Finantare si Creditare in Zootehnie

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Finantare si Creditare in Zootehnie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 43 de pagini .

Profesor: Gabriela Ignat

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Capitolul I

. FINANŢE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII

Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii socialeconomice

a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii

atât în proporţiile (dimensiunile) şi distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.).

Existenţa finanţelor publice este indisolubil legatã de existenţa statului

care are de îndeplinit funcţii şi sarcini importante în ce priveşte organizarea şi

conducerea activităţii economico-sociale naţionale, apărarea independenţei şi

suveranitatea ţării.

În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului

pentru a-şi îndeplinii funcţiile şi sarcinile sale, se formează anumite relaţii

sociale, de natură economică, şi exprimă modul de repartizare a unei părţi din

P.I.B. între diverse categorii sociale.

Prin urmare, finanţele reprezintă relaţiile apărute în procesul de

asigurare şi repartizare a fondurilor necesare statului exprimate în forma

bănească (valorică). Aceste relaţii se concretizează în transferuri băneşti de la

agenţi economici, instituţii şi persoane fizice la bugetul statului, de la bugetul de

stat către agenţii economici, între instituţii şi chiar în interiorul unor structuri

economice, cu prilejul formării sau utilizării diferitelor fonduri. De aceea, există o

deosebire clară între finanţele publice şi cele particulare, astfel:

o finanţele publice sunt asociate cu resursele, cheltuielile,

împrumuturile, datoria statului, unităţile administrativ-teritoriale şi

altor instituţii de drept public;

o finanţele private cuprind resursele, cheltuielile, împrumuturile,

creanţele de încasat şi obligaţiile de plată ale agenţilor economici,

băncilor, societăţilor de asigurare private.

În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se utilizează diverse

expresii care fac parte din familia cuvântului finanţe, în sensuri apropiate sau

diferite, după caz: finanţe, finanţe publice.

Cuvântul finanţe provine de la latinescul finare, care înseamnă, în sens

general, a termina, a încheia şi în sens restrâns, a aranja o afacere, a termina un

diferend prin mijlocirea banului, o acţiune judecătorească sau o hotarâre a

justiţiei în legătură cu o plată.

În secolele XIII-XIV s-au folosit expresiile finantio, financias şi financia

pecuniria, cu sensul de plata în bani. În secolul al XV-lea, în Franţa, se foloseau

expresiile hommes de finances şi financiers (pentru denumirea arendaşilor de

impozite şi a persoanelor care încasau impozitele regelui), finance (suma de bani,

venit al statului), financies.

În Germania, în secolele XV-XVII, se utilizau termenii finanz (care

însemna plata în bani), finanzer (care desemna pe cămătar).

În ţara noastră, încă din secolul al XIX-lea s-a folosit noţiunea de fisc, care

denumea organul financiar ce încasa impozitele, taxele, amenzile etc.

Cu timpul, termenul finanţe a căpătat un sens foarte larg, incluzând bugetul

statului, creditul, operaţiile bancare şi de bursă, relaţiile cambiale s.a.

Concepţiile specialiştilor privind finanţele sunt diferite. Astfel, finanţele sunt

considerate ca fiind, după caz:

o fonduri băneşti la dispoziţia statului;

o bani şi bunuri utilizate pentru funcţionarea instituţiilor publice;

o mijloace de intervenţie a statului în economie (impozite,

împrumuturi, alocaţii bugetare, subvenţii şi alte pârghii sau

instrumente cu ajutorul cărora statul intervine în viaţa economică);

o ansamblul activităţii desfăşurate de sectorul public al economiei;

o relaţii sociale, de natură economică, care apar în procesul

constituirii şi repartizării fondurilor publice etc.

Toate concepţiile privind finanţele demonstrează că cei care le-au

promovat au pus accentul pe un anumit aspect al finanţelor, considerat

semnificativ.

În realitate, între resursele băneşti prelevate la dispoziţia statului în

vederea satisfacerii nevoilor sociale, modalităţile concrete prin care se procură şi

se distribuie aceste resurse, instrumentele prin care statul intervine în viaţa

economică, metodele de gestionarea resurselor financiare publice şi formele

juridice pe care le îmbracă toate acestea, exista legături strânse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Finantare si Creditare in Zootehnie.pdf