Legumicultura

Curs
7.7/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 164 în total
Cuvinte : 86402
Mărime: 381.20KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ghita

Extras din document

DEFINIŢIA ŞI OBIECTIVELE LEGUMICULTURII

Privită în sens restrâns, legumicultura este o ştiinţă care se ocupă de cultura legumelor.

Etimologia provine de la două cuvinte din limba latină:

- "legumer" care înseamnă vegetale cultivate pentru hrana omului; ¬"cultura" care se referă la priceperea de a lucra pământul şi de a îngriji plantele.

Terminologia folosită în principalele limbi de circulaţie are acelaşi conţinut.

-În engleză se defineşte prin "vegetable cultivations” sau "vegetable crops"; În franceză se spune "cultures maraîcheres"; în germană "gemüse¬bau"; în italiană "orticoltura"; în limba rusă "ovoscevostvo".

În vorbirea curentă, pentru definirea plantelor legumicole, se apelează la termenul de "legume". Aceasta este o denumire generică ce se atribuie unor părţi de plantă (fructe, frunze, rădăcină, inf1orescenţe) sau chiar plantelor întregi utilizate în alimentaţie.

Se foloseste frecvent si termenul de "zarzavat", care este o expresie de origine turcă,

echivalentă termenului de legume. Deci este impropriu să spunem "legume şi zarzavaturi" deoarece ambii termeni definesc acelaşi lucru.

Expresia "zarzavat de supă" se referă la morcov, păstârnac, pătrunjel pentru frunze,

eventual ţelină pentru rădăcină.

Cultura legumelor a constituit una din primele activităţi practice ale omului. Pe

măsura dezvoltării societăţii s-au dezvoltat continuu cunoştinţele şi metodele de cultivare a plantelor legumicole.

În felul acesta legumicultura s-a consolidat ca o ştiinţă de sine stătătoare, desprinzându-se de fitotehnie, din care face parte în sens larg.

Perfecţionarea tehnologiilor de cultură a legumelor în câmp, apariţia şi dezvoltarea culturilor forţate în sere şi răsadniţe şi a celor protejate în adăposturi din mase plastice sau sticlă fără sursă permanentă de încălzire, a determinat o delimitare şi mai puternică a legumiculturii ca ştiintă de sine stătătoare.

Ţinând seama de obiectivele pe care şi le propune legumicultura aceasta poate fi definită mai complet astfel:

Legumicultura este ştiinţa care se ocupă cu studiul particularităţilor biologice ale diferitelor specii de plante legumicole, cu relaţiile bio şi ecosistemice ale acestora, cu realizarea condiţiilor corespunzătoare cerinţelor speciilor şi soiurilor de plante legumicole, în scopul valorificării în măsură cât mai mare a potenţialului lor biologic şi pentru obţinerea unor producţii ridicate, de calitate superioară, eşalonate în tot cursul anului şi condiţii economice avantajoase.

Cunoaşterea particularităţilor botanice ale speciilor legumicole este deosebit de importantă deoarece aceasta fundamentează tehnologia de cultură. De exemplu la tomate: când acestea se cultivă prin răsad, sistemul radicular pătrunde la mică adâncime în sol (20-40 cm) şi trebuie să se intervină prin irigări mai dese pentru a asigura apa necesară plantelor.

La cultura tomatelor prin semănat direct, sistemul radicular pătrunde la adâncime mai mare în sol (peste 1m) şi plantele se pot aproviziona cu apă din straturile mai profunde ale solului, necesitând irigări mai rare şi cu norme mai mari.

Soiurile de tomate cu creştere nedeterminată trebuie susţinute prin diferite metode, în timp ce la cele cu creştere determinată nu mai este necesară susţinerea.

Faptul că la subsuoara frunzelor se formează lăstari numiţi copili este interpretat diferit în tehnologiile de cultură. La cultura timpurie a toma¬telor în câmp, ca şi la cea în sere, solarii şi răsadniţe, copilitul se face radical, în timp ce la cultura de vară se face parţial, lăsând 1-2 copili.

Particularităţile florilor prezintă o importanţă deosebită, mai ales la producerea seminţelor hibride, unde trebuie intervenit prin lucrarea de castrare şi polenizare artificială.

