Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Explicarea Sfintei Liturghii

  1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul şi Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proscomidie. Preotul începe lucrarea Proscomidiei îmbrăcat în toate veşmintele preoţeşti ,, care-l ridică din planul vieţii obişnuite şi-l arată împodobit în veştmântul de curăţenie, de lumină al harului şi prin...

 • Mijloace de Transport Tractate si Autopropulsante

  1. Date generale despre transport Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în...

 • Sociologia Relatiilor Internationale

  I. Ordinea în viaţa socială A spune despre anumite lucruri că, împreună, sunt plasate în ordine, înseamnă, în cea mai simplă accepţiune a termenului, că ele sunt legate unele de altele potrivit unui anumit cadru, că relaţia dintre ele nu este pur şi simplu lăsată pe seama hazardului, ci conţine un anumit principiu identificabil. Un rând de cărţi de pe raftul unei biblioteci corespunde unui cadru ordonat, iar câteva cărţi aşezate pe podea la întâmplare, nu. Dar când avem în vedere ordinea în...

 • Catedra Militara

  Tema 1: “Informaţii din balistica interioară şi exterioară.” Subiecte de studiu. 1. Informaţii despre balistica interioară. 2. Informaţii despre balistica exterioară. 1 Informaţii despre balistica interioară. 1. Balistica interna Balistica interna - este stiinta, care studiaza procesele care se produc în momentul tragerii în deosebi la miscarea glontului (grenadei) în canalul tevii.'9 Prin fenomenul tragerii înţelegem aruncarea glontului (grenadei) din canalul tevii armei sub...

 • Arhivistica si Documentaristica

  Termenul de „arhivă” ce-l vom utiliza cu insistenţă pe parcursul cursului de faţă are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, desemnează ansamblul de documente deţinute sau create de o persoană fizică sau juridică, iar pe de alta, spaţiul propriu zis de depozitare al documentelor. Acest termen se foloseşte complementar definind anumite tipuri de arhivă ( arhiva istorică, arhiva curentă, arhiva de filme etc.). Arhivele conservă informaţii de o bogăţie şi utilitate consistente, reprezentând un...

 • Calcul Tabelar - Microsoft Excel

  CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata efectuarii diferitelor operatii cu date organizate matriceal în linii si coloane: - Se pot efectua foarte multe calcule cu ajutorul unor formule simple sau complexe; - Aveti la dispozitie un spatiu de lucru mare care se poate formate si proteja; - Puteti sa reprezentati grafic datele numerice; - Ofera facilitati de exploatare si interogare a...

 • Povestirea Practicilor

  Apariţia acestor tehnici se leagă de Şcoala de la Chicago care a insistat asupra importanţei documentelor biografice. O. Lewis a privilegiat această tehnică, dar şi F. Ferraroti (Histoire et histoire de vie, 1981) ş.a. care au relevat importanţa ei pentru aprehensiunea trăitului, a practicilor oamenilor în situaţiile de viaţă, a rutinelor cotidiene. Unii fac distincţii, între "povestirea practicilor", "istoria vieţii", "demersul autobiografic" ; putem reţine că...

 • Cursuri Geodezie Satelitara - Sinteze pentru Examen

  Helmert defineste geodezia ca fiind stiinta masurarii si curbarii suprafetei Pamantului.Acesta definitie include printe altele si determinarea campului gravitational terestru extern si a suprafetelor oceanelor Geodezia satelitara inglobeaza tehnici de observare si calcul care permit rezolvarea problemelor geodezice prin utilizarea masuratorilor la,de la si dintre satelitii artificiali,in special cei din apropierea pamantului. Problemele rezolvat de geodeze sunt: - determ. pozitiei...

 • Informatica

  Capitolul 1 Introducere în Informatică 1.1 Calculatorul electronic personal Calculatorul personal sau PCul (Personal Computer) este un sistem electronic de calcul pentru uz personal şi care nu poate fi folosit decât de o persoană la un moment dat. Avântul pe care l-a luat industria microelectronică după anii 1980 a dus la scăderea masivă a preţurilor de cost al componentelor şi implicit al calculatoarelor personale care au devenit astfel accesibile tot mai multor companii mici şi mijlocii...

 • Muzeologie - Concepte Fundamentale, Preocupari in Domeniu

  Definiţie: MUZEOLOGIE - Ştiinţa muzeului, care are ca obiect studiul organizării muzeelor, al păstrării, ocrotirii şi prezentării exponatelor, bunuri de patrimoniu, dintr-un muzeu. Studiază tehnica muzeografică. MUZEUL - Conform ICOM, muzeul este o instituţie cultural ştiinţifică, ce are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor culturale şi valorificarea lor prioritar prin expunere, în scop de instruire, educare şi agrement a celui mai larg public. Concepte muzeologice...

 • Institutiile Uniunii Europene

  1) Ce este consiliul Europei? De-a lungul timpului, au existat numeroase tentative de unificare a continentului european. Abia dupa cel de-al 2-lea razboi mondial, intr-o Europa aflata sub ruine, si sub amenintarea sovietica, ideea europeana gaseste in sf suportul necesar. Primele incercari postbelice de gasirea a unui numitor comun au dus la infiintarea Consiliului Europei. In iulie 1948, din initiativa guvernului francez si belgian, s-a constituit Adunarea Consultativa Europeana,...

 • Spalarea Tancurilor Petroliere

  Determinarea cantitatii de reziduuri Cantitatea de reziduuri se determina prin efectuarea sondelor (soundings) la tancurile de marfa De regula la tancurile petroliere reziduurile sunt aproape solide (sludge) si de aceea se foloseste o sonda -o bara din bronz gradata- (sounding rod) al carei varf este conic spre a facilita patrunderea in stratul de reziduuri pana la atingerea tablei de fund a tancului La citirea sondei se va avea in vedere ca demarcarea reziduurilor pe sonda sa fie cat mai...

 • Analiza Serviciilor de Sanatate si Asistenta Sociala in Regiunea S-V

  INTRODUCERE Accesul la serviciile de educaţie şi de sănătate este considerat un drept fundamental al individului, în toate ţările civilizate. În ciuda acestor drepturi statuate în conformitate cu principiile moderne, toate sistemele de sănătate şi educaţie europene au unele dificultăţi în acoperirea întregii populaţii cu servicii. În România, sărăcirea populaţiei ca şi disfuncţii ale sistemelor educaţional şi medical au generat o serie de forme de excluziune socială de la aceste servicii...

 • Suport Curs - Managementul Aprovizionarii cu Resurse Materiale si Energetice

  MA reprezinta totalit activit prin care se asig elem materiale si tehnice necesare prod in volumul si structura care sa permita realiz obiectivelor generale ale firmei in cond unor costuri minime si a unei eficiente maxime.In literatura de specialitate se ut mai multi termini:aproviz,achizitionare,cumparare,alimentare cu materiale si resurse energetice,asigurare cu mat si echipam tehnice.Intre aceste not exista diferentieri avand in ved ca unele reprez parti compon ale altora.Aproviz-prin...

 • Limba Italiana Contemporana - Semantica

  CORSO 1-2 1. Che cos’e la semantica? Ovvero l’oggetto di studio della semantica. - La semantica è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole (semantica lessicale), degli insiemi delle parole, delle frasi (semantica frasale) e dei testi. 2. Che cos’e il significato? A. Un primo gruppo di definizioni e di tipo referenziale. Per esempio il significato di un nome proprio come Dante Alighieri e l’oggetto particolare del quale esso e il nome (l’individuo Dante...

Pagina 10 din 22