Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 39919
Mărime: 782.08KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Cecilia Nagy
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Constantin-Sebastian Filip, Prep drd. Carmen-Mariana Diaconu

Cuprins

 1. Cap. 1. Noţiuni introductive . 5
 2. 1.1. Noţiunea de drept . 5
 3. 1.2. Importanţa dreptului în viaţa socială. 6
 4. 1.3. Necesitatea însuşirii unor cunoştinţe de drept şi legislaţie agrară de către
 5. specialiştii care lucrează în agricultură . 6
 6. 1.4. Norma juridică . 7
 7. 1.5. Clasificarea normelor juridice. 8
 8. 1.6. Acţiunea normei juridice. 10
 9. Cap. 2. Izvoarele dreptului . 13
 10. 2.1. Noţiunea de izvor al dreptului. 13
 11. 2.2. Principalele izvoare de drept . 13
 12. Cap. 3. Raportul juridic . 16
 13. 3.1. Definiţie. 16
 14. 3.2. Caracterele raportului juridic civil . 16
 15. 3.3. Structura raportului juridic civil. 17
 16. 3.4. Părţile raportului juridic civil . 17
 17. 3.5. Capacitatea civilă . 21
 18. 3.6. Conţinutul raportului juridic civil . 22
 19. 3.7. Obligaţiile civile. 27
 20. 3.8. Obiectul raportului juridic civil. 30
 21. Cap. 4. Dreptul de proprietate . 39
 22. 4.1. Definiţie. 39
 23. 4.2. Modurile de dobândire a proprietăţii. 40
 24. 4.3. Publicitatea drepturilor reale . 42
 25. 4.4. Domeniile şi formele dreptului de proprietate . 43
 26. 4.5. Regimul juridic al proprietăţii publice . 44
 27. 4.6. Apărarea dreptului de proprietate. 45
 28. Cap. 5. Contractul – noţiuni generale. 46
 29. 5.1. Noţiunea de contract . 46
 30. 5.2. Principiul libertăţii contractuale. 47
 31. 5.3. Clasificarea contractelor. 48
 32. 5.4. Încheierea contractului . 53
 33. 5.5. Promisiunea de a contracta (antecontractul) . 54
 34. 5.6. Momentul încheierii contractului . 55
 35. 5.7. Efectele contractului. 57
 36. 5.8. Nulitatea contractului . 66
 37. 5.9. Răspunderea contractuală. 68
 38. Cap. 6. Regimul juridic al concesionării. 75
 39. 6.1. Definiţie. 75
 40. 6.2. Caracterele juridice ale contractului de concesionare. 76
 41. 6.3. Subiectele contractului de concesionare . 77
 42. 6.4. Încheierea contractului . 77
 43. 6.5. Efectele contractului. 78
 44. 6.6. Încetarea contractului . 84
 45. Cap. 7. Regimul juridic al arendării bunurilor agricole. 86
 46. 7.1. Contractul de arendare – noţiune . 86
 47. 7.2. Părţile contractante. 87
 48. 7.3. Obiectul contractului de arendare . 87
 49. 7.4. Caracterele juridice ale contractului. 88
 50. 7.5. Suportarea riscului . 89
 51. 7.6. Drepturile şi obligaţiile părţilor. 90
 52. 7.7. Cesiunea şi subarendarea . 92
 53. 7.8. Răspunderea contractuală. 92
 54. 7.9. Modificarea contractului . 92
 55. 7.10. Soluţionarea litigiilor . 92
 56. 7.11. Rezilierea contractului . 93
 57. 7.12. Nulitatea contractului de arendare . 94
 58. 7.13. Încetarea contractului de arendare . 94
 59. Cap. 8. – Principalele acte normative care reglementează activităţile
 60. specifice producţiei zootehnice. 96
 61. 8.1. Principalele acte normative care reglementează activităţile
 62. specifice producţiei zootehnice . 96
 63. 8.2. Principalele reglementări cuprinse în actele normative
 64. în vigoare. 96
 65. 8.3. Principiul libertăţii crescătorului de a alege. 96
 66. 8.4. Creşterea şi exploatarea animalelor . 97
 67. 8.5. Exploataţiile zootehnice . 97
 68. 8.6. Individualizarea animalelor. 97
 69. 8.7. Licenţele pentru exportul de animalele vii. 98
 70. 8.8. Strategiile pe termen scurt şi lung privind organizarea activităţilor
 71. de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional. 98
 72. 8.9. Amenajamentele pastorale pentru fiecare pajişte. 98
 73. 8.10. Coordonarea şi controlul activităţii de ameliorare
 74. a animalelor. 99
 75. Cap. IX. Drept şi legislaţie comunitară . 100
 76. 9.1. Noţiunea de drept comunitar . 100
 77. 9.2. Uniunea Europeană . 101
 78. 9.3. Structura instituţională a U.E. . 101
 79. 9.4. Izvoarele dreptului comunitar . 102
 80. 9.5. Principalele modificări ale legislaţiei comunitare intervenite prin
 81. constituţia europeană. 103
 82. 9.6. Regimul juridic al principalelor izvoare de drept comunitar . 106
 83. 9.7. Realizarea pieţei interne a U.E. . 108
 84. 9.8. Libera circulaţie a mărfurilor . 110
 85. 9.9. Libera circulaţie a persoanelor . 113
 86. 9.10. Libera circulaţie a serviciilor . 114
 87. 9.11. Libera circulaţie a capitalului. 114
 88. Cap. 10. Regimul juridic care reglementează măsurile de politică
 89. economică şi monetară. 115
 90. 10.1. Sediul materiei . 115
 91. 10.2. Procedura de elaborare a programelor . 115
 92. 10.3. Supravegherea situaţiei bugetare. 117
 93. 10.4. Balanţa de plăţi. 118
 94. 10.5. Politica monetară a U.E. . 119
 95. 10.6. Sistemul monetar european . 120
 96. 10.7. Principalele reglementări juridice în materie financiară . 125
 97. Referate . 129
 98. Bibliografie selectivă . 130

