Estimatiuni Rurale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 12692
Mărime: 82.69KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Gavril
suport curs

Extras din document

Capitolul 1 – ESTIMATIUNI RURALE – obiect de studiu, importanţă

1.1 Obiect de studiu

În termeni generali “estimaţiunile” se ocupă cu evaluarea bunurilor economice (a estima = a evalua).

Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină suma de monedă ce poate fi atribuită unui bun oarecare – obiect de valoare, într-un anumit moment pe o anumită piaţă.

Din punct de vedere al estimaţiunilor, valoarea reprezintă o calitate atribuită unui bun, funcţie de care el este dorit util, apreciat şi important.

În această accepţiune, termenul “valoare economică” are sensul de valoare de estimare şi nu de valoare de piaţă sau preţ.

Valoarea de piaţă sau preţul reprezintă, totdeauna, o dată certă, un fapt realizat, rezultat din raportul cerere-ofertă. Valoarea de estimare are drept caracter fundamental previziunea, este, deci, o dată probabilă şi nu una certă. Valoarea de estimare nu este altceva decât o valoare subiectivă, exprimată în cifre, luându-se în considerare, însă, criterii de maximă obiectivitate. Metoda de apreciere este, totdeauna, bazată pe procedee raţionale, adică este fondată pe baza criteriilor logice şi a bunului simţ.

Folosirea termenului “valoare” în vorbirea curentă generează de multe ori confuzie. De exemplu, se spune frecvent:”bunul X valorează 5000 lei”; uneori se spune că pentru bunul X s-a plătit 5000 lei (preţul de piaţă); alteori se specifică că cea mai probabilă valoare de piaţă a bunului X este apreciată la 5000 lei (valoarea de estimare); în sfârşit, de multe ori se spune:”acest bun costă 5000 lei”.În orice caz, termenul de “cost” este greşit deoarece prin cost se înţelege suma cheltuielilor efectuate de către un întreprinzător pentru a produce şi pune pe piaţă acel bun.

Diferitele exprimări de mai sus pun problema definirii riguroase a acestora, în strânsă conexiune cu procesul estimării.

Alegerea criteriului de evaluare depinde de scopul estimării care poate fi sau nu legiferat. Când scopul estimării este prevăzut în norme juridice, cum este cazul exproprierilor de utilitate publică sau servituţilor funciare (dreptul de trecere, dreptul de vedere), legea stabileşte aspectul economic sau criteriul de evaluare ce trebuie de urmat. In situaţiile în care scopul estimării nu este stabilit prin norme juridice, criteriul de evaluare se alege prin raporturi contractuale între cel care execută estimarea şi cel care a solicitat-o. Spre exemplu, dacă scopul estimării este o vânzare-cumpărare, criteriul economic cel mai potrivit este preţul de piaţă; dacă scopul constă în stabilirea daunei cauzate de un incendiu, la o clădire, criteriul poate fi costul de construcţie sau de reconstrucţie; dacă este vorba de o daună provocată furajului, criteriul economic ales este preţul de piaţă sau valoarea de transformare, dacă furajul respectiv este refolosit, în totalitate în întreprindere.

1.2. Importanţă

Importanţa evaluării bunurilor rezultă din faptul că actele economice comportă judecăţi de valoare. Principalele acte economice în care sunt cerute judecăţi de valoare sunt multiple:

- transferuri imobiliare cu titlu oneros sau gratuit;

- optimizări productive ale întreprinderii private;

- raporturi contractuale şi judecăţi de convenienţă de interes privat ;

- constatarea şi evaluarea daunelor private ;

- estimarea servituţiilor funciare (ex: drept de trecere, evaluarea incomodităţilor produse fondului de existenţa unei reţele electrice sau de gaz) şi a drepturilor reale (uzufruct, uz şi locaţie);

- exproprieri pentru cauze de utilitate publică;

- estimarea beneficiilor şi repartizarea cheltuielilor pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare;

- estimări de uz civil şi de alte drepturi; verificarea şi estimarea de valori şi venituri impozabile;

- evaluarea planurilor de dezvoltare a întreprinderii; constatarea şi evaluarea daunelor ambientale;

- proiecte şi intervenţii cu caracter urbanistic;

- administrarea şi gestionarea bunurilor publice;

- proiecte şi intervenţii cu caracter urbanistic;

- administrarea şi gestionarea bunurilor publice;

- proiectarea şi costurile lucrărilor publice;

- judecăţi de convenienţă a investiţiilor publice;

- evaluarea impactului ambiental.

