Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila

Curs
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 270 în total
Cuvinte : 110517
Mărime: 8.85MB (arhivat)
Cost: Gratis
Capitolele 1-5

Cuprins

SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ

1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie 8

1.2. Ruralul şi urbanul. Delimitări conceptuale. Criterii de

delimitare 10

1.2.1. Criterii de delimitare a aşezărilor urbane şi

rurale în România 13

1.2.2. Încercări de definire a ruralului şi urbanului pe

plan mondial 19

1.2.3. Delimitarea spaţiului rural conform criteriilor Organizaţiei

pentru Comerţ şi Dezvoltare Economică şi ale

Uniunii Europene 23

1.3. Structura spaţiului rural 25

1.3.1. Zone rurale periurbane sau preorăşeneşti 26

1.3.2. Zonele rurale intermediare sau în echilibru 26

1.3.3. Zonele rurale periferice, marginale sau defavorizate 28

1.4. Caracteristicile şi funcţiile spaţiului rural 32

1.4.1. Caracteristicile spaţiului rural 32

1.4.2. Funcţiile spaţiului rural 34

1.5. Dezvoltarea rurală - noţiune, definiţie 36

1.5.1. Dezvoltarea rurală în plan economic 37

1.5.2. Dezvoltarea rurală în plan ecologic 39

1.5.3. Dezvoltarea rurală în plan social 40

1.6. Dezvoltarea rurală durabilă 41

1.6.1. Conceptul de dezvoltare durabilă 41

1.6.2. Conceptul de dezvoltare rurală integrată şi obiectivele

dezvoltării rurale integrate 44

1.6.3. Principiile dezvoltării rurale durabile 48

1.6.4. Factorii dezvoltării rurale durabile 50

Extras din document

Capitolul 1

SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ

1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie

Termenul de spaţiu rural a fost şi este subiectul a numeroase definiţii şi interpretări.

Astfel în literatura de specialitate numeroşi specialişti în domeniu au definit noţiunea de spaţiu rural şi dezvoltare rurală sub diferite aspecte. Mulţi specialişti definesc spaţiul rural prin opoziţie cu spaţiul urban ca fiind „zona caracterizată printr-o populare şi densitate relativ slabă şi prin preponderenţa activităţii agricole”.

Lemoin F. consideră că spaţiul rural cuprinde „teritoriul naţional minus ceea ce este urbanizat, ceea ce constituie localităţile urbane şi activităţile industriale”.

Spaţiul rural, contrar spaţiului urban, nu comportă mari concentrări de oameni. Aglomerările sunt limitate la dimensiunile satului.

Pierre George, definind ruralul prin raport cu urbanul arată că: „satul se opune oraşului; faptele de la sat sunt fapte rurale” ”geografia rurală studiază satul şi nu numai agricultura” ”satul fiind tema de visare a ţăranilor urbanizaţi care şi-au părăsit amintirile lor”.

În Europa începând cu anii 1987-1988 a început un nou proces de preţuire mai accentuată a spaţiului rural. În această perioadă s-a desfăşurat Campania Europeană pentru lumea rurală, organizată de către Consiliul Europei, campanie compusă dintr-o serie de manifestări şi de conferinţe pe teme diverse, care au fost în mare măsură la originea publicării Cartei elveţiene pentru dezvoltarea lumii rurale, adoptată de către Comitetul Naţional al Mediului Rural pe 16 decembrie 1987.

În timpul celui de-al Doilea Forum European pe probleme de agricultură din octombrie 1992 preşedintele Comisiei de agricultură, de atunci, a propus elaborarea unei carte a dezvoltării rurale europene.

Primul proiect de Cartă Europeană a Spaţiului Rural a fost prezentat Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe 28 iulie 1995, la Strasbourg.

Forma definitivă a Cartei a fost obţinută la Sesiunea Ordinară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe 23 aprilie 1996 sub denumirea de Recomandarea 1296 (1996) cu privire la Carta europeană a spaţiului rural.

Această Cartă a fost realizată pentru a crea principiile directoare dezvoltării durabile a agriculturii, silviculturii şi spaţiului rural european. Aceste principii ar trebui să servească statelor membre şi nemembre ca bază de plecare pentru a putea pregăti o reformă a politicii lor în aceste domenii.

Definiţia spaţiului rural a trecut şi ea prin diferite forme în cursul diferitelor etape ale naşterii Cartei.

Conform articolului 2 din Proiectul de Cartă Europeană a Spaţiului Rural elaborată de Comisia de agricultură şi dezvoltare rurală a Consiliului Europei, prin spaţiu rural se înţelege: terenul agricol, aferent culturilor şi creşterii animalelor şi spaţiului funciar neagricol aferent altor întrebuinţări decât agricultura şi anume locuirea sau activităţile oamenilor care trăiesc în mediul rural.