Cunoaşterea cerinţelor fiecărei specii legumicole faţă de factorii de mediu (căldură, lumină, aer, apă, hrană etc.) prezintă o importanţă deosebită deoarece prin tehnologia aplicată putem interveni pentru diri¬jarea lor în strânsă concordanţă cu cerinţele diferitelor specii sau chiar a soiurilor şi a hibrizilor de plante legumicole.

Legumicultura poate fi împărţită în două părţi distincte: legumicultura generală şi legumicultura specială.

Legumicultura generală se ocupă cu unele aspecte de ordin general privind cultura legumelor, care creează o bază de cunoştinţe utile pentru legumicultura specială.

Legumicultura generală tratează importanţa alimentară şi economică a culturii legumelor, bazele biologice ale culturii legumelor, ecologia plantelor legumicole, înmulţirea plantelor legumicole, cadrul organiza¬toric pentru producerea legumelor, baza materială necesară, tehnologia generală a producerii legumelor în câmp, sere, solarii, a producerii semin¬ţelor şi ciupercilor comestibile.

Partea specială cuprinde tehnologia de cultură a fiecărei specii legu¬micole în câmp liber, adăposturi din mase plastice, răsadniţe şi sere. De asemenea tratează importanţa alimentară şi economică, originea şi aria de răspândire, particularităţile biologice şi relaţiile cu factorii de mediu. Pe glob se cultivă circa 250 de specii de plante legumicole. Există şi în prezent o preocupare permanentă pentru descoperirea şi cultivarea de noi plante legumicole.

În ţara noastră se cultivă un număr mare de specii de plante legumi¬cole.

Marea majoritate a plantelor legumicole se cultivă în câmp liber, dar unele dintre ele se pretează foarte bine şi la cultura forţată şi protejată.

Legumicultura prezintă unele caracteristici fată de celelalte sectoare ale producţiei vegetale. Printre cele mai importante sunt:

- gradul înalt de intensivitate, datorat unor particularităţi ale plantelor legumicole şi tehnologiilor de cultură; majoritatea speciilor au un potenţial productiv ridicat, obţinându-se producţii mari la unitatea de suprafaţă;

- legumicultura ocupă suprafeţe relativ restrânse, dar se practică pe terenurile cele mai bune ( fertile, irigabile, mecanizabile );

- comportă investiţii mari legate de amenajarea terenului ( pentru iri¬gare şi mecanizare), de constituire a spaţiilor pentru cultură (sere, solarii) şi a depozitelor de păstrare a produselor;

- legumicultura se practică tot timpul anului, folosindu-se spaţii încălzite (sere) şi neâncălzite (solarii);

- tehnologiile de cultură sunt foarte complexe şi se diferenţiază de la o specie la alta şi chiar în cadrul aceleiaşi specii în funcţie de locul de cultură, de destinaţia producţiei şi de perioada de cultură;

- majoritatea legumelor fiind perisabile, se impun măsuri speciale de recoltare, transport, depozitare, păstrare şi de condiţionare pentru valorificare.

- datorită marii complexităţi a tehnologiilor, cultura legumelor nece¬sită un volum mare de forţă de muncă, comparativ cu alte sectoare ale pro¬ducţiei vegetale;

În condiţiile tehnologiilor moderne de cultură, prin mecanizare, automatizare, procesele de cultură dobândesc un caracter industrial tot mai pronunţat.

IMPORTANŢA ALIMENTARĂ A LEGUMELOR

Legumele au o importanţă deosebită în alimentaţia omului. O alimen¬taţie raţională este de neconceput fără folosirea zilnică a legumelor într-un sortiment variat.

Notiunea de "legumă" trebuie înţeleasă în sens larg. Aceasta reprezintă părţile de plante folosite în alimentaţie.

