Masini agricole I

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 28386
Mărime: 5.98MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Tudor Alexandru, Conf.dr.ing. Mihnea Glodeanu

Extras din document

Capitolul I

1.GENERALIT????????I

Procesul de producție reprezintă un proces tehnic complex prin

intermediul căruia se obține un produs agricol, realizarea unei lucrări de

întreținere, revizie sau reparare. Procesul de producție este format din unul sau

mai multe procese tehnologice de lucru și din procese tehnologice auxiliare de

pregătire a producției, de transport, de control, de încărcare-descărcare. După

natura lor procesele de producție pot fi: pentru fabricație, pentru reparație, pentru

extracție, pentru obținerea produselor agricole.

Procesul de producție din agricultură reprezintă totalitatea proceselor

tehnologice de lucru și a proceselor tehnologice auxiliare, prin care obiectele

muncii din agricultură sunt prelucrate și transformate, cu ajutorul mijloacelor de

muncă????și al proceselor biologice, în produse agricole. Procesele de producție

din agricultură constituie o îmbinare a proceselor de muncă cu cele biologice

care au loc în organismele vegetale. Exemple de procese de producție agricolă

sunt: procesul de producție pentru obținerea cerealelor, furajelor, legumelor .

Figura 1.1.Procesul de producție pentru cultura porumbului.

Administrat îngrășăminte

Lucrarea de bază a solului

Pregătirea patului germinativ

Semănat

????ă????ărirea și dezvoltarea

biologică

Întreținerea culturii

Fertilizare și combatere

Creștere și dezvoltare

biologică

Recoltare

Modul de evoluție a procesului de producție, pentru cultura porumbului

este prezentat în figura 1.1.

Procesul tehnologic de lucru reprezintă totalitatea operațiilor de lucru

executate pentru realizarea unei lucrări sau grup de lucrări.

De exemplu: procesul tehnologic de lucru pentru semănat, plantat,

combaterea dăunătorilor, pentru recoltarea cerealelor, furajelor, legumelor,

pentru sortarea și separarea semințelor.

Procesul tehnologic de lucru pentru semănat (fig.1.2)cuprinde:

Fig.1.2 Procesul tehnologic de lucru pentru semănat.

Tehnologia de mecanizare reprezintă programul de executare al tuturor

operațiilor de lucru și auxiliare pentru obținerea unui produs agricol, efectuarea

unei lucrări agricole, prin folosirea unei game de utilaje agricole prestabilite.

Mecanizarea reprezintă acțiunea de înlocuire a muncii manuale și a

tracțiunii animalelor din procesele de producție cu agregate agricole care

efectuează procese tehnologice, lucrările și operațiile de lucru.

Mecanizarea se realizează in scopul creșterii producției de bunuri

materiale, a productivități muncii, creșterea profitului și a ușurării muncii

oamenilor.

Extinderea mecanizării în agricultură este condiționată???? și de utilizarea

factorilor care conduc la creșterea producției ( îngrășăminte, erbicide, irigații)

pentru a mări profitul prin utilizarea acesteia.

Nivelul de mecanizare a unei lucrări, culturi, ramuri de activitate, se

determină prin gradul de mecanizare, care reprezintă raportul dintre volumul de

lucrări executat mecanizat și de volumul total de lucrări ce ar trebui executat

mecanizat.

Destinația și cerințele mașinilor agricole. Mașinile agricole sunt mașini

de lucru, destinate a efectua o diversitate de lucrări în cadrul proceselor de

producție din agricultură, conform cerințelor impuse fiecărei lucrări în procesul

de producție.

Mașinile agricole, prin construcția și exploatarea lor, trebuie să răspundă

la următoarele cerințe principale:

- ????ă asigure indicii calitativi de lucru corespunzător tehnologiilor moderne de

lucru;

- ????ă execute concomitent, la o singură trecere, mai multe operații tehnologice

de lucru;

- ????ă încarce rațional sursele energetice, cărora le sunt destinate;

- ????ă fie modulate, tipizate și diversificate ca tipodimensiuni și corelate cu

puterea motoarelor și a tractoarelor ce le acționează;

Distribuirea

semințelor

Deschiderea

rigolelor

Introducerea

semințelor în

sol

Acoperirea

cu sol

- ????ă aibă un caracter mutifuncțional și la mașina de bază să se poată adapta

diferite echipamente de lucru;

- ????ă aibă o fiabilitate mare ;

- ????ă poată executa lucrări de mare precizie fă????ă pierderi de materiale sau

recoltă;

- ????ă asigure mecanizarea tuturor operațiilor din cadrul procesului tehnologic

de producție, la un coeficient ridicat de siguranță în exploatare și la un cost

scăzut de producție;

- ????ă asigure reducerea intensității efortului fizic, munca manuală fiind

înlocuită cu munca de conducere a mașinilor.

Spre deosebire de mașinile folosite in alte ramuri ale economiei și, în

special, cele din industria prelucrătoare, mașinile agricole se caracterizează

printr-o serie de particularități:

- lucrează în mediu biologic și cu material biologic;

- sunt mașini sezoniere, executând lucrări numai în anumite perioade de timp

ale anului și într-un timp foarte scurt.

- ????ăstrarea mașinilor agricole se face în aer liber, fiind supuse la coroziune;

- lucrează cu operatori necalificați, ceea ce implică necesitatea de a echipa

mașinile cu diapozitive de control al funcționării și pentru efectuarea

diferitelor reglaje.

Clasificarea mașinilor agricole folosite în mecanizarea lucrărilor

agricole se poate face după mai multe criterii:

- După felul lucrării pe care o execută:

- mașini pentru lucrările de bază ale solului;

- mașini pentru pregătirea patului germinativ;

- mașini de semănat și plantat;

- mașini de administrat îngrășăminte;

- mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor;

- mașini de recoltat;

- mașini de condiționat și sortat produse agricole;

- După modul de cuplare la sursa de energie:

- tractate;

- purtate;

- semipurtate;

- autopropulsate;

- După felul acționării:

- cu acționare manuală;

- cu acționare animală;

- cu acționare mecanică;

- de la roata de sprijin și transport;

- de la priza de putere a tractorului;

- prin motoare hidraulice.

Bibliografie

1. T. Alexandru, M. Bădescu, M. Glodeanu, I. Să????ăcin, S.

Boruz ???? Mașini agricole de recoltat cereale păioase,

Editura Dova, Craiova, 1999.

2. T. Alexandru ???? Calculul și construcția mașinilor agricole

de recoltat (I), Reprografia Universității din Craiova, 2001.

3. M. Bădescu ???? Mașini agricole și horticole, Editura Dova,

Craiova, 1997.

4. M. Bădescu, A. Popescu ???? Mașini agricole, Editura

Universității din Brașov, 2000.

5. M. Bădescu, S. Boruz ???? Mașini agricole și horticole,

Editura Aius, 2001.

6. M.Bădescu, T.Alexandru, I.Să????ăcin, M. Glodeanu ????

Mașini agricole, Editura Universitaria, Craiova, 2003.

7. M.Bădescu, T.Alexandru, M. Glodeanu ,S. Boruz ???? Mașini

agricole și horticole , Editura Sitech, Craiova, 2005.

8. I.Buzea, Fl. Moteanu - Mașini pentru semănat și plantat,

Editura Ceres, București, 1987;

9. Gh. Ciulu, Gh. Bârcă???????? Optimizarea exploatării agregatelor

agricole, Reprografia Universității din Craiova, 2002.

10.????t. Căproiu ș.a. ???? Mașini agricole de lucrat solul, semănat

și întreținerea culturilor, Editura Didactică???? și Pedagogică,

București, 1982.

11.N. Costache ???? Instalații și mașini pentru combaterea bolilor

și dăunătorilor din culturile agricole, Editura Ceres,

București, 1975.

12.M. Glodeanu, T. Alexandru M. Bădescu, , I. Să????ăcin ????

Îndrumător privind utilizarea și echipamentele agricole,

Editura Aius, Craiova, 2001.

13.A. Marinescu ???? Tehnologii și mașini pentru mecanizarea

lucrărilor în cultura legumelor de câmp, Editura Ceres,

București, 1989.

14.T. Neagu, T. Popescu ???? Tractoare și mașini horticole,

Editura Didactică????și Pedagogică, București, 1982.

15.V. Neculăiasa, I. Dănilă???? ???? Procese de lucru și mașini

agricole de recoltat, Editura A-2, Iași, 1995.

16.Al. Pisoschi, I. Dumitru ???? Calculul și construcția mașinilor

agricole pentru lucrările solului, semănat și întreținerea

culturilor, Reprografia Universității din Craiova, 2000.

17.V. Popescu, V. Moroșanu ???? Îndrumător privind

mecanizarea lucrăriolor agricole în mica gospodărie,

Editura Ceres, București, 1993.

18.S. Popescu, T. Ghinea ???? Automatizarea mașinilor și

instalațiilor folosite în agricultură, Editura Scrisul

românesc, Craiova, 1986.

19.V. Scripnic, P. Babiciu ???? Mașini agricole, Editura Ceres,

București, 1979.

20.W. Stahli ???? Mașini pentru aplicarea tratamentelor

fitosanitare și fertilizarea foliară a culturilor legumicole,

Editura Agroprint, Timișoara 2003.

21.W. Stahli, Bungescu T.S. ???? Mașini și aparate de stropit în

plantațiile pomiviticole și silvice, Editura Mitron, Timișoara

2004.

22.A. ????andru, S. Popescu, M. Bădescu, L. ????andru ???? Reducerea

consumului de energie prin folosirea rațională a

agregatelor agricole, Editura Scrisul românesc, Craiova,

1982.

23.D. Toma ???? Mașini și instalații agricole, Editura Didactică????și

Pedagogică, București, 1975.

24.D. Toma ???? Tractoare și mașini agricole, Editura Didactică

și Pedagogică, București, 1981.

25.***- Fișe tehnice ???? Mașini și instalații destinate

agriculturii.

Preview document

Masini agricole I - Pagina 1
Masini agricole I - Pagina 2
Masini agricole I - Pagina 3
Masini agricole I - Pagina 4
Masini agricole I - Pagina 5
Masini agricole I - Pagina 6
Masini agricole I - Pagina 7
Masini agricole I - Pagina 8
Masini agricole I - Pagina 9
Masini agricole I - Pagina 10
Masini agricole I - Pagina 11
Masini agricole I - Pagina 12
Masini agricole I - Pagina 13
Masini agricole I - Pagina 14
Masini agricole I - Pagina 15
Masini agricole I - Pagina 16
Masini agricole I - Pagina 17
Masini agricole I - Pagina 18
Masini agricole I - Pagina 19
Masini agricole I - Pagina 20
Masini agricole I - Pagina 21
Masini agricole I - Pagina 22
Masini agricole I - Pagina 23
Masini agricole I - Pagina 24
Masini agricole I - Pagina 25
Masini agricole I - Pagina 26
Masini agricole I - Pagina 27
Masini agricole I - Pagina 28
Masini agricole I - Pagina 29
Masini agricole I - Pagina 30
Masini agricole I - Pagina 31
Masini agricole I - Pagina 32
Masini agricole I - Pagina 33
Masini agricole I - Pagina 34
Masini agricole I - Pagina 35
Masini agricole I - Pagina 36
Masini agricole I - Pagina 37
Masini agricole I - Pagina 38
Masini agricole I - Pagina 39
Masini agricole I - Pagina 40
Masini agricole I - Pagina 41
Masini agricole I - Pagina 42
Masini agricole I - Pagina 43
Masini agricole I - Pagina 44
Masini agricole I - Pagina 45
Masini agricole I - Pagina 46
Masini agricole I - Pagina 47
Masini agricole I - Pagina 48
Masini agricole I - Pagina 49
Masini agricole I - Pagina 50
Masini agricole I - Pagina 51
Masini agricole I - Pagina 52
Masini agricole I - Pagina 53
Masini agricole I - Pagina 54
Masini agricole I - Pagina 55
Masini agricole I - Pagina 56
Masini agricole I - Pagina 57
Masini agricole I - Pagina 58
Masini agricole I - Pagina 59
Masini agricole I - Pagina 60
Masini agricole I - Pagina 61
Masini agricole I - Pagina 62
Masini agricole I - Pagina 63
Masini agricole I - Pagina 64
Masini agricole I - Pagina 65
Masini agricole I - Pagina 66
Masini agricole I - Pagina 67
Masini agricole I - Pagina 68
Masini agricole I - Pagina 69
Masini agricole I - Pagina 70
Masini agricole I - Pagina 71
Masini agricole I - Pagina 72
Masini agricole I - Pagina 73
Masini agricole I - Pagina 74
Masini agricole I - Pagina 75
Masini agricole I - Pagina 76
Masini agricole I - Pagina 77
Masini agricole I - Pagina 78
Masini agricole I - Pagina 79
Masini agricole I - Pagina 80
Masini agricole I - Pagina 81
Masini agricole I - Pagina 82
Masini agricole I - Pagina 83
Masini agricole I - Pagina 84
Masini agricole I - Pagina 85
Masini agricole I - Pagina 86
Masini agricole I - Pagina 87
Masini agricole I - Pagina 88
Masini agricole I - Pagina 89
Masini agricole I - Pagina 90
Masini agricole I - Pagina 91
Masini agricole I - Pagina 92
Masini agricole I - Pagina 93
Masini agricole I - Pagina 94
Masini agricole I - Pagina 95
Masini agricole I - Pagina 96
Masini agricole I - Pagina 97
Masini agricole I - Pagina 98
Masini agricole I - Pagina 99
Masini agricole I - Pagina 100
Masini agricole I - Pagina 101
Masini agricole I - Pagina 102
Masini agricole I - Pagina 103
Masini agricole I - Pagina 104
Masini agricole I - Pagina 105
Masini agricole I - Pagina 106
Masini agricole I - Pagina 107
Masini agricole I - Pagina 108
Masini agricole I - Pagina 109
Masini agricole I - Pagina 110
Masini agricole I - Pagina 111
Masini agricole I - Pagina 112
Masini agricole I - Pagina 113
Masini agricole I - Pagina 114
Masini agricole I - Pagina 115
Masini agricole I - Pagina 116
Masini agricole I - Pagina 117
Masini agricole I - Pagina 118
Masini agricole I - Pagina 119
Masini agricole I - Pagina 120
Masini agricole I - Pagina 121
Masini agricole I - Pagina 122
Masini agricole I - Pagina 123
Masini agricole I - Pagina 124
Masini agricole I - Pagina 125
Masini agricole I - Pagina 126
Masini agricole I - Pagina 127
Masini agricole I - Pagina 128
Masini agricole I - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Masini agricole I.pdf

Alții au mai descărcat și

Mecanizarea lucrarilor de semanat si a lucrarilor de plantat

INTRODUCERE Pentru a putea produce eficient şi competitiv, exploataţiile agricole indiferent de tipul lor, trebuie să se înscrie în tendiţele care...

Siguranță Alimentară

1.Siguranţa Alimentelor = Asigurarea că alimentele nu vor dăuna consumatorului în momentul preparării şi/sau consumului. 2. a) Hazard = Un agent...

Apicultura

LP1 ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINELOR Albinele fac parte din marea clasă a insectelor. Această clasă cuprinde 32 de ordine, printre care şi...

Aparate de Măsură și Control

1. OBIECTUL APARATELOR DE MÃSURÃ ŞI CONTROL ŞI SISTEMELOR DE MÃSURARE 1.1. Generalitãţi Aparatele de mãsurã şi control şi sistemele de mãsurare...

Masini agricole

Sa se intocmeasca o tehnologie de mecanizare pentru cultura fasole cunoscand suprafata cultivata de 304 Ha in doua etape semanat. FASOLE...

Conservarea Biodiversitatii

Definitii: Conservare: un ansamblu de masuri necesare pentru mentinerea sau restabilirea habitatelor naturale si populatiilor speciilor din fauna...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

INTRODUCERE In acesta etapa a dezvoltarii umane revolutia tehnico-stiintifica ramane este cea care se impune in toate aspctele pozitive si...

Ecologie si Protectia Mediului

ECOLOGIA SI ECOLOGIA AGRICOLA 1.1 Ecologia 1.1.1 Concepte si definitii Ecologia este o ramura a biologiei care s-a dezvoltat ca stiinta a...

Ai nevoie de altceva?