Management, Marketing si Gestiune Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Management, Marketing si Gestiune Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 47 de pagini .

Profesor: A. Chriran, I.V. Ciurea, Elena Gindu, Gabriela Ignat

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

MANAGEMENT : CONCEPT, CONŢINUT

Definirea conceptului de management

Conceptul de management a fost folosit încă din secolul XVIII, pentru prima dată în ţările anglo-saxone şi a definit activităţi din sfera sportului (hipism) şi a ştiinţei militare.

În cadrul activităţilor economice s-a impus destul de târziu, în secolul XX, mai ales în urma apariţiei lucrării lui James Burnham în anul 1941, intitulată „The Managerial Revolution“.

Termenul provine din latinescul „manus“ –mână, de la care s-a format în limba italiană termenul de „mannegio“ – prelucrare cu mâna, trecând ulterior în franceză – „manege“ – loc unde sunt dresaţi caii, semnificaţie care a intrat şi în vocabularul limbii române prin cuvântul „manej“.

Din limba franceză termenul a trecut în limba engleză – „to manage“ - „a conduce cu mână fermă“, „a struni“, semnifică şi capacitatea de organizare raţională, coordonare competentă a activităţii grupurilor umane, orientate spre atingerea unui scop.

Prin derivare, s-a ajuns la termenul de „manager“ – conducător şi „management“ – a administra, a gospodări.

Caracterul complex al conceptului de management, a determinat apariţia a numeroase definiţii:

managementul ca ştiinţă

reprezintă un ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe (concepte, principii, metode şi tehnici) prin care se explică modul cum se produc diferite fenomene şi procese în cadrul sistemelor socio-economice;

are în vedere corelarea experienţei trecute cu cercetarea prospectivă în vederea adoptării deciziilor optime menite să asigure reglarea proceselor microeconomice;

identifică, cuantifică şi stabileşte sensul şi mărimea acţiunii unor factori interni şi externi asupra structurilor de producţie, economice şi sociale;

se bazează pe informarea completă şi complexă.

managementul ca artă

se referă la măiestria managerului de a folosi cunoştinţe şi experienţa proprie în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă;

se bazează pe anumite calităţi personale (capacitatea de a observa, aduna, selecta şi evalua fapte, intuiţie, imaginaţie creatoare, gândire originală, perseverenţă, stăpânire de sine, spirit întreprinzător etc.).

managementul ca stare de spirit cu caracter specific

dorinţa puternică de a reuşi într-o anumită acţiune;

capacitatea de a fi receptiv la nou;

capacitatea de a recunoaşte greşelile proprii şi a învăţa din eşecuri;

orientarea spre creativitate, acţiune şi adaptabilitate;

spirit întreprinzător;

capacitatea de a înfrunta şi soluţiona eficient problemele;

îndrăzneala şi asumarea anumitor riscuri etc.

Evoluţia ştiinţei managementului ne arată că acesta a început ca o artă, bazat pe intuiţie, experienţă şi talent în procesul conducerii, s-a dezvoltat ulterior ca ştiinţă, descoperind şi elaborând principii, metode şi legităţi, iar în prezent, pe lângă puternicul caracter ştiinţific, managementul de performanţă se caracterizează prin acea stare de spirit specifică, în care motivaţia acţiunii şi simţul de a percepe şi promova noul sunt indispensabile.

În sinteză, managementul reprezintă „ansamblul principiilor, metodelor, tehnicilor şi a modalităţilor de conducere raţională a unor activităţi diverse, menite să asigure eficienţa acestora şi creşterea competitivităţii“.

Conţinutul managementului

Managementul constituie o parte componentă a sistemului reprezentat de o anumită structură organizatorică, alcătuită dintr-un ansamblu de elemente şi are drept scop îmbinarea optimă a tuturor subsistemelor în vederea realizării obiectivelor stabilite.

Ca activitate de conducere, managementul reprezintă :

o muncă specifică, un anumit tip de ocupaţie preponderent non-manuală, bazată pe un volum important de cunoştinţe şi rezultate practice;

o funcţie, definind persoana sau grupul de persoane având responsabilităţi în direcţionarea (orientarea) şi mersul unei firme din agricultură sau a unei subdiviziuni a acesteia;

o profesie, cu un domeniu de activitate bine definit, cu anumite sarcini la diferite nivele de conducere a activităţii, necesitând atât cunoştinţe teoretice, cât şi practice, cu caracter managerial.

Managementul este o profesie cu un deosebit grad de complexitate, necesitând cunoştinţe din diferite domenii (tehnice, tehnologice, economice, juridice, psiho-sociologice etc.). Pentru exercitarea acestei profesii este nevoie de o perioadă de formare (instruire) iar apoi, de o permanentă perioadă de perfecţionare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management, Marketing si Gestiune Economica.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