După discutarea acestui text la cel de-al treilea Forum European de la Verona, din martie 1995, Comisia însărcinată cu amendarea proiectului de cartă europeană a redefinit spaţiul rural prin următoarea formulare: „expresia spaţiului rural conţine zona interioară şi de coastă şi cuprinde satele şi oraşele mici în care cea mai mare parte a terenului este utilizată pentru agricultură şi silvicultură, amenajarea zonelor montane de petrecere a timpului liber şi de distracţii, rezervaţii naturale, ale activităţii de locuit şi de habitat sau destinate unei activităţi artizanale, de service sau industriale”.

Părţile agricole şi neagricole ale spaţiului rural formează o entitate distinctă faţă de spaţiul urban, care se caracterizează prin concentraţii mari de locuitori şi structuri verticale şi orizontale.

Forma definitivă a noţiunii de spaţiu rural o întâlnim în Recomandarea nr. 1296/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la Carta europeană a spaţiului rural, în următoarea definiţie: „expresia (noţiunea) de spaţiu rural are în vedere o zonă interioară, inclusiv satele şi micile oraşe, în care marea parte a terenurilor sunt utilizate pentru:

a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit;

b) activităţile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, servicii etc.);

c) amenajările de zone neurbane pentru timpul liber şi distracţii (sau de rezervaţii naturale);

d) alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit)”.

Noua concepţie despre rural spune că spaţiul rural în Europa constituie un spaţiu peisager, preţios, rezultat al unei lungi istorii şi a cărui salvare este o vie preocupare pentru societate.

Spaţiul rural îşi poate îndeplini funcţiile de aprovizionare, de destindere şi de echilibru, din ce în ce mai cerute în societate, doar dacă el va rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător şi dotat cu o bună infrastructură, o agricultură şi o silvicultură viabilă, condiţii locale favorabile activităţilor economice neagricole, un mediu intact şi cu un peisaj îngrijit.

Analiza istorică a evoluţiei mediului rural impune consideraţii privind ruralul tradiţional, modern şi contemporan. Prin urmare, ruralul nu este o realitate statică, ci un mediu dinamic, în permanentă evoluţie şi confruntare cu mediul urban. Astfel, ruralul modern ia treptat locul ruralului tradiţional.

Dar spaţiul rural se defineşte ca un mod particular de utilizare a spaţiului şi a vieţii sociale şi se caracterizează prin:

a) o densitate redusă de locuitori şi de construcţii, făcând să apară preponderent în peisaje o întindere vegetală;

b) uzanţa economică de dominanţă agro-silvico-pastorală;

c) modul de viaţă a locuitorilor săi caracterizat prin apartenenţa lor la colectivităţile de talie limitată şi prin raportul lor particular cu spaţiul;

d) o identitate şi o reprezentare specifică, cu conotaţii puternice ale culturii săteşti. (Kayser, B., 1990)

Spre deosebire de sat, care se referă la unităţi sociale sau aşezări umane specifice, puternic individualizate, conceptul de rural sugerează ansamblul spaţiului în care sunt situate satele, raporturile lor de interdependenţă şi specificitate ecologică a comunităţii săteşti. Conceptul de rural, de asemenea, desemnează anumite populaţii care se disting în interiorul colectivităţii umane sau a societăţii globale prin particularităţi economice, demografice, ecologice şi socio-culturale.

