Marketing

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Marketing.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc, docx de 204 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Agronomie, Marketing

Extras din document

L E C Ţ I A 1

CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR

1.1 Importanţa marketingului agroalimentar;

1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar

1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar

1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar

1.1 Importanţa marketingului agroalimentar

Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de satisfacere a ei au dat naştere unei activităţi speciale numite agromarketing sau marketing agroalimentar. Marketingul agroalimentar, ca specializare sau ramură a marketingului, trebuie văzut ca o componentă integrantă a agrobusinessului, incluzând toate activităţile care contribuie la coordonarea producţiei, distribuţiei şi promovării produselor agroalimentare în concordanţă cu cererea consumatorilor.

În sens larg, agrobusinessul cuprinde atât activităţile care oferă agriculturii resursele necesare, situate în amonte faţă de agricultor, cât şi pe cele din avalul acestuia, respectiv colectarea, prelucrarea, distribuţia şi comercializarea produselor agricole. În cadrul economiilor de piaţă dezvoltate, în multe din aceste activităţi sunt implicate mari companii, multe din ele operând şi în afara graniţelor naţionale1. Agrobusinessul este eficient numai în măsura în care consumatorilor le sunt oferite alimente în cantităţi suficiente, într-o varietate corespunzătoare şi la preţuri rezonabile.

În multe ţări (teoretic în toate ţările aflate în curs de dezvoltare), agricultura reprezintă o ramură însemnată a economiei, care le asigură cele mai importante surse de materii prime pentru industria prelucrătoare şi cea mai mare parte a locurilor de muncă pentru populaţia activă. În aceste ţări, pentru hrană se cheltuiesc peste 50 % din veniturile medii ale unei familii.

Dacă în ţările dezvoltate numărul săracilor este redus şi este uşor să se realizeze programe speciale de distribuţie a alimentelor de care aceştia au nevoie, în multe din ţările în curs de dezvoltare populaţia subalimentată este majoritară, fiind necesară adoptarea unor sisteme de marketing adecvate şi eficiente pentru asigurarea hranei acesteia. Însăşi dezvoltarea economiei duce la crearea unor sisteme de marketing agricol mai sofisticate şi mai eficiente.

Pe măsură ce experienţa economică a ţărilor creşte, rata de urbanizare tinde să sporească substanţial. Unii economişti, referindu-se la acest aspect, consideră, că, dacă sporul populaţiei într-o ţară dezvoltată este de 3 %, populaţia oraşelor acelei ţări va creşte cu 4 %2.

În esenţă, aceasta înseamnă că numărul populaţiei urbane ce trebuie hrănită de populaţia rurală se va dubla în următorii 15 ani. Acest fenomen are implicaţii majore asupra sistemelor de marketing agroalimentar şi producţiei de alimente, fiind necesară direcţionarea produselor către centrele de consum.

1 Carter S., Global Agricultural Marketing Management, Editura FAO, Roma, 1997

2Crawford, I. M., Agricultural and Food Marketing Management, Editura FAO, Roma, 1997

În aceste condiţii, ponderea fermelor de subzistenţă se va diminua, crescând numărul şi dimensiunea fermelor comerciale, agricultura însăşi devenind mai puţin bazată pe forţa de muncă umană şi animală în favoarea muncii mecanizate.

În perioada actuală, pieţele agricole şi alimentare au devenit spaţiul economic în care producătorii şi consumatorii, presupuşi buni cunoscători ai cererii şi ofertei, sunt interesaţi de obţinerea celui mai bun preţ şi, în acelaşi timp, al celui mai bun şi ieftin produs3. Marketingul agroalimentar are un rol deosebit în realizarea acestor deziderate. Prin gama tot mai largă de metode şi tehnici de studiere şi de anticipare a schimbărilor pieţei, de servicii logistice, de tehnici şi metode promoţionale, precum şi de alte instrumente cu ajutorul cărora se realizează un contact cât mai eficient cu piaţa, puse la îndemâna factorilor interesaţi, agromarketingul poate deveni o adevărată instituţie menită să orienteze producţia agricolă şi alimentară în funcţie de necesitate, dar şi să găsească momentele, locurile şi metodele de valorificare a acesteia în cele mai bune condiţii, atât pentru producătorii agricoli şi procesatori, cât şi pentru consumatori.

Fisiere in arhiva (10):

 • Marketing
  • L.1 Conceptul si functiile marketingului.docx
  • L.10 Studiul de piata.docx
  • L.11 Diferentierea produselor.docx
  • L.12 Comunicatiile de marketing modif.docx
  • L.2 Cererea finala de produse agroalimentare.docx
  • L.5 Distributia produselor agroalimentare.docx
  • L.7 Stabilirea pretului.docx
  • L4Segmentarea pietei.doc
  • L6 Produse alimentare modific.doc
  • L9 Produsul agroalimentar, Conditionarea si ambalarea.docx