Sistemul de management al sigurantei alimentului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Sistemul de management al sigurantei alimentului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Agronomie

Extras din document

Siguranţa alimentului este legată de existenţa pericolelor în alimente, în momentul consumului. Pentru că, introducerea pericolelor de natură alimentară, poate apărea în orice etapă a lanţului alimentar, se impune control adecvat pe tot parcursul lanţului alimentar. În acest fel siguranţa alimentului este asigurată prin efortul combinat al tuturor participanţilor în lanţul alimentar.

Din lanţul alimentar fac parte organizaţii cu activitaţi diferite, de la producătorii de furaje, până la producătorii de alimente, operatori de transport şi depozitare, subcontractanţii pentru magazinele de vânzare cu amănuntul şi depozitele alimentare, împreună cu organizaţiile conexe cum ar fi: producătorii de echipamente, materiale de ambalare, agenţi de curăţenie, aditivi şi ingrediente. În aceeaşi categorie se includ şi furnizorii de servicii.

ISO 22000:2005, cuprinde recomandări şi specifică cerinţele pentru un sistem de management al siguranţei alimentelor. Standardul combină elemente cheie care asigură siguranţa alimentelor de-a lungul lanţului alimentar, până în momentul consumului final.

Aceste elemente cheie sunt:

1. comunicarea interactivă

2. sistem de management

3. programe preliminare

4. principii HACCP.

1. De-a lungul lanţului alimentar, comunicarea este esenţială pentru a asigura că toate pericolele semnificative pentru siguranţa alimentului sunt identificate şi controlate adecvat în fiecare etapă din lanţul alimentar. Aceasta implică comunicarea între organizaţiile atât din amonte cât şi din aval pe lanţul alimentar. Foarte importantă este comunicarea cu clienţii şi furnizorii despre pericolele identificate şi măsurile de control aplicare acestor pericole, care vor ajuta la clarificarea cerinţelor clientului şi furnizorului, la necesitatea acestor cerinţe şi impactul acestora asupra produsului finit.

Este esenţială recunoaşterea rolului şi poziţiei organizaţiei în lanţul alimentar, pentru a asigura o comunicare interactivă, eficientă pe tot lanţul, cu scopul de a furniza consumatorului final produse alimentare sigure.

Figura 1, prezintă un exemplu de canale de comunicare între părţile interesate din lanţul alimentar, fără a prezenta tipul de comunicaţii interactive.

Fig. 1. Canale de comunicare între părţile interesate din lanţul alimentar

La nivel de organizaţie, sistemul de siguranţă a alimentului, este stabilit, aplicat şi actualizat, în cadrul unui sistem de management structurat şi încorporat în activităţile generale de management ale organizaţiei, conferindu-i acesteia şi părţilor interesate, beneficiu maxim.

Acest standard internaţional a fost corelat ISO 9001, cu scopul de a mări compatibilitatea amândurora. Există referinţe încrucişate între ISO 22000 şi ISO 9001 (vezi anexa A).

Acest standard, poate fi aplicat independent de alte standarde de management de sistem. El integrează principiile sistemului Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP- Analiza Pericolelor şi a Punctelor Critice de Control) şi etapele de aplicare elaborate

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de management al sigurantei alimentului.doc