Masini agricole I

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Masini agricole I.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 129 de pagini .

Profesor: Prof.dr.ing. Tudor Alexandru, Conf.dr.ing. Mihnea Glodeanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Capitolul I

1.GENERALIT????????I

Procesul de producție reprezintă un proces tehnic complex prin

intermediul căruia se obține un produs agricol, realizarea unei lucrări de

întreținere, revizie sau reparare. Procesul de producție este format din unul sau

mai multe procese tehnologice de lucru și din procese tehnologice auxiliare de

pregătire a producției, de transport, de control, de încărcare-descărcare. După

natura lor procesele de producție pot fi: pentru fabricație, pentru reparație, pentru

extracție, pentru obținerea produselor agricole.

Procesul de producție din agricultură reprezintă totalitatea proceselor

tehnologice de lucru și a proceselor tehnologice auxiliare, prin care obiectele

muncii din agricultură sunt prelucrate și transformate, cu ajutorul mijloacelor de

muncă????și al proceselor biologice, în produse agricole. Procesele de producție

din agricultură constituie o îmbinare a proceselor de muncă cu cele biologice

care au loc în organismele vegetale. Exemple de procese de producție agricolă

sunt: procesul de producție pentru obținerea cerealelor, furajelor, legumelor .

Figura 1.1.Procesul de producție pentru cultura porumbului.

Administrat îngrășăminte

Lucrarea de bază a solului

Pregătirea patului germinativ

Semănat

????ă????ărirea și dezvoltarea

biologică

Întreținerea culturii

Fertilizare și combatere

Creștere și dezvoltare

biologică

Recoltare

Modul de evoluție a procesului de producție, pentru cultura porumbului

este prezentat în figura 1.1.

Procesul tehnologic de lucru reprezintă totalitatea operațiilor de lucru

executate pentru realizarea unei lucrări sau grup de lucrări.

De exemplu: procesul tehnologic de lucru pentru semănat, plantat,

combaterea dăunătorilor, pentru recoltarea cerealelor, furajelor, legumelor,

pentru sortarea și separarea semințelor.

Procesul tehnologic de lucru pentru semănat (fig.1.2)cuprinde:

Fig.1.2 Procesul tehnologic de lucru pentru semănat.

Tehnologia de mecanizare reprezintă programul de executare al tuturor

operațiilor de lucru și auxiliare pentru obținerea unui produs agricol, efectuarea

unei lucrări agricole, prin folosirea unei game de utilaje agricole prestabilite.

Mecanizarea reprezintă acțiunea de înlocuire a muncii manuale și a

tracțiunii animalelor din procesele de producție cu agregate agricole care

efectuează procese tehnologice, lucrările și operațiile de lucru.

Mecanizarea se realizează in scopul creșterii producției de bunuri

materiale, a productivități muncii, creșterea profitului și a ușurării muncii

oamenilor.

Extinderea mecanizării în agricultură este condiționată???? și de utilizarea

factorilor care conduc la creșterea producției ( îngrășăminte, erbicide, irigații)

pentru a mări profitul prin utilizarea acesteia.

Nivelul de mecanizare a unei lucrări, culturi, ramuri de activitate, se

determină prin gradul de mecanizare, care reprezintă raportul dintre volumul de

lucrări executat mecanizat și de volumul total de lucrări ce ar trebui executat

mecanizat.

Destinația și cerințele mașinilor agricole. Mașinile agricole sunt mașini

de lucru, destinate a efectua o diversitate de lucrări în cadrul proceselor de

producție din agricultură, conform cerințelor impuse fiecărei lucrări în procesul

de producție.

Mașinile agricole, prin construcția și exploatarea lor, trebuie să răspundă

la următoarele cerințe principale:

- ????ă asigure indicii calitativi de lucru corespunzător tehnologiilor moderne de

lucru;

- ????ă execute concomitent, la o singură trecere, mai multe operații tehnologice

de lucru;

- ????ă încarce rațional sursele energetice, cărora le sunt destinate;

- ????ă fie modulate, tipizate și diversificate ca tipodimensiuni și corelate cu

puterea motoarelor și a tractoarelor ce le acționează;

Distribuirea

semințelor

Deschiderea

rigolelor

Introducerea

semințelor în

sol

Acoperirea

cu sol

- ????ă aibă un caracter mutifuncțional și la mașina de bază să se poată adapta

diferite echipamente de lucru;

- ????ă aibă o fiabilitate mare ;

- ????ă poată executa lucrări de mare precizie fă????ă pierderi de materiale sau

recoltă;

- ????ă asigure mecanizarea tuturor operațiilor din cadrul procesului tehnologic

de producție, la un coeficient ridicat de siguranță în exploatare și la un cost

scăzut de producție;

- ????ă asigure reducerea intensității efortului fizic, munca manuală fiind

înlocuită cu munca de conducere a mașinilor.

Spre deosebire de mașinile folosite in alte ramuri ale economiei și, în

special, cele din industria prelucrătoare, mașinile agricole se caracterizează

printr-o serie de particularități:

- lucrează în mediu biologic și cu material biologic;

- sunt mașini sezoniere, executând lucrări numai în anumite perioade de timp

ale anului și într-un timp foarte scurt.

