Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Politici Sociale

  Capitolul I STATUTUL PROFESIONAL ŞI ŞTIINŢIFIC AL ASISTENŢEI SOCIALE 1. Geneza profesiei de asistent social Existenţa activităţilor asistenţiale şi a demersurilor teoretice vizând acest domeniu (de la filosofie şi teologie, până la ştiinţele socio-umane de factură pozitivistă) este fundamental legată de tensionatul raport practic dintre individ şi societate, ca şi de proiecţiile lui la nivel reflexiv. În “arhitectura” socială, individul se regăseşte întotdeauna ca un element condiţionat...

 • Climatologie

  CURS 1: Introducere – conceptele de schimbări globale şi schimbări climatice 1.INTRODUCERE Schimbarile climatice reprezinta o problema actuala prioritara, intrucat atat sistemul natural cat si cel socio-economic sunt sensibile la schimbari ale climei, iar amploarea si viteza prognozate pentru acestea vor avea un impact semnificativ, care va ameninta durabilitatea acestor sisteme. Ecosistemele, viata salbatica si oamenii sunt in general capabili sa se adapteze schimbarilor climatice care...

 • Subiecte Moneda

  Indicatori monetari Monetaristii grupeaza indicatorii monetari in doua categorii. Prima categorie grupeaza indicatori ce ofera informatii privind estimarea evolutiei masei monetare, si care exprima caracterul politicii monetare ca, expansionista sau restrictive. Cea de a doua categorie grupeaza acei indicatori care ofera informatii privid estimarea efectelor exercitate de politica monetarta asupra celei economice, ei exprimand in acest caz obiectivele politici monetare. In practica...

 • Managementul Activitatile Comerciale a Productiei Agroalimentare

  MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII COMERCIALE A PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE Desfăşurarea neîntreruptă a activităţii întreprinderilor este condiţionată, în cea mai mare măsură, de aprovizionarea la timp şi completă a secţiilor, liniilor tehnologice, a locurilor de muncă cu materiile prime, materialele şi de procesele tehnologice ce au loc şi produsele ce urmează a fi fabricate. Punctul de plecare şi problema principală asupra căreia trebuie să se axeze preocuparea întreprinderii pentru o organizare...

 • Cascade Style Sheet

  CSS este utilizat pentru îmbunătăţirea prezentării unei pagini Web. CSS permite stabilirea de proprietăţi pentru elementele HTML utilizând o gamă largă de valori. CSS se ocupa in general cu aspectul si controlul grafic al elementelor din pagina, cum ar fi: textul, imaginile, fondul, culorile si asezarea acestora in cadrul ferestrei paginii. CSS foloseste stiluri, acestea inglobeaza, sub un anumit nume, atribute de formatare care se aplica asupra unui element individual din pagina, asupra...

 • Conceptele si Variabilele Masurarii

  6. Conceptele şi variabilele măsurării Termenii discursului politic: concepte şi alte definiţii Acest capitol revine asupra chestiunilor din capitol 1 şi subliniază faptul că e dificil de observat, de măsurat sau de comparat direct atunci când este vorba de termeni ca slăbiciune militară sau putere politică. Deoarece puterea nu poate fi direct observată, doi oameni care utilizează cuvântul putere pot să înţeleagă lucruri extrem de diferite prin acest termen. Ca urmare, discursul politic...

 • Cursuri Design si Estetica

  ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu de probleme privitoare la esenţa artei, la raporturile ei cu realitatea, la metodele creaţiei artistice, la criteriile şi genurile artei”.* * Coteanu I; Seche L; Seche M.; Hristea Th. (coordonatori); Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1996. a) “Teoria frumosului, a frumuseţii în...

 • Fundamentele Stiintei Marfurilor

  Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE ALE DISCIPLINEI „FUNDAMENTELE ŞTIINŢEI MĂRFURILOR” 1.1. Obiectul şi problematica disciplinei Disciplina „Fundamentele ştiinţei mărfurilor” este una dintre disciplinele fundamentale ale învăţământului economic, care se ocupă de studierea proprietăţilor mărfurilor în strânsă legătură cu calitatea lor. Disciplina se mai numeşte „Bazele merceologiei”. Etimologic, termenul de merceologie derivă de la cuvântul latin merx = marfă (mercis = al...

 • Audit Financiar Contabil Curs

  Notiuni de baza privind AFC I. 1.Definirea si rolul auditului financiar contabil AFC reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania(CAF) AFC consta in verificarea si certificarea situatiilor financiare de catre un profesionist competent si independent in vederea...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei. Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării...

 • Tehnologii Performante in Textile

  Problema optimizării şi raţionalizării tratamentelor preliminare ale materialelor tip bumbac, constituie o deosebită preocupare a cercetării tehnologice in ultimii ani. Pentru dezvoltarea în general a tehnologiei chimice textile, se pot considera schemele: a) Chimie Tehnologie Construcţii de maşini b) În sensul acestor orientări moderne, tehnologia tratamentelor preliminare de curăţire şi albire se bazează pe îmbinarea optimă a cunoştinţelor despre chimismul operaţiilor, cu utilajul...

 • Explicarea Sfintei Liturghii

  1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul şi Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proscomidie. Preotul începe lucrarea Proscomidiei îmbrăcat în toate veşmintele preoţeşti ,, care-l ridică din planul vieţii obişnuite şi-l arată împodobit în veştmântul de curăţenie, de lumină al harului şi prin...

 • Mijloace de Transport Tractate si Autopropulsante

  1. Date generale despre transport Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în...

 • Sociologia Relatiilor Internationale

  I. Ordinea în viaţa socială A spune despre anumite lucruri că, împreună, sunt plasate în ordine, înseamnă, în cea mai simplă accepţiune a termenului, că ele sunt legate unele de altele potrivit unui anumit cadru, că relaţia dintre ele nu este pur şi simplu lăsată pe seama hazardului, ci conţine un anumit principiu identificabil. Un rând de cărţi de pe raftul unei biblioteci corespunde unui cadru ordonat, iar câteva cărţi aşezate pe podea la întâmplare, nu. Dar când avem în vedere ordinea în...

 • Catedra Militara

  Tema 1: “Informaţii din balistica interioară şi exterioară.” Subiecte de studiu. 1. Informaţii despre balistica interioară. 2. Informaţii despre balistica exterioară. 1 Informaţii despre balistica interioară. 1. Balistica interna Balistica interna - este stiinta, care studiaza procesele care se produc în momentul tragerii în deosebi la miscarea glontului (grenadei) în canalul tevii.'9 Prin fenomenul tragerii înţelegem aruncarea glontului (grenadei) din canalul tevii armei sub...

Pagina 10 din 22