

reprezintă o plasare de bani într-o acţiune, într-un proiect, operaţiune pentru a crea un spor de venit, atât la nivelul individului cât şi la nivelul agentului economic;

scopul urmărit nu este numai de a obţine o creştere a cantităţii de bunuri sau servicii ci şi a unui câştig (profit);

există un decalaj de timp între momentul investirii şi momentul obţinerii rezultatelor;

sunt o cheltuială certă, efectuată cu scopul obţinerii în viitor a unor rezultate adesea incerte din acest punct de vedere investiţiile comportă un anumit risc.

Clasificarea investiţiilor Investiţiile se pot clasifica în funcţie de mai multe criterii

După destinaţia obiectivelor de investiţii avem: investiţii productive şi investiţii neproductive.

Investiţiile productive sunt cele care participă în mod nemijlocit la obţinerea producţiei (plantaţiile pomiviticole, adăposturile pentru creşterea animalelor, capacităţile de prelucrare a produselor de origine vegetală şi animală) tractoarele, maşinile agricole, instalaţii, utilaje, echipamente).

Investiţiile neproductive sunt cele care nu participă la obţinerea producţiei, dar ele contribuie la buna desfăşurare a procesului de producţie, cum ar fi: clădirile în care se găsesc birourile, cantina, garajele, spaţiile de depozitare a producţiei.

Fisiere in arhiva (2):

  • Eficienta Investitiilor
    • CAP I EF. INV..ppt
    • CAPITOLUL II EF. INV..ppt