Legumele au un efect deosebit de favorabil asupra sănătăţii organismului uman şi anume:

-hidratarea organismului datorită conţinutului ridicat în apă la legumele proaspete;

-stimularea activităţii sistemului muscular, prin aportul de hidrocar¬buri simple;

-aprovizionarea organismului cu aminoacizi: leucină, izoleucină, etc;

-reducerea grăsimilor;

-alcalinizarea plasmei sanguine;

-susţinerea procesului de calcifiere normală;

-sporirea activităţii enzimelor prin aportul de elemente minerale: K, Ca, Fe,Mg,Mn, Zn, Fl;

-blocarea activităţii bacteriilor de fermentaţie;

-menţinerea permeabilităţii membranelor celulare;

-stimularea activităţii glandelor interne;

-mărirea capacităţii de apărare a organismului;

-reglarea metabolismului prin aportul vitaminelor.

Preview document

Legumicultura - Pagina 1
Legumicultura - Pagina 2
Legumicultura - Pagina 3
Legumicultura - Pagina 4
Legumicultura - Pagina 5
Legumicultura - Pagina 6
Legumicultura - Pagina 7
Legumicultura - Pagina 8
Legumicultura - Pagina 9
Legumicultura - Pagina 10
Legumicultura - Pagina 11
Legumicultura - Pagina 12
Legumicultura - Pagina 13
Legumicultura - Pagina 14
Legumicultura - Pagina 15
Legumicultura - Pagina 16
Legumicultura - Pagina 17
Legumicultura - Pagina 18
Legumicultura - Pagina 19
Legumicultura - Pagina 20
Legumicultura - Pagina 21
Legumicultura - Pagina 22
Legumicultura - Pagina 23
Legumicultura - Pagina 24
Legumicultura - Pagina 25
Legumicultura - Pagina 26
Legumicultura - Pagina 27
Legumicultura - Pagina 28
Legumicultura - Pagina 29
Legumicultura - Pagina 30
Legumicultura - Pagina 31
Legumicultura - Pagina 32
Legumicultura - Pagina 33
Legumicultura - Pagina 34
Legumicultura - Pagina 35
Legumicultura - Pagina 36
Legumicultura - Pagina 37
Legumicultura - Pagina 38
Legumicultura - Pagina 39
Legumicultura - Pagina 40
Legumicultura - Pagina 41
Legumicultura - Pagina 42
Legumicultura - Pagina 43
Legumicultura - Pagina 44
Legumicultura - Pagina 45
Legumicultura - Pagina 46
Legumicultura - Pagina 47
Legumicultura - Pagina 48
Legumicultura - Pagina 49
Legumicultura - Pagina 50
Legumicultura - Pagina 51
Legumicultura - Pagina 52
Legumicultura - Pagina 53
Legumicultura - Pagina 54
Legumicultura - Pagina 55
Legumicultura - Pagina 56
Legumicultura - Pagina 57
Legumicultura - Pagina 58
Legumicultura - Pagina 59
Legumicultura - Pagina 60
Legumicultura - Pagina 61
Legumicultura - Pagina 62
Legumicultura - Pagina 63
Legumicultura - Pagina 64
Legumicultura - Pagina 65
Legumicultura - Pagina 66
Legumicultura - Pagina 67
Legumicultura - Pagina 68
Legumicultura - Pagina 69
Legumicultura - Pagina 70
Legumicultura - Pagina 71
Legumicultura - Pagina 72
Legumicultura - Pagina 73
Legumicultura - Pagina 74
Legumicultura - Pagina 75
Legumicultura - Pagina 76
Legumicultura - Pagina 77
Legumicultura - Pagina 78
Legumicultura - Pagina 79
Legumicultura - Pagina 80
Legumicultura - Pagina 81
Legumicultura - Pagina 82
Legumicultura - Pagina 83
Legumicultura - Pagina 84
Legumicultura - Pagina 85
Legumicultura - Pagina 86
Legumicultura - Pagina 87
Legumicultura - Pagina 88
Legumicultura - Pagina 89
Legumicultura - Pagina 90
Legumicultura - Pagina 91
Legumicultura - Pagina 92
Legumicultura - Pagina 93
Legumicultura - Pagina 94
Legumicultura - Pagina 95
Legumicultura - Pagina 96
Legumicultura - Pagina 97
Legumicultura - Pagina 98
Legumicultura - Pagina 99
Legumicultura - Pagina 100
Legumicultura - Pagina 101
Legumicultura - Pagina 102
Legumicultura - Pagina 103
Legumicultura - Pagina 104
Legumicultura - Pagina 105
Legumicultura - Pagina 106
Legumicultura - Pagina 107
Legumicultura - Pagina 108
Legumicultura - Pagina 109
Legumicultura - Pagina 110
Legumicultura - Pagina 111
Legumicultura - Pagina 112
Legumicultura - Pagina 113
Legumicultura - Pagina 114
Legumicultura - Pagina 115
Legumicultura - Pagina 116
Legumicultura - Pagina 117
Legumicultura - Pagina 118
Legumicultura - Pagina 119
Legumicultura - Pagina 120
Legumicultura - Pagina 121
Legumicultura - Pagina 122
Legumicultura - Pagina 123
Legumicultura - Pagina 124
Legumicultura - Pagina 125
Legumicultura - Pagina 126
Legumicultura - Pagina 127
Legumicultura - Pagina 128
Legumicultura - Pagina 129
Legumicultura - Pagina 130
Legumicultura - Pagina 131
Legumicultura - Pagina 132
Legumicultura - Pagina 133
Legumicultura - Pagina 134
Legumicultura - Pagina 135
Legumicultura - Pagina 136
Legumicultura - Pagina 137
Legumicultura - Pagina 138
Legumicultura - Pagina 139
Legumicultura - Pagina 140
Legumicultura - Pagina 141
Legumicultura - Pagina 142
Legumicultura - Pagina 143
Legumicultura - Pagina 144
Legumicultura - Pagina 145
Legumicultura - Pagina 146
Legumicultura - Pagina 147
Legumicultura - Pagina 148
Legumicultura - Pagina 149
Legumicultura - Pagina 150
Legumicultura - Pagina 151
Legumicultura - Pagina 152
Legumicultura - Pagina 153
Legumicultura - Pagina 154
Legumicultura - Pagina 155
Legumicultura - Pagina 156
Legumicultura - Pagina 157
Legumicultura - Pagina 158
Legumicultura - Pagina 159
Legumicultura - Pagina 160
Legumicultura - Pagina 161
Legumicultura - Pagina 162
Legumicultura - Pagina 163
Legumicultura - Pagina 164

