Managementul Intreprinderilor Agricole

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Managementul Intreprinderilor Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere doc de 310 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE MANAGEMENT

1.1. Etimologia şi definirea conceptului de

management

Managementul, sub aspectul elementelor sale de conţinut, a fost prezent în activitatea oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Managementul şi-a făcut simţită prezenţa odată cu debutul activităţii productive a omului, fără însă ca acesta să fie perceput ca atare. Orice activitate productivă sau de organizare a fost supusă legilor managementului. Practic managementul a fost prezent în întreaga activitate desfăşurată de om sau de colectivităţile umane încă din comuna primitivă.

Ca ştiinţă, însă, managementul s-a conturat mult mai târziu, odată cu apariţia marilor teorii care au guvernat procesul productiv sau chiar anterior acestei etape. Iniţial managementul a trecut prin faza cristalizării sale ca tehnică şi procedeu de conducere. Ulterior acestei etape managementul s-a conturat ca ştiinţă de sine stătătoare.

Conceptul de management a fost folosit iniţial în ţările anglo-saxone, acest fapt datorându-se cu precădere nivelului de dezvoltare industrială şi socială, în general, mai avansat din aceste ţări. Ulterior conceptul de management a cunoscut o rapidă răspândire şi dezvoltare pe toate meridianele globului. Oricum, se poate cert afirma că promovarea managementului pe plan mondial s-a făcut strict în ordinea dezvoltării societăţii în general şi a industriei în special.

Primele aprecieri mai concrete asupra termenului de management, asupra elementelor sale de conţinut, au fost făcute în secolul al XVII-lea, odată cu derularea revoluţiei industriale, proces prin care munca manuală a omului a fost înlocuită cu producţia industrială de grup. Această revoluţie istorică a societăţii, în general şi a industriei în particular, a determinat necesitatea apariţiei primelor încercări de conducere ştiinţifică a colectivităţilor de producători. De altfel, managementul s-a născut şi s-a manifestat în toate activităţile umane ca urmare a trecerii de la munca individuală la cea de grup, moment în care a apărut necesitatea armonizării activităţilor individuale desfăşurate de fiecare membru al grupului sau colectivităţii şi a transformării acestora într-un tot organizat şi optimizat, scopul urmărit fiind creşterea productivităţii muncii şi pe această bază a câştigului întreprinzătorului şi al executanţilor.

Cuvântul management îşi are originea în limba latină şi derivă de la manus, care înseamnă mână. Termenul de management a fost preluat cu sensul de mânuire, manevrare, îndrumare etc. De la latinescul manus s-a format în limba italiană termenul mannegio, care înseamnă prelucrare manuală, sau în termeni mai moderni procesare. Din italiană cuvântul a trecut în franceză sub formă de manège, de unde a fost importat în limba română, definind locul unde sunt crescute, hrănite şi mai ales dresate animalele. Limba franceză a constituit şi puntea de legătură spre limba engleză, unde termenul a pătruns sub forma to manage, termen care înseamnă a administra, a organiza, a conduce.

La vremea respectivă Anglia reprezenta naţiunea cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare industrială. Or, tocmai în această ţară termenul importat de la francezi a dobândit sensul şi semnificaţia pe care, în cea mai mare parte, o are şi azi. Se conturează astfel cu claritate evoluţia paralelă a conceptului de management cu dezvoltarea industrială a diverselor comunităţi umane. Sau altfel spus, dezvoltarea industrială a impus ca o necesitate obiectivă evoluţia progresivă a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de conducere a activităţii productive a grupurilor de oameni în scopul creşterii productivităţii muncii.

De la termenul manège, englezii au format termenele manager şi management, care în limba română se pot traduce funcţional prin termenii conducător, respectiv conducere. Iniţial, în limba engleză verbul to manage şi substantivul derivat management au avut sensul de a mânui, a dresa caii în manej.

Dacă în Anglia iniţial termenele to manage şi management aveau o arie restrânsă de utilizare, doar la activitatea desfăşurată în manej, cu timpul însă termenul to manage a trecut din sfera sportivă a dresării cailor în sfera activităţilor operative şi strategice cu caracter militar, unde avea semnificaţia de organizare şi coordonare a activităţilor desfăşurate de unităţile militare în scopul obţinerii victoriei.

Adevărata vocaţie însă termenul de management şi-o găseşte în domeniul economicului, fapt ce se petrece în secolul al XVIII-lea odată cu revoluţia industrială, proces prin care munca manuală manufacturieră s-a înlocuit radical cu producţia de fabrică, bazată pe folosirea precumpănitoare a maşinilor.

În Anglia primele încercări de definire a termenului management în accepţiunea sa modernă le-a făcut Adam Smith în lucrarea sa “Bogăţia naţiunilor”, apărută în anul 1776, în care abordând teoretic revoluţia industrială, arată că managementul constă în organizarea raţională şi coordonarea competentă a grupurilor umane în cadrul activităţii de producere a bunurilor materiale. În concepţia lui Adam Smith managementul nu se referea numai la capacitatea de organizare a grupurilor, ci şi la activitatea de testare a însuşirilor fiecărui membru al colectivităţii în parte, în scopul încadrării raţionale a fiecăruia în fluxul productiv, acolo unde capacităţile individului răspund cel mai bine cerinţelor care se impun.

Fisiere in arhiva (13):

 • Managementul Intreprinderilor Agricole
  • CAP-11l-2007.DOC
  • CAP-12-2007.DOC
  • CAP1-2007.DOC
  • CAP10-2007.DOC
  • CAP13-2007.DOC
  • cap2-2007.doc
  • CAP3-2007.DOC
  • cap4-2007.doc
  • CAP5-2007.doc
  • CAP6-2007.doc
  • CAP7-2007.doc
  • CAP8-2007.DOC
  • CAP9-2007.DOC