Sociologie și Dezvoltare Rurală

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 49849
Mărime: 810.30KB (arhivat)
Publicat de: Zaraza Cecilia Nagy
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 1

OBIECTUL SOCIOLOGIEI RURALE

ŞI EVOLUŢIA GÂNDIRII SOCIOLOGICE

DIN ROMÂNIA

1.1. Obiectul sociologiei

1.2. Funcţiile sociologiei

1.3. Gândirea sociologică din România

1.1. OBIECTUL SOCIOLOGIEI

Sociologia face parte din grupa ştiinţelor sociale, care la rândul

lor se împart în trei subgrupe:

1. Ştiinţe socile generale, cum ar fi: sociologie generală,

sociologie de ramură (industrială, rurală, economică,

medicală, religioasă etc.).

2. Ştiinţe sociale particulare, cum ar fi: economie, politologie,

drept, demografie, istorie etc.

3. Ştiinţe sociale ale acţiunii (managementul producţiei,

marketing, managementul conducerii şi deciziei etc.).

Sociologia rurală poate fi considerată drept o ştiinţă de sinteză,

care studiază spaţiul rural, preluând şi interpretând studiile şi analizele

efectuate de alte ştiinţe: sociale, economice, istorice, demografice,

geografice etc. în propriul ei scop, acela de a prezenta realitatea

socială şi tendinţele de evoluţie a fenomenelor studiate.

Conceptul de sociologie a fost enunţat pentru prima dată de

filozoful şi sociologul francez Auguste Comte şi termenul derivă de la

cuvintele "socius", care înseamnă asociat şi "logos" ştiinţă. Prin

urmare sociologia este ştiinţa care se ocupă de studiul proceselor

sociale, relaţiilor interumane, instituţiilor sociale existente, cercetând

cu prioritate realităţile sociale.

Învăţământul sociologic a debutat în România în 1896 la

Universitatea Bucureşti şi anul următor la Universitatea din Iaşi,

devenind mai târziu, o disciplină obligatorie de studiu, în ambele

centre universitare.

Sociologia nu studiază fenomene izolate, ci ansamblul relaţiilor

sociale, procesele ce de desfăşoară în anumite grupuri şi colectivităţi

sociale, realitatea socială la un moment dat şi tendinţele de evoluţie a

acestor realităţi.

Prin urmare sociologia ca ştiinţă a societăţii nu tratează individul,

ci grupul de oameni sau colectivitatea socială ce o alcătuiesc (satul,

familia, şcoală etc.). Realitatea socială este reflectată şi studiate prin

viaţa economică, spirituală, organizarea juridică şi politică a societăţii

etc.

Sociologia rurală este o ramură a sociologiei care studiază

fenomenele, procesele şi realităţile sociale ale vieţii rurale,

colectivităţile săteşti, normele şi comportamentul populaţiei rurale,

structurile de proprietate, fenomenele de integrare din producţia

agricolă etc. şi cum influenţează acestea viaţa social-economică din

rural. Spre deosebire de alte ramuri ale sociologiei, sociologia rurală

este, în primul rând, o ştiinţă de teren, cu un pronunţat caracter practic,

ceea ce explică importanţa tehnicilor de cercetare utilizate în acest

domeniu: tehnica observaţiei directe, documentarii de teren şi

monografică.

Raporturile sociologiei rurale cu disciplinele înrudite sunt de

complementaritate, de colaborare şi nu de subordonare.

1.2. FUNCŢIILE SOCIOLOGIEI

Sociologia, ca ştiinţă a vieţii sociale, are o serie de funcţii, de sarcini,

pe care trebuie să le îndeplinească în orice acţiune de cercetare.

⇒ Prima funcţie a sociologiei este cea de constatare (diagnoză

sa expozitivă) şi de expunere sau prezentare a realităţii sociale rurale

la un moment dat. În acest proces de constatare, sociologia începe prin

a descrie fenomenele, urmând ca în alte etape să parcurgă şi alte trepte

ale cunoaşterii.

⇒ A doua funcţie a sociologiei este cea explicativă şi

interpretativă, urmărind să descopere legăturile esenţiale care

constituie regulile vieţii sociale într-o anumită etapă istorică sau zonă

geograf-economică. Sociologia, prin urmare, trebuie să descopere

raporturile fundamentale, dintre fenomenele şi procesele vieţii sociale

şi a cauzelor care le determină. Explicând geneza fenomenelor sociale,

sociologul poate sesiza tendinţa de dezvoltare a fenomenelor şi

proceselor sociale.

⇒ A treia funcţie, şi cea mai importantă, este funcţia critică.

