Toate cursurile din domeniul Alte Domenii

 • Conceptele si Variabilele Masurarii

  6. Conceptele şi variabilele măsurării Termenii discursului politic: concepte şi alte definiţii Acest capitol revine asupra chestiunilor din capitol 1 şi subliniază faptul că e dificil de observat, de măsurat sau de comparat direct atunci când este vorba de termeni ca slăbiciune militară sau putere politică. Deoarece puterea nu poate fi direct observată, doi oameni care utilizează cuvântul putere pot să înţeleagă lucruri extrem de diferite prin acest termen. Ca urmare, discursul politic...

 • Cursuri Design si Estetica

  ESTETICA “Ştiinţa care studiază legile şi categoriile artei, considerată ca forma cea mai înaltă de creare şi de receptare a frumosului; ansamblu de probleme privitoare la esenţa artei, la raporturile ei cu realitatea, la metodele creaţiei artistice, la criteriile şi genurile artei”.* * Coteanu I; Seche L; Seche M.; Hristea Th. (coordonatori); Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1996. a) “Teoria frumosului, a frumuseţii în...

 • Fundamentele Stiintei Marfurilor

  Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODELE DE CERCETARE ALE DISCIPLINEI „FUNDAMENTELE ŞTIINŢEI MĂRFURILOR” 1.1. Obiectul şi problematica disciplinei Disciplina „Fundamentele ştiinţei mărfurilor” este una dintre disciplinele fundamentale ale învăţământului economic, care se ocupă de studierea proprietăţilor mărfurilor în strânsă legătură cu calitatea lor. Disciplina se mai numeşte „Bazele merceologiei”. Etimologic, termenul de merceologie derivă de la cuvântul latin merx = marfă (mercis = al...

 • Audit Financiar Contabil Curs

  Notiuni de baza privind AFC I. 1.Definirea si rolul auditului financiar contabil AFC reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera auditorilor financiari din Romania(CAF) AFC consta in verificarea si certificarea situatiilor financiare de catre un profesionist competent si independent in vederea...

 • Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  istoria conceptului, abordare globală şi europeană, indicatori de evaluare Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou aplicat creşterii economice, cu scopul de a lua în considerare, în principal, aspectele de ordin ecologic la nivelul Planetei. Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării...

 • Tehnologii Performante in Textile

  Problema optimizării şi raţionalizării tratamentelor preliminare ale materialelor tip bumbac, constituie o deosebită preocupare a cercetării tehnologice in ultimii ani. Pentru dezvoltarea în general a tehnologiei chimice textile, se pot considera schemele: a) Chimie Tehnologie Construcţii de maşini b) În sensul acestor orientări moderne, tehnologia tratamentelor preliminare de curăţire şi albire se bazează pe îmbinarea optimă a cunoştinţelor despre chimismul operaţiilor, cu utilajul...

 • Explicarea Sfintei Liturghii

  1. Proscomidia Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii şi a vinului în vederea prefacerii lor în trupul şi Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârşeşte de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proscomidie. Preotul începe lucrarea Proscomidiei îmbrăcat în toate veşmintele preoţeşti ,, care-l ridică din planul vieţii obişnuite şi-l arată împodobit în veştmântul de curăţenie, de lumină al harului şi prin...

 • Mijloace de Transport Tractate si Autopropulsante

  1. Date generale despre transport Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fost determinate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiei mărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii. Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în...

 • Sociologia Relatiilor Internationale

  I. Ordinea în viaţa socială A spune despre anumite lucruri că, împreună, sunt plasate în ordine, înseamnă, în cea mai simplă accepţiune a termenului, că ele sunt legate unele de altele potrivit unui anumit cadru, că relaţia dintre ele nu este pur şi simplu lăsată pe seama hazardului, ci conţine un anumit principiu identificabil. Un rând de cărţi de pe raftul unei biblioteci corespunde unui cadru ordonat, iar câteva cărţi aşezate pe podea la întâmplare, nu. Dar când avem în vedere ordinea în...

 • Catedra Militara

  Tema 1: “Informaţii din balistica interioară şi exterioară.” Subiecte de studiu. 1. Informaţii despre balistica interioară. 2. Informaţii despre balistica exterioară. 1 Informaţii despre balistica interioară. 1. Balistica interna Balistica interna - este stiinta, care studiaza procesele care se produc în momentul tragerii în deosebi la miscarea glontului (grenadei) în canalul tevii.'9 Prin fenomenul tragerii înţelegem aruncarea glontului (grenadei) din canalul tevii armei sub...

 • Arhivistica si Documentaristica

  Termenul de „arhivă” ce-l vom utiliza cu insistenţă pe parcursul cursului de faţă are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, desemnează ansamblul de documente deţinute sau create de o persoană fizică sau juridică, iar pe de alta, spaţiul propriu zis de depozitare al documentelor. Acest termen se foloseşte complementar definind anumite tipuri de arhivă ( arhiva istorică, arhiva curentă, arhiva de filme etc.). Arhivele conservă informaţii de o bogăţie şi utilitate consistente, reprezentând un...

 • Calcul Tabelar - Microsoft Excel

  CUPRINS .2 Lectia 1. Utilizarea aplicatiei Excel Aplicatia Microsoft Excel face parte din pachetul de programe Microsoft Office si este destinata efectuarii diferitelor operatii cu date organizate matriceal în linii si coloane: - Se pot efectua foarte multe calcule cu ajutorul unor formule simple sau complexe; - Aveti la dispozitie un spatiu de lucru mare care se poate formate si proteja; - Puteti sa reprezentati grafic datele numerice; - Ofera facilitati de exploatare si interogare a...

 • Povestirea Practicilor

  Apariţia acestor tehnici se leagă de Şcoala de la Chicago care a insistat asupra importanţei documentelor biografice. O. Lewis a privilegiat această tehnică, dar şi F. Ferraroti (Histoire et histoire de vie, 1981) ş.a. care au relevat importanţa ei pentru aprehensiunea trăitului, a practicilor oamenilor în situaţiile de viaţă, a rutinelor cotidiene. Unii fac distincţii, între "povestirea practicilor", "istoria vieţii", "demersul autobiografic" ; putem reţine că...

 • Cursuri Geodezie Satelitara - Sinteze pentru Examen

  Helmert defineste geodezia ca fiind stiinta masurarii si curbarii suprafetei Pamantului.Acesta definitie include printe altele si determinarea campului gravitational terestru extern si a suprafetelor oceanelor Geodezia satelitara inglobeaza tehnici de observare si calcul care permit rezolvarea problemelor geodezice prin utilizarea masuratorilor la,de la si dintre satelitii artificiali,in special cei din apropierea pamantului. Problemele rezolvat de geodeze sunt: - determ. pozitiei...

 • Informatica

  Capitolul 1 Introducere în Informatică 1.1 Calculatorul electronic personal Calculatorul personal sau PCul (Personal Computer) este un sistem electronic de calcul pentru uz personal şi care nu poate fi folosit decât de o persoană la un moment dat. Avântul pe care l-a luat industria microelectronică după anii 1980 a dus la scăderea masivă a preţurilor de cost al componentelor şi implicit al calculatoarelor personale care au devenit astfel accesibile tot mai multor companii mici şi mijlocii...

Pagina 10 din 22