Comun tuturor acestor fapte şi fenomene economice este faptul că, prin metoda estimativă, în care un loc primordial îl are matematica financiară, se face trecerea de la evaluări bazate pe date contabile la estimări legate de venitul pe care un bun, o întreprindere sau o zonă teritorială îl poate da într-o perioadă limitată sau nelimitată de timp. In acest fel, valorile probabile atribuite sunt mai aproape de realitate şi de sensul economic al bunurilor, înlăturându-se amatorismul şi arbitrariul în evaluarea lor.

Preview document

Estimatiuni Rurale - Pagina 1
Estimatiuni Rurale - Pagina 2
Estimatiuni Rurale - Pagina 3
Estimatiuni Rurale - Pagina 4
Estimatiuni Rurale - Pagina 5
Estimatiuni Rurale - Pagina 6
Estimatiuni Rurale - Pagina 7
Estimatiuni Rurale - Pagina 8
Estimatiuni Rurale - Pagina 9
Estimatiuni Rurale - Pagina 10
Estimatiuni Rurale - Pagina 11
Estimatiuni Rurale - Pagina 12
Estimatiuni Rurale - Pagina 13
Estimatiuni Rurale - Pagina 14
Estimatiuni Rurale - Pagina 15
Estimatiuni Rurale - Pagina 16
Estimatiuni Rurale - Pagina 17
Estimatiuni Rurale - Pagina 18
Estimatiuni Rurale - Pagina 19
Estimatiuni Rurale - Pagina 20
Estimatiuni Rurale - Pagina 21
Estimatiuni Rurale - Pagina 22
Estimatiuni Rurale - Pagina 23
Estimatiuni Rurale - Pagina 24
Estimatiuni Rurale - Pagina 25
Estimatiuni Rurale - Pagina 26
Estimatiuni Rurale - Pagina 27
Estimatiuni Rurale - Pagina 28
Estimatiuni Rurale - Pagina 29
Estimatiuni Rurale - Pagina 30
Estimatiuni Rurale - Pagina 31
Estimatiuni Rurale - Pagina 32
Estimatiuni Rurale - Pagina 33
Estimatiuni Rurale - Pagina 34
Estimatiuni Rurale - Pagina 35
Estimatiuni Rurale - Pagina 36
Estimatiuni Rurale - Pagina 37
Estimatiuni Rurale - Pagina 38
Estimatiuni Rurale - Pagina 39
Estimatiuni Rurale - Pagina 40
Estimatiuni Rurale - Pagina 41
Estimatiuni Rurale - Pagina 42
Estimatiuni Rurale - Pagina 43
Estimatiuni Rurale - Pagina 44
Estimatiuni Rurale - Pagina 45
Estimatiuni Rurale - Pagina 46
Estimatiuni Rurale - Pagina 47
Estimatiuni Rurale - Pagina 48
Estimatiuni Rurale - Pagina 49
Estimatiuni Rurale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Estimatiuni Rurale.doc

Alții au mai descărcat și

Agrochimie

Curs 1+2 CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN CHIMIA ŞI MANAGEMENTUL NUTRIENŢILOR ŞI FERTILIZANŢILOR 1.1. GENERALITĂŢI Lumea contemporană se confruntă...

Cadastru

Cadastru general este un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriu întregii ţări,...

Marketingul și Sistemele Agricole și Agroalimentare

Cap. 1.1 MARKETINGUL ŞI SISTEMELE AGRICOLE ŞI AGROALIMENTARE Marketingul este definit ca un ansamblu de activităţi ale întreprinderii ce are ca...

Curs Apicultura

-Importanta cresterii albinelor Din cele mai vechi timpuri, albinele au avut un loc important in evolutia vietii pe pamant. Inca din indepartatele...

Eficienta Investitiilor

Conceptul de investiţii Investiţia poate fi definită ca o cheltuială efectuată de către persoane fizice sau juridice cu scopul de a obţine bunuri...

Bazele economiei

Noţiunea de economie şi apoi de ştiinţa economică a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: OIKOS = casă;...

Politici Agricole

INTRODUCERE Criza agriculturii româneşti s-a datorat eşecului agriculturii colectiviste, determinat la rându-i, de politica antieconomică şi mai...

Curs 1 Politici Agricole Comune

Procesul de integrare europeană 1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) Obiective: Libera circulaţie a produselor şi accesul...

Ai nevoie de altceva?