Sociologia trebuie să examineze în mod critic fenomenele sociale şi să

semnaleze dificultăţile vieţii sociale. Sociologia nu trebuie să fie o ştiinţă

apologetică, rolul ei este să analizeze realitatea socială, fapt pentru care,

după reforma învăţământului din 1948, după modelul sovietic, disciplina

de sociologie a fost scoasă din planul de învăţământ, iar sociologii au fost

marginalizaţi, excluşi din viaţa socială sau exterminaţi fizic şi moral (D.

Gusti, Tr. Herseni, M. Vulcănescu).

⇒ A patra funcţie este cea prospectivă, de prognoză socialeconomică,

în care sens cercetările sociologice trebuie să prezinte

sensul de dezvoltare optimă a societăţii, alternativele de construcţie

economică şi socială.

⇒ A cincea funcţiune este cea aplicativă, sociologia având ca

obiectiv de a oferi soluţii practice pe care să le verifice în prealabil,

după care ele pot deveni propuneri pentru factorii politici decizionali.

Preview document

Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 1
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 2
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 3
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 4
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 5
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 6
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 7
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 8
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 9
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 10
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 11
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 12
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 13
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 14
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 15
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 16
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 17
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 18
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 19
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 20
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 21
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 22
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 23
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 24
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 25
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 26
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 27
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 28
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 29
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 30
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 31
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 32
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 33
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 34
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 35
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 36
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 37
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 38
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 39
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 40
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 41
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 42
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 43
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 44
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 45
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 46
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 47
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 48
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 49
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 50
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 51
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 52
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 53
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 54
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 55
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 56
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 57
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 58
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 59
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 60
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 61
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 62
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 63
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 64
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 65
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 66
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 67
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 68
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 69
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 70
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 71
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 72
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 73
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 74
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 75
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 76
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 77
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 78
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 79
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 80
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 81
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 82
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 83
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 84
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 85
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 86
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 87
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 88
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 89
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 90
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 91
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 92
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 93
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 94
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 95
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 96
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 97
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 98
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 99
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 100
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 101
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 102
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 103
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 104
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 105
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 106
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 107
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 108
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 109
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 110
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 111
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 112
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 113
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 114
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 115
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 116
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 117
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 118
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 119
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 120
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 121
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 122
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 123
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 124
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 125
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 126
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 127
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 128
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 129
Sociologie și Dezvoltare Rurală - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Sociologie si Dezvoltare Rurala.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui adăpost cu o capacitate de 25 vaci de lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu,...

Stațiunea de cercetare și producție legumicolă Buzău

CAPITOLUL I PREZENT SI PERSPECTIVA LA S.C.P.L. BUZAU 1.1. Scurt istoric privind S.C.P.L. BUZAU Date generale Statiunea de Cercetare si...

Cătina albă

TEHNICI SI APARATE PENTRU CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR I. 1. Denumirea produsului : - Hippophae rhamnoidas - catina cenusie, catina de rau. -...

Proiect dezvoltare rurală

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Stații meteorologice automate

Statii meteorologice automate Principii generale de constructie si functionare Exemple Statiile meteorologice automate, comparativ cu cele...

Porumbul

Porumbul (semitimpuriu) Importanta culturii Porumbul (Zea mays L) este una din cele mai valoroase plante cultivate datorita productivitatii...

Sistemul Pomicol

SISTEME HORTICOLE COMPARATE Sistemul pomicol IMPORTANTA Actiunea de infiintare a unei plantatii pomicole (livezi) este de importanta majora,...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești

Privită în cadrul ştiinţelor sociale, sociologia rurală este o disciplină relativ recentă, tânără, ea devenind centenară abia la începutul acestui...

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Importanța lui Ibn Khaldun pentru filosofia arabă a istoriei

Introducere 1. Din Imperiu arab – Imperiu islamic Originar din Tunis, Ibn Haldun este un reprezentant tipic al vecului al XIV-lea. La data...

Fundamentarea unui Proiect de Investiții în Mediul Rural

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii 1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială Noţiunea de...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Economia Tranzacțională și Economia de Subzistență în Mediul Rural

CAPITOLUL 1 Evoluţia mediului rural Dacă apariţia mediului urban este legată de o anumită etapă (mijlocie sau superioară) a dezvoltării sociale...

Dezvoltare Comunitară

Introducere Situată pe cele mai frumoase meleaguri ale judeţului Vaslui, Comuna Ştefan cel Mare nu a fost studiată prin multe lucrări ştiinţifice...

Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural

I.Problema cercetarii Cunoaşterea dar mai ales dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, prin dimensiunea...

Ai nevoie de altceva?