Extras din curs

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. NOŢIUNEA DE DREPT

Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce

poate fi definită din mai multe puncte de vedere1:

a) ca normă sau ansamblu de norme de conduită, generale şi obligatorii, pe

baza cărora se desfăşoară activitatea umană în societate;

b) ca prerogativă sau facultate a individului de a putea pretinde din partea

terţilor, persoane fizice sau persoane juridice o anumită prestaţie de tipul

„a da“ „a face“ sau „a nu face ceva“;

c) ca ştiinţă, având domeniu de studiu şi cercetare, dreptul obiectiv şi

drepturile subiective.

Totalitatea normelor de drept care se aplică pe teritoriul unui stat constituie

dreptul obiectiv al acelui stat.

Dreptul obiectiv, în funcţie de timp, poate fi clasificat în drept obiectiv

pozitiv (cel care este în vigoare la un moment dat) şi drept obiectiv istoric(cel care

cuprinde totalitatea normelor de drept edictate pe teritoriul statului respectiv).

Dreptul obiectiv pozitiv se subdivide în drept public (cel care apără

interesul public) şi drept pozitiv privat (cel care apără interesele particulare).

Dreptul subiectiv este definit ca fiind acea prerogativă, recunoscută de

dreptul obiectiv pe care o au persoanele fizice sau colectivităţile de indivizi şi de

care aceştia se pot preleva în raporturile lor cu alte subiecte de drept. Aşa ar fi

drepturile civile, politice, social-economice etc.

Între dreptul obiectiv şi drepturile subiective există o conexiune directă, în

sensul că norma juridică constituie fundamentul drepturilor subiective, asta

însemnând că nu pot exista drepturi subiective în afara dreptului obiectiv.

Dreptul ca ştiinţă, cea de a treia accepţiune a termenului de drept, are în

vedere activitatea ştiinţifică a oamenilor în legătură strânsă cu noţiunile de drept

obiectiv şi de drept subiectiv.

1 Gh. Lupu, Gh. Avornic – Teoria generală a dreptului. Ed. Lumina, Chişinău, 1997, p.6-10

1.2. IMPORTANŢA DREPTULUI ÎN VIAŢA SOCIALĂ

Importanţa deosebită a dreptului în viaţa socială este incontestabilă şi poate

fi pusă în evidenţă prin câteva trăsături caracteristice fundamentale2:

a. dreptul ca fenomen istoric a apărut din cele mai vechi timpuri, existând

dovezi dăinuind de mii de ani;

b. dreptul este inseparabil de societate, majoritatea relaţiilor sociale fiind

reglementate juridic prin intermediul unor instituţii juridice de mare

importanţă practică (organizarea statală, familia, viaţa economică,

proprietatea, diverse structuri organizatorice şi modul lor de funcţionare

etc.);