- ????ăstrarea mașinilor agricole se face în aer liber, fiind supuse la coroziune;

- lucrează cu operatori necalificați, ceea ce implică necesitatea de a echipa

mașinile cu diapozitive de control al funcționării și pentru efectuarea

diferitelor reglaje.

Clasificarea mașinilor agricole folosite în mecanizarea lucrărilor

agricole se poate face după mai multe criterii:

- După felul lucrării pe care o execută:

- mașini pentru lucrările de bază ale solului;

- mașini pentru pregătirea patului germinativ;

- mașini de semănat și plantat;

- mașini de administrat îngrășăminte;

- mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor;

- mașini de recoltat;

- mașini de condiționat și sortat produse agricole;

- După modul de cuplare la sursa de energie:

- tractate;

- purtate;

- semipurtate;

- autopropulsate;

- După felul acționării:

- cu acționare manuală;

- cu acționare animală;

- cu acționare mecanică;

- de la roata de sprijin și transport;

- de la priza de putere a tractorului;

- prin motoare hidraulice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Masini agricole I.pdf

Bibliografie

1. T. Alexandru, M. Bădescu, M. Glodeanu, I. Să????ăcin, S.
Boruz ???? Mașini agricole de recoltat cereale păioase,
Editura Dova, Craiova, 1999.
2. T. Alexandru ???? Calculul și construcția mașinilor agricole
de recoltat (I), Reprografia Universității din Craiova, 2001.
3. M. Bădescu ???? Mașini agricole și horticole, Editura Dova,
Craiova, 1997.
4. M. Bădescu, A. Popescu ???? Mașini agricole, Editura
Universității din Brașov, 2000.
5. M. Bădescu, S. Boruz ???? Mașini agricole și horticole,
Editura Aius, 2001.
6. M.Bădescu, T.Alexandru, I.Să????ăcin, M. Glodeanu ????
Mașini agricole, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
7. M.Bădescu, T.Alexandru, M. Glodeanu ,S. Boruz ???? Mașini
agricole și horticole , Editura Sitech, Craiova, 2005.
8. I.Buzea, Fl. Moteanu - Mașini pentru semănat și plantat,
Editura Ceres, București, 1987;
9. Gh. Ciulu, Gh. Bârcă???????? Optimizarea exploatării agregatelor
agricole, Reprografia Universității din Craiova, 2002.
10.????t. Căproiu ș.a. ???? Mașini agricole de lucrat solul, semănat
și întreținerea culturilor, Editura Didactică???? și Pedagogică,
București, 1982.
11.N. Costache ???? Instalații și mașini pentru combaterea bolilor
și dăunătorilor din culturile agricole, Editura Ceres,
București, 1975.
12.M. Glodeanu, T. Alexandru M. Bădescu, , I. Să????ăcin ????
Îndrumător privind utilizarea și echipamentele agricole,
Editura Aius, Craiova, 2001.
13.A. Marinescu ???? Tehnologii și mașini pentru mecanizarea
lucrărilor în cultura legumelor de câmp, Editura Ceres,
București, 1989.
14.T. Neagu, T. Popescu ???? Tractoare și mașini horticole,
Editura Didactică????și Pedagogică, București, 1982.
15.V. Neculăiasa, I. Dănilă???? ???? Procese de lucru și mașini
agricole de recoltat, Editura A-2, Iași, 1995.
16.Al. Pisoschi, I. Dumitru ???? Calculul și construcția mașinilor
agricole pentru lucrările solului, semănat și întreținerea
culturilor, Reprografia Universității din Craiova, 2000.
17.V. Popescu, V. Moroșanu ???? Îndrumător privind
mecanizarea lucrăriolor agricole în mica gospodărie,
Editura Ceres, București, 1993.
18.S. Popescu, T. Ghinea ???? Automatizarea mașinilor și
instalațiilor folosite în agricultură, Editura Scrisul
românesc, Craiova, 1986.
19.V. Scripnic, P. Babiciu ???? Mașini agricole, Editura Ceres,
București, 1979.
20.W. Stahli ???? Mașini pentru aplicarea tratamentelor
fitosanitare și fertilizarea foliară a culturilor legumicole,
Editura Agroprint, Timișoara 2003.
21.W. Stahli, Bungescu T.S. ???? Mașini și aparate de stropit în
plantațiile pomiviticole și silvice, Editura Mitron, Timișoara
2004.
22.A. ????andru, S. Popescu, M. Bădescu, L. ????andru ???? Reducerea
consumului de energie prin folosirea rațională a
agregatelor agricole, Editura Scrisul românesc, Craiova,
1982.
23.D. Toma ???? Mașini și instalații agricole, Editura Didactică????și
Pedagogică, București, 1975.
24.D. Toma ???? Tractoare și mașini agricole, Editura Didactică
și Pedagogică, București, 1981.
25.***- Fișe tehnice ???? Mașini și instalații destinate
agriculturii.