Imbunatatiri funciare

Imagine preview
(8/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Imbunatatiri funciare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 171 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

OBIECTUL DISCIPLINEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE. IMPORTANȚA, ISTORICUL ȘI SITUAȚIA LUCRÎĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

1.1. Obiectul disciplinei de îmbunătățiri funciare

Prin îmbunătățiri funciare, se înțeleg lucrările de tehnică agricolă care au drept scop punerea cât mai deplină în valoare a capacității de producție a terenurilor, ridicarea fertilității pământurilor slab productive, darea în producție agricolă a unor suprafețe cât mai mari de terenuri agricole neproductive, prevenirea și combaterea unor fenomene naturale care influențează negativ productivitatea terenurilor agricole. (IF Pleșa, 1967).

După scopul urmărit, lucrările de îmbunătățiri funciare se clasifică în:

- Lucrări pentru înlăturarea deficitului de apă din sol prin irigații;

- Lucrări pentru prevenirea și combaterea excesului dăunător de apă prin:

o Regularizarea cursurilor de apă;

o Îndiguiri;

o Desecări și drenaje;

- Lucrări pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului, prin amenajarea terenurilor agricole în pantă;

- Lucrări pentru ridicarea fertilității solurilor slab productive și luarea în

cultură a unor terenuri neproductive prin:

o Ameliorarea terenurilor sărăturate și amendarea solurilor acide;

o Defrișarea și curățarea terenurilor;

o Nivelarea și modelarea terenurilor.

Prin urmare, prin aplicarea izolată sau în complex a lucrărilor de

îmbunătățiri funciare, se creează premise pentru ridicarea fertilității solului și folosirea rațională a apei prin asigurarea unui regim optim de umiditate și implicit de aerație, temperatură și nutriție. În ultimă instanță, printr-o justă proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și a terenurilor amenajate, se asigură ridicarea fertilității actuale a solului, obținerea de recolte mari și constante.

Lucrările de îmbunătățiri funciare, în special cele de irigații, au rol primordial în sporirea producției și dezvoltarea intensivă a agriculturii, deoarece se cunoaște că prin aplicarea irigației producția sporește nu numai datorită reglării regimului de apă din sol, ci și prin faptul că prin irigare se asigură valorificarea superioară și ridicarea eficienței economice și a altor factori de producție: îngrășăminte, semințe de soiuri intensive, hibrizi intensivi etc. De asemenea se pot obține pe aceeași suprafață două culturi pe an.

1.2. Trăsăturile caracteristice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare

Lucrările de îmbunătățiri funciare se deosebesc fundamental de lucrările agricole obișnuite prin câteva trăsături caracteristice.

Aceste lucrări au o durată mare de funcționare, de zeci și chiar sute de ani (îndiguiri, desecări, drenaje).

- Cer investiții specifice mari pentru îndiguiri, defrișări și destufizări.

- Cer investiții mari pentru desecări cu canale deschise și drenaj închis,

pentru irigații cu canale deschise din pământ și udare prin scurgere la suprafață dar și amenajarea de conducte îngropate și udarea prin aspersiune.

- Investițiile se amortizează într-o perioadă mai mare în comparație cu

alte investiții din agricultură;

- Au caracter complex deoarece proiectarea, execuția și exploatarea

trebuie să aibă în vedere complexul factorilor naturali și economici, atât la alegerea soluției optime pentru valorificarea solului și a apei cât și în timpul exploatării, pentru a preveni degradarea solului pe terenurile amenajate prin inmlăștinare sau sărăturare.

Nu se poate concepe proiectarea și proiectarea și exploatarea rațională a lucrărilor de îmbunătățiri funciare fără a poseda cunoștințe temeinice atât biologice cât și tehnice. Astfel, un specialist în îmbunătățiri funciare trebuie să cunoască în profunzime relațiile climă – sol – apă – plantă, să posede cunoștințe de hidraulică și hidrologie. Disciplina de îmbunătățiri funciare va folosi în prezentarea diferitelor aspecte specifice, cunoștințele însușite la disciplinele de topografie, fizică și meteorologie, pedologie, agrotehnică, fitotehnie, mecanizare etc.

- Lucrările de îmbunătățiri funciare se mai caracterizează printr-o

evoluție rapidă a concepțiilor asupra amenajărilor. Astfel s-a trecut rapid de la tipul tradițional de amenajare a terenului pentru irigație cu canale de pământ neimpermeabilizate, la sisteme automatizate cu canale căptușite, cu conducte îngropate cu funcționare la înaltă presiune și udarea prin aspersiune, de la udarea tradițională prin scurgere la suprafață, la udarea prin aspersiune și chiar picurare.

• Principalele noțiuni de Îmbunătățiri Funciare

• Amenajare de îmbunătățiri funciare

• Amenajarea de desecare și drenaj

• Sistem de desecare și drenaj

• Amenajare de irigații

• Sistem de irigații

• Lucrări de combatere a eroziunii solului

• Lucrări de regularizare a cursurilor de apă

• Amenajare de îmbunătățiri funciare – o rețea de sisteme de irigații, sisteme de desecare și drenaj și lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deservește o suprafață de teren definită și care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea și sistemele componente.

• Amenajarea de desecare și drenaj – o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare și drenaj către un curs natural de apă și care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara atât amenajarea cât și sistemele componente.

• Sistem de desecare și drenaj – o rețea hidraulică distinctă de conducte, canale, structuri și pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafață de teren definită și a o transporta la unul sau mai multe puncte specifice și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferentă, necesare pentru a exploata, întreține și repara sistemul.

