Managementul Intreprinderilor Agricole

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 310 în total
Cuvinte : 117988
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. Etimologia şi definirea conceptului de

management

Managementul, sub aspectul elementelor sale de conţinut, a fost prezent în activitatea oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Managementul şi-a făcut simţită prezenţa odată cu debutul activităţii productive a omului, fără însă ca acesta să fie perceput ca atare. Orice activitate productivă sau de organizare a fost supusă legilor managementului. Practic managementul a fost prezent în întreaga activitate desfăşurată de om sau de colectivităţile umane încă din comuna primitivă.

Ca ştiinţă, însă, managementul s-a conturat mult mai târziu, odată cu apariţia marilor teorii care au guvernat procesul productiv sau chiar anterior acestei etape. Iniţial managementul a trecut prin faza cristalizării sale ca tehnică şi procedeu de conducere. Ulterior acestei etape managementul s-a conturat ca ştiinţă de sine stătătoare.

Conceptul de management a fost folosit iniţial în ţările anglo-saxone, acest fapt datorându-se cu precădere nivelului de dezvoltare industrială şi socială, în general, mai avansat din aceste ţări. Ulterior conceptul de management a cunoscut o rapidă răspândire şi dezvoltare pe toate meridianele globului. Oricum, se poate cert afirma că promovarea managementului pe plan mondial s-a făcut strict în ordinea dezvoltării societăţii în general şi a industriei în special.

Primele aprecieri mai concrete asupra termenului de management, asupra elementelor sale de conţinut, au fost făcute în secolul al XVII-lea, odată cu derularea revoluţiei industriale, proces prin care munca manuală a omului a fost înlocuită cu producţia industrială de grup. Această revoluţie istorică a societăţii, în general şi a industriei în particular, a determinat necesitatea apariţiei primelor încercări de conducere ştiinţifică a colectivităţilor de producători. De altfel, managementul s-a născut şi s-a manifestat în toate activităţile umane ca urmare a trecerii de la munca individuală la cea de grup, moment în care a apărut necesitatea armonizării activităţilor individuale desfăşurate de fiecare membru al grupului sau colectivităţii şi a transformării acestora într-un tot organizat şi optimizat, scopul urmărit fiind creşterea productivităţii muncii şi pe această bază a câştigului întreprinzătorului şi al executanţilor.

Cuvântul management îşi are originea în limba latină şi derivă de la manus, care înseamnă mână. Termenul de management a fost preluat cu sensul de mânuire, manevrare, îndrumare etc. De la latinescul manus s-a format în limba italiană termenul mannegio, care înseamnă prelucrare manuală, sau în termeni mai moderni procesare. Din italiană cuvântul a trecut în franceză sub formă de manège, de unde a fost importat în limba română, definind locul unde sunt crescute, hrănite şi mai ales dresate animalele. Limba franceză a constituit şi puntea de legătură spre limba engleză, unde termenul a pătruns sub forma to manage, termen care înseamnă a administra, a organiza, a conduce.

La vremea respectivă Anglia reprezenta naţiunea cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare industrială. Or, tocmai în această ţară termenul importat de la francezi a dobândit sensul şi semnificaţia pe care, în cea mai mare parte, o are şi azi. Se conturează astfel cu claritate evoluţia paralelă a conceptului de management cu dezvoltarea industrială a diverselor comunităţi umane. Sau altfel spus, dezvoltarea industrială a impus ca o necesitate obiectivă evoluţia progresivă a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de conducere a activităţii productive a grupurilor de oameni în scopul creşterii productivităţii muncii.

De la termenul manège, englezii au format termenele manager şi management, care în limba română se pot traduce funcţional prin termenii conducător, respectiv conducere. Iniţial, în limba engleză verbul to manage şi substantivul derivat management au avut sensul de a mânui, a dresa caii în manej.

Dacă în Anglia iniţial termenele to manage şi management aveau o arie restrânsă de utilizare, doar la activitatea desfăşurată în manej, cu timpul însă termenul to manage a trecut din sfera sportivă a dresării cailor în sfera activităţilor operative şi strategice cu caracter militar, unde avea semnificaţia de organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate de unităţile militare în scopul obţinerii victoriei.

Adevărata vocaţie însă termenul de management şi-o găseşte în domeniul economicului, fapt ce se petrece în secolul al XVIII-lea odată cu revoluţia industrială, proces prin care munca manuală manufacturieră s-a înlocuit radical cu producţia de fabrică, bazată pe folosirea precumpănitoare a maşinilor.

În Anglia primele încercări de definire a termenului management în accepţiunea sa modernă le-a făcut Adam Smith în lucrarea sa “Bogăţia naţiunilor”, apărută în anul 1776, în care abordând teoretic revoluţia industrială, arată că managementul constă în organizarea raţională şi coordonarea competentă a grupurilor umane în cadrul activităţii de producere a bunurilor materiale. În concepţia lui Adam Smith managementul nu se referea numai la capacitatea de organizare a grupurilor, ci şi la activitatea de testare a însuşirilor fiecărui membru al colectivităţii în parte, în scopul încadrării raţionale a fiecăruia în fluxul productiv, acolo unde capacităţile individului răspund cel mai bine cerinţelor care se impun.