Preview document

Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 1
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 2
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 3
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 4
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 5
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 6
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 7
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 8
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 9
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 10
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 11
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 12
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 13
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 14
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 15
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 16
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 17
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 18
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 19
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 20
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 21
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 22
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 23
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 24
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 25
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 26
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 27
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 28
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 29
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 30
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 31
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 32
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 33
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 34
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 35
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 36
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 37
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 38
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 39
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 40
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 41
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 42
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 43
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 44
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 45
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 46
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 47
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 48
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 49
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 50
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 51
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 52
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 53
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 54
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 55
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 56
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 57
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 58
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 59
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 60
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 61
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 62
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 63
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 64
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 65
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 66
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 67
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 68
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 69
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 70
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 71
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 72
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 73
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 74
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 75
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 76
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 77
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 78
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 79
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 80
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 81
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 82
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 83
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 84
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 85
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 86
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 87
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 88
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 89
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 90
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 91
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 92
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 93
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 94
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 95
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 96
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 97
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 98
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 99
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 100
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 101
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 102
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 103
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 104
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 105
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 106
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 107
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 108
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 109
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 110
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 111
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 112
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 113
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 114
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 115
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 116
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 117
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 118
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 119
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 120
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 121
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 122
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 123
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 124
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 125
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 126
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 127
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 128
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 129
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 130
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 131
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 132
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 133
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 134
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 135
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 136
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 137
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 138
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 139
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 140
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 141
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 142
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 143
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 144
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 145
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 146
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 147
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 148
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 149
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 150
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 151
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 152
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 153
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 154
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 155
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 156
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 157
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 158
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 159
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 160
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 161
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 162
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 163
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 164
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 165
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 166
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 167
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 168
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 169
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 170
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 171
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 172
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 173
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 174
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 175
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 176
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 177
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 178
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 179
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 180
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 181
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 182
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 183
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 184
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 185
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 186
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 187
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 188
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 189
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 190
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 191
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 192
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 193
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 194
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 195
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 196
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 197
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 198
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 199
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 200
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 201
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 202
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 203
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 204
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 205
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 206
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 207
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 208
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 209
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 210
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 211
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 212
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 213
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 214
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 215
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 216
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 217
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 218
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 219
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 220
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 221
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 222
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 223
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 224
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 225
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 226
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 227
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 228
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 229
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 230
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 231
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 232
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 233
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 234
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 235
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 236
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 237
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 238
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 239
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 240
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 241
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 242
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 243
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 244
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 245
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 246
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 247
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 248
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 249
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 250
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 251
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 252
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 253
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 254
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 255
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 256
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 257
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 258
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 259
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 260
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 261
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 262
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 263
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 264
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 265
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 266
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 267
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 268
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 269
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 270
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 271
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 272
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 273
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 274
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 275
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 276
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 277
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 278
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 279
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 280
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 281
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 282
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 283
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 284
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 285
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 286
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 287
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 288
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 289
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 290
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 291
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 292
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 293
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 294
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 295
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 296
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 297
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 298
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 299
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 300
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 301
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 302
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 303
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 304
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 305
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 306
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 307
Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila - Pagina 308

Conținut arhivă zip

 • Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila
  • cap 5.doc
  • cap02.doc
  • Cap4-prelucrat.doc
  • Capitolul 3.doc
  • capitolul1.DOC

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - Pastravarie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ,...

Planificarea si Prognozarea Productiei in Cultura Plantelor de Camp - Tutun

Introducere Cunoaşterea realizărilor şi stării actuale ale agriculturii, ca una din principalele ramuri ale economiei naţionale, precum şi...

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Metodologia Analizei Microeconomice

Metodologia pentru orice ştiinţă reprezintă mijloacele ştiinţifice cu ajutorul cărora se studiază esenţa, dinamica fenomenelor precum şi structura...

Plante Floricole Cultivate la Ghivece in Cultura Hidroponica

Plante floricole cultivate la ghivece in cultura hidroponica Cultura hidroponica reprezinta un sistem de cultivare a plantelor fara a utiliza...

Consultanță Agricolă

CAP. I STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI VASLUI 1.1. Structura organizatorica a Oficiului...

Proiect Dezvoltare Rurala

Costul total al proiectului este de :177.000euro ,din care 100.000 euro sunt grant iar restul de 77.000 provin din co-finantare a Consiliului Local...

Principii de Agricultura Durabila si Dezvoltare Rurala

INTRODUCERE: Strategiile pe termen lung trebuie luate în considerare cu atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate fructificate. Istoria...

Te-ar putea interesa și

Cercetari cu Privire la Agroturismul Montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Monografia Sociologică și Dezvoltarea Rurală

INTRODUCERE Chiar dacă şi-a sporit securitatea militara ca membră a NATO şi UE, România a ramas la fel de expusă ca în vremurile molimelor şi...

Proiecte și Fonduri ale Uniunii Europene

Cap. 1: PROIECTE SI FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE POSTINTEGRARE Fondurile si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina...

Amenajarea Spatiului Rural in Subcarpatii Getici

Cap.I.Subcarpatii Getici 1.1.Scurt istoric si asezare Subcarpații Getici sunt un sector subcarpatic care se întinde de la Valea Dâmboviței în Est...

Strategii de Dezvoltare în Mediul Rural

I.Problema cercetarii Cunoaşterea dar mai ales dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi de importanţă vitală pentru o ţară, prin dimensiunea...

Organizarea si Amenajarea Spatiilor Rurale Conform Conceptului de Dezvoltare Durabila

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale “Dezvoltarea durabilă este cea care urmăreşte nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea...

Dezvoltare durabilă

Introducere Moșnița Nouă (în germană Neumoschnitza, în maghiară Újmosnica) este o comună din județul Timiș, Banat,România. Este reședința comunei...

Ai nevoie de altceva?