• Amenajare de irigații – o rețea la scară mare de structuri, pompe, canale și conducte, care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă și a o distribui pentru irigații unuia sau mai multor sisteme de irigații și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întreține și repara amenajarea.

• Sistem de irigații – o rețea hidraulică distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva și/sau transporta apa, a distribui și a aplica apa pentru irigații pe o suprafață de teren definită și care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces și infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întreține și a repara sistemul.

• Lucrări de combatere a eroziunii solului – cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea și lucrările solului, precum și construcția, întreținerea și reparațiile infrastructurii temporare și permanente astfel încât să reducă sau să se oprească eroziunea și degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanți, corectarea torenților și stabilizarea nisipurilor mișcătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului.

• Lucrări de regularizare a cursurilor de apă – amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursurilor de apă, consolidari de maluri și alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice și sociale nefavorabile și redarea agriculturii și circuitului economic a unor terenuri afectate de inundații și eroziune a solului.

Obiectivele lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare

-Combaterea inundatțiilor, prevenirea inundațiilor prin îndiguiri.

-Combaterea secetei și deșertificării prin aplicarea irigațiilor.

-Combaterea excesului temporar și permanent de umiditate prin lucrări de desecare și drenaj.

-Prevenirea și combaterea eroziunii solului prin lucrări de combatere a eroziunii solului.

-Ameliorarea sărăturilor prin aplicarea udărilor de spălare, drenaj și lucrări agro-pedo-ameliorative.

-Regularizarea și corecția cursurilor naturale de apă și utilizarea unor surse locale de apă.

-Plantarea perdelelor de protecție.

Istoricul lucrărilor de îmbunătățiri funciare și situația acestora pe plan mondial

Importanța lucrărilor de îmbunătățiri funciare ca mijloc de sporire și asigurare a producției agricole și uneori ca o condiție necesară pentru obținerea ei, a fost cunoscută din timpuri îndepărtate.

Pe plan mondial cu 5 000 de ani in urma sunt mentionate lucrari hidroameliorative. Ion Ionescu de la Brad descrie in anul 1850, ca exista la noi in tara amenajari antierozionale pe aproximativ 2 300 000 de ha de terenuri agricole.

In anul 1911 s-a infiintat primul serviciu de Imbunatatiri Funciare, avandu-l ca director pe inginerul Anghel Saligny.

Potentialul agricol la noi in tara este de 15 000 000 ha, din care potential arabil de 5 500 000 ha, iar potentialul irigabil de 7 000 000 ha.

Irigatia se aplica in: Campia Romana, Dobrogea, Campia Moldava, Banat, Campia de Vest, Transilvania.

Exista in tara noastra 32 000 statii de pompare, avand un debit instalat de

14 000 mc/an, consumul energetic este de 9931 kwora/an. Pentru irigatii se folosesc 3800 GW ore pentru o suprafata de 3 200 000 ha drenaj se foloseste 2.28 kw/ora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Imbunatatiri funciare.doc

Bibliografie

1. M. Botzan - Culturi irigate, Ed. București, 1966.
2. M. M I. Pleșa, Gh. Florescu - Irigarea culturilor. Ed. Agrosilvică, Bucureşti, 1968.
3. Vl. Ionescu Sisești - Culturi irigate, EDP Bucureşti, 1971.
4. M. Botzan – Bilanțul apei în solurile irigate. Ed. Academiei RSR, București, 1972.
5. I. Visinescu - Irigaţii pe solurile cu aport freatic. Casa Agronomului, Brăila, 1972.
6. I.C. Popescu - Culturi irigate. EDP, Bucureşti, 1975.
7. M. Moțoc și colab. – Eroziunea solului și metodele de combatere, Ed. Ceres, București, 1975.
8. I.C. Popescu - Consumul de apă și prognoza în irigarea culturilor. Ed. Scrisul Românesc, Craiova,1978
9. C. Haret, I. Stanciu – Tehnica drenajului pe terenurile agricole, Ed. Ceres, București, 1978.
10. V. ștefan și colab. – îmbunătățiri funciare, EDP, București, 1981.
11. V.I.Sisești – Irigarea culturilor, Ed. Ceres, București, 1982.
12. I. Nicolaescu - Tehnica irigării prin brazde pe terenurile nivelete si nenivelate, RPTA, Bucureşti, 1984.
13. XXX - Instrucţiuni tehnice privind metodologia de determinare a necesarului de apa de irigaţii a culturilor agricole – IDT, 1986.
14. Gh. Sandu și colab. – Salinitatea solurilor și cultura plantelor, Ed. Ceres, București, 1986.
15. M. Botzan - Surse suplimentare și posibilități de economisire a apei în sistemele de irigație, RPTA, București, 1987.
16. N. Grumeza și colab. - Folosirea raţională a apei in exploatarea amenajărilor de irigaţii, RPTA. Bucureşti, 1987.
17. ICITID Băneasa-Giurgiu – tehnici și tehnologii pentru :
- irigarea prin aspersiune ;
- udarea prin scurgere la suprafață ;
- irigația cu instalații autodeplasabile ;
- măsurarea pierderilor de apă și soluții de reducere a acestor în amenajările de irigații.
Redacția de Propagandă Tehnică, București, 1987-1992.
18. I. Magdalina - Exploatarea si intretinerea lucrărilor de imbunatatiri funciare, EDP, București, 1994.
19. M. Botzan, C. Haret, I. Stanciu, I. Vișinescu, L. Buhociu – Valorificarea hidroameliorativă a Luncii Dunării Românești și a Deltei, Redacția de propagandă tehnică agricolă, 1991.
20. I. Pleșa – îmbunătățiri funciare, EDP, București, 2002.