Realizarea Desenului Cartografic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Realizarea Desenului Cartografic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

1.1. Consideraţii generale

1.2. Principiile desenului cartografic

1.3. Norme generale pentru realizarea desenelor cartografice

1.4. Prelucrarea datelor cartografice

1.1. Consideraţii generale

Desenul cartografic se referă la reprezentarea grafică plană după anumite norme şi reguli stabilite, a regiunilor geografice sau suprafeţelor de teren cu forme de relief, elemente fizice naturale, construcţii şi amenajări existente.

Reprezentările în desenul cartografic se fac într-un limbaj tehnic unitar pe baza unor norme bine precizate prin standarde, norme interne şi convenţii.

Execuţia unui desen tehnic necesită o serie de materiale şi instrumente precum şi un mediu adecvat necesităţilor unei astfel de activităţi.

Mijloacele de execuţie ale unui desen pot fi grupate în: rechizite; instrumente de execuţie, măsurare şi verificare; aparate pentru desen.

In categoria rechizitelor intră: hârtia de desen, creioane, tuşuri, peniţe, gume şi pioneze.

Pentru realizarea unor desene cu înalt nivel tehnic sunt utilizate programe speciale Autocad sau programe create special pentru desenul tehnic. Proiectarea asistată de calculator, desemnată generic prin CAD, a devenit o activitate cu dinamică activă şi o arie de difuzie din ce în ce mai mare, datorită pătrunderii şi răspândirii rapide a unor produse software (sistemul AutoCAD).

Sistemul AutoCAD este un instrument de desenare puternic, flexibil şi uşor utilizabil pentru proiectarea în diverse domenii de activitate, în sistem liniar şi 3D. Arhitectura deschisă a sistemului permite realizarea de programe aplicative conexe, care, îmbinând facilităţile grafice AutoCAD cu mijloacele oferite de un limbaj de programare puternic pot rezolva probleme din toate domeniile de activitate: comandă numerică pentru maşini unelte; analiza cu element finit; estimări de materiale şi costuri; execuţia proiectelor şi a desenelor parametrizate din construcţii, îmbunătăţiri funciare, design, cartografie etc.

Înţelegerea şi exprimarea prin intermediul limbajului universal de natură tehnică presupune însuşirea desenului tehnic, indiferent de mijloacele de execuţie, prin parcurgerea unui proces de învăţare şi formare a unei viziuni spaţiale datorită căreia există posibilitatea alegerii modului optim de reprezentare a unui obiect conceput mental, cu toate detaliile şi dimensiunile necesare punerii în operă, proces care are cel puţin doi participanţi denumiţi generic proiectant şi executant.

Citirea desenului tehnic va respecta următoarea ordine: conţinutul indicatorului; studiul proiecţiilor de reprezentare, planurilor de secţiune, secţiunile realizate; identificarea semnelor convenţionale şi cotelor; analiza indicaţiilor suplimentare de execuţie.

Condiţiile de calitate ale unui desen tehnic sunt:

- să fie complet, simplu şi clar

- să fie ales corect formatul planşei

- încadrarea corectă a desenului în planşă

- să cuprindă toate indicaţiile necesare executării obiectului reprezentat

- să fie realizat într-un timp cât mai scurt

- să nu necesite cheltuieli mari

Normele de desen tehnic sunt reglementate prin intermediul standardelor şi constituie simplificările cunoscute, utilizate şi respectate de toţi aplicanţii din domeniu.

Pentru evitarea confuziilor generate de situaţiile în care obiectele nu pot fi reprezentate grafic aşa cum sunt în realitate, datorită caracteristicilor proprii, sunt acceptate unele simplificări stabilite clar prin convenţii. Reprezentările realizate pe baza acestor convenţii sunt denumite reprezentări convenţionale.

Desenele cartografice sunt clasificate şi definite conform următoarelor criterii:

- domeniul de referinţă: desen cartografic

- modul de întocmire: schiţă şi desen la scară

- valoarea ca document: desen original, desen duplicat şi copie

Schiţa este un desen care se realizează cu mâna liberă, respectându-se proporţiile între dimensiunile obiectului în limitele aproximaţiei vizuale; se utilizează ca bază la executarea desenelor de studiu şi de execuţie, sau direct ca desen de execuţie dacă este completat cu toate datele necesare determinării obiectului reprezentat ca formă şi dimensiuni.

Desenul la scară se realizează cu ajutorul instrumentelor de desen, păstrându-se un raport constant între dimensiunile piesei şi cele corespunzătoare din desen.

Desenul original este documentul de bază care poartă în original semnăturile legale; poate fi întocmit în creion, tuş sau tente şi este arhivat şi utilizat pentru multiplicare.

Desenul duplicat este documentul obţinut prin copierea desenului original şi se utilizează pentru multiplicare.

Copia reprezintă desenul reprodus prin multiplicarea desenului de bază (desen original, desen original-duplicat, desen duplicat), utilizând diferite sisteme de copiere (heliografic, fotocopie, microfilme şi xerox), în scopul utilizării curente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Realizarea Desenului Cartografic.doc