Resurse Agroturistice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Resurse Agroturistice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere ppt de 332 de pagini (in total).

Profesor: Cretu Romeo

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

IEZERU MOSTIŞTEA (Pescuit sportiv) (Călăraşi»Boşneagu)

Lac natural. Liman fluviatil pe cursul inferior al râului Mostiştea cu suprafaţa de 18,6 km2 şi volumul de 16 mil m3 (rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Este folosit pentru piscicultură şi irigaţii. Ichtiofaună: crap, somn, caras, biban, plătică, lin, caracudă, etc.

LACUL FRĂSINET (Călăraşi»Frăsinet)

Lac antropic. Lac antropic creat pe cursul mijlociu al râului Mostiştea în arealul comunelor Frăsinet şi Valea Argovei. Are o suprafaţă de 1.460 ha şi este folosit ca bazin piscicol (ichtiofaună: crap, ştiucă, somn, caras, biban, etc.) şi pentru irigaţii

LACUL VALEA ROŞIE (Călăraşi»Mitreni)

Lac natural. Are o suprafaţă de 14 ha, cu apă sărată (mineralizare 6,3 g/l), sodică, sulfurată şi cu nămol sapropelic pe fundul lacului, cu valori terapeutice

ARGEŞ Râu în S-SE României, afluent al Dunării la Olteniţa. Are 350 km iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 12.550 kmp. Izvorăşte din partea central-vestică a culmii principale a Munţilor Făgăraş prin doi afluenţi: Buda şi Capra.

DÂMBOVIŢA Râu în S României (268 km). Izvorăşte de pe versantul de N al Munţilor Iezer, de la 2240 m altitudine, curge mai întâi pe direcţia SV-NE, până în dreptul vf. Păpuşa, unde brusc îşi schimbă direcţia către S-SE, traversează extremitatea sudică a Munţilor Piatra Craiului.

DUNĂREA Dunărea este al doilea fluviu în Europa ca lungime şi debit, după Volga. Are 2860 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 817 mii kmp, din care 221,7 mii kmp pe teritoriul României.

PĂDUREA CAIAFELE (Călăraşi»Fundeni)

Rezervaţie naturală (forestieră). Pădure seculară de stejar PĂDUREA CIORNULEASA (Călăraşi»Mitreni)

Rezervaţie naturală (forestieră şi cinegetică). Rezervaţia forestieră Ciornuleasa (75,2 ha), înfiinţată în anul 1954, ocroteşte o pădure de tip şleau de câmpie, cu numeroase elemente sudice, alcătuită din stejar, stejar brumăriu, carpen, cărpiniţă, tei, frasin pufos, vişin turcesc, ulm, etc.

PĂDUREA TĂMĂDĂU (Călăraşi»Călăreţi)

Rezervaţie naturală. Pădure de foioase (stejar, stejar brumărin, carpen, tei, etc.). Este rezervaţie naturală

MONUMENTE ISTORICE

BISERICA FOSTEI MĂNĂSTIRI NEGOEŞTI (Călăraşi»Negoeşti) Monument istoric şi de arhitectură religioasă. Biserica este ctitorie din anii 1648-1649 a domnitorului Matei Basarab şi a soţiei sale Elena. A fost refăcută în anul 1777 (s-au refăcut ferestrele, zidul împrejmuitor şi s-au reparat chiliile). Restaurată în anul 1850.

BISERICA FOSTEI MĂNĂSTIRI PLĂTĂREŞTI (Călăraşi»Fundeni) Monument istoric şi de arhitectură religioasă. Mănăstirea a fost înfiinţată în 1642 de Matei Basarab, soţia sa Elena şi alţii. Cuprinde: - biserica Sf. Mercurie, construită între 1642-1646.

Fisiere in arhiva (3):

  • Resurse Agroturistice
    • C_N.ppt
    • INTRODUCERE_A_B.ppt
    • O_final.ppt