c. dreptul reprezintă un mijloc fundamental de autoapărare a societăţii,

atât împotriva unor catastrofe naturale, dar mai ales împotriva unor fapte

antisociale (crime, tâlhării, hoţii, fenomene de corupţie etc.);

d. ca fundament social, dreptul reglementează juridic cele mai importante

relaţii sociale (relaţiile de familie, comunitare, economice, politico-sociale,

interstatale etc.);

e. dreptul constituie şi un mijloc eficient de deschidere spre viitor, care

permite şi asigură dezvoltarea societăţii în direcţii favorabile;

f. dreptul ca valoare universală, presupune o armonizare permanentă a

legislaţiilor pe plan mondial, cât şi perfecţionarea cadrului juridic propriu,

specific relaţiilor sociale cu caracter internaţional.

În concluzionând, orice sistem de drept trebuie să satisfacă, cât mai bine,

nevoile de siguranţă şi de justiţie ale omului.

1.3. NECESITATEA ÎNSUŞIRII UNOR CUNOŞTINŢE DE

DREPT ŞI LEGISLAŢIE AGRARĂ DE CĂTRE

SPECIALIŞTII CARE LUCREAZĂ ÎN

AGRICULTURĂ

Relaţiile sociale specifice producţiei agricole, dar şi cele de ordin general,

fac obiectul a numeroase reglementări juridice care trebuie cunoscute şi respectate

de toţi cei care lucrează în acest domeniu, dar mai ales de către specialiştii care

asigură managementul întregii activităţi productive, fie în mod direct, fie prin

activitatea de consultanţă.

Preview document

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 1
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 2
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 3
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 4
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 5
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 6
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 7
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 8
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 9
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 10
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 11
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 12
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 13
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 14
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 15
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 16
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 17
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 18
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 19
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 20
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 21
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 22
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 23
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 24
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 25
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 26
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 27
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 28
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 29
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 30
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 31
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 32
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 33
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 34
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 35
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 36
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 37
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 38
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 39
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 40
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 41
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 42
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 43
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 44
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 45
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 46
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 47
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 48
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 49
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 50
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 51
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 52
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 53
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 54
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 55
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 56
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 57
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 58
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 59
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 60
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 61
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 62
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 63
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 64
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 65
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 66
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 67
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 68
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 69
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 70
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 71
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 72
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 73
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 74
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 75
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 76
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 77
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 78
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 79
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 80
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 81
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 82
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 83
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 84
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 85
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 86
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 87
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 88
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 89
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 90
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 91
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 92
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 93
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 94
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 95
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 96
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 97
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 98
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 99
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 100
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 101
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 102
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 103
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 104
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 105
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 106
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 107
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 108
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 109
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 110
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 111
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 112
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 113
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 114
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 115
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 116
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 117
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 118
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 119
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 120
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 121
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 122
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 123
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 124
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 125
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 126
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 127
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 128
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 129
Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie - Pagina 130

Conținut arhivă zip

 • Legislatie Agrara Interna si Comunitara in Zootehnie.pdf

Alții au mai descărcat și

Cercetări privind cultura cartofului în zonele colinar - montane

CERCETĂRI PRIVIND CULTURA CARTOFULUI ÎN ZONELE COLINAR- MONTANE MOTTO: Deviza celor ce muncesc şi trăiesc în comuna Cisnădioara, este o...

Tehnologia produselor de morărit și panificație - fabrica de pâine

TEMA PROIECTULUI Să se proiecteze o fabrică de pâine cu o capacitate de 200 kg/24 ore care produce colac împletit de 0,5 kg. I. MATERII PRIME ŞI...

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Piața produselor apicole ecologice

Apicultura şi produsele apicole Calificarea produselor apicole ca şi ecologice este legată de: - tratamentele aplicate stupilor; - calitatea...

Organizarea comună a pieței pentru cereale

Organizarea comuna de piata pentru cereale Organizarea Comuna de Piata a culturilor în arabil urmareste: - stabilizarea pietei produselor...

Industria și Controlul Agro-Alimentar

INTRODUCERE Alimentaţia constituie un factor cu acţiune permanenţă, care determină desfăşurarea proceselor metabolice, deoarece hrană reprezintă...

Consultanță și Extensie

1. Concept, necesitate, conţinut 1.1. Conceptul de consultanţă Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică...

Ergonomie și protecția muncii

Pe masura apropierii de mileniul al III-lea, omul a reusit sa creeze brese tot mai adanci in cunoasterea macro si microcosmosului sau. Si totusi,...

Ai nevoie de altceva?