Zooeconomie

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 109 în total
Mărime: 104.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Aurel CHIRAN, Şef lucrări Dr. Elena GÎNDU

Extras din document

1.1. Importanţa agriculturii în condiţiile crizei alimentare

În condiţiile crizei energetice şi alimentare mondiale, dezvoltarea prioritară a agriculturii, alături de producţia de energie, a devenit un deziderat major al dezvoltării economice de ansamblu.

-agricultura constituie ramura vitală pentru dezvoltarea economică

-agricultura este o importantă sursă de materii prime pentru industria procesatoare;

-agricultura este o importantă piaţă de desfacere pentru produsele neagricole;

-agricultura are un rol determinant în progresul rapid al întregii economii;

Din analiza statistică a 141 ţări, publicată de O.N.U. a rezultat faptul că:

în 61 state, agricultura contribuie cu peste 20 % din P.I.B.;

în 35 state, agriculturii îi revine peste 1/3 din P.I.B.;

în 18 state, agricultura contribuie cu cea mai mare pondere în formarea Produsului Intern Brut;

Agricultura a fost şi rămâne principala sursă de alimente pentru populaţie mai ales în condiţiile “exploziei demografice” care se manifestă în ţările sărace.

Potrivit unor studii ale Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie (F.A.O.), criza alimentară este determinată de mai mulţi factori:

randamente agricole scăzute în unele ţări sărace;

creşterea mai rapidă a populaţiei decât a producţiei agricole în unele zone şi state neindustrializate;

scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe din terenul arabil;

costul ridicat al atragerii în circuitul agricol a unor terenuri din diferite zone neagricole ale globului;

neconcordanţa dintre resursele alocate dezvoltării agriculturii şi cele alocate în alte domenii, inclusiv pentru cheltuielile militare

În România, în urma aplicării legilor nr.18/1991, nr.169/1997 şi nr.1/2000 – privind fondul funciar, structura agrară a suferit numeroase schimbări.

Spre exemplu, până în anul 2000, pe suprafaţa de 9 milioane hectare au apărut 4,17 milioane exploataţii agricole, având o suprafaţă medie de 2,2 hectare, cu 5-16 parcele fiecare, astfel că, România a devenit ţara cu agricultura cea mai fărâmiţată şi cea mai slab dezvoltată din Europa.

Din cele 9 milioane hectare fărâmiţate, circa 45 % dintre proprietari locuiau în oraşe;

În acelaşi timp, a avut loc şi distrugerea unui mare număr de construcţii productive, s-au defrişat peste 170.000 hectare livezi, au fost deteriorate peste 1,7 milioane hectare prevăzute cu instalaţii de irigaţie iar peste 20.000 specialişti cu studii superioare din agricultură au fost disponibilizaţi, intrând în rândul şomerilor.

O altă cauză a crizei alimentare româneşti este reprezentată de învechirea şi casarea unui mare număr de tractoare şi maşini agricole:

- din cele163.000 tractoare existente în anul 1989, circa 70 % au fost casate;

cantitatea de îngrăşăminte chimice administrate la hectar s-a redus de la circa 200 Kg, în 1989, la circa 30 Kg, în prezent;

- pierderile anuale de recoltă din agricultură au fost evaluate la circa 30 milioane tone, în echivalent cereale boabe.

Conținut arhivă zip

  • Zooeconomie.ppt

Alții au mai descărcat și

Ferma de Vaci de Lapte cu Intretinere Libera

Cap.1 Memoriu justificativ 1.1 Importanţa şi oportunitatea investiţiei Importanţa creşterii bovinelor rezultă din ponderea pe care o au în...

Conservarea Produselor Alimentare

INTRODUCERE Conservele sunt produse obţinute prin sterilizarea cărnii, laptelui, legumelor şi fructelor, a unor preparate sau mâncăruri, ambalate...

Practica la Tehnologia Cresterii Animalelor - Studiul Productiei de Carne la Bovine

Importanţa creşterii bovinelor Creşterea bovinelor reprezintă o ramură de primă importanţă a agriculturii mondiale, datorită volumului,...

Eficienta Investitiilor - SC Ban Agrotrans SRL

Capitolul: I DESCRIEREA EXPLOATATIEI AGRICOLE 1.1 Prezentarea generala a firmei “SC BAN AGROTRANS SRL” Sediul firmei este in jud. Buzau ,comuna...

Sistemul Calității în Serviciile de Alimentație

Economia de piaţă a intensificat şi la nivelul ţării noastre dezvoltarea sectorului terţiar, respectiv al serviciilor, înfăţişând corespondente ale...

Ferma pentru Îngrășarea Taurinelor

Planul de afaceri este o prezentare scrisă a ceea ce doreşte să realizeze un întreprinzător (investitor) precum şi modul în care intenţionează să...

Infiintare Ferma Agro-Zootehnica prin Achizitia de Vaci de Lapte si Dotarea cu Echipamente Specifice

1. Date generale Denumirea investiţiei Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cu echipamente specifice....

Tehnologii Agricole Comparate

Importanţa agriculturii (rol, funcţii) Factorii ecologici care acţionează în sistemul culturilor de câmp şi horticol Ecosistemul agricol →...

Ai nevoie de altceva?