Preview document

Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 1
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 2
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 3
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 4
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 5
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 6
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 7
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 8
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 9
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 10
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 11
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 12
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 13
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 14
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 15
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 16
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 17
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 18
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 19
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 20
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 21
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 22
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 23
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 24
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 25
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 26
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 27
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 28
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 29
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 30
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 31
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 32
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 33
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 34
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 35
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 36
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 37
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 38
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 39
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 40
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 41
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 42
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 43
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 44
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 45
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 46
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 47
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 48
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 49
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 50
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 51
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 52
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 53
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 54
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 55
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 56
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 57
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 58
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 59
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 60
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 61
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 62
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 63
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 64
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 65
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 66
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 67
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 68
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 69
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 70
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 71
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 72
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 73
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 74
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 75
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 76
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 77
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 78
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 79
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 80
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 81
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 82
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 83
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 84
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 85
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 86
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 87
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 88
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 89
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 90
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 91
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 92
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 93
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 94
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 95
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 96
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 97
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 98
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 99
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 100
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 101
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 102
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 103
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 104
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 105
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 106
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 107
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 108
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 109
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 110
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 111
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 112
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 113
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 114
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 115
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 116
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 117
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 118
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 119
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 120
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 121
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 122
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 123
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 124
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 125
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 126
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 127
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 128
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 129
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 130
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 131
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 132
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 133
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 134
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 135
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 136
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 137
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 138
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 139
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 140
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 141
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 142
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 143
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 144
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 145
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 146
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 147
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 148
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 149
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 150
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 151
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 152
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 153
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 154
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 155
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 156
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 157
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 158
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 159
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 160
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 161
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 162
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 163
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 164
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 165
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 166
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 167
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 168
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 169
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 170
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 171
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 172
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 173
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 174
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 175
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 176
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 177
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 178
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 179
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 180
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 181
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 182
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 183
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 184
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 185
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 186
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 187
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 188
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 189
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 190
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 191
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 192
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 193
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 194
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 195
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 196
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 197
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 198
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 199
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 200
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 201
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 202
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 203
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 204
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 205
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 206
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 207
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 208
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 209
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 210
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 211
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 212
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 213
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 214
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 215
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 216
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 217
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 218
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 219
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 220
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 221
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 222
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 223
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 224
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 225
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 226
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 227
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 228
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 229
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 230
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 231
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 232
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 233
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 234
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 235
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 236
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 237
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 238
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 239
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 240
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 241
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 242
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 243
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 244
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 245
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 246
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 247
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 248
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 249
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 250
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 251
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 252
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 253
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 254
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 255
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 256
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 257
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 258
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 259
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 260
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 261
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 262
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 263
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 264
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 265
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 266
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 267
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 268
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 269
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 270
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 271
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 272
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 273
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 274
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 275
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 276
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 277
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 278
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 279
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 280
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 281
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 282
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 283
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 284
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 285
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 286
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 287
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 288
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 289
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 290
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 291
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 292
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 293
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 294
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 295
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 296
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 297
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 298
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 299
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 300
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 301
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 302
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 303
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 304
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 305
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 306
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 307
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 308
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 309
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 310
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 311
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 312
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 313
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 314
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 315
Managementul Intreprinderilor Agricole - Pagina 316

Conținut arhivă zip

 • Managementul Intreprinderilor Agricole
  • CAP-11l-2007.DOC
  • CAP-12-2007.DOC
  • CAP1-2007.DOC
  • CAP10-2007.DOC
  • CAP13-2007.DOC
  • cap2-2007.doc
  • CAP3-2007.DOC
  • cap4-2007.doc
  • CAP5-2007.doc
  • CAP6-2007.doc
  • CAP7-2007.doc
  • CAP8-2007.DOC
  • CAP9-2007.DOC

Alții au mai descărcat și

Eficienta Investitiilor - SC Ban Agrotrans SRL

Capitolul: I DESCRIEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE 1.1 Prezentarea generala a firmei “SC BAN AGROTRANS SRL” Sediul firmei este in jud. Buzau ,comuna...

Intocmirea Planului Anual de Productie in Exploatatia Agricola SC Cheminova SRL

Introducere Intocmirea planului anual in cadrul unei ferme de productie este necesara, in primul rand pentru cuantificarea evolutiei sau...

Reforma Agrara in Romania dupa Primul Razboi Mondial

Introducere Lupta pentru pamânt a constituit mereu principalul motiv al rebeliunilor si rascoalelor. Tot din aceasta problema ia nastere revolutia...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Biochimie

Cind o persoana merge, plaminii suplimenteaza celulele cu oxigen astfel incit acopera necesarul de ATP al organismului. DAR, ce se intimpla cind o...

Management în Zootehnie

1. ELEMENTE FUNDAMENTALE 1.1. Notiunea de management - abordari conceptuale si pragmatice 1.2. Raportul dintre stiinta managementului si...

Designul Ambalajelor

Un ambalaj de calitate trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe tehnice, constructive, economice şi de durabilitate. La acestea s-a adăugat o...

Subproduse Vegetale

Ca produse secundare de bază de la vinificaţie se consideră următoarele: — tescovina, care rezultă de la presarea strugurilor în cazul preparării...

Te-ar putea interesa și

Managementul Performatei Resurselor Umane

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ŞI PROCESUL MANAGERIAL 1.1. Management: concept, evoluţie, conţinut 1.1.1 Conceptul noţiunii de management...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Organizarea și Planificarea Producției Viticole

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Viticultura este o ramură importantă a agriculturii Moldovei, ce se...

Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale 1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Analiza Rentabilitatii - SC Agricola International SA Bacau

CAP. I SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 1.2. PREZENTAREA S.C. Agricola Internaţional S.A. BACĂU S.C. AGRICOLA...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Bazele Teoretice ale Organizării Activității de Producție

Introducere Funcţia primordială a agriculturii a fost întotdeauna aceea de a aproviziona populaţia cu produse alimentare necesare.Nici o altă...

Ai nevoie de altceva?