Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Analiza Serviciilor de Sanatate si Asistenta Sociala in Regiunea S-V

  INTRODUCERE Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept fundamental al individului, în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi statuate în conformitate cu principiile moderne, toate sistemele de sănătate şi educaţie europene au unele dificultăţi în acoperirea întregii populaţii cu servicii. În România, sărăcirea populaţiei ca şi disfuncţii ale sistemelor educaţional şi medical au generat o serie de forme de excluziune socială de la aceste servicii...

 • Suport Curs - Managementul Aprovizionarii cu Resurse Materiale si Energetice

  MA reprezinta totalit activit prin care se asig elem materiale si tehnice necesare prod in volumul si structura care sa permita realiz obiectivelor generale ale firmei in cond unor costuri minime si a unei eficiente maxime.In literatura de specialitate se ut mai multi termini:aproviz,achizitionare,cumparare,alimentare cu materiale si resurse energetice,asigurare cu mat si echipam tehnice.Intre aceste not exista diferentieri avand in ved ca unele reprez parti compon ale altora.Aproviz-prin...

 • Limba Italiana Contemporana - Semantica

  CORSO 1-2 1. Che cos’e la semantica? Ovvero l’oggetto di studio della semantica. - La semantica è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole (semantica lessicale), degli insiemi delle parole, delle frasi (semantica frasale) e dei testi. 2. Che cos’e il significato? A. Un primo gruppo di definizioni e di tipo referenziale. Per esempio il significato di un nome proprio come Dante Alighieri e l’oggetto particolare del quale esso e il nome (l’individuo Dante...

 • Limba Italiana Contemporana - Pragmatica

  Curs 1 La pragmatica 1. Osservazioni preliminari Il termine “pragmatica” e stato introdotto dal filosofo Americano Ch. Morris (1901-1979) che nella teoria generale dei segni o semiotica distingue tre diversi livelli di analisi: - la semantica riguarda il rapporto dei segni con i referenti - la sintassi studia il rapporto dei segni tra loro - la pragmatica si occupa delle relazioni tra i segni e di chi li usa. 1) Ho da fare. 2) Mi sa/puo dire a che piano sono le confezioni per bambini?...

 • Cursuri Italiana

  Semestrul I Titular: Lector drd. Florin Galis I. Introducere Sintezele se adreseaza studentilor de la toate formele de invatamant: curs de zi, FR si ID. Sintezele de curs vor fi publicate la Editura Universitatii” Spiru Haret”. De asemenea, ele vor fi inregistrate pe Internet. Obiective Cursul practic de limba italiana insoteste, in general, achizitionarea elementelor de baza ale morfologiei si sintaxei. El cuprinde mai multe tipuri de activitati care au ca obiectiv principal...

 • Dinamica Fluidelor

  Introducere Dinamica fluidelor studiază mişcarea fluidelor şi interacţiunea acestora cu corpurile solide, ţinând seama de forţele care determină starea de mişcare şi de transformările energetice produse în timpul mişcării. Introducere La curgerea fluidelor reale, o parte din energia mecanică a fluidului este disipată ireversibil sub formă de energie termică, fenomen datorat viscozităţii fluidelor şi interacţiunii fluidelor cu contururile solide. Introducere Pentru caracterizarea...

 • X-Ray Photoelectron Spectroscopy

  X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Spectroscopia de fotoelectroni cu raze X sau ESCA (Electron Spectroscopy for chemical analysis) Analize de suprafata Studiul straturilor superficiale ale materialelor (<100 ). Spectroscopii de electroni XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy AES: Auger Electron Spectroscopy EELS: Electron Energy Loss Spectroscopy Introducere in X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Introducere in X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Ce este XPS?-...

 • Proiectarea Formelor si Rezistenta la Inaintare a Navelor

  Introducere – Geometria navei Corpul navei Fund -> Chila Bordaje -> Borduri Babord Tribord Punte principală Extremitati Pupa -> Etambou Prova -> Etrava SuprastructuraCorpulLinia etambouluiPuntea principalaLinia etraveiBabordTribordPupaProva Fig.1 06.05.2009 3 Introducere – Geometria navei Corpul navei Fig.2 06.05.2009 4 Introducere – Geometria navei Plane principale de referinţă zP.D.B.L.P.B.W.L.kyx Fig.3 06.05.2009 5 Introducere – Geometria navei Plane...

 • Fiziologia Plantelor Lemnoase

  Obiectivele cursului Studiul proceselor fiziologice fundamentale Mecanismele de bioacumulare Rolul informatiei genetice, a izoenzimelor, a fitohormonilor, fitoreceptorilor, etc Reglarile fiziologice ale fotosintezei, transpiratiei, respiratiei, absorbtiei, prin modificari biochimice adaptative Modul de desfasurare a proceselor fiziologice in raport cu factorii de mediu; Influenta factorilor de mediu asupra proceselor fiziologice Influenta tehnologiilor silvice asupra proceselor...

 • Initiere in Bioenergie

  CURS I INITIERE IN BIOENERGIE AURA SI CULORILE Aura nu exista numai in imaginatie. Ea poate fi fotografiata cu aparate foarte sensibile, in experimente stiintifice strict controlate. Mediumurile folosesc citirea aurei pentru evaluarea sanatatii, a starii mentale, emotionale si psihice a pacientului. Mediumurile vad aura in culori, dar adesea ea poate fi vazuta sub forma unor unde sau alte manifestari energetice (halouri cu forme strict definite). Unele mediumuri nu vad aura, dar o...

 • Audit Extern

  Rapoartele au un rol esenţial în angajamentele de audit şi asigurare, deoarece ele comunică verdictul auditorului. Utilizatorii situaţiilor financiare se aşteaptă ca raportul auditorului să ofere o asigurare privind situaţiile financiare ale companii¬lor. Auditorul poate fi tras la răspundere în cazul în care emite un raport de audit incorect. Raportul de audit reprezintă etapa finală a întregului proces de audit. îl stu¬diem acum pentru a putea face referinţă la diversele rapoarte de audit...

 • Programarea sistemelor informatice

  Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază. 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc luate în consideraţie, deoarece impun o anumită politică a întreprinderilor. La etapa actuală nu mai există o creştere economică generală şi continuă, fiecare întreprindere trebuie să lupte pentru a se impune în raport cu concurenţa sau pur şi simplu pentru a supravieţui. Cu alte cuvinte, ca urmare a acestor transformări, o întreprindere, pentru a...

 • Capitolul 4 - Intemeierea unui Grup

  INTEMEIEREA UNUI GRUP Acest capitol trateaza tipurile de procese ce se produc in grupuri pe parcursul stadiilor de initiere si activitatile asistentilor sociali in vederea facilitarii acestor procese. Membrii cauta sa inteleaga procesul de initiere din mai multe motive. Toate grupurile trec prin faze de initiere iar asistentii sociali care inteleg acest fapt nu vor fi foarte preocupati de intamplarile ce intervin pe parcurs in grup. Ei vor percepe mai degraba aceste intamplari ca pe niste...

 • Materiale Compozite cu Ranforsari Textile

  Definit în sens larg, un material compozit este un ansamblu de materiale distincte, care are caracteristici pe care nu le au materialele constituente în parte. În multe cazuri, materialele, naturale sau sintetice, se găsesc în combinaţie cu alte materiale şi nu acţionând în mod individual. Este cazul corpului uman, construit din carne şi oase sau al betonului armat, unde cimentul este turnat pe un cadru metalic. Compozitele sintetice au apărut prima oară în industria aerospaţială, din...

Pagina 10 din 21