Conținut arhivă zip

  • Legumicultura.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura Piersicului

INTRODUCERE Relieful variat al teritoriului românesc, cu versanţii expuşi la soare şi văi adăpostite, care întrunesc condiţii de precipitaţii...

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 240000 Capete Pui Broiler

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole Distanta fata de drumuri trebuie...

Tehnologia Producerii de Samanta de Floarea-Soarelui, in Conditiile Anului 2010, la SC Agrocomplex SA Lunca, Pascani

INTRODUCERE În anul 1931, N. Vavilov a situat originea florii - soarelui în partea de nord a Mexicului şi în statele americane Colorado şi...

Plan de Afaceri pentru Infiintarea unei Plantatii de Trandafiri

PLAN DE AFACERI A . I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT - Denumirea/Numele solicitantului SC SEFLOR SRL - Date de identificare ale...

Considerații Generale Privind Cultura și Ameliorarea Fasolei Pentru Păstăi

Rezultatele prezentate în lucrarea de faţă reprezintă o sinteză parţială a unor date dintr-un experiment mai amplu desfăşurat în cadrul disciplinei...

Proiect de Infiintare a unei Plantatii Legumicole

1. TEMA PROIECTULUI Tema proiectului reprezintă exploatarea unei ferme de producere a legumelor în camp, pentru consum, în unitatea CARMEN PROD...

Ecotehnica Cultivarii Legumelor in Solarii

IMPORTANTA PRODUCERII LEGUMELOR PROTEJATE CONSUMUL DE LEGUME SI SOCIETATEA MODERNA In societatea actuala se constata o crestere continua a...

Pregatirea Substratului Nutritiv in Vederea Producerii Rasadurilor

Argument Floricultura, este una din ramurile hoticulturii care se ocupa cu studiul cerintelor plantelor floricole fata de factorii de medii, al...

Ai nevoie de altceva?