Materii prime generale

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 13919
Mărime: 466.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Robu

Extras din document

INTRODUCERE

Materiile prime vegetale cuprind plantele de cultură cultivate în scopul utilizării acestora ca materii prime pentru produsele alimentare de origine vegetală sau ca substanțe aromatizante și aditivante pentru unele produse alimentare.

Materii prime vegetale este o disciplină care studiază și prezintă la speciile vegetale importanța, compoziția chimică, biologia, ecologia și tehnologia de cultivare în scopul sporirii producției și calității acesteia.

Disciplina își propune să ofere informații utile privind intervenția în cadrul verigilor tehnologice de obținere a materiilor prime vegetale în vederea îmbunătățirii calității produsului finit.

Specialiștii în tehnologia prelucrării produselor agricole trebuie să fie pregătiți chiar și cu modul în care s-au obținut materiile prime pentru a solicita de la producători caracteristicile de calitate ale produselor. În acest sens disciplina oferă și informații privind morfologia, anatomia, și compoziția chimică a organelor de plante ce constituie materia primă pentru prelucrare.

Principalele specializări care stau la baza acestei discipline sunt:

Botanica servește la descrierea morfologiei și anatomiei materiilor prime.

Biochimia de la care sunt preluate informații privind compoziția chimică a materiei prime.

Biofizica furnizează date privind utilizarea diverselor tratamente cu radiații ionizante, infraroșii, ultrasunete, electro-magnetică și Rontgen.

Fiziologia vegetală furnizează informații privind interrelația dintre condițiile de mediu și influența acestora asupra cantității și calității producției. De asemenea, această disciplină explică procesele prin care se sintetizează materia organică necesară creșterii, dezvoltării și formării țesuturilor de rezervă care de cele mai multe ori constituie materia primă pentru procesare.

Matematica favorizează calcularea randamentului sau a pierderilor rezultate în urma păstrării și prelucrării materiei prime.

Managementul și Marketingul oferă informații privitor la organizarea întregului proces de prelucrare și respectiv la comercializarea optimă a materiei prime și a produsului finit.

Legumicultura, Pomicultura și Viticultura se ocupă cu studierea și cunoașterea particularităților biologice ale speciilor horticole și ale relațiilor acestora cu factorii de vegetație și tehnologici.

Fitotehnia este știinta de bază pentru această disciplină și are ca obiect, studiul particularităților biologice, ecologice și tehnologice ale plantelor de cultură în funcție de biotip și condiții pedoclimatice.

Cunoașterea plantelor de cultură utilizate în industria alimentară constituie baza de orientare a specialistului în creșterea randamentului de extracție pe unitatea de produs și cu un consum minim de energie.

Materiile prime vegetale provin de la două grupe mari de plante de cultură: cele din cultura mare care ocupă cca. 82% din suprafața agricolă a țării și plantele horticole. Plantele din cultura mare sunt cultivate pe suprafețe mari (cereale, leguminoase, plante tehnice, plante medicinale) și plante horticole (pomicole, legumicole, viticole) care se studiază în corelație directă cu factorii plantă-mediu în scopul creării celor mai favorabile condiții pentru intensificarea procesului de fotosinteză.

Capitolul I GENERALITĂȚI

1.1. Modul de folosință al terenului în România

Suprafața totală a României este de 23.839.100 ha din care:

- total teren agricol, 14.856.000 ha din care:

- arabil 9.414.000 ha;

- pășuni 3.441.700 ha;

- fânețe 1.507.100 ha;

- vii și pepiniere viticole 272.300 ha;

- livezi și pepiniere pomicole 254.600 ha;

Suprafața agricolă efectiv irigată este de peste 215 000 ha, din care proprietate privată peste 95 000 ha;

Suprafața neagricolă a României este formată din:

fond forestier: 6.800.00 ha;

construcții: 633.000 ha;

drumuri, căi ferate: 390.000 ha;

ape și bălți: 870.000 ha;

alte terenuri: 635.000 ha din care:

- rezervații științifice 100.000 ha;

- parcuri naționale 333.000 ha;

- monumente ale naturii 2000 ha;

- rezervații naționale 130.000 ha;

- rezervații ale biosferei 68.000 ha.

Suprafața cultivată cu principalele culturi în ultimii ani variază de la an la an astfel:

Suprafața totală cultivată = cca 12 mil ha d.c.

Cereale: > 5 mil ha

- grâu + secară > mil ha

porumb 2,5 mil ha;

Leguminoase pentru boabe: aprox 40 mii ha:

- Mazăre > 16 mii ha

- Fasole > 22 mii ha

Oleaginoase: > 1,3 mil ha d.c.

- Floarea soarelui aprox 1 mil ha

- Rapiță > 150 mii

- Soia > 100 mii ha

Radacinoase: > 340 mii ha d.c.

- Cartof: 280 mii ha

- Sfeclă pt zahăr: > 40 mii ha

Plante textile: > 2,3 mii ha

Plante medicinale și aromatice: > mii ha

Legume: 276 mii ha d.c.

- Tomate: 50 mii ha

- Varză: 45 mii ha

Furaje: > 775 mii ha

Preview document

Materii prime generale - Pagina 1
Materii prime generale - Pagina 2
Materii prime generale - Pagina 3
Materii prime generale - Pagina 4
Materii prime generale - Pagina 5
Materii prime generale - Pagina 6
Materii prime generale - Pagina 7
Materii prime generale - Pagina 8
Materii prime generale - Pagina 9
Materii prime generale - Pagina 10
Materii prime generale - Pagina 11
Materii prime generale - Pagina 12
Materii prime generale - Pagina 13
Materii prime generale - Pagina 14
Materii prime generale - Pagina 15
Materii prime generale - Pagina 16
Materii prime generale - Pagina 17
Materii prime generale - Pagina 18
Materii prime generale - Pagina 19
Materii prime generale - Pagina 20
Materii prime generale - Pagina 21
Materii prime generale - Pagina 22
Materii prime generale - Pagina 23
Materii prime generale - Pagina 24
Materii prime generale - Pagina 25
Materii prime generale - Pagina 26
Materii prime generale - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Materii prime generale.pdf

Alții au mai descărcat și

Cultura Căpșunului

Căpşunul este o plantă semiierboasă, perenă, ce creşte sub formă de tufă cu înălţimea de 15-40 cm. Partea subterană este formată dintr-o rădăcină...

Bilantul energetic la nivel de ferma

BILANȚUL ENERGIEI LA NIVEL DE FERMĂ Energia reprezită capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic, atunci când trece printr-o transformare...

Ameliorații silvice

Cap. I. Introducere Definiția: Termenul ameliorații provine din limba franceză (amelioration = îmbunătățire sau ameliorare). Obiectul de studiu:...

Grafuri

Problema drumului de lungime minimă din orice vârf - Problema se referă la aflarea costului minim din orice vârf către oricare alt vârf,...

Bolile plantelor floricole

Mozaicul garoafelor - Carnation mosaic virus Boala poate fi semnalată pe diferite specii ale genului Dianthus, cele mai sensibile fiind Dianthus...

Bazele economiei

Noţiunea de economie şi apoi de ştiinţa economică a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: OIKOS = casă;...

Resurse genetice vegetale

INTRODUCERE Folosirea eficientă a resurselor genetice constituie cea mai importantă etapă a activității de identificare, colectare, evaluare și...

Ampelografie

OBIECTUL ȘI CONȚINUTUL AMPELOGRAFIEI Ampelografia este știința care se ocupă cu studiul soiurilor de viță de vie. Ampelografia studiază soiurile...

Ai nevoie de altceva?