Salmonicultura

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 20582
Mărime: 5.57MB (arhivat)
Cost: Gratis
CURS COMPLET SALMONICULTURA , ANUL III , ZOOTEHNIE , USAMVB

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Locul, istoricul şi importanţa salmoniculturii

Pentru asigurarea cerinţei populaţiei umane de alimente de origine animală pescuitul şi acvacultura reprezintă, alături de zootehnie, ramuri economice de mare importanţă de care depinde dezvoltarea corectă a organismului uman şi evoluţia societăţii umane.

Pescuitul este cunoscut ca îndeletnicire umană din cele mai vechi timpuri, el contribuind permanent într-o măsură considerabilă la asigurarea cerinţei de alimente proteice mai ales pentru populaţiile din zonele limitrofe apelor, indiferent de caracteristicile apei (continentală sau marină).

Statisticile F.A.O. publicate în perioada anilor 2000 arată că pescuitul mondial asigură până la 30 % din producţia totală de produse de origine animală iar acvacultura (activitatea de creştere a organismelor din mediu acvatic) participă cu cca. 15 % din producţia amintită. PHILIPPE, 2002, citat de PĂSĂRIN, STAN şi MISĂILĂ, 2004, arată că restul producţiei animaliere (55 %) este asigurat de animalele domestice terestre, respectiv de suine – cca. 25 % ; de bovine şi bubaline – cca 19 % ; de păsări – cca. 15 % ; de ovine şi caprine – cca. 3 % şi de diverse alte resurse cu cca. 1 %.

În paralel cu domesticirea animalelor terestre, oamenii s-au preocupat şi au pus în practică, creşterea peştilor în condiţii controlate. Această practică, cunoscută astăzi larg sub denumirea de piscicultură (activitatea de creştere dirijată a diferitelor specii de peşti) sau acvacultură (termen introdus relativ recent, după 1970, prin care se descrie mai cuprinzător activitatea de creştere dirijată a organismelor acvatice, începând cu algele şi molluştele şi terminând cu crustaceele, peştii şi chiar cu unele memifere acvatice), era cunoscută încă de la egipteni şi chinezi, iar în timpuri mai apropiate la romani.

În definiţie, acvacultura desemnează totalitatea activităţilor de cultivare a mediului acvatic de către om, aşa cum agricultura este cultivarea solului. Acvacultura diferă fundamental de pescuit prin faptul că producţia obţinută este rezultatul creşterii dirijate de către om a organismelor acvatice respective, pe când pescuitul se rezumă numai la activitatea de capturare a organismelor acvatice produse natural de mediul acvatic.

Managementul modern al pescuitului, cu raţionalizarea acestuia şi gestionarea umană a stocurilor de organisme acvatice din fiecare specie de interes economic, tinde în prezent să se apropie de acvacultură, mai ales în mediile acvatice închise (lagune, fiorduri, lacuri, golfuri, etc.) şi în plus constituie un indicator din ce în ce mai important în aprecierea nivelului de civilizaţie al naţiunilor.

Cantităţile de peşte capturat pe plan mondial şi producţiile obţinute din acvacultură au cunoscut permanent o dinamică ascendentă (tabelul 1.), ritmuri de creştere mai mari înregistrându-se în acvacultură. Astfel, dacă în anul 1900 se obţineau pe plan mondial cca. 4 milioane tone de organisme acvatice, adică 2,6 kg/locuitor/an, în 1960 se obţineau cca. 40 milioane tone (cca.13 kg/locuitor/an), iar în anii 1970…1978, s-a ajuns la o producţie mondială de 65…75 milioane tone, adică 17…20 kg/locuitor/an. În anul 2000 producţia mondială de organisme acvatice a atins nivelul de cca. 106 milioane tone, din care 17,3 milioane tone din acvacultură (cca.16 % din producţia totală).

Tabel 1: Evoluţia pescuitului şi a acvaculturii pe plan mondial în perioada 1970 – 2002 (după PHILIPPE, 2002, citat de PĂSĂRIN, STAN şi MISĂILĂ, 2004)

Anul Producţia totală

(milioane tone) din care producţia realizată în acvacultură

milioane tone %

1970 64,2 5,0 7,7

1975 68,6 6,1 8,9

1980 75,8 8,2 10,8

1985 89,5 11,1 12,4

1990 102,2 15,3 15,0

1991 102,1 16,6 16,2

2000 106,3 17,3 16,2

2002 120,0 18,6 15,5

Producţiile mondiale obţinute din acvacultură au crescut foarte mult în ultimii ani, cu variaţii cantitative importante de la o zonă geografică la alta (tabelul 2.) şi de la o ţară la alta. În ţările în curs de dezvoltare s-a acordat în linii mari o mai mare atenţie dezvoltării cipriniculturii, ca o alternativă mai facilă şi mai eficientă pentru obţinerea unei cantităţi mai mari de produse animaliere valoroase. Pentru ţările mai dezvoltate a apărut ca oportună economic promovarea pe scară largă a salmoniculturii şi sturioniculturii, activităţi în măsură să satisfacă cele mai exigente gusturi ale consumatorului uman, cu specii de mare valoare nutritivă şi culinară. În plus este promovată intens activitatea de pescuit sportiv pentru repercursiunile sale indirecte în dezvoltarea intensă a activităţilor de turism şi servicii.

Preview document

Salmonicultura - Pagina 1
Salmonicultura - Pagina 2
Salmonicultura - Pagina 3
Salmonicultura - Pagina 4
Salmonicultura - Pagina 5
Salmonicultura - Pagina 6
Salmonicultura - Pagina 7
Salmonicultura - Pagina 8
Salmonicultura - Pagina 9
Salmonicultura - Pagina 10
Salmonicultura - Pagina 11
Salmonicultura - Pagina 12
Salmonicultura - Pagina 13
Salmonicultura - Pagina 14
Salmonicultura - Pagina 15
Salmonicultura - Pagina 16
Salmonicultura - Pagina 17
Salmonicultura - Pagina 18
Salmonicultura - Pagina 19
Salmonicultura - Pagina 20
Salmonicultura - Pagina 21
Salmonicultura - Pagina 22
Salmonicultura - Pagina 23
Salmonicultura - Pagina 24
Salmonicultura - Pagina 25
Salmonicultura - Pagina 26
Salmonicultura - Pagina 27
Salmonicultura - Pagina 28
Salmonicultura - Pagina 29
Salmonicultura - Pagina 30
Salmonicultura - Pagina 31
Salmonicultura - Pagina 32
Salmonicultura - Pagina 33
Salmonicultura - Pagina 34
Salmonicultura - Pagina 35
Salmonicultura - Pagina 36
Salmonicultura - Pagina 37
Salmonicultura - Pagina 38
Salmonicultura - Pagina 39
Salmonicultura - Pagina 40
Salmonicultura - Pagina 41
Salmonicultura - Pagina 42
Salmonicultura - Pagina 43
Salmonicultura - Pagina 44
Salmonicultura - Pagina 45
Salmonicultura - Pagina 46
Salmonicultura - Pagina 47
Salmonicultura - Pagina 48
Salmonicultura - Pagina 49
Salmonicultura - Pagina 50
Salmonicultura - Pagina 51
Salmonicultura - Pagina 52
Salmonicultura - Pagina 53
Salmonicultura - Pagina 54
Salmonicultura - Pagina 55
Salmonicultura - Pagina 56
Salmonicultura - Pagina 57
Salmonicultura - Pagina 58
Salmonicultura - Pagina 59
Salmonicultura - Pagina 60
Salmonicultura - Pagina 61
Salmonicultura - Pagina 62
Salmonicultura - Pagina 63
Salmonicultura - Pagina 64
Salmonicultura - Pagina 65
Salmonicultura - Pagina 66
Salmonicultura - Pagina 67
Salmonicultura - Pagina 68
Salmonicultura - Pagina 69
Salmonicultura - Pagina 70
Salmonicultura - Pagina 71
Salmonicultura - Pagina 72
Salmonicultura - Pagina 73
Salmonicultura - Pagina 74
Salmonicultura - Pagina 75
Salmonicultura - Pagina 76
Salmonicultura - Pagina 77
Salmonicultura - Pagina 78
Salmonicultura - Pagina 79
Salmonicultura - Pagina 80
Salmonicultura - Pagina 81
Salmonicultura - Pagina 82
Salmonicultura - Pagina 83
Salmonicultura - Pagina 84
Salmonicultura - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Salmonicultura.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de Specialitate - Vanatoare

Cap.I Introducere In tara noastra,datorita conditiilor de mediu favorabile,se gasesc numeroase specii de vanat,diferentiate dupa zonele de...

Impaduriri

PIESE SCRISE 1. Descrierea unitAtii de bazA (de productie) 1.1. Asezarea geograficA. Padurea de folosinta forestiera apartinand comunei...

Proiect Tehnologic de Exploatare a Lemnului

Tema proiectului Proiect tehnologic de exploatare a lemnului din partida 318, parchetul Rojiste, U.P. V Madona, u.a. 100F, O.S. Sadova, D.S....

Proiect la Exploatari Forestiere - Devizul Tehnico–Economic privind Exploatarea Masei Lemnoase

Tema proiectului Să se întocmească devizul tehnico – economic privind exploatarea masei lemnoase din parchetul Tărcaiţa , partida 500 din cadrul...

Ameliorații Silvice

TEMA PROIECTULUI Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP...

Expertiza unor Fructe de Mare - Expertiza Melcilor de Mare

INTRODUCERE Fructele de mare sunt orice formă de viaţă ce sunt considerate produse în alimentaţia oamenilor. Fructele de mare include peşti şi...

Management Silvopastoral

I - INTRODUCERE Agrosilvicultura reprezintă totalitatea sistemelor de utilizare a teritoriului care asociază arborii sau alta vegetaţie lemnoasă...

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Te-ar putea interesa și

Infiintarea unei Pastravarii

Descrierea generala a zonei studiate 1.1. Situatia geografica Păstrăvăria Ianca, situată în raza comunei Ianca, mai precis în S-V acesteia în...

Studiul Fizico-Geografic al Cursului Inferior al Ialomitei

I. INTRODUCERE „Apa tu nu eşti necesară vieţii, ci eşti însăşi viaţa; bogăţie fără seamă pe pământ; tu, cea mai delicată, tu cea mai pură; tu,...

Componenta Ecologica a Dezvoltarii Economice

INTRODUCERE Prezenta lucrare este rezultatul unui efort de analiză a chestiunii protejării mediului din perspectivă economică – a eficienţei...

Parcul Natural Vanatori Neamt

I.Pozitionare geografica Parcul Natural Vânători Neamţ se află situat în nordul judeţului Neamţ, la graniţa cu Suceava,cu precădere în raza...

Importanța calității apei potabile

CAPITOLUL I INTRODUCERE IMPORTANŢA CALITĂŢII APEI POTABILE ÎN CONCEPTUL DEZVOLTĂRII DURABILE I.1.POLITICA DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN UE ŞI ÎN...

Proiectarea unei Amenajari Piscicole

Tema proiectului Să se proiecteze o amenajare ciprinicolă 2. Date necesare pentru proiect: • suprafaţa de creştere vara a-III-a: -40 ha •...

Cresterea Iepurilor si Cresterea Pastravului

INTRODUCERE Creşterea raţională a iepurilor de casă, cunicultura, oferă posibilitatea de sporire a veniturilor unui număr mare de locuitori de la...

Studii si Cercetari Privind Epurarea si Recircularea Apelor din Industria Piscicola

CAPITOLUL I. STADIUL ACTUAL AL CALITĂŢII APELOR PISCICOLE ÎN ROMÂNIA Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii şi principiilor...

Ai nevoie de altceva?