Materii prime generale

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Materii prime generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 27 de pagini .

Profesor: Robu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

INTRODUCERE

Materiile prime vegetale cuprind plantele de cultură cultivate în scopul utilizării acestora ca materii prime pentru produsele alimentare de origine vegetală sau ca substanțe aromatizante și aditivante pentru unele produse alimentare.

Materii prime vegetale este o disciplină care studiază și prezintă la speciile vegetale importanța, compoziția chimică, biologia, ecologia și tehnologia de cultivare în scopul sporirii producției și calității acesteia.

Disciplina își propune să ofere informații utile privind intervenția în cadrul verigilor tehnologice de obținere a materiilor prime vegetale în vederea îmbunătățirii calității produsului finit.

Specialiștii în tehnologia prelucrării produselor agricole trebuie să fie pregătiți chiar și cu modul în care s-au obținut materiile prime pentru a solicita de la producători caracteristicile de calitate ale produselor. În acest sens disciplina oferă și informații privind morfologia, anatomia, și compoziția chimică a organelor de plante ce constituie materia primă pentru prelucrare.

Principalele specializări care stau la baza acestei discipline sunt:

Botanica servește la descrierea morfologiei și anatomiei materiilor prime.

Biochimia de la care sunt preluate informații privind compoziția chimică a materiei prime.

Biofizica furnizează date privind utilizarea diverselor tratamente cu radiații ionizante, infraroșii, ultrasunete, electro-magnetică și Rontgen.

Fiziologia vegetală furnizează informații privind interrelația dintre condițiile de mediu și influența acestora asupra cantității și calității producției. De asemenea, această disciplină explică procesele prin care se sintetizează materia organică necesară creșterii, dezvoltării și formării țesuturilor de rezervă care de cele mai multe ori constituie materia primă pentru procesare.

Matematica favorizează calcularea randamentului sau a pierderilor rezultate în urma păstrării și prelucrării materiei prime.

Managementul și Marketingul oferă informații privitor la organizarea întregului proces de prelucrare și respectiv la comercializarea optimă a materiei prime și a produsului finit.

Legumicultura, Pomicultura și Viticultura se ocupă cu studierea și cunoașterea particularităților biologice ale speciilor horticole și ale relațiilor acestora cu factorii de vegetație și tehnologici.

Fitotehnia este știinta de bază pentru această disciplină și are ca obiect, studiul particularităților biologice, ecologice și tehnologice ale plantelor de cultură în funcție de biotip și condiții pedoclimatice.

Cunoașterea plantelor de cultură utilizate în industria alimentară constituie baza de orientare a specialistului în creșterea randamentului de extracție pe unitatea de produs și cu un consum minim de energie.

Materiile prime vegetale provin de la două grupe mari de plante de cultură: cele din cultura mare care ocupă cca. 82% din suprafața agricolă a țării și plantele horticole. Plantele din cultura mare sunt cultivate pe suprafețe mari (cereale, leguminoase, plante tehnice, plante medicinale) și plante horticole (pomicole, legumicole, viticole) care se studiază în corelație directă cu factorii plantă-mediu în scopul creării celor mai favorabile condiții pentru intensificarea procesului de fotosinteză.

Capitolul I GENERALITĂȚI

1.1. Modul de folosință al terenului în România

Suprafața totală a României este de 23.839.100 ha din care:

- total teren agricol, 14.856.000 ha din care:

- arabil 9.414.000 ha;

- pășuni 3.441.700 ha;

- fânețe 1.507.100 ha;

- vii și pepiniere viticole 272.300 ha;

- livezi și pepiniere pomicole 254.600 ha;

Suprafața agricolă efectiv irigată este de peste 215 000 ha, din care proprietate privată peste 95 000 ha;

Suprafața neagricolă a României este formată din:

fond forestier: 6.800.00 ha;

construcții: 633.000 ha;

drumuri, căi ferate: 390.000 ha;

ape și bălți: 870.000 ha;

alte terenuri: 635.000 ha din care:

- rezervații științifice 100.000 ha;

- parcuri naționale 333.000 ha;

- monumente ale naturii 2000 ha;

- rezervații naționale 130.000 ha;

- rezervații ale biosferei 68.000 ha.

Suprafața cultivată cu principalele culturi în ultimii ani variază de la an la an astfel:

Suprafața totală cultivată = cca 12 mil ha d.c.

Cereale: > 5 mil ha

- grâu + secară > mil ha

porumb 2,5 mil ha;

Leguminoase pentru boabe: aprox 40 mii ha:

- Mazăre > 16 mii ha

- Fasole > 22 mii ha

Oleaginoase: > 1,3 mil ha d.c.

- Floarea soarelui aprox 1 mil ha

- Rapiță > 150 mii

- Soia > 100 mii ha

Radacinoase: > 340 mii ha d.c.

- Cartof: 280 mii ha

- Sfeclă pt zahăr: > 40 mii ha

Plante textile: > 2,3 mii ha

Plante medicinale și aromatice: > mii ha

Legume: 276 mii ha d.c.

- Tomate: 50 mii ha

- Varză: 45 mii ha

Furaje: > 775 mii ha

Fisiere in arhiva (1):

  • Materii